Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các Vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)

giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái các vườn quốc gia việt nam theo hướng phát triển bền vững ( nghiên cứu điểm vqg cúc phương)

giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia việt nam theo hướng phát triển bền vững ( nghiên cứu điểm vqg cúc phương)
... du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam vườn quốc gia Cúc Phương theo hướng phát triển bền vững 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI CÁC VƯỜN QUỐC GIA ... trên, việc nghiên cứu đề tài Giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái Vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương) cần thiết Mục tiêu nghiên cứu luận ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VĂN HỢP GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (NGHIÊN CỨU ĐIỂM VQG CÚC...
 • 175
 • 265
 • 0

giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái các vườn quốc gia việt nam theo hướng phát triển bền vững ( nghiên cứu điểm vqg cúc phương)(tóm tắt )

giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia việt nam theo hướng phát triển bền vững ( nghiên cứu điểm vqg cúc phương)(tóm tắt )
... luận du lịch, du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững, luận án tập trung làm rõ sở luận du lịch sinh thái theo quan điểm phát triển bền vững Cụ thể: Du lịch sinh thái theo quan điểm phát ... sở xác định giá vé vào cửa cho VQG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI CÁC VƯỜN QUỐC GIA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.1 luận Du lịch, phát triển ... việc quản tài nguyên rừng khai thác nguồn tài nguyên du lịch sinh thái VQG Luận án xác định vai trò Ban quản VQG việc quản khai thác du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững...
 • 12
 • 612
 • 1

Giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái các Vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)

Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các Vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)
... hình phát triển DLST VQG theo hướng phát triển bền vững nhằm quản khai thác hiệu tiềm DLST VQG Mô hình phát triển DLST bền vững bên tham gia bao gồm: Ban quản VQG, doanh nghiệp du lịch, ... tập báo cáo Hội thảo du lịch sinh thái với phát triển bền vững Việt Nam, Hà Nội Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (199 ), Cơ sở khoa học để phát triển du lịch sinh thái Việt Nam, Đề tài KHCN cấp ... khách tới VQG - Xác định đặc trưng khách du lịch sinh thái, tăng cường khai thác thị trường khách du lịch sinh thái ( xu hướng phát triển du lịch. ) 137 .4.2 Cơ sở giải pháp Các công ty du lịch người...
 • 35
 • 46
 • 0

Tiểu luận các giải pháp quản khai thác du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia theo hướng phát triển bền vững

Tiểu luận các giải pháp quản lý khai thác du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia theo hướng phát triển bền vững
... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.1 luận du lịch phát triển du lịch bền vững 1.1.1 luận du lịch 1.1.1.1 ... thuật, luận - Từ luận du lịch, du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững, luận án tập trung làm rõ phát triển du lịch sinh thái theo quan điểm phát triển bền vững Cụ thể: Du lịch sinh thái ... sở luận thực tiễn quản lý, khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia theo hướng phát triển bền vững Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương : Hoạt động quản khai thác du lịch sinh thái vườn...
 • 164
 • 45
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia Cúc Phương Xuân Thủy

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia Cúc Phương và Xuân Thủy
... phần nâng cao hiệu quản lý, tổ chức du lịch sinh thái Vườn quốc giaCúc Phương Vườn quốc gia Xuân Thủy, đề tàiluận văn thạc sỹ“Đánh gia thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý, tổ chức ... triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương Xuân Thủy, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, tổ chức du lịch sinh thái hai Vườn quốc gia * Mục tiêu cụ thể: +Tổng luận vấn đề lý luận ... tác quản lý, phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia + Xác định mức độ ưu tiên cho lĩnh vực quản lý, phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia + Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý, tổ...
 • 101
 • 269
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia cúc phương xuân thủy

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia cúc phương và xuân thủy
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦN NHO ĐẠT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA ... XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA 1.1 Cơ sở lý luận du lịch sinh thái 1.1.1 Các khái niệm du lịch du lịch sinh thái ... điểm chung tổ chức quản du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy 67 Bảng 3.16: Giá trị trọng số phương án ưu tiên tổ chức quản du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy ...
 • 13
 • 189
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TỔNG hợp, sử DỤNG, bảo tồn, bảo vệ tài NGUYÊN – môi TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG TRÊN cơ sở ĐÁNH GIÁ mức độ tổn THƯƠNG

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp, sử DỤNG, bảo tồn, bảo vệ tài NGUYÊN – môi TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG TRÊN cơ sở ĐÁNH GIÁ mức độ tổn THƯƠNG
... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG **************** BÁO CÁO CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP, SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN ... CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MĐTT 2.1 Định hướng sử dụng TN MT biển Việt Nam theo ... sở đánh giá mức độ tổn thương TN MT vùng biển đới ven biển Việt NamCác CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG...
 • 58
 • 313
 • 0

Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên nhân văn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ TP.HCM theo hướng phát triển bền vững

Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ TP.HCM theo hướng phát triển bền vững
... HAI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ NHÂN VĂN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ I Tác động đến môi trường tự nhiên Tác động dự án phát triển du lòch ... đến môi trường tự nhiên nhân văn rừng ngập mặn Cần Giờ Đánh giá tác động hoạt động du lòch xem xét hai khía cạnh chủ yếu môi trường tự nhiên môi trường nhân văn - Về tác động đến môi trường tự ... dụng rừng ngập mặn Cần Giờ hoạt động du lòch Chương làm sở để đánh giá tác động hoạt động du lòch đến môi trường tự nhiên nhân văn Cần Giờ chương hai Chương hai: Đánh giá tác động hoạt động du...
 • 197
 • 440
 • 4

Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu - Hải Dương theo hướng phát triển bền vững

Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu - Hải Dương theo hướng phát triển bền vững
... hệ du lịch cộng đồng phát triển du lịch bền vững 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG GỐM CHU ĐẬU THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 Giới thiệu chung làng gốm Chu Đậu Gốm Chu ... luận du lịch cộng đồng du lịch bền vững Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng làng gốm Chu Đậu theo hướng phát triển bền vững Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động du lịch ... cộng đồng du lịch bền vững, nguyên tắc, tiêu chu n phát triển du lịch cộng đồng phát triển du lịch bền vững, yếu tố cần thiết để phát triển du lịch cộng đồng, mục tiêu phát triển du lịch bền vững Từ...
 • 105
 • 312
 • 0

Vốn cố định một số giải pháp chủ yếu nhằmnâng cao hiệu quả sử dụng vốn hãng hàngkhông quốc gia Việt Nam

Vốn cố định và một số giải pháp chủ yếu nhằmnâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở hãng hàngkhông quốc gia Việt Nam
... hàng không quốc gia Việt Nam Chương III: Các giải pháp quản lý, nâng cao hiêu sử dụng vốn cố định Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Chương I: Những vấn đề vốn cố định hiệu sử dụng vốn cố định doanh ... đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh tăng theo ngược lại Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp 2.1 Thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định ... chung hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng, sau tháng thực tập Hãng em định chọn đề tài: Vốn cố định số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn hãng hàng không quốc gia Việt Nam" để làm...
 • 67
 • 82
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất sử dụng đất trồng hàng năm theo hướng phát triển bền vững tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất trồng hàng năm theo hướng phát triển bền vững tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
... sâu vào nghiên cứu đề tài "Đánh giá hiệu đề xuất sử dụng đất trồng hàng năm theo hướng phát triển bền vững huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn" góp phần vào việc phát triển nông nghiệp bền vững huyện ... thiện lý luận đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện Bắc Sơn - Trên sở đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng đất đạt hiệu cao bền vững, phù hợp ... hình sử dụng đất trồng hàng năm cấu sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Các yếu tố tác động đến hiệu (hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu môi trường) loại hình sử dụng trồng hàng...
 • 103
 • 253
 • 0

Đánh Giá Hiệu Quả Đề Xuất Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm Theo Hướng Phát Triển Bền Vững Tại Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm Theo Hướng Phát Triển Bền Vững Tại Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
... sâu vào nghiên cứu đề tài "Đánh giá hiệu đề xuất sử dụng đất trồng hàng năm theo hướng phát triển bền vững huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn" góp phần vào việc phát triển nông nghiệp bền vững huyện ... sản xuất nông nghiệp huyện Bắc Sơn, năm trước mắt lâu dài tiến hành thực đề tài: Đánh giá hiệu đề xuất sử dụng đất trồng hàng năm theo hướng phát triển bền vững huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn ... nguyên đất Không diện tích vụ sau suất thấp vụ trước Tại Lạng Sơn, nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất bền 32 vững hay theo hướng sản xuất...
 • 103
 • 157
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản nghề khai thác thủy sản lưu vực sông srêpốk thuộc tỉnh đắk lắk

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý nghề khai thác thủy sản lưu vực sông srêpốk thuộc tỉnh đắk lắk
... hoạt động khai thác cá tự nhiên lưu vực sông Srêpốk thuộc tỉnh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp quản nghề nghề khai thác thủy sản lưu vực sông Srêpốk thuộc tỉnh Đắk Lắk Bố cục đề tài: Bố cục đề tài ... quanh lưu vực 8 Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, thực đề tài Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản nghề khai thác thủy sản lưu vực sông Srêpốk thuộc tỉnh Đắk Lắk Mục tiêu nghiên cứu đề tài: ... đồ lưu vực sông Srêpốk 12 Hình 1.2: Các thủy vực lưu vực sông Srêpốk thuộc tỉnh Đắk Lắk 17 Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức máy quản nghề tỉnh Đắk Lắk 19 Hình 2.1: Sơ đồ ước tính sản lượng lưu vực...
 • 95
 • 407
 • 0

giải pháp quản nghề khai thác tôm hùm giống tại xã nhơn hải, thành phố quy nhơn, tỉnh bình định

giải pháp quản lý nghề khai thác tôm hùm giống tại xã nhơn hải, thành phố quy nhơn, tỉnh bình định
... thích hợp cho tôm hùm giai đoạn trưởng thành LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Giải pháp quản nghề khai thác tôm hùm giống Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chương trình ... Nhơn Hải 55 3.6 Phân tích tác động từ nghề khai thác tôm hùm Nhơn Hải .56 3.7.Các giải pháp quản nghề khai thác tôm hùm giống 57 3.7.1 .Giải pháp kỹ thuật 58 3.7.2 .Giải ... tế – hội cộng đồng dân cư ven biển Bình Định Xuất phát từ tình hình thực tế thực trạng xúc nêu trên, nên đề tài Giải pháp quản nghề khai thác tôm hùm giống Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, ...
 • 78
 • 154
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp quản lý nhà nước về du lịchphân tích và kiến nghị các giải pháp quản lý hoạt động cho vay lại vốn oda thông qua quỹ htpt của việt namnhóm giải pháp quản lý nhà nước về du lịchtiểu luận biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng máy móc thiết bị ở tổng công ty thép việt nam potmột số giải pháp quản lý hoạt động dạy học môn sinh học tại các trường trung học cơ sởquản lý nhà nước về du lịch sinh tháigiải pháp qui hoạch tổ chức không gian đô thị cực lớn theo hướng phát triển bền vững lấy thành phố hồ chí minh làm ví dụkhai thác du lịch sinh tháikhảo sát và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thạnh phú – bến trecác giải pháp nhằm nâng cao năng lực vận tải của hãng hàng không quốc gia việt namtừ những yêu cầu trên đây của du lịch sinh thái ta rút ra những nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch sinh tháicơ hội và thách thức đối với việt nam thực hiện phát triển bền vữngmột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ của công ty tnhh xây dựng hải âuquản lý và khai thác kho dữ liệugiải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng nhân mục xã nhân mục huyện vĩnh bảo hải phòng cho phát triển du lịchXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Marketing chiến lược tại công ty TNHH MTV lữ hành vitours (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016