Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững

Đề án Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững

Đề án Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững
... có liên quan đến phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nói chung, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng Phương ... phát triển nông nghiệp tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc theo hướng bền vững đến năm 2020 118 4.3 Những định hướng chủ yếu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền ... bền vững tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam - Đã vận dụng khung lý luận xây dựng đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai...
 • 172
 • 1,477
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững
... quán triệt phát triển nông nghiệp tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc theo hướng bền vững đến năm 2020 Từ thực tiễn phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền núi phía ... phát triển bền vững nói chung, phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng để nghiên cứu, giải vấn đề phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Phương ... liệu: Luận án tổng hợp lý luận, nghiên cứu có liên quan đến phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nói chung, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du...
 • 26
 • 404
 • 0

Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững (tt)

Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững (tt)
... triệt phát triển nông nghiệp tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc theo hướng bền vững đến năm 2020 Từ thực tiễn phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc thời ... có liên quan đến phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nói chung, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng Phương ... phát triển bền vững nói chung, phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng để nghiên cứu, giải vấn đề phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Phương...
 • 26
 • 2,383
 • 15

Luận án tiến sỹ kinh tế: Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc Việt Nam theo hướng bền vững

Luận án tiến sỹ kinh tế: Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc Việt Nam theo hướng bền vững
... Luận án tổng hợp lý luận, nghiên cứu có liên quan đến phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nói chung, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh vùng Trung du miền ... trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam thời gian qua - Đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp chủ yếu thúc đẩy nông nghiệp tỉnh Trung du miền núi ... 77 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2000-2012 .78 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2000-2012 .78 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc 82 tỉnh vùng Trung du miền núi...
 • 184
 • 521
 • 0

Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững

Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững
... pháp phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Trung du miền núi phía Bắc" , Tạp chí Kinh tế Phát triển, (số đặc biệt tháng 8/2013) Nguyễn Thanh Hải (2013), Phát triển nông nghiệp vùng trung du miền núi ... thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững vùng trung du miền núi phía Bắc thời gian qua, sở dự báo bối cảnh nước quốc tế ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững vùng ... thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012 145 ba phương diện: bền vững kinh tế, bền vững xã hội bền vững môi...
 • 31
 • 281
 • 0

khai thác và phát triển nguồn gen đậu đỏ (đậu tương + đậu xanh) cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc

khai thác và phát triển nguồn gen đậu đỏ (đậu tương + đậu xanh) cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc
... cao +) Về lưu giữ phát triển nguồn gen: - Cây đậu tương nguồn gốc tỉnh phía bắc Trung Quốc, đến nước nơi lưu giữ nhiều nguồn gen đậu tương giới ( 1000 mẫu giống) Năm 2008 họ chọn số giống Trung ... điều kiện canh tác Trung du miền núi phía Bắc - Xây dựng qui trình kĩ thuật canh tác cho giống đậu tương, đậu xanh phục tráng - Xây dựng mô hình trồng đậu tương đậu xanh tỉnh (Bắc giang, Phú Thọ, ... ta đậu tương trồng cổ truyền, năm gần không ngừng phát triển diện tích, suất, sản lượng, trồng ưu tiên phát triển khắp vùng, có vùng Trung du miền núi phía Bắc +/ Về công tác bảo quản lưu giữ khai...
 • 91
 • 351
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống lúa thuần năng suất cao chống chịu bệnh bạc lá cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống lúa thuần năng suất cao chống chịu bệnh bạc lá cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc
... tạ/ha, chống chịu bạc lá, thích ứng cho vùng trồng lúa tỉnh Trung du miền núi phía Bắc - Xây dựng đƣợc quy trình canh tác giống lúa tỉnh Trung du miền núí phía Bắc - Xây dựng mô hình sản xuất lúa suất ... NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu: 1.1 Nội dung nghiên cứu 1: Điều tra đánh giá tình hình sản suất lúa gạo 1.2 Nội dung nghiên cứu 2: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ... suất cao, chống chịu bệnh bạc tỉnh Trung du miền núi phía Bắc Hiệu kinh tế tăng 10 – 15% III TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC Nghiên cứu nƣớc: Ở Việt Nam việc chọn tạo giống...
 • 61
 • 190
 • 0

Hình ảnh vệ tinh của các tỉnh Trung Du Miền núi phía Bắc.

Hình ảnh vệ tinh của các tỉnh Trung Du Miền núi phía Bắc.
... Lạng Sơn Lào Cai Phú Thọ Quảng Ninh Sơn La Thái Nguyên Tuyên Quang Yên Bái Lu ý: Các đờng kẻ màu trắng ranh giới vùng .Các đờng kẻ kàu Vàng ranh giới với quốc gia vùng lãnh thổ khác ...
 • 8
 • 566
 • 2

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thủy lời các tỉnh trung du miền núi phía bắc phục vụ đa mục tiêu

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thủy lời các tỉnh trung du miền núi phía bắc phục vụ đa mục tiêu
... phát triển du lịch 2.3 Công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu miền núi, trung du phía Bắc 2.3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên tỉnh Miền núi phía Bắc Vùng Miền núi, Trung du phía Bắc gồm 15 tỉnh là: ... CẤP BỘ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẠI CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU Chương TỔNG QUÁT 1.1 Tính cấp thiết, mục tiêu, ý nghĩa nội dung đề ... THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU Chủ nhiệm đề tài:...
 • 152
 • 541
 • 3

Phát triển nông nghiệpnông thôn tỉnh Champasac Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng bền vững

Phát triển nông nghiệpnông thôn tỉnh Champasac Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng bền vững
... 2.2 Phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững 2.2.1 Quan điểm phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững Theo định nghĩa Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO): Phát triển bền ... khác đến tính bền vững ngành nông nghiệp 2.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững Hệ thống tiêu phản ánh phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn Việc xác ... nghiệp nông thôn tỉnh Champasac 2.1 Tình hình phát triển nông nghiệp - nông thôn tỉnh  Thực trạng phát triển nông thôn tỉnh Champasac - Về giao thông nông thôn: Đến năm 2010, toàn tỉnh có tổng số...
 • 11
 • 128
 • 0

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam
... gồm: vùng trung du, miền núi phía Bắc; vùng ñồng sông Hồng; vùng Bắc Trung duyên hải; vùng Tây nguyên; vùng ðông Nam vùng ñồng sông Cửu Long Vùng trung du, miền núi Phía Bắc bao gồm 14 tỉnh: ... ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 138 MÔI TRƯỜNG ðẦU TƯ CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC ðẾN NĂM 2020 138 4.1 Quan ñiểm cải thiện môi trường ñầu tỉnh TDMNPB 138 4.1.1 Vận ... tính chất cải thiện ñược (môi trường mềm), hay không cải thiện ñược (môi trường cứng) yếu tố cấu thành Luận án ñánh giá thực trạng môi trường ñầu tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc - khu...
 • 224
 • 379
 • 0

Điều Tra Đánh Giá Các Mô Hình Rừng Trồng Cung Cấp Gỗ Lớn Làm Cơ Sở Lựa Chọn Loài Cây Trồng Rừng Gỗ Lớn, Mọc Nhanh Ở Các Tỉnh Trung Du Miền Núi Phía Bắc (Tây BắcTrung Tâm)

Điều Tra Đánh Giá Các Mô Hình Rừng Trồng Cung Cấp Gỗ Lớn Làm Cơ Sở Lựa Chọn Loài Cây Trồng Rừng Gỗ Lớn, Mọc Nhanh Ở Các Tỉnh Trung Du Miền Núi Phía Bắc (Tây Bắc Và Trung Tâm)
... DƯƠNG THỊ DUNG ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG CUNG CẤP GỖ LỚN LÀM CƠ SỞ LỰA CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG GỖ LỚN, MỌC NHANH CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC (TÂY BẮC VÀ TRUNG TÂM) LUẬN ... cung cấp gỗ lớn làm sở lựa chọn loài trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh tỉnh trung du miền núi phía bắc (Tây bắc trung tâm) CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Ngoài nước Trồng rừng nhiệm vụ quan ... tích tài liệu thứ cấp Điều tra đánh giá thực trạng rừng trồng gỗ lớn, mọc nhanh Chọn địa điểm, điều tra khảo sát trường Các nguyên nhân thành công thất bại Đánh giá kết rừng trồng Tác động yếu...
 • 95
 • 316
 • 0

ThS16 18 điều tra, đánh giá các mô hình rừng trồng cung cấp gỗ lớn làm cơ sở lựa chọn loài cây trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc (tây bắctrung tâm)

ThS16 18 điều tra, đánh giá các mô hình rừng trồng cung cấp gỗ lớn làm cơ sở lựa chọn loài cây trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc (tây bắc và trung tâm)
... DƢƠNG THỊ DUNG ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG CUNG CẤP GỖ LỚN LÀM CƠ SỞ LỰA CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG GỖ LỚN, MỌC NHANH CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC (TÂY BẮC VÀ TRUNG TÂM) LUẬN ... rừng nhỏ” Vì lý này, chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ là: Điều tra, đánh giá hình rừng trồng cung cấp gỗ lớn làm sở lựa chọn loài trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh tỉnh trung du ... sản xuất ra, điều kiện lập địa cho phép trồng đƣợc loài mọc nhanh loài gỗ quí có giá trị Dự án trồng rừng luận chứng đƣợc lợi ích gián tiếp rừng trồng có khả cung cấp dịch vụ môi trƣờng...
 • 10
 • 381
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương ở trung du, miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương ở trung du, miền núi phía bắc việt nam
... nư c 12 1.2.4 Nghiên c u ña d ng di truy n lúa Vi t Nam 18 1.3 Nghiên c u lúa nương 20 1.3.1 Tình hình nghiên c u lúa nương th gi i 20 1.3.2 Tình hình nghiên c u lúa nương 24 Vi t Nam CHƯƠNG V ... cao Nghiên c u ch t lư ng lúa c a t p ñoàn lúa ñã cho th y gi ng lúa ñ a phương c truy n mi n núi phía B c Vi t Nam có ch t lư ng dinh dư ng (Lê Doãn Di n, 1995) [6] Lúa Nương, g m c lúa t lúa ... t , 59,2% lúa n p, 43,3% lúa ru ng, 56,7% lúa nương, 6,0% lúa chiêm, 94,0% lúa mùa, 81,2% lúa Japonica, 18,8% lúa Indica Trong lúa japonica có 62,9% lúa nương, 61,0% lúa n p Cũng theo tác gi...
 • 111
 • 662
 • 4

Đánh giá tác động của tài chính vi mô đối với thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình tại vùng trung du miền núi phía bắc việt nam

Đánh giá tác động của tài chính vi mô đối với thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình tại vùng trung du miền núi phía bắc việt nam
... ătƠi:ăắ ánh giá tác đ ngăc a Tài vi đ iăv i thu nh păvƠ chi tiêu c aăh gia đình t i vùng Trung du mi n núi phía B c Vi t Nam - Giáo vi năh ngăd n:ă - Tên sinh vi n: - aăch ăsinh vi n:ă TS ... lƠăti tăki m vi (TKVM) Vì v y,ă tác gi ă l aă ch nă đ ă tƠi:ă " ánh giá tác đ ng c a Tài vi đ i v i thu nh p chi tiêu c a h gia đình t i vùng Trung du mi n núi phía B c Vi t Nam" , đ ă th ... TịMăL C LU NăV N ătƠiăắ ánh giá tác đ ng Tài vi đ iăv i thu nh păvƠ chi tiêu c aăh gia đình t i vùng Trung du mi n núi phía B c Vi t Nam đ căth căhi nătrongăth iă gianăt ăthángă01ăđ năthángă05ăn...
 • 122
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát sản phẩm đặc sản bản địa các tỉnh trung duvà miền núi phía bắc trường hợp nghiên cứu sản phẩm rượu cần của đồng bào thái tại xã chiềng châukể tên các tỉnh trung du miền núi bắc bộchuyển giao công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu vào các vùng nông thôn trung du miền núi phía bắc phục vụ nhu cầu nội tiêu và xuất khẩuchuyển giao công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu vào các vùng nông thôn trung du miền núi phía bắcphát triển kinh tế việt nam theo hướng bền vữngtrung du miền núi phía bắckinh tế vùng trung du miền núi phía bắckhu vực trung du miền núi phía bắccác tỉnh khu vực miền núi phía bắctài nguyên đất ở trung du miền núi phía bắcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namhoạt động khai thác mỏ của người hoa ở các tỉnh miền núi phía bắc việt nam từ cuối thế kỷ xvii đến giữa thế kỷ xixmột số vấn đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng trung du và miền núi phía bắc việt nammột số vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng trung du và miền núi phía bắc việt namhợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM