Phương pháp dân chủ hồ chí minh trong công tác lãnh đạo

Tư tưởng pháp quyền, dân chủ hồ chí minh trong tuyên ngôn độc lập, hiến pháp 1946 và những giá trị kế thừa

Tư tưởng pháp quyền, dân chủ hồ chí minh trong tuyên ngôn độc lập, hiến pháp 1946 và những giá trị kế thừa
... tài Pháp quyền, dân chủ tưởng mẻ giới Đối với Việt Nam tưởng pháp quyền, dân chủ Hồ Chủ Tịch tiếp thu giá trị tưởng tiến giới Người kết tinh giá trị Tuyên ngôn độc lập năm 1945 Hiến pháp ... với 32 Chương TƯ TƯỞNG PHÁP QUYỀN, DÂN CHỦ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1945 VÀ HIẾN PHÁP 1946 2.1 Những nội dung tưởng chủ yếu Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, Hiến pháp 1946 2.1.1 Hoàn ... nước pháp quyền 21 Chương 2: TƯ TƯỞNG PHÁP QUYỀN, DÂN CHỦ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1945 VÀ HIẾN PHÁP 1946 33 2.1 Những nội dung tưởng chủ yếu Tuyên ngôn Độc lập...
 • 108
 • 79
 • 1

vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong công tác dân vận ở xã tam mỹ đông trong thời kỳ cnh, hđh đất nước

vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong công tác dân vận ở xã tam mỹ đông trong thời kỳ cnh, hđh đất nước
... Trang 19 Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC DÂN VẬN TAM MỸ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN ... Trang Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước tưởng đạo đây, với tác động sách mới, công tác Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân Dân chủ ... đề đất nước kỷ XXI HVTH: Phan Như Quang Trang 21 Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước Những giải pháp cụ thể công tác dân vận Tam Mỹ...
 • 25
 • 777
 • 0

Đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. pot

Đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. pot
... Trang 19 Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC DÂN VẬN TAM MỸ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN ... Trang Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước tưởng đạo đây, với tác động sách mới, công tác Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân Dân chủ ... tiền đề đất nước kỷ XXI HVTH: Phan Như Quang Trang 21 Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công tác dân vận Tam Mỹ Đông thời kỳ CNH, HĐH đất nước Những giải pháp cụ thể công tác dân vận Tam...
 • 25
 • 745
 • 1

Vận dụng tư tưởng dân vận hồ chí minh vào công tác vận động nông dân huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Vận dụng tư tưởng dân vận hồ chí minh vào công tác vận động nông dân huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN HỮU HÙNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG DÂN VẬN HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG ... QUẢ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG DÂN VẬN HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 3.1 Phương hướng vận ... VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG DÂN VẬN HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN TRONG 12 QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 1.1 Sự đời nội dung tưởng dân vận Chủ tịch Hồ Chí...
 • 114
 • 122
 • 0

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VỚI CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VỚI CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
... Việt Nam Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam đối ngoại thời điểm Theo Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam đối ngoại thời điểm Theo Hồ Chí Minh: “Nguyên tắc ta ... chủ quyền biển, đảo bảo vệ lợi ích quốc gia - mục tiêu đối ngoại cốt lõi theo tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh sách đối ngoại với Trung Quốc  Trung Quốc tuyên bố yêu sách  Việt Nam ... Mác-Lênin tảng tưởng kim nan cho hành động để từ xử lý thành công vấn đề đặt cho đất nước nói chung đối ngoại nói riêng  Đảng ta vận dụng linh hoạt tưởng Hồ Chí Minh ứng xử ngoại giao với Trung...
 • 40
 • 552
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ doc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ doc
... chuyên ngành công tác tưởng, lý luận Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán tưởng, lý luận, cán chủ chốt Tiến hành đồng công tác tưởng, công tác lý luận, gắn công tác với công tác tổ ... đồng khâu công tác cán nhằm xây dựng đội ngũ vững mạnh cho nhiệm vụ cách mạng yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Cán - theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “là ... Đảng ta quan tâm công tác cán thời kỳ sở quan điểm: Công tác cán b Bác Hồ với công tác cán lĩnh vực rộng lớn, bao gồm nhiều nội dung, kể tưởng người làm công tác cán Thứ 06/10/2010 8:57:49pm...
 • 19
 • 989
 • 7

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác đánh giá cán bộ

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác đánh giá cán bộ
... năm, để cán tự đánh giá thực công khai hóa kết đánh giá cán Không hiểu thân Do đó, công tác phải cán tự đánh giá Người lãnh đạo phải biết cách gợi mở, động viên, khuyến khích cán tự đánh giá, đồng ... rằng, khuyết điểm người nọ, người không trọng dụng "bộc lộ trình độ sếp" Để làm tốt công tác đánh giá cán bộ, thiết nghĩ cần trở lại với tưởng Hồ Chí Minh, thực hóa quan điểm, chủ trương Đảng ... thực quan tâm yêu thương cán bộ, phải thật vô sáng, phải có chất người làm công tác tổ chức cán bộ, phải đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ công tác Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đội ngũ phải...
 • 11
 • 242
 • 2

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay
... sở quan điểm c Hồ Chí Minh vận động phụ nữ, thực tr ng công tác vận động phụ nữ Tĩnh thời gian qua, đề xuất số giải pháp chủ yếu nh m vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác vận động phụ nữ ... trí phụ nữ giai đo n v.v Các đề tài có đánh giá thực tr ng công tác vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ địa bàn cấp xã đưa số khuyến nghị vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ ... chung tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ - Nghiên cứu thực tr ng công tác vận động phụ nữ Tĩnh thời gian qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nh m vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh công tác vận động...
 • 92
 • 158
 • 0

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác giáo dục thanh niên ở huyện đoàn tân kỳ, tỉnh nghệ an giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công tác giáo dục thanh niên ở huyện đoàn tân kỳ, tỉnh nghệ an giai đoạn hiện nay
... ng Hồ Chí Minh công tác giáo dục niên Huyện đoàn Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 59 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 2.3 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác giáo dục niên Huyện đoàn Tân Kỳ, tỉnh Nghệ ... cứu tưởng Hồ Chí Minh vị trí, vai trò niên giáo dục niên - Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác giáo dục niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Kỳ, tỉnh ... thống tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên từ vận dụng vào công tác giáo dục niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng giai đoạn...
 • 116
 • 87
 • 0

Vai trò của bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo cuộc vần động Học tập và làm theo...

Vai trò của bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo cuộc vần động Học tập và làm theo...
... chủ chốt Tiêu chuẩn người thư cấp ủy Xuất phát từ vị trí, vai trò cấp ủy Đảng vai trò, trách nhiệm người thư, tiêu chuẩn cần có cấp ủy viên nêu trên, người thư cấp ủy phải có tiêu chuẩn ... đưc Hồ Chi Minh” ́ Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Bộ Chính trị định tổ chức vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn Đảng, toàn dân Học tập đạo đức ... mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” Ngày 19-5-1946, đoàn cán Ban vận động Đời sống vào chúc thọ Bác Nhân lúc trò chuyện, nhà văn lão thành thưa với Bác: - Thưa cụ,...
 • 6
 • 2,092
 • 8

đổi mới phương pháp sinh hoạt câu lạc bộ trong công tác đội tntp hồ chí minh .

đổi mới phương pháp sinh hoạt câu lạc bộ trong công tác đội tntp hồ chí minh .
.. . kiến nghị Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt câu lạc Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục tầm quan trọng công tác Đội đến đội viên Nâng cao nhận thức nh hiểu biết công tác Đội trờng học, .. . nhi công tác Động Đội trờng học Xuất phát từ lí định chọn đề tài: Đổi phơng pháp sinh hoạt câu lạc công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh II phạm vi- mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề .. . trí nhiều hoạt động giáo dục lên lớp, nhằm giúp em phát triển toàn diện đức, trí, thể, mĩ Để làm tốt công tác đòi hỏi đổi phơng pháp sinh hoạt câu lạc phong trào thiếu nhi công tác Động Đội trờng...
 • 21
 • 547
 • 2

phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học ở hà nội hiện nay

phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học ở hà nội hiện nay
... tưởng Hồ Chí Minh K26B Phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn luận trị trường đại học Nội CHƯƠNG II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC ... MINH VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 Thực trạng chất lượng giảng dạy môn luận trị trường đại học Nội 2.1.1 Vài ... Tư tưởng Hồ Chí Minh K26B Phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn luận trị trường đại học Nội 1.2.2.2 luận gắn liền với thực tiễn; học đôi với hành...
 • 84
 • 266
 • 0

Phương pháp ngoại giao hồ chí minh với dự báo và nắm bắt thời cơ thời kì 1945 1946

Phương pháp ngoại giao hồ chí minh với dự báo và nắm bắt thời cơ thời kì 1945  1946
... hoàn toàn Dự báo nắm bắt thời phơng pháp ngoại giao Hồ Chí Minh nói riêng t tởng ngoại giao Hồ Chí Minh nói chung yếu tố cấu thành t tởng Hồ Chí Minh Mà t tởng Hồ Chí Minh ngoại giao với lý luận ... Minh dự báo nắm bắt thời cơ' ' thời kỳ định - thời kỳ 1945 - 1946, thời kỳ lịch sử đầy biến động Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu: Phơng pháp ngoại giao Hồ Chí Minh dự báo nắm bắt thời ... luận gồm chơng Chơng 1: Khái quát chung phơng pháp ngoại giao Hồ Chí Minh Chơng 2: Phơng pháp ngoại giao Hồ Chí Minh dự báo nắm bắt thời thời kỳ 1945 - 1946 Phần Nội dung Lê Thị Phơng - K40E1- Sử...
 • 66
 • 356
 • 2

CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH với CÔNG tác GIÁO dục đạo đức học SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH với CÔNG tác GIÁO dục đạo đức học SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐỨC HOÀ (*) Khẳng định giáo dục đạo đức mối quan tâm hàng đầu, tâm nguyện lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh ... Chí Minh công tác giáo dục nhà trường, tác giả làm rõ vấn đề phải trọng giáo dục đạo đức nhà trường Từ đó, tác giả trình bày nội dung giáo dục đạo đức nhà trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm ... tác giả, giáo dục đạo đức cho em học sinh không giáo dục cho em học phẩm chất đạo đức tốt đẹp, mà thầy, cô giáo phải gương đạo đức cho em Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng nghiệp “trồng người” công...
 • 11
 • 268
 • 0

Tài liệu Phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh doc

Tài liệu Phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh doc
... triết học Hồ Chí Minh thể phần quan trọng phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh Về chất, phương pháp biện chứng vật macxít vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam, có kết hợp với tư biện chứng phương Đông, ... đường lối phương pháp cho cách mạng Việt Nam Triết học Hồ Chí Minh triết học thực tiễn, biện chứng Hồ Chí Minh biện chứng thực hành, thể xuyên thấm toàn đời, nghiệp trước tác Hồ Chí Minh Từ hoạt ... (19/06/2007 01:08:49 AM) Chính "Triết học Hồ Chí Minh triết học thực tiễn, biện chứng Hồ Chí Minh biện chứng thực hành, thể xuyên thấm toàn đời, nghiệp trước tác Hồ Chí Minh. " nhận định cuối Giáo...
 • 10
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng dân chủ hồ chí minhphong cách dân chủ hồ chí minh là gìphong cách quần chúng dân chủ hồ chí minhphương pháp nghiên cứu hồ chí minh họcphong cách dân chủ hồ chí minhvan dung tu tuong trung voi nuoc hieu voi dan cua ho chi minh trong giao duc dao duc cho sinh vienvan dung tu tuong ho chi minh vao cong tac dan van trong thoi ky moibiên niên sử chủ tịch hồ chí minh với công tác thanh travận dụng tư tưởng hồ chí minh trong công cuộc đổi mới hiện naytư tưởng hồ chí minh về công tác dân vậnchủ tịch hồ chí minh với công tác ngoại giaochủ tịch hồ chí minh với công tác thanh niênhoc tap tam guong dao duc ho chi minh ve cong tac dan vanket qua hoc tap va lam theo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh va cong tac xay dung dang trong nhun g nam quaket qua hoc tap va lam rtheo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh va cong tac xay dung dang trong nhung nam quaMục lục đề ánTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Half-Blood PrinceBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12Ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCNâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcNâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giabài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập