Áp dụng cách tiếp cận đó vào quản lí dạy học trong cơ quan, đơnvị, nhà trường

Tài liệu Xây dựngáp dụng cách tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em docx

Tài liệu Xây dựng và áp dụng cách tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em docx
... nghèo trẻ em, phương pháp tiếp cận khác biệt cách tiếp cận đa chiều phương pháp tiền tệ Tiếp theo mô tả khung lý thuyết phương pháp tiếp cận nghèo trẻ em Việt Nam Sau mô tả số liệu phương pháp ... trạng nghèo trẻ em Việt Nam: Tỷ lệ nghèo trẻ em Chỉ số nghèo trẻ em a) Tỷ lệ nghèo trẻ em (CPR) Tỷ lệ nghèo trẻ em (CPR) phương pháp tính đầu người thể tỷ lệ trẻ em Việt Nam coi là nghèo Đây số liệu ... nhiều cách đo lường tình hình nghèo trẻ em mức độ tổng hợp thông qua tính toán Tỷ lệ nghèo trẻ em (CPR) Chỉ số nghèo trẻ em (CPI) Tỷ lệ nghèo trẻ em phản ánh số phần trăm trẻ em nghèo Trẻ em nghèo...
 • 104
 • 134
 • 0

Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (Authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục (triển khai tại trường ĐHGD - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (Authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục (triển khai tại trường ĐHGD - Đại học Quốc gia Hà Nội)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thái Hưng VẬN DỤNG CÁCH TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ (AUTHENTIC ASSESSMENT) TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ... ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC (Triển khai trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Nội) Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Chuyên ngành đào tạo ... Questions) e Tự đánh giá (Self -Assessment) 12     CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG QUI TRÌNH VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐL&ĐG TRONG GIÁO DỤC 2.1 Qui trình đánh giá thành học tập theo cách tiếp cận authentic...
 • 32
 • 612
 • 6

vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục

vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) trong xây dựng quy trình và công cụ đánh giá kết quả học tập môn đo lường và đánh giá trong giáo dục
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thái Hưng VẬN DỤNG CÁCH TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ (AUTHENTIC ASSESSMENT) TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ... Chính lý trên, chọn vấn đề Vận dụng cách tiếp cận đánh giá thực tế (authentic assessment) xây dựng quy trình công cụ đánh giá kết học tập môn Đo lường đánh giá giáo dục làm đề tài luận văn thạc ... đánh giá theo cách tiếp cận authentic assessment sử dụng lớp học 40 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG QUI TRÌNH VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐL&ĐG TRONG GIÁO DỤC 47 2.1 Qui trình đánh giá thành học...
 • 147
 • 463
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN NHÓM VÀO PHÂN MẢNH NGANG LỚP TRONG SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhóm Khoảng cách nhỏ “chặt” so với khoảng cách HCA [8] IV Kết luận Áp dụng kỹ thuật phân nhóm vào phân mảnh ngang lớp CSDL hướng đối tượng phương pháp xử lý có hiệu toán phân mảnh Đây hướng nghiên ... nghiên cứu có giá trị thực tiễn Trong tương lai, ứng dụng phân tích thuật toán CSDL thực nghiệm cụ thể đồng thời nghiên cứu lý thuyết phân nhóm phân cấp áp dụng cho kỹ thuật phân nhóm khác TÀI LIỆU ... CSDL hướng đối tượng phân tán muốn tối ưu hóa việc thực ứng dụng cần phải có phân mảnh lớp lược đồ phân phối mảnh nơi phân tán để cực tiểu việc truyền liệu Một tiếp cận phân mảnh ngang sử dụng...
 • 12
 • 146
 • 0

Áp dụng phương pháp 306 độ vào đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, công chức Sở xây dựng tỉnh Hà Nam

Áp dụng phương pháp 306 độ vào đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, công chức Sở xây dựng tỉnh Hà Nam
... cứu phƣơng pháp đánh giá thực công việc NLĐ CBCC Đề tài "Áp dụng phƣơng pháp 360 độ vào đánh giá thực công việc cán bộ, công chức Sở Xây dựng tỉnh Nam" tiến hành Sở Xây dựng tỉnh Nam, nghiên ... đánh giá thực công việc cán bộ, công chức Sở Xây dựng tỉnh Nam 68 2.5 Vị trí việc làm - Cơ sở áp dụng phƣơng pháp 360 độ vào đánh giá thực công việc CBCC Sở Xây dựng tỉnh Nam ... cứu Thực trạng đánh giá thực công việc CBCC Sở xây dựng tỉnh Nam có bất cập gì? Áp dụng phƣơng pháp đánh giá 360 độ vào đánh giá thực công việc CBCC Sở Xây dựng tỉnh Nam nhƣ để khắc phục...
 • 143
 • 204
 • 1

Quan điểm của bạn về cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa tâm lí.. Lấy ví dụ minh họa. Ưu, nhược điểm của cách tiếp cận đó.

Quan điểm của bạn về cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa tâm lí.. Lấy ví dụ minh họa. Ưu, nhược điểm của cách tiếp cận đó.
... tiếp cận khác nhau, mà từ cách tiếp cận cách hiểu khác Trong có cách tiếp cận theo định nghĩa tâm lý Để làm rõ vấn đề này, tập lớn xin trình bày đề tài Quan điểm bạn cách tiếp cận văn hóa theo ... việc xác định đối tượng môn khoa học Theo đó, đối tượng văn hóa học văn hóa Tuy nhiên, vấn đề nằm chỗ: quan niệm văn hóa? Có thể nói, tận hôm nay, định nghĩa văn hóa sử dụng thực tế định nghĩa có ... người khác, cộng đồng người với cộng đồng người khác” II Quan điểm cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa tâm Quan điểm Các định nghĩa tâm lý học, nhấn mạnh vào trình thích nghi với môi trường,...
 • 18
 • 149
 • 0

Quan điểm của bạn về cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa, giá trị chuẩn mực. Lấy ví dụ minh họa.Ưu, nhược điểm của cách tiếp cận đó

Quan điểm của bạn về cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa, giá trị chuẩn mực. Lấy ví dụ minh họa.Ưu, nhược điểm của cách tiếp cận đó
... đề tài: Quan điểm bạn cách tiếp cận văn hóa theo định nghĩa, giá trị chuẩn mực Lấy dụ minh họa Ưu, nhược điểm cách tiếp cận đó B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I Đôi nét cần biết văn hóa Văn hóa hệ thống ... thống văn hóa tồn nhờ giáo dục Chức giáo dục chức quan trọng thứ tư văn hóa Nhưng văn hóa thực chức giáo dục giá trị ổn định (truyền thống), mà giá trị hình thành II Quan điểm cách tiếp cận văn hóa ... hóa theo định nghĩa giá trị, chuẩn mực Ưu , nhược điểm cách tiếp cận dụ minh họa: Quan điểm cách tiếp cận: Để nhìn nhận, tiếp cận vấn đề cách khách quan, trước tiên cần hiểu rõ định nghĩa giá...
 • 13
 • 144
 • 0

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay
... 1.2 Quản tài liệu điện tử 1.2.1 Quan niệm quản tài liệu điện tử Trong đề tài này, nghiên cứu việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ điện tử, có nghĩa nghiên cứu ... áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lƣu trữ điện tử Thứ nhất, áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu điện tử đòi hỏi khách quan, tất yếu Thứ hai, áp dụng tiêu chuẩn ISO ... pháp *Cơ sở vật chất *Cơ sở nguồn nhân lực CHƢƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC LƢU TRỮ LỊCH SỬ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 2.1 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489...
 • 20
 • 421
 • 0

BÁO CÁO " MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỘ TIN CẬY TRÊN SỞ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẠI LƯỢNG MỜ SANG ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN " pptx

BÁO CÁO
... đồng độ đo khả năng/xác suất Mặt khác, theo [10, 11] chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên theo [13] cần sử dụng số giả thiết chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên ... đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên (chuyển đổi khả sang xác suất) theo nguyên lý thông tin không đầy đủ (insufficient reason) Trong [13] Klir kiến nghị chuyển đổi từ đại lượng mờ sang ... tính độ tin cậy mờ 2.2.1 .Chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên chuyển đổi (khả sang xác suất) theo nguyên lý thông tin không đầy đủ Trong [10, 11, 12] Dubbois Prade kiến nghị chuyển...
 • 6
 • 179
 • 0

Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ potx

Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ potx
... chứng cho thấy việc tạo hội cho phụ nữ góp phần nâng cao quyền kinh tế xã hội cho phụ nữ Do phụ nữ người có trách nhiệm công việc gia đình nên việc nâng cao quyền cho phụ nữ tác động trực tiếp ... việc làm, phát triển kinh tế đòa phương Những đơn vò muốn quyền đònh, phân chia khối lượng công việc sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trò để tăng thu nhập quyền kinh tế cho phụ nữ cần bắt ... nhập lâu có chuỗi giá trò, phát triển kinh tế đòa phương, bình đẳng từ hoạt động sản xuất kinh doanh giới nâng cao quyền cho phụ nữ Để đảm bảo việc củng cố chuỗi giá trò góp Đối với đơn vò muốn...
 • 44
 • 217
 • 1

Cách tiếp cận mới cảm biến không dây: Đám mây thiết bị đo pptx

Cách tiếp cận mới cảm biến không dây: Đám mây thiết bị đo pptx
... nghệ đo Đầu tiên, thiết bị đo định dạng độc lập Người sử dụng kết nối cảm biến trực tiếp tới thiết bị đo bao gồm mạch đo hiển thị kết đo Việc làm với chuỗi liên kết kỹ sư muốn thử nghiệm thiết bị ... từ máy tính nhân chạy đo n phần mềm cụ thể Một quan niệm biết đến đám mây thiết bị đo, kết nối vật lý cảm biến cấu truyền động A/D D/A định vị điểm đầu “thẻ cảm biến , cảm biến gửi nhận liệu điều ... đến thay đổi cách người thiết kế, Hình 1: đám mây thiết xem xét đến cảm biến bị đo, thẻ cảm bến gửi không dây Thứ nhất, nhận liệu phản hồi tới công nghệ RFID (tần số điểm truy nhập không dây vô...
 • 13
 • 175
 • 0

Áp dụng tiêu chuẩn ISOIEC 17025 vào quản lý phòng thí nghiệm khoa Môi trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Áp dụng tiêu chuẩn ISOIEC 17025 vào quản lý phòng thí nghiệm khoa Môi trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh
... M c tiêu c a ð tài Áp d ng tiêu chu n ISO/IEC 17025 : 2001 vào công tác qu n PTN khoa Môi trư ng - ðHKTCN TPHCM Nghiên c u tìm hi u tiêu chu n ISO/IEC 17025 : 2001 nh m áp d ng hi u qu vào ... c a PTN môi trư ng Phòng thí nghi m ñư c chia thành phòng nh có ch c khác nhau: Phòng thí nghi m Vi sinh Môi trư ng (ti n hành thí nghi m sinh h c ñ i cương, vi sinh môi trư ng…) Phòng thí nghi ... NG PHÒNG THÍ NGHIỆM M I TRƢỜNG VÀ C C TI U CHU N QU N L HIỆN N Y 2.1 Tiêu chuẩn quốc tế quản PTN 2.1.1 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 - 2.1.2 Phạm vi áp...
 • 151
 • 442
 • 3

Sử dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia để xây dựng chính sách khoa học và công nghệ

Sử dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia để xây dựng chính sách khoa học và công nghệ
... lực đổi hình thành hệ thống đổi quốc gia Bản kế hoạch xác định mục tiêu hệ thống KH&CN Trung Quốc biến đổi trở thành hệ thống đổi quốc gia, hệ thống xác định hệ thống xã hội Chính phủ đóng vai ... thay đổi công nghệ Nhưng quốc gia công nghiệp hoá lại không vậy, đổi có vai trò, chí hoàn toàn vai trò thay đổi công nghệ Như vậy, đơn áp dụng cách tiếp cận NSI để phân tích kinh tế công nghiệp ... Một số quốc gia sử dụng khái niệm hệ thống đổi quốc gia (National System of innovation - NSI) để làm khung khổ phân tích hoạch định chiến lược /chính sách khoa học công nghệ (KH&CN) Đây...
 • 20
 • 216
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quan diem ve cach tiep can van hoa theo dinh nghia cau truc lay vi du minh hoa uu nhuoc diem cua cach tiep can dođánh giá do án sử dụng cách tiếp cận phức tạp hơn con trỏ hàmsự cần thiết của việc áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tửcách tiếp cận dựa vào độ dài câuthuc tang ap dung cong cu giao duc vao quan li moi truong o viet nam hien nayứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dâncác chiến lược áp dụng để tiếp cận thị trường mục tiêucách tiếp cận hướng vào thị trường hay phân đoạn thị trườngmuc tieu noi dung cach tiep can va phuong phap ncđiều kiện áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sửáp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử ở nước ta hiện nayđề xuất các giải pháp áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tửcách tiếp cận dựa vào tương ứng của từhoàn thiện hệ thống thông tin quản lý áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý ngân quỹcác cách tiếp cận và các quan niệm khác nhau về từ ngữ hán việtđề thi khảo sát giáo vien tin học tỉnh Bắc GiangGiáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)ThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán SIMBA và SSPTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập