Bài tập lớn lý thuyết độ tin cậy

BÀI TẬP LỚN THUYẾT ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH doc

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH doc
... cậy trình đủ tin cậy chuyển vị Bài toán giải xong ! =3,5521>3 , ta thấy công Trang | 17 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY TRẦN BÁCH HẢI CƯỜNG – 269555 Trang | 18 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY ... định độ tin cậy chuyển vị đỉnh cột : β - Xác định số độ tin cậy : β= m∆ = Trong : m∆ − mxk σ ∆ + σ xk H = = 0, 045 200 200 σ∆ = mxk = β Thay số : =3,5521 Trang | 16 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY ... thứ k kết cấu ( k= 1,2,3 ứng với dạng dao động riêng) : Trang | 14 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY TRẦN BÁCH HẢI CƯỜNG – 269555 x k (t)= ∑ i=1 - φki Qi* H i (ω)η(t) ωi mi* Giả thiết sóng trình...
 • 20
 • 823
 • 12

bài tập lớn thuyết đồ thị

bài tập lớn lý thuyết đồ thị
... Trần Hành Thuyết Đồ Thị Đồ thị vừa có chu trình Euler vừa có chu trình Halminton Đồ thị có chu trình Halminton chu trình Euler - Định 3: Cho đồ thị đầy đủ Kn với n lẻ n ≥ đồ thị G có (n-1)/2 ... dụ: Cho đồ thị G: D A C SVTH: Trần Thị Thanh Trang E GVHD:TS Trần Hành Thuyết Đồ Thị Từ đồ thị G có ma trận liên kết A B C D E A 1 0 B 1 1 C 1 1 D 1 E 1 - Ma trận kề đồ thị : cho G đồ thị n ... Cách nhận biết đồ thị phẳng : Để nhận biết xem đồ thị có phải đồ thị phẳng sử dụng định Kuratovski : Ta gọi phép chia cạnh (u,v) đồ thị việc loại bỏ cạnh khỏi đồ thị thêm vào đồ thị đỉnh w với...
 • 15
 • 121
 • 0

ứng dụng thuyết độ tin cậy và phương pháp thiết kế ngẫu nhiên trong đánh giá an toàn ổn định

ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và phương pháp thiết kế ngẫu nhiên trong đánh giá an toàn ổn định
... [6] Nguyn Vn Mo, 2000, thuyt tin cy thit k cụng trỡnh thu cụng, Bi ging cao hc, i hc Thu li 2000 [7] Pilarczyk, K.W., 1998, Dikes and revetments, Design, maintenance and safety assessment, ... cụng trỡnh thy li Bach Dang River Gia River Do Nghi Quang Ninh Nam River Chanh River Cam River Nam Trieu estuary Lach Huyen estuary Cat Hai Island Lach Tray estuary Cat Ba Island Do Son Hỡnh H s ... trờn mang cng trỏi Nhõm Lang-Thỏi Bỡnh Trờn gin súng Raa xỏc nh i tng ti v trớ cỏch mang cng 4,0m cú kớch thc 3,5ữ4m sõu 1,5m õy l v trớ h st xy nm 2000 v ó c x lp bt Nhng thụng tin ny...
 • 43
 • 488
 • 2

Ứng dụng thuyết độ tin cậy để đánh giá mức độ an toàn và dự bảo tuổi thọ cống dưới đê

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá mức độ an toàn và dự bảo tuổi thọ cống dưới đê
... phơng pháp đánh giá an toàn xây dựng thuyết dự báo tuổi thọ cho cống dới đê Các kết nghiên cứu sử dụng để tính toán kiểm tra xác định mức độ an toàn dự báo đợc tuổi thọ kết cấu cống dới đê làm ... 0,9998900 3,2 0,9993189 Ps xác suất an toàn, số độ tin cậy 1.2 Các công thức sử dụng để đánh giá chất lợng dự báo tuổi thọ cống 1.2.1 Công thức đánh giá mức độ an toàn Theo [1,2,3] xác suất cố xác ... cống gạch đá theo thời gian - Tính lại độ tin cậy kết cấu Ps(T) = [P]s Xây dựng phần mềm đánh giá độ tin cậy dự báo tuổi thọ Nhằm khắc phục hạn chế thuyết độ tin cậy áp dụng thực tế khối lợng...
 • 11
 • 326
 • 0

Bài tập lớn thuyết tạo hình

Bài tập lớn lý thuyết tạo hình
... 16 Bài tập lớn thuyết tạo hình Chương trình vẽ Matlab % %Ban kinh hinh tru chu duong xoan vit r =10; %Buoc xoan p = 5; a = r/(r*r + p*p); b = p/(r*r + p*p); 17 Bài tập lớn thuyết ... phương trình đường xoắn vít trái Ta có hình dạng đường xoắn vít trái với p = -6; ro = 10 Đây hình vẽ chương trình vẽ Matlap 13 Bài tập lớn thuyết tạo hình -50 -100 -150 -200 10 10 5 0 -5 -5 ... 60 sin ϕ − 60.sin ϕ  xC = 120 cos ϕ ⇔  yC = Ta có hình vẽ chương trình vẽ biên hình bánh ứng với chốt Matlap Bài tập lớn thuyết tạo hình 100 80 60 40 20 -20 -40 -60 -80 -100 -150 -100 -50...
 • 19
 • 358
 • 1

Tài liệu Bài tập về thuyết đồ thị pdf

Tài liệu Bài tập về lý thuyết đồ thị pdf
... Bài tập thuyết Đồ thò BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ CH CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ CH CẤU TRÚC CÂY CH BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT CH ĐỒ THỊ PHẲNG & BÀI TOÁN TÔ MÀU BÀI TẬP ... Dung Bài tập thuyết Đồ thò CH CÁC KHÁI NIỆN CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Vẽ đồ thò có đònh hướng (không đònh hướng) trường hợp sau : đỉnh cạnh đỉnh, cạnh vòng, cạnh song song Tính bậc đỉnh hai đồ ... minh phản chứng Chứng minh Đònh Đònh EULER Chứng minh Đònh Đònh EULER 10 Chứng minh Đònh Đònh EULER Trương Mỹ Dung Bài tập thuyết Đồ thò 11 Cho đồ thò theo hình vẽ sau : A C...
 • 11
 • 790
 • 25

Bài Tập Lớn THUYẾT Ô TÔ pdf

Bài Tập Lớn LÝ THUYẾT Ô TÔ pdf
... kéo ô máy kéo => Chọn K = 0,7 NS2/m4 Diện tích cản diện F: F = m B H Trong đó: B - Chiều rộng sở ô (m) H - Chiều cao toàn ô (m) m - Hệ số điền đầy, chọn theo loại ô tô: + Đối với ô ... Page BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ TƠ GVHD: LÊ BÁ KHANG * Tay số : * Tay số 4: SVTH:VÕ VĂN CHINH Page BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ TƠ GVHD: LÊ BÁ KHANG * Tay số 5: SVTH:VÕ VĂN CHINH Page BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ... Gx - trọng lượng toàn ô tải Gtx: Gx = Go + Gtx Gtx - tải trọng ô Các góc tia: H XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ĐẠT TÍNH TĂNG TỐC: Đồ thò gia tốc ô Gia tốc ô chuyển động không ổn đònh tính sau: g...
 • 19
 • 2,618
 • 92

BÀI TẬP LỚN: THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

BÀI TẬP LỚN: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
... nối tiếp với khâu mạch chính) Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển tự động mắc khâu hiệu chỉnh có dạng sau: Bài tập lớn thyết điều khiển tự động Nguyễn Mạnh Cường-ĐKTĐ 10 Hàm truyền hệ hở sau ... max=30% Thời gian độ tqd=1,20s Số dao động n=2 Tốc độ bám cực đại: Vmax =16 Sai số bám V=0,18 Bài tập lớn thyết điều khiển tự động Nguyễn Mạnh Cường-ĐKTĐ 10 II BÀI LÀM Xây dựng sơ đồ cấu trúc  ... tần số logarit Bài tập lớn thyết điều khiển tự động Nguyễn Mạnh Cường-ĐKTĐ 10 Đặc tính độ hệ thống mong muốn     Độ chỉnh =11.6% Thời gian độ tqd=1,12 (s) Số chu kì dao động n=1 ổn định...
 • 18
 • 4,061
 • 32

Bài tập lớn thuyết điều khiển tự động pdf

Bài tập lớn lý thuyết điều khiển tự động pdf
... chất l-ợng hệ thống đạt yêu cầu Khi PID mắc hỗn hợp : Bài tập lớn: LTĐKTĐ Sinh viên : T Vn Tin_ DHDI7TH Ta có đặc tính độ nh- sau : Bài tập lớn: LTĐKTĐ Sinh viên : T Vn Tin_ DHDI7TH Hệ thống ổn ... : >> nyquist(W0* W12k) 10 Bài tập lớn: LTĐKTĐ Sinh viên : T Vn Tin_ DHDI7TH c) Khi có PID khâu W4 ta hiệu chỉnh tham số để hệ có sMAX > A=[-1107.6 0 0;-10.8* 10^4 0 0;-12.5* 10^5 0 0;-43.8* 10^7 0 0;87.08* 10^7 0 0 1;-43.4* 10^7 0 0 0] A =1.0e+008 * 14 Bài tập lớn: LTĐKTĐ Sinh viên...
 • 16
 • 1,533
 • 49

Bài tập lớn thuyết ô tô

Bài tập lớn  lý thuyết ô tô
... định chế độ hợp lí ô -Xác định khả tăng tốc ô -Xác định tính động lực học ô chế độ khác -Xác định tốc độ ô tay số khác -Xác định thời gian quãng đường tăng tốc ô Đề xuất: Do việc ... thời gian quãng đường tăng tốc ô Bảng thông số xe tải TMT HYUNDAI HD72/TL Công suất lớn ( kW ) / Tốc độ quay ( v/ph ) Tốc độ lớn ô ( km/h ) Momen xoắn lớn (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) 96/2900 ... tốc tổng cộng tát diện tích nhỏ lại, ta quãng đường tăng tốc từ vận tốc v đến v2 xây dựng đồ thi quãng đường tăng tốc ô phụ thuộc vào vận tốc chuyển động chúng (hình d) Giả sử ô tô...
 • 49
 • 1,085
 • 3

Bài tập lớn thuyết ôtô

Bài tập lớn lý thuyết ôtô
... tiếp tuyến lớn bánh xe chủ động phải thắng lực cản tổng cộng lớn đường lực kéo phải thỏa mãn điều kiện bám: M e max ic ih1 t rb SVTH: HUỲNH THANH TÙNG  G  max Page BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ƠTƠ ... tốc ơtơ SVTH: HUỲNH THANH TÙNG Page 23 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ƠTƠ Đồ thị gia tốc ngược Đồ thò thời gian quãng đường tăng tốc ô tô: Quãng đường tăng tốc ôtô tính theo công thức: Vn S =  V.dt V1 ... số: ôtô có động xăng: tc = (0,5 1,5) s; ô tô có động Diesel: tc = (1,0  4) s g = 9,81 m/s - gia tốc trọng trường;  - hệ số cản tổng cộng đường; SVTH: HUỲNH THANH TÙNG Page 25 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT...
 • 27
 • 695
 • 8

BÀI TẬP LỚN THUYẾT Ô TÔ VÀ MÁY CÔNG TRÌNH ( XE KHÁCH 9200 KG)

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ VÀ MÁY CÔNG TRÌNH ( XE KHÁCH 9200 KG)
... môn học ThS Nguyễn Việt Hải Sinh viên thực hiện: Trần Minh Tùng – Lớp 10C4B Bài tập môn học LÝ THUYẾT Ô TÔ & MÁY CÔNG TRÌNH MỤC LỤC Giới thiệu chung Bài tập lớn môn học : LÝ THUYẾT Ô TÔ VÀ MÁY ... Minh Tùng – Lớp 10C4B Bài tập môn học LÝ THUYẾT Ô TÔ & MÁY CÔNG TRÌNH λv ih1 ih2 Sinh viên thực hiện: Trần Minh Tùng – Lớp 10C4B 10 Bài tập môn học LÝ THUYẾT Ô TÔ & MÁY CÔNG TRÌNH 0.1 0.2 0.3 0.4 ... Minh Tùng – Lớp 10C4B 13 Bài tập môn học LÝ THUYẾT Ô TÔ & MÁY CÔNG TRÌNH Sinh viên thực hiện: Trần Minh Tùng – Lớp 10C4B 14 Bài tập môn học LÝ THUYẾT Ô TÔ & MÁY CÔNG TRÌNH Sinh viên thực hiện:...
 • 21
 • 1,785
 • 24

BÀI TẬP LỚN THUYẾT MẠCH docx

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT MẠCH docx
... 0( H ) II Tìm dòng điện xác lập nhánh theo phương pháp máy phát điện tương đương (Định Thevenin định Norton) với hỗ cảm M = 0( H ) III Tìm dòng điện độ cuộn cảm điện áp độ tụ điện phương ... NỘI DUNG • * Cho mạch điện có số liệu sau: R1 = 20Ω; R2 = 15Ω; R5 = 18Ω; L3 = 0.18 H ; L6 = 0.15Ω; C = 150 µF ; * ... 1,14i  Z L6  g II Áp dụng định lý Thevenin tìm dòng I5 g - Lôi nhánh có chứa I5 phía phần mạch điện lại thay mạng cửa • g ⇒ I5 = • E5 + E0 Z0 + R g - Vẽ lại mạch sau lôi I khỏi mạch...
 • 14
 • 1,513
 • 21

bài tập lớn thuyết ô tô tính toán động lực học ô tô

bài tập lớn lý thuyết ô tô  tính toán động lực học ô tô
... tố động lực học ô đầy tải v1 ba D1 D7 D2 D3 D4 D5 f D6 V [km/h] Bài tập thuyết ô NgọcHoàng   GVHD: Lê Bá Khang SVTH: Lê Phần vừa đặc tính động lực học ô đầy tải, thực tế, ô mang ... tính toán nhân tố động lực học ô ứng với trọng lượng nó: Gx.Dx=G.D Trong đó: Gx: trọng lượng ô Dx: giá trị nhân tố động lực học ứng với Gx G: trọng lượng ô ô đầy tải D: nhân tố động lực ... nhân tố động lực học ô ô đầy tải D== Qua biểu ta nhận thấy trị số nhân tố động lực học D phụ thuộc vào thông số kết cấu ô xác định cho loại ô cụ thể Khi ô chuyển động số thấp ( tỉ...
 • 26
 • 1,082
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về lý thuyết đồ thịbài tập môn lý thuyết thông tinbài tập lớn lý thuyết ô tô máy kéohướng dẫn làm bài tập lớn lý thuyết ô tôbài tập lớn lý thuyết ô tô xe tảibài tập môn lý thuyết đồ thịNghiên cứu chế tạo xi măngngập mặnMột số hình nền mẫu trên PowerPointBài giảng cơ sơ VIỄN THÁMmau bao cao tinh hinh khai thac nuocTư liêu tham khảo Hùng biện Tiếng AnhThuyết minh bài giảng ELEARNING Dấu hiệu chi hết cho 2 và cho 5Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện về Tác hại của bạo lức học đườngTỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI ĐÔNG NAM ÁĐỀ THI MINH HỌA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH KÈM ĐÁP ÁNGiảm nghèo bền vững ở huyện tân sơn tỉnh phú thọCái tôi tác giả trong nhật ký đặng thùy trâm và mãi mãi tuổi hai mươi của nguyễn văn thạcGãy cổ và thân xương đùiLuật số 402013QH13 tiếng AnhVô khuẩn, tiệt khuẩnTắc ruột sơ sinhHội chứng chảy máu trong phần 2Hội chứng chảy máu trong phần 3Khám cơ quan tiết niệu, sinh dụcKhám hậu môn, trực tràng và tầng sinh mônGiải pháp nâng cao sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập