Thiết kế mố cầu đúc hẫng

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MỐ CẦU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MỐ CẦU
... Chiều dài thân mố Bề rộng thân mố Chiều cao thân mố Bề dày cánh mố Bề rộng cánh mố (1) Bề rộng cánh mố (2) Bề rộng tồn cánh mố Chiều cao cánh mố (1) Chiều cao cánh mố (2) Chiều cao cánh mố (3) Chiều ... N/mm ) (Tất xác định chương thiết kế dầm chính) tính tốn nội lực hoạt tải Xếp tải theo phương dọc cầu để xác định phản lực: (Chưa xét HSPBN) Xe tải thiết kế: Xe tải thiết kế: gồm trục trước nặng ... xuống gối cầụ Điểm đặt lực hãm xe cao độ gối cầu trụ thiết kế Lực hãm lấy 25% trọng lượng trục xe tải hay xe hai trục thiết kế cho đặt tất thiết kế chất tải theo quy trình coi chiều Các lực coi...
 • 32
 • 227
 • 0

đồ án thiết kế kết cấu tàu hàng khô hoạt động vùng biển không hạn chế có các thông số cơ bản sau

đồ án thiết kế kết cấu tàu hàng khô hoạt động vùng biển không hạn chế có các thông số cơ bản sau
... Dàn vách kết cấu vách phẳng gồm nẹp đứng, nẹp đứng khỏe b, Vùng mũi: - Dàn đáy kết cấu hệ thống ngang - Dàn mạn kết cấu hệ thống ngang - Dàn boong kết cấu hệ thống ngang - Dàn vách kết cấu vách ... nằm, sống đứng c, Vùng đuôi: - Dàn đáy kết cấu hệ thống ngang - Dàn mạn kết cấu hệ thống ngang - Dàn boong kết cấu hệ thống ngang - Dàn vách kết cấu vách phẳng gồm nẹp nằm, sống đứng d, Vùng ... sống chính: 2,84m 1200 5000 4100 11360 2820 2840 2840 17000 Hình 5.2: Phân khoang theo chiều rộng Kết cấu vùng khoang hàng: 6.1 Kết cấu dàn vách: 6.1.1 Bố trí kết cấu: (điều 11.2) Sơ đồ kết cấu...
 • 165
 • 298
 • 3

đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường thiết kế mố cầu

đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường thiết kế mố cầu
... LIỆU THIẾT KẾ I.1 - SỐ LIỆU THIẾT KẾ - Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05 : “Tiêu chuẩn thiết kế cầu - Chiều dài nhịp dầm tính toán : 35 m - Chiều dài toàn dầm: 35,6 m - Tải trọng thiết kế : ... kháng uốn đơn trục tính toán mặt cắt thân trụ theo phương trục Y + Lấy giá trị mômen tính toán phần tổ hợp nội lực thiết kế thân mố để lập bảng tính kiểm toán cho kết sau: + Kết Luận: Thân mố ... III - THIẾT KẾ THÂN MỐ III.1 - TỔ HỢP NỘI LỰC THIẾT KẾ III.1.1 - Bảng tổng hợp nội lực không hệ số + Từ kết tính toán trước ta lập thành bảng tổng hợp nội lực không hệ số mặt cắt chân thân mố cho...
 • 24
 • 170
 • 0

Thiết kế mố cầu kiểu chữ U BTCT đổ tại chỗ có chiều dài nhịp L=32m

Thiết kế mố cầu kiểu chữ U BTCT đổ tại chỗ có chiều dài nhịp L=32m
... yê u c u) f. N 0,6 ì 594,695 e c Kiểm tra đi u kiện chống lật: m y Lớp C u Hầm B 39 Trang 12 Thiết kế môn học Mố trụ c u Sinh viên Nguyễn Thế Huy e 0.015 = = 0,0176m < 0,8 Đạt yê u c u Ta có: ... Chi u rộng vệt bánh xe theo hớng ngang c u: Lớp C u Hầm B 39 Trang (m) Thiết kế môn học Mố trụ c u Huy ` b1= a + 2H = 0,2 + ì 0,12 =0.44 Chi u dài tính đổi áp lực đất: h0 = nìP n ì TC ì S ì ... 348,315 Tính duyệt mặt cắt Lớp C u Hầm B 39 Trang 10 Thiết kế môn học Mố trụ c u Sinh viên Nguyễn Thế Huy 8.1 Tính duyệt mặt cắt i-i Tổ hợp tải trọng để duyệt cho mặt cắt i-i tổ hợp N = 664,295...
 • 14
 • 117
 • 0

Thiết kế mố cầu kiểu chữ U BTCT. Cầu gồm hai mố được trực tiếp kết cấu nhịp, gối cầu bằng cao su kích thước gối cầu: + Gối gồm 4 lớp bản thép + Dọc cầu 310mm + Ngang cầu 460mm + Cao 50mm.

Thiết kế mố cầu kiểu chữ U BTCT. Cầu gồm hai mố được kê trực tiếp kết cấu nhịp, gối cầu bằng cao su kích thước gối cầu: + Gối gồm 4 lớp bản thép + Dọc cầu 310mm + Ngang cầu 460mm + Cao 50mm.
... 1 24. 47 97.188 16.38 30. 24 54. 72 29.81 24. 4 35. 64 579.63 311. 945 1 24. 47 97.188 16.38 30. 24 84. 45 29.81 35. 64 579.63 30. 24 60.05 -37 .42 -2 14. 63 -195.79 48 .96 -37 .42 -2 14. 63 -195.79 48 .96 -37 .42 ... = 40 0 V Tĩnh tải độ Lực hãm phía đờng Tổng 10 Tính duyệt mặt cắt Trần Lâm 35. 64 579.63 311. 945 1 24. 47 81. 94 24. 48 24. 48 35. 64 553.99 311. 945 1 24. 47 91.188 16.38 24. 48 24. 48 35. 64 579.63 311. 945 ... mố Tĩnh tải kết c u nhịp Hoạt tải H30 nhịp Ngời nhịp áp lực đất : = 300 Lớp C u đờng anh k39 P(T) H(T) 311. 945 1 24. 47 91.188 16.38 M(Tm) -195.79 24. 48 48 .96 Trang Thiết kế môn học Mố Trụ Cầu...
 • 13
 • 120
 • 0

CHƯƠNG IV THIẾT KẾ MỐ CẦU VÀ MÓNG MỐ M1

CHƯƠNG IV THIẾT KẾ MỐ CẦU VÀ MÓNG MỐ M1
... thích hợp cho việc đặt móng kết cấu mố – trụ cầu Kết luận : Đối với kết cấu móng mố trụ cầu sử dụng giải pháp móng cọc thích hợp Số liệu thủy văn - Cao độ đáy sông vò trí mố M1: +5.91m - Mực nước ... B THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI MỐ M1 I SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT – THỦY VĂN Số liệu đòa chất Lỗ khoan đòa chất mố M1: Lỗ khoan TB1: gồm lớp đòa chất sau: - Lớp 1(lớp bề mặt): Sét cát, màu xám đen, kết ... xe hai trục thiết kế tất xe chạy hướng - Lực hãm xe nằm ngang theo phương dọc cầu, cách mặt cầu: 1.8m - Ở gối di động đặt mố nên ta có: BR = Lực ma sát (FR) - Lực ma sát chung gối cầu phải xác...
 • 67
 • 65
 • 0

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ MỐ CẦU - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ MỐ CẦU - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T
... lực ma s t 6. 5.2.5 Lực li t m (CE) Do ta thi t kế mố cầu thẳng nên lực li t m 6. 5.2 .6 t nh toán nội lực tt gió 6. 5.2 .6. 1 (WSsup) T i trọng gió t c dụng lên k t cấu thượng t ng Diện t ch hứng ... trụ thi t kế Lực hãm lấy 25% trọng lượng trục xe t i hay xe hai trục thi t kế cho đ t t t thi t kế ch t tải theo quy trình coi chiều Các lực coi t c dụng SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ MSSV: CD03151 TRANG: ... Dầm biên DWb = 0 .61 ( N/mm ) (T t xác đònh chương thi t kế dầm chính) 6. 5.2 t nh toán nội lực ho t tải Xếp t i theo phương dọc cầu để xác đònh phản lực: (Chưa x t HSPBN) Xe t i thi t kế: Xe t i...
 • 36
 • 42
 • 0

Thiết kế cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục

Thiết kế cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục
... 27 831 34 316 35 967 36 725 37 161 37 444 37 6 43 37790 37 9 03 379 93 38066 38 127 0 27 831 34 316 35 967 36 725 37 161 37 444 37 6 43 37790 37 9 03 379 93 38066 0 0 27 831 34 316 35 967 36 725 37 161 37 444 37 6 43 37790 37 9 03 ... K12 K 13 K14 35 02 35 07 35 11 35 15 35 20 35 24 35 29 35 33 3 538 35 42 32 14 32 18 32 22 32 26 32 30 32 34 32 39 32 43 3247 32 51 GVHD: PGS.TS.NGUYỄN BÁ HOÀNG 30 14 30 18 30 22 30 25 30 29 30 33 3 037 30 41 30 45 30 49 2828 ... 37 9 03 379 93 0 0 27 831 34 316 35 967 36 725 37 161 37 444 37 6 43 37790 37 9 03 0 0 0 27 831 34 316 35 967 36 725 37 161 37 444 37 6 43 37790 0 0 0 27 831 34 316 35 967 36 725 37 161 37 444 37 6 43 0 0 0 0 27 831 34 316 35 967...
 • 376
 • 270
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU ĐÚC HẪNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ VÀ CẦU ĐÚC HẪNG
... lên ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 16 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 17 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... ®Çu cÇu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 10 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 11 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO VĨNH NGỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Page 24 PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THƠNG LẬP THỂ 1.QUY MƠ VÀ TỐC ĐỘ THIẾT KẾ Tuyến thiết...
 • 277
 • 198
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ CẦU ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG VÀ CẦU DÀN THÉP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ CẦU ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG VÀ CẦU DÀN THÉP
... Kiểm toán kết cấu nhịp I Kiểm toán sức kháng uốn II Kiểm tra hàm lợng cốt thép ứng suất trớc III Tính toán mát ứng suất IV Kiểm toán sức kháng cắt cho tiết diện chơng ix : Tính toán mặt cầu I ... thit k Cầu đợc thiết kế vĩnh cửu dành cho đờng ôtô tiêu chuẩn đờng đồng Khổ cầu : + 2ì1.5 m Tải trọng thiết kế : HL-93 ngời 3ì10-3MPa Sông thông thuyền cấp : II ( 60x9 m ) Tiêu chuẩn thiết kế : ... mố A0 từ mố A3 Trên trụ P1,P2 đúc hẫng cân (49+49)m Bán kính cong cầu R=3000 m Độ dốc ngang cầu : 2% kết cấu phần Cầu đợc thi công theo phơng pháp đúc hẫng cân đối xứng Dầm tiết diện hình hộp...
 • 161
 • 438
 • 9

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ CẦU ĐÚC HẪNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ CẦU ĐÚC HẪNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
... Thuyết minh đồ án tốt nghiệp dựng cầu đường @&? Khoa xây CHƯƠNG II : THIẾT KẾ THI CƠNG KẾT CẤU NHỊP 190 I Sơ lược đặc điểm nơi xây dựng cầu 190 II Đề xuất phương án chọn phương án thi ... 02X3B Trang Thuyết minh đồ án tốt nghiệp dựng cầu đường @&? Khoa xây PHẦN I THIẾT KẾ SƠ BỘ @&? * PHƯƠNG ÁN I : CẦU LIÊN TỤC BTCT * PHƯƠNG ÁN II : CẦU DÂY VĂNG * PHƯƠNG ÁN III : CẦU SUPER TEE 30% Sinh ... minh đồ án tốt nghiệp dựng cầu đường @&? Khoa xây X Tính khái tốn phương án : Sinh viên thực : Trần Thành Nhân – Lớp 02X3B Trang 43 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp dựng cầu đường @&? Khoa xây Tổng...
 • 233
 • 225
 • 0

THIẾT kế dầm cầu BTCT DUL LIÊN tục 3 NHỊP THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP đúc HẪNG cân BẰNG có THỔNG CHIỀU dài là 168m, 4 làn XE, b==14m, bề RỘNG mỗi bên 1000mm,CHIỀU dài NHỊP GIỮA TÍNH TOÁN 72000mm

THIẾT kế dầm cầu BTCT DUL LIÊN tục 3 NHỊP THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP đúc HẪNG cân BẰNG có THỔNG CHIỀU dài là 168m, 4 làn XE, b==14m, bề RỘNG mỗi bên 1000mm,CHIỀU dài NHỊP GIỮA TÍNH TOÁN 72000mm
... 137 880 73 12809659 11976 839 1 131 3596 1076 542 4 10 43 4 148 1 032 44 95 9.6888 3. 9165 4. 1 232 4. 17 03 4. 1652 4. 11 54 4. 036 1 3. 95 03 3.8 645 3. 8058 3. 78 53 3.1057 1 .39 04 1 .4 231 1 .44 54 1 .46 20 1 .47 23 1 .47 25 1 .46 61 ... 4. 20 4. 19 4. 13 4. 04 3. 95 3. 85 3. 78 3. 75 3. 95 4. 16 4. 20 4. 19 4. 13 4. 04 3. 95 3. 85 3. 78 3. 76 - cáp K9 9. 74 3. 96 4. 17 4. 21 4. 20 4. 14 4.05 3. 96 3. 86 3. 79 3. 76 3. 96 4. 17 4. 21 4. 20 4. 14 4.05 3. 96 3. 86 ... - 33 9 94 - 38 007 33 9 94. 48 29588 36 48 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 29588 36 48 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 29588 36 48 38 00 38 00 38 00 38 00 38 00 29588 36 48 38 00 38 00 38 00 38 00 29588 36 48 38 00...
 • 257
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cần cẩu tàu hàngthiết kế mố cầuđồ án thiết kế mố cầuthiết kế cầu đúc hẫngtài liệu thiết kế cầu đúc hẫngthiết kế cầu đúc hẫng cân bằngđồ án thiết kế cầu đúc hẫnghướng dẫn thiết kế cầu đúc hẫngthiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàngtài liệu thiết kế mố trụ cầutính toán thiết kế mố trụ cầuhướng dẫn thiết kế mố trụ cầuđồ án thiết kế mố trụ cầuthiết kế mố trụ cầuthiet ke mo tru cauSÁCH KINH điển tập 43 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu LongHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và tuyên truyềnIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEN TRO ODA CUA NHAT DANH CHO VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN VE FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam.PDF19 phương pháp chứng minh bất đẳng thứcIUH VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHChiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo (năm 938) lịch sử 4IUH EU ASEAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH DOI VOI MAT HANG DET MAY TREN TT QT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH DOI VOI CAC DN VUA VA NHO TRONG QUA TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHĐỀ THI hết môn MARKETING căn BẢN có đáp ánCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập