Activities and games for pairwork

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Applications of GPC Rules and Character Structures in Games for Learning Chinese Characters" doc

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... pronunciations of hosting characters and (2) teachers compile the games with tools that are supported by sublexical information in Chinese The games aim at implicitly informing players of the Chinese GPC rules, ... to Chinese characters learning: System design and development, Proc of the Int’l Conf on Edutainment, 559–564 C.-Y Lee 2009 The cognitive and neural basis for learning to reading Chinese, J of ... ability to detect and apply phonological consistency in GPCs, including the roles of PCs in PSCs in Chinese, plays an instrumental role in learners’ competence in reading Chinese Phonological...
 • 6
 • 196
 • 0

Grammar and vocabulary games for children - part 8 potx

Grammar and vocabulary games for children - part 8 potx
... choosers Forbi dden sw eet s ) t ast sw eet e est A w atched pot never boi s l l L et not t pot cal he l the ket e bl tl ack A st tch i t m e saves i n i ni ne L et sl eepi dogs l e A bi i the hand ... SH E E P G OA T P lG ! i ( Game/46, x / ) SSV A N D EER FO X DU CK G O O SE ( me/46,x1 Ga / ) 78 ...
 • 10
 • 177
 • 0

Grammar and vocabulary games for children - part 1 potx

Grammar and vocabulary games for children - part 1 potx
... es ved I SBN :97 8 -1 847535795 E di i Br t s t on: ii h Pri ed i The U nied St es ofA m er ca nt n: t at i Publ s i her:Lul com u D edi ed t m y grandp arent , cat o s Er nestand M ari Vi , e ... m e a l ove and res ect p fort Englsh l he i anguage A cknow l edeem ent s W ih m any t t hanks t M arcus Crem onese f des gni t f ontcoveroft sbook o or i ng he r hi A s an ar itand m edi il ... Booksand W e ie Ac i tes her bst tvii ! Int oducton r i Thi ltl book pr des t s ite ovi eacher and hom es schoolng par s w ih an i ent t as ort ent of f actvii t hel t s m un i tes o p each and...
 • 10
 • 163
 • 1

Grammar and vocabulary games for children - part 2 ppsx

Grammar and vocabulary games for children - part 2 ppsx
... or D ents it Car er pent Labour er Buider l Sci i t ents L andsca es B each D es ' el t M ount n G r s and as l Clf if ls and l Far l m and Gl e aci r Game #1 ) VowelLengt hs: R em i t chidr t ... he hidr t f l ,pr ded t com m and i begun by Esi on says ' l a com m and i gi olow ovi he s t m ' f s ven w ihout tsi on s 'bef e i and a chid per or s t com m and, he i out The t t m ays' or ... l , mon a r e , mon sa st ys and on your / # lg,Si c e mon s yssand onyourrghtlg,un e z ,sand on a t i e fk e e t b0t l gs Si on says ungeeze, Si on s put your hands on your hi , f c z h e ,...
 • 10
 • 109
 • 1

Grammar and vocabulary games for children - part 3 pot

Grammar and vocabulary games for children - part 3 pot
... dw e hop ,and s on o Thi gam e i a gr w ay f E SL chidr t buid up t r confdence w ih s s eat or l en o l hei i t handlng r - ie s t i i eall f iuatons, and al o encour s ages co- aton and t oper ... cl w her s ace pot n he r he ock e t hands go St he and t pl s on t cl he ayer he ock f ace a eac hour w ih a G am es t h , t Leader orpl ayer s andi on t cent e s t ng he r pot N ow ,cal outa ... house and a hos t Then I w entt t zoo and saw a lon,a tger,a s pial o he i i nake a a r nocer N ext I w ent t t count ysi and s a vol no, a c if a nd hi os o he r de aw ca lf, w a er al,a f m and...
 • 10
 • 213
 • 0

Grammar and vocabulary games for children - part 4 docx

Grammar and vocabulary games for children - part 4 docx
... ound t ci e t devel and t n fnih i.The s or s d be w el-ol , and i ude he rcl o op he i s t t y houl lt d ncl an i r nt oducton, a det l devel ent an excii clm ax and a w el- ounded i aied opm ... ur s a 20)1hea dM r o yeli s atni etmpe -a t n c r s Br wn lng- he s e bl e r nd he ups and sa ucer s art fyi s t ed l ng! 34 G am e fa6) // M ot ,Fat and Baby: her her Pl fve s gns f om page ... ( xca ton) if r s n lpha n r n! e lmai - Game#4p W ho am 1/ Tal about s e f ous books,f l s,t evi on s k om am im el si how s and nur r r se y hym es and + en di us s e of t w elsc s om he l...
 • 10
 • 133
 • 0

Grammar and vocabulary games for children - part 5 ppt

Grammar and vocabulary games for children - part 5 ppt
... o ano om ( me/1 x1 Ga / 2, ) ) ; i r ; ! ( i 44 ! ' or ar aw ng ph wh oa ay oy oi nk u.e - i .e a.e - o.e ch s h i gh ee ea au er i r ur ear are kn ew r ow I ! I I I I i oo t, y (hor ) ( ... ey i ! S I oo ; ll 4ong) : $ t h (of) s t end )! h ) q i I )i I t I azy ( me/1 x4) Ga /4; : 45 i e COM M ON N OUN PR O PE R N OUN A B ST R A C T N O ( me# x1 Ga 6, ) C O L L E C T IV E N OUN...
 • 10
 • 86
 • 0

Grammar and vocabulary games for children - part 6 pptx

Grammar and vocabulary games for children - part 6 pptx
... 1 10 t 11 I 12 13 l ( me#20, x3) Ga 50 W EA TH ER and SE A SO N S F O O D and DRI K N ( me#22, x1 Ga ) i i L A N D SC A P E S B U IL D IN G S H O U SE H O L D...
 • 10
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã tân thượng, huyện di linh, tỉnh lâm đồngPhân phối chương trình môn quốc phòng theo thông tư 02Đề thi HSG Tin học 11 cụm IV TPHCM 2016 2017Đề thi HSG Tin học 11 cụm IV TPHCM 2016 2017Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin họcPhát triển kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin học tập của sinh viên sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ (LA tiến sĩ)Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân (LA tiến sĩ )TIM WARD GRAMMAR FRIENDS 2VỞ bài tập SINH học lớp 7FAMILY AND FRIENDS 2 TESTING AND EVALUATION BOOKMột số thông tin về sử dụng colistin trong điều trịCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường trung cấp tây NguyênBai 22 chieu doi do thien do chieu(1)Xây dựng mô hình điều khiển barie tự độngdo an modelĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐỀ SỐ 10: THIÊT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI, PHƯƠNG ÁN 25Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)đề thi toán tuổi thơ lớp 4 năm học 2017gióa án family and friends lớp 4 từ unit 5 đến unit 8Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập