LỊCH sử THẾ GIỚI cận đại tập 1

Lịch sử thế giới cận đại -chương 1 potx

Lịch sử thế giới cận đại -chương 1 potx
... đai giới 13   NƯỚC ANH 18 70 - 19 14 13   2 .1 TÌNH HÌNH KINH TẾ 13   2 .1. 1 TÌNH HÌNH KINH TẾ 18 70 19 00 13   2 .1. 2 TÌNH HÌNH KINH TẾ 19 00 -19 14 14   1. 2 ... GIAI ĐOẠN 18 70 19 14 12   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 12   1. 1 TÌNH HÌNH KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 18 70 19 14 12   1. 1 .1 SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 12   1. 1.2 SỰ HÌNH ... CÔNG NHÂN 16   3.2.2 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 17   NƯỚC ĐỨC 18 71- 1 914 17   4 .1 TÌNH HÌNH KINH TẾ 17   4 .1. 1 TÌNH HÌNH KINH TẾ 18 71- 1 914 17   4 .1. 2 SỰ PHÁT...
 • 12
 • 155
 • 0

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
... người lao động bị thương vong lợi ích giai cấp tư sản Bài14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỉ XVI đến năm 1917) I- Những kiện lịch sử THỜI GIAN - 1566 16401688 1775 – 1783 1789 1794 SỰ KIỆN ... 4.Sự phát triển văn học, nghệ thuật khoa học- kĩ thuật 5.Chiến tranh giới thứ Bài tập trắc nghiệm  Mốc bắt đầu lịch sử giới cận đại     ? A Cách mạng Hà Lan kỉ XVI B Cách mạng Anh kỉ XVII C ... Mười Nga mở thời kì mới- thời kì lịch sử giới đại II Những nội dung chủ yếu 1.Những cách mạng tư sản 2.Sự xâm lược thực dân phương Tây Phong trào đấu tranh công nhân nước tư 4.Sự phát triển văn...
 • 16
 • 3,659
 • 37

PHẦN 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

PHẦN 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
... PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI CHƯƠNG CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH (Thế kỉ XIX-đầu kỉ XX) BÀI NHẬT BẢN 1.Nhật Bản từ dầu kỉ XIX đến trước ... ngày 30/7/1912)), gọi Minh Trị Đại đế, Minh Trị Thánh đế, vị Thiên Hoàng thứ 122 Nhật Bản, trị từ ngày tháng năm 1867 tới qua đời Ông coi vị minh quân có công lớn lịch sử Nhật Bản, theo xu hướng ... 1905 Dặn dò - Trả lời câu hỏi trang trang (SGK) - Vì hoàn cacnh3 lịc sử châu Á Nhật Bản lại thoát khỏi thân phận nước thuộc đại trở thành nước đế quốc? - Vì nói cải cách Minh Trị có tính chất...
 • 30
 • 739
 • 1

Sử dụng bài tập lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn)

Sử dụng bài tập lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn)
... việc sử dụng tập nhằm rèn luyện kỹ tự học cho học sinh dạy học lịch sử trường THPT Chƣơng 2: Một số biện pháp sử dụng tập nhằm rèn luyện kỹ tự học cho học sinh dạy học lịch sử giới cận đại (thế ... luyện kỹ tự học cho học sinh trung học phổ thông (Vận dụng khóa trình lịch sử giới cận đại (thế kỷ XIX – nửa đầu kỷ XX) lớp 11, chương trình chuẩn) làm đề tài luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên ... cụ thể nhằm khắc phục hạn chế CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG BÀI TẬP NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX) LỚP 11, THPT,...
 • 16
 • 936
 • 0

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... tư lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn Đảng cộng nước lớn Âu - Mĩ vào năm 185 0 - 187 0, tiến sản…) khoa học - kỹ thuật vào cuối - Lập niên biểu phong trào công ... thức - Mâu thuẫn tập đoàn tư - Mâu thuẫn người giàungười nghèo - Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin ... dân nước thuộc địa phụ thuộc) Sơ kết học -Củng cố: Hệ thống hóa vấn đề học - Bài tập: Câu Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Câu2 Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản...
 • 8
 • 9,383
 • 56

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx
... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 1885 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không ... sơ lược diễn biến, kết cục) Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp em hệ thống lại kiến thức bản, trọng tâm chương trình lịch sử giới cận đại - Nội dung: + Giáo viên: Soạn câu hỏi trắc...
 • 5
 • 17,231
 • 93

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps
... - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn kiện lịch sử lịch sử giới cận đại (từ TK XVI đến 1917) - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại, phân cong HS + Học ... Pháp hiệp ước Nội dung giống điều ước Pa-tơ-nốp 188 4 Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1 913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi ... Phong trào cách mạng Thất bại công nhân nhận Pháp-Đức 184 8- 184 9 thức vai trò giai cấp tinh thần quốc tế 185 8 Thực dân Pháp mở đầu Quân Pháp thất bại xâm lược Việt Nam 186 8 Minh Trị tân Thắng lợi tạo...
 • 10
 • 3,219
 • 7

Lịch sử 10 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử 10 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps
... chia thuộc địa không nước đế quốc dẫn đến chiến tranh giới thứ Sơ kết học - Cũng cố: Những nội dung Lịch sử giới Cận Đại ? - Dặn dò: Học cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Ra tập: Lập bảng so ... Phần lịch sử giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến kết thúc Chiến tranh giới thứ Cách mạng tháng Mười Nga có nội dung: - Sự thắng lợi cách mạng tư sản phát triển chủ nghĩa tư - Sự phát triển ... kiến thức kiện lịch sử chương trình thời cận đại - Sự thắng lợi cách mạng tư sản * Hoạt động 1:Nhóm phát triển chủ nghĩa tư Nhóm Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ, động lực, lãnh đạo, hình - Sự phát triển...
 • 8
 • 684
 • 2

Lịch sử thế giới cận đại -p2-chuong 1-2 pps

Lịch sử thế giới cận đại -p2-chuong 1-2 pps
... chuẩn bị tham gia chiến tranh giới thứ Trong chiến tranh giới thứ Nhật Bản tham gia phe Hiệp ước Th.s Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử 40 Đề cương giảng Lịch sử giới cận đại CHƯƠNG II TRUNG QUỐC CUỘC ... tộc giành ưu Đại biểu Lâm Tắc Từ Hoàng Tước Tư Th.s Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Đề cương giảng Lịch sử giới cận đại 41 Ngày 31/12/1838, vua Đạo Quang phái Lâm Tắc Từ làm Khâm sai đại thần xuống ... nhiều học Th.s Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Đề cương giảng Lịch sử giới cận đại 46 quý báu cho cách mạng Trung Quốc giai cấp công nhân Trung Quốc nắm lấy sứ mệnh lịch sử dân tộc CHƯƠNG III ẤN ĐỘ CHỦ...
 • 12
 • 138
 • 0

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt
... địa không nước đế quốc dẫn đến chiến tranh giới thứ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI Sự phát triển văn hóa buổi đầu thời cận đại - Văn học + Xuất nhiều nhà văn nhà thơ lớn Coóc-nây, La Phông-ten, ... dựng xã hội tiến áp bức, bóc lột + Các đại biểu: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp), Ô-oen (Anh) + Tư tưởng ông không thực điều kiện phát triển CNTB => CNXH không tưởng * Triết học Đức kinh tế trị ... nhạc :có Trai-cốp-xki (Nga) điển hình âm nhạc thực -Tác dụng: Phản ánh thực xã hội nước giới thời kỳ cận đại. Mong ước xây dựng xã hội tốt đẹp Trào lưu tu tưởng tiến đời, phát triển CNXHKH XIX...
 • 6
 • 462
 • 1

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt
... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận ... diễn biến, kết cục) Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp em hệ thống lại kiến thức bản, trọng tâm chương trình lịch sử giới cận đại - Nội dung: + Giáo viên: Soạn câu hỏi trắc nghiệm ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 1885 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không...
 • 5
 • 9,470
 • 15

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/ 184 8 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/ 9/ thành phong trào công nhân 186 4 lập Công ... sản 187 1 Ri giới Cuối TK - CNTB XIX - đầu chuyển sang giai đoạn TK XX CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/ 186 8 1 911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công ... 28/ 7/1914 Anh tuyên chiến với Đức 1 /8/ 1914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 182 2 Mê- hi- cô 182 1 Ac- hen- ti- na 180 3 Bra- xin 181 6...
 • 20
 • 3,443
 • 0

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
... năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công nhân biểu tình Pê-tơ-rô-grát Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công ... Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới thứ ? Tại gọi chiến tranh giới? Kết cục chiến tranh giới thứ Tại gọi chiến tranh đế quốc, phi nghĩa? ĐẾ QUỐC NGA Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ ... (12/3 /1917): Tổng bãi công, chuyển sang khởi nghĩa vũ trang Kết cách mạng tháng Hai? Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công...
 • 23
 • 598
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 11 violetlịch sử thế giới cận đại lớp 10lịch sử thế giới cận đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới cận đại 11ôn tập lịch sử thế giới cận đại 11 violetbài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đạigiáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại lịch sử 11 gv ng t duybai 14 on tap lich su the gioi can daiôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỷ xvi đến năm 1917 docxôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới hien đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới cận đạiôn tập lịch sử thế giới cận đại 8ôn tập lịch sử thế giới hiện đại bài 18ôn tập lịch sử thế giới cận đại violetTOAN THUC TE 2017 NEWPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterXU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUỘC DÒNG HỌ CIVIL LAW VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở phật giáo thành phố hải dươngTỔ CHỨC SỰ KIỆN: Chương trình gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư thành phố Đà NẵngCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồngCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải PhòngDạy học kịch bản văn học tôi và chúng ta ở lớp 9 theo đặc trưng thể loạiẢnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà f1(♂ mía x ♀ RI) nuôi tại huyện ba vì, thành phố hà nộiThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhTổng hợp hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tòa án quân sự ttTăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện nghiên cứu tại bệnh viện trường đại học y khoa đại học thái nguyênTranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh nghệ an ttYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyênGIẢI SÁCH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH KINH TẾ QD
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập