Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của tên gọi đường phố thuộc các quận nội thành hà nội

Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của tên gọi đường phố thuộc các quận nội thành nội

Đặc điểm ngôn ngữ  văn hóa của tên gọi đường phố thuộc các quận nội thành hà nội
... thành phần cấu tạo, cách thức định danh tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của tên đường phố Nội Trên sở kết nghiên cứu đó, luận văn đưa nhận xét bước đầu thành công hạn chế cách đặt tên ... (Onomastics) Nó bao gồm loại tên gọi như: tên sông núi, tên làng xã, tên quận huyện, có tên gọi đường phố như: đường Lê Duẩn, đường Phan Chu Trinh, phố Hàng Bông, phố Hàng Buồm, Mỗi địa danh ... đó, hiểu thêm đặc điểm mang tính lịch sử, văn hóa, xã hội, gắn liền với hình thành phát triển tên gọi 1.2 Nội thủ đô Việt Nam , mảnh đất ngàn năm văn hiến, có lịch sử hình thành phát triển...
 • 18
 • 21
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của tên gọi món ăn trong tiếng việt

Đặc điểm ngôn ngữ  văn hóa của tên gọi món ăn trong tiếng việt
... ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA CỦA TÊN GỌI MÓN ĂN TRONG TIẾNG VIỆT 56 3.1 Đặc điểm văn hóa vật thể .58 3.1.1 Văn hóa lúa nước 59 3.1.2 Văn hóa ẩm thực 60 3.2 Đặc điểm ... cứu tên gọi ăn tiếng Việt Cụ thể sâu vào lĩnh vực nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ đặc điểm văn hóa tên gọi ăn Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ, nghiên cứu hai khía cạnh đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa tên ... pháp ngữ nghĩa tên gọi ăn tiếng Việt lớp từ ngữ hệ thống từ vựng tiếng Việt Mặc khác, nghiên cứu định danh ăn tiếng Việt chúng đưa đặc điểm văn hóa thể tên gọi ăn tiếng Việt 3.2 Phạm vi Phạm...
 • 12
 • 712
 • 0

đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh tâm linh ở thành phố huế

đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh tâm linh ở thành phố huế
... đầy 2.2 Đặc điểm ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế 2.2.1 Đặc điểm nguồn gốc ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế Như ta biết, thành phố Huế nơi giao thoa nhiều văn hóa Xét thành việc ... địa danh 27 2.2 Đặc điểm ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế .28 2.2.1 Đặc điểm nguồn gốc ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế 28 2.2.2 Đặc điểm hình thức địa ... nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế Chương 3: Đặc điểm văn hóa địa danh tâm linh thành phố Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1...
 • 97
 • 275
 • 0

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ CỦA ĐỊA DANH

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ CỦA ĐỊA DANH
... nghĩa địa danh, đặc điểm văn hoá dân tộc sống địa bàn cư trú 4.2 Đặc điểm cấu tạo địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ Cơtu Thừa Thiên Huế có điểm khác biệt, đặc trưng so với địa danh Việt, địa danh ... chức xã hội địa danh Ngoài ra, địa danh biểu đặc điểm văn hoá ngôn ngữ cộng đồng Mỗi địa danh hay lớp địa danh gắn với văn hoá cộng đồng hay khu vực cụ thể Nói A.V.Superanskaja, nhà địa danh học ... ánh qua địa danh có nguồn gốc tiếng Cơtu 3.1 Địa danh, trước hết, tượng ngôn ngữ Nó “khối ngôn ngữ kí sinh” dùng để định danh đối tượng địa lí Nhưng địa danh sinh văn hoá, phát triển văn hoá, vậy,...
 • 13
 • 129
 • 1

Bước đầu khảo sát những đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa hai dân tộc Hán - Việt qua các hình ảnh Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt trong những bài thơ Đỗ Phủ ( Trung Quốc )

Bước đầu khảo sát những đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa hai dân tộc Hán - Việt qua các hình ảnh Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt trong những bài thơ Đỗ Phủ ( Trung Quốc )
... (Trung Quốc) Nguyễn Trãi (Việt Nam) Sở dĩ khuôn lại từ phong, hoa, tuyết, nguyệt để Bước đầu khảo sát đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa hai dân tộc Hán Việt qua hình ảnh phong, hoa, tuyết, nguyệt thơ ... hai nƣớc có nhiều nét khác Luận văn chúng tôi, từ điểm xuất phát ấy, bƣớc đầu tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa hai dân tộc Hán Việt qua hình ảnh phong, hoa, tuyết, nguyệt thơ nhà thơ Đỗ Phủ ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -  TRẦN OANH (CHEN YING) BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ HAI DÂN TỘC HÁN - VIỆT QUA CÁC HÌNH ẢNH PHONG, HOA,...
 • 96
 • 157
 • 0

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN HÓA TỪ XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH CỦA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG TRUNG

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN HÓA TỪ XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH CỦA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG TRUNG
... NGỮ - VĂN HÓA TỪ XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH CỦA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG TRUNG 2.1 Hoạt động xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung 2.1.1 Xưng gia đình tiếng Việt Từ xưng gia đình tiếng Việt vô ... cấu từ xưng trong gia đình tiếng Việt tiếng Trung Từ đó, đề tài làm rõ đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa từ xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung thể phương diện kết cấu • Đặc điểm ngôn ngữ - văn ... Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa từ xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung để tiến hành nghiên cứu Mục tiêu đề tài Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu xưng từ xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung...
 • 81
 • 2,164
 • 16

Tìm hiểu một số đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa ứng xử thể hiện trong hành vi từ chối của tiếng Nhật (liên hệ với tiếng Việt

Tìm hiểu một số đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa ứng xử thể hiện trong hành vi từ chối của tiếng Nhật (liên hệ với tiếng Việt
... HỘI NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẰNG NGA TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ ỨNG XỬ THỂ HIỆN TRONG HÀNH VI TỪ CHỐI CỦA TIẾNG NHẬT ( LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VI T ) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 602201 ... đƣợc tạo thành từ: hành vi tạo lời, hành vi lời hành vi mƣợn lời Trong ngữ dụng học quan tâm nhiều tới hành vi lời Một hành vi hành vi từ chối Đây hành vi ngôn ngữ dễ làm ảnh hƣởng tới thể diện ... cứu số đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá ứng xử hành vi từ chối tiếng Vi t (có đối chiếu với tiếng Anh)”[20] Ngoài ra, có số vi t tác giả khác nhƣ Nguyễn Thị Hai năm 2001 với tựa đề Hành động từ chối...
 • 108
 • 417
 • 3

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
... ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VI T 4.1 Nét tương đồng hành vi chào hỏi tiếng Anh tiếng Vi t Cả hai ngôn ngữ Anh Vi t sử dụng dạng thức câu hỏi lời chào (1) Tiếng Anh: ... giao tiếp định CHƯƠNG III: ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA - NGÔN NGỮ CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VI T 3.1 Hành vi chào hỏi tiếng Anh Trong Tiếng Anh, có vài cách chào có tính công thức sử ... HỌC VI N NGOẠI GIAO KHOA TIẾNG ANH NGUYỄN THÙY DƯƠNG ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VI T GIÁO VI N HƯỚNG DẪN: T.S KIỀU THỊ THU HƯƠNG Hà Nội, tháng 1 2-2 011...
 • 27
 • 830
 • 7

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng Việt

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng Việt
... nhiều người Ở đây, khuôn khổ luận văn, giới hạn tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa thành ngữ mà cụ thể thành ngữ từ BPCT tiếng Việt , có so sánh với từ BPCT thành ngữ tiếng Anh Trong luận văn, ... tiếng Việt, đặc điểm ngữ nghĩa văn hoá thành ngữ khái quát mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá, ngữ nghĩa văn hóa từ, ngữ nghĩa văn hóa thành ngữ cuối vấn đề biểu trưng thành ngữ Chương hai, khảo sát thành ... ngôn ng văn hóa 1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa văn hóa thành ngữ 1.2.1 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa Ngôn ngữ sản phẩm văn hóa nhân loại giống tất sản phẩm văn hóa khác E.D.Sapir, nhà ngôn ngữ học người...
 • 147
 • 1,947
 • 15

Đặc trưng ngôn ngữ văn hoá của người thái ở nghệ an qua nghề dệt

Đặc trưng ngôn ngữ  văn hoá của người thái ở nghệ an qua nghề dệt
... khái niệm văn hoá mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá Các vấn đề thực tiễn liên quan đến dân tộc Thái nghề dệt may ngời Thái, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần vài nét ngời Thái Nghệ An Do khuôn ... từ nghề nghiệp 10 1.1.3 Đặc trng từ nghề nghiệp 12 1.2 Mối quan hệ văn hoá ngôn ngữ 13 1.2.1 Văn hoá .13 1.2.2 Ngôn ngữ 14 1.2.3 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá ... vốn từ ngữ biểu thị nghề dệt ngời Thái Nghệ An - Tìm hiểu nét đặc trng văn hoá nghề dệt sản phẩm dệt lĩnh vực đời sống ngời Thái - Đối chiếu, so sánh Thái- Việt, Thái Tây Bắc Thái Nghệ An III...
 • 103
 • 226
 • 1

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CỦA HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
... phân bi t hành vi ngôn ng thành hành vi ngôn ng b ph n ó là: hành vi t o l i (locutionary act), hành vi t i l i (illocutionary act) hành vi sau l i (perlocutionary act) "Trong tài li u Vi t ng ... p nh t n h CH N G III: C TR N G V N HÓA - NGÔN NG CA HÀNH VI CHÀO H I TRONG TI N G ANH VÀ TI NG VI T 3.1 Hành vi chào h i ti n g Anh Trong Ti ng Anh, có m t vài cách chào có tính công th c c s ... LÝ LU N NGHIÊN C U bn 2.1.1 Hành vi ngôn ng Theo George Jule, hành vi ngôn ng (speech acts) “nh ng hành n g c th hi n thông qua phát ngôn Trong giao ti p, hành vi ngôn ng không n gi n ch a nh...
 • 8
 • 947
 • 6

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá)

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)
... (bai la se) màu nến trắng 100 (bai jin se) màu bạch kim 101 (bai e se) màu đất trắng 34 102 (bai yu se) màu ngọc trắng 103 (bai ru se) màu sữa trắng ... bai se) màu trắng bạc : 123 (ku bai) 124 (zhi bai) trng giy 37 125 (nai bai se) màu trắng đục 126 (qian bai se) màu trắng chì 127 (ru bai se) màu trắng ... se) màu trắng kẽm 39 139 (ya bai se) màu trắng 140 (yan bai se) màu trắng muối 141 (yin bai se) trắng ngần 142 (yu du bai) trắng bụng cá 143 (yu bai) màu...
 • 167
 • 322
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của hành vi chào hỏi trong tiếng anh và tiếng việtđặc điểm ngôn ngữ văn họcđặc điểm ngôn ngữ văn học trong baì mẹ ốmđặc điểm ngôn ngữ tạo hình của trẻ mầm nonđặc trưng ngôn ngữ văn hóađặc trưng ngôn ngữ văn hóa trong địa danhphần ii thành phần dinh dưỡng đặc điểm sinh lý sinh hoá của khoai tây với khả năng bảo quảnđặc điểm ngôn ngữ của văn bản khoa họcđặc điểm ngôn ngữ của các văn bản trên báo chíđặc điểm ngôn ngữ của các văn bản báo chíđặc điểm ngôn ngữ của văn bản chính luậnđặc điểm ngôn ngữ mục chính trị văn hóa xã hội trên vietnamnetđặc điểm ngôn ngữ của trẻ mẫu giáođặc điểm ngôn ngữ nói của trẻ khiếm thínhđặc điểm ngôn ngữ của trẻ 3 tuổiỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIINghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaQuy hoạch lưới điệnĐề cương môn Lịch SửCông ty đa quốc gia metroNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtTái cấu trúc thị trường chứng khoánTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾMỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập