XÚC TÁC PHỨC TRÊN CÁC CHẤT MANG SILICA

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA HỢP CHẤT Zr(IV) CỐ ĐỊNH TRÊN CÁC CHẤT MANG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ASEN, SELEN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA HỢP CHẤT Zr(IV) CỐ ĐỊNH TRÊN CÁC CHẤT MANG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ASEN, SELEN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
... 1.1.3.2 Cỏc dng tn ti ca selen nc Trong mụi trng nc, selen cú th tn ti dng selenit (SeO32-), selenat (SeO42-) va selen hu c Selenit la mc oxi húa trung bỡnh mụi trng trung tớnh Selenat tn ti ch yu ... hp ph asen, selen ca cỏc vt liu ỏnh giỏ c trng cu trỳc vt liu bng cỏc phng phỏp phõn tớch hin i CHNG I: TNG QUAN 1.1 TèNH HèNH ễ NHIM ASEN, SELEN TRONG NC 1.1.1 Tỡnh trng ụ nhim asen, selen ... HSeO3 H2SeO4 HSeO Trong mụi trng axit mnh, selenit b phõn hy to selen nguyờn tụ, selenat cú th chuyn selenit hoc selen nguyờn tụ 13 nh hng pH n cỏc dng tn ti ca selen c biu din trờn Hỡnh...
 • 140
 • 197
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng xúc tác Coban trên chất mang Silicagel, xúc tác cho phản ứng tổng hợp Fischer Tropsch thu nhiên liệu lỏng

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng xúc tác Coban trên chất mang Silicagel, xúc tác cho phản ứng tổng hợp Fischer Tropsch thu nhiên liệu lỏng
... nghiên cứu đặc trưng xúc tác Coban chất mang Silicagel, xúc tác cho phản ứng tổng hợp Fischer Tropsch thu nhiên liệu lỏng Đồ án gồm ba phần chính: Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Phần 3: ... trình nghiên cứu chủ yếu dựa xúc tác Coban Khi tẩm Coban chất mang giúp cho xúc tác không bị co cụm, phân tán mao quản chất mang Giúp tiết kiệm xúc tác tăng thời gian sử dụng Các hệ xúc tác Co/γ-Al2O3 ... chọn loại xúc tác phù hợp trình tổng hợp xúc tác (tạo hợp phần xúc tác) cần lựa chọn phù hợp Ngoài ra, trình hoạt hóa xúc tác ảnh hưởng nhiều đến trình Fischer Tropsch Trong hợp phần xúc tác cần...
 • 67
 • 266
 • 1

Tìm ra hệ xúc tác cơ bản Cu - Zn mang trên Al2O3 có hoạt tính tốt đối với phương pháp điều chế thích hợp và đưa ra điều kiện phản ứng thích để làm nền tảng cho các bước nghiên cứu sâu hơn

Tìm ra hệ xúc tác cơ bản Cu - Zn mang trên Al2O3 có hoạt tính tốt đối với phương pháp điều chế thích hợp và đưa ra điều kiện phản ứng thích để làm nền tảng cho các bước nghiên cứu sâu hơn
... phương pháp điều chế thích hợp đưa điều kiện phản ứng thích hợp để làm tảng cho bước nghiên cứu sâu sau Nội dung luận văn gồm : Điều chế chất mang -Al2O3, từ điều chế hệ xúc tác lưỡng tính Cu Zn ... Zeolite) Hệ xúc tác nghiên cứu nhiều hệ CuO-ZnO mang -Al2O3 H-ZSM-5 Tính chất hệ xúc tác khác chủ yếu qua phương pháp điều chế loại chất mang sử dụng Theo [8, 10, 11], với hệ Cu Zn, điều chế phương ... hệ xúc tác biến tính khác nhau, kết luận hệ Cu- ZnO-ZrO2 thành phần tốt cho việc chuyển hóa Methanol; Mg V tăng cường hoạt tính xúc tác thêm vào H-ZSM-5 Hệ xúc tác hoạt tính tốt hệ Mg- (Cu- ZnO-ZrO2)/...
 • 103
 • 537
 • 0

Tìm ra hệ xúc tác cơ bản Cu-Zn mang trên Al2O3 có hoạt tính tốt với phương pháp điều chế thích hợp và đưa ra điều kiện phản ứng thích hợp để làm nền tảng cho các bước nghiên cứu sâu hơn

Tìm ra hệ xúc tác cơ bản Cu-Zn mang trên Al2O3 có hoạt tính tốt với phương pháp điều chế thích hợp và đưa ra điều kiện phản ứng thích hợp để làm nền tảng cho các bước nghiên cứu sâu hơn
... phương pháp điều chế thích hợp đưa điều kiện phản ứng thích hợp để làm tảng cho bước nghiên cứu sâu sau Nội dung luận văn gồm : Điều chế chất mang -Al2O3, từ điều chế hệ xúc tác lưỡng tính Cu ... chất mang Điều chế xúc tác phương pháp khác nhau, nghiên cứu ảnh hưởng chúng lên hoạt tính xúc tác Từ đó, tìm phương pháp thích hợp Thực phản ứng qui mô phòng thí nghiệm để tìm điều kiện phản ứng ... Zeolite) Hệ xúc tác nghiên cứu nhiều hệ CuO-ZnO mang -Al2O3 H-ZSM-5 Tính chất hệ xúc tác khác chủ yếu qua phương pháp điều chế loại chất mang sử dụng Theo [8, 10, 11], với hệ Cu ” Zn, điều chế phương...
 • 103
 • 455
 • 1

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ HÓA ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA TRÊN CƠ SỞ GẮN KẾT TiO2 TRÊN NỀN CHẤT MANG XỐP

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ HÓA ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA TRÊN CƠ SỞ GẮN KẾT TiO2 TRÊN NỀN CHẤT MANG XỐP
...  Điều chế khảo sát khả hấp phụ chất mang AlPO  Điều chế khảo sát khả hấp phụ chất mang Ca3(PO4)2  Điều chế vật liệu composit TiO2/ AlPO4 TiO2/ Ca3(PO4)2 q trình tẩm sol TiO2 trung hòa lên vật ... (1.17) phụ thuộc chủ yếu vào hoạt tính quang hóa chất vật liệu xúc tác TiO 2, hoạt tính quang hóa xúc tác TiO chịu ảnh hưởng tính chất đặc trưng thành phần pha, tính chất bề mặt, kích thước hạt…[1] ... viện khoa học cơng nghệ, số 1, Mạc Đỉnh Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh 2.13 Khảo sát hoạt tính vật liệu xúc tác quang hóa sau tổng hợp Khả xúc tác quang hóa sản phẩm sau điều chế đánh giá sở phản ứng...
 • 116
 • 592
 • 1

Xúc tác DeNOx trên chất mang nanocarbon

Xúc tác DeNOx trên chất mang nanocarbon
... động chất mang .48 2.4.1 Cơ sở tổng hợp xúc tác : thao tác điều chế chất mang xúc tác 48 2.4.2 Các phương pháp phân bố xúc tác chất mang 52 CHƯƠNG NANOCARBON VÀ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP XÚC TÁC DeNOx ... án tốt nghiệp Xúc tác DeNOx chất mang nanocarbon Hình 2.17 - Độ chuyển hóa NOx xúc tác cu, Fe, V hệ thống SCR Xúc tác chất mang alumin  Xúc tác Cu/Al2O3 : Seker cộng chứng tỏ xúc tác Cu/Al 2O3 ... dụng chất mang cho xúc tác kim loại hay oxit kim loại, cho phép kim loại phân bố đồng chất mang, gia tăng bề mặt hấp phụ độ chọn lọc xúc tác Trang 28 Đồ án tốt nghiệp Xúc tác DeNOx chất mang nanocarbon...
 • 134
 • 1,083
 • 3

Nghiên cứu biến tính bentonit và ứng dụng để hấp phụ, xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu biến tính bentonit và ứng dụng để hấp phụ, xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm
... Ứng dụng tính chất quang xúc tác chế phân huỷ hợp chất hữu gây ô nhiễm vật liệu nano TiO2 biến tính Ứng dụng tính chất quang xúc tác chế phân huỷ hợp chất hữu gây ô nhiễm vật liệu nano TiO2 biến ... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ DIỆU CẨM NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BENTONIT ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ, XÚC TÁC PHÂN HUỶ CÁC HỢP CHẤT PHENOL TRONG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 62 44 41 01 LUẬN ... titan đioxit Các vật liệu sau biến tính ứng dụng để hấp phụ xúc tác phân huỷ hợp chất phenol nước bị ô nhiễm 1.2.Vật liệu sét hữu 1.2.1 Giới thiệu vật liệu sét hữu Nhiều nghiên cứu tương tác khoáng...
 • 211
 • 271
 • 0

Bài giảng động học xúc tác động học các phản ứng phức tạp

Bài giảng động học xúc tác động học các phản ứng phức tạp
... không phụ thuốc vào PƯ thành phần khác Các phản ứng phức tạp Phản ứng thuận nghịch  Phản ứng song song  Phản ứng nốI tiếp ĐỘNG HỌC P.Ư PHỨC TẠP Phản ứng song song KCl + O2 KClO KClO + KCl ... ĐỘNG HỌC P.Ư PHỨC TẠP Phản ứng phức tạp Gồm nhiều phản ứng thành phần diễn đồng thời Nguyên lý độc lập MỗI PƯ thành phần diễn theo qui luật động học độc lập không phụ thuốc ... k2   kn k ĐỘNG HỌC P.Ư PHỨC TẠP Phản ứng thuận nghịch 1.1 Phản ứng thuận nghịch bậc 1-1 A kt B kn Phương trình động học v t  k t a  x  v n  k n b  x  Nguyên lý độc lập phản ứng dx v ...
 • 12
 • 143
 • 0

Tài liệu Tác hại của các chất ô nhiễm trong khí thải xả động cơ đốt trong pdf

Tài liệu Tác hại của các chất ô nhiễm trong khí thải xả động cơ đốt trong pdf
... chúng nguồn phát thải thay đổi theo thời gian Chương 1: Tác hại chất ô nhiễm khí xả động đốt Đến nay, người ta xác định chất ô nhiễm không khí mà phần lớn chất có mặt khí xả động đốt Bảng 1.1 cho ... Nguồn phát ô nhiễm CO HC NOx Ô tô 64,7 45,7 36,6 Các phương tiện giao thông khác Quá trình cháy công nghiệp 9,0 7,2 10,5 9,1 16,8 42,8 Chương 1: Tác hại chất ô nhiễm khí xả động đốt Công nghiệp ... thành chất ô nhiễm khí xả Trong thực tế sống, hàm lượng chất độc hại khí xả động đốt bé nên người sử dụng quan tâm tới nguy hiểm trước mắt gây Tuy nhiên phân tích liệu thay đổi thành phần không khí...
 • 7
 • 1,174
 • 24

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác refoming trên cơ sở HZSM - 5 ứng dụng trong côn nghệ nhiệt phân nhựa khóa luận tốt nghiệp

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác refoming trên cơ sở HZSM - 5 ứng dụng trong côn nghệ nhiệt phân nhựa khóa luận tốt nghiệp
... xúc tác xúc tác 1.2 Nghiên cứu tổng quan hệ xúc tác reforming sở HZSM- 5 cho trình nhiệt phân nhựa để sản xuất dầu nhiên liệu 2.1 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Mo/H-ZSM -5 2.2 Nghiên cứu tổng hợp ... Mo/H-ZSM -5 Co/H-ZSM -5 Bà 3.3 Nghiên cứu thực nghiệm thực phản ứng nhiệt phân nhựa với xúc tác 3.4 Nghiên cứu thực nghiệm thực phản ứng nhiệt phân nhựa với xúc tác Fe/H-ZSM -5 ĐH 1.6 Phương pháp nghiên ... liệu a- trình nhiệt phân nhựa hệ xúc tác khác 3.1 Nghiên cứu thực nghiệm thực phản ứng nhiệt phân nhựa với xúc tác H-ZSM -5 Rị 3.2 Nghiên cứu thực nghiệm thực phản ứng nhiệt phân nhựa với xúc tác...
 • 78
 • 1,057
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xuc tac phuc tren chat mang polimer ranxúc tác trên chất mang silicaphản ứng ghép đôi carbon carbon trên xúc tác palladium được mang trên chất mang silicaxuc tac denox tren chat mangtác hại của các chất gây ô nhiễm không khíquảng cáo trên các trang mạng xã hộitác hại của các chất phụ giatác hại của các chất hóa họctác dụng của các chất dinh dưỡngthông tin trên các trang mạng xã hộitác hại của các chất gây ô nhiễm môi trườngtác dụng của các chất chống oxy hóatình báo marketing trên các trang mạng xã hộitác hại của các chất phóng xạcủa thịt heo nạc dưới tác dụng của các chất bảo quảnCHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYFestival du lịch Hà NộiĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Toán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtMastering linux securityBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesPRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTIONBài tập vật lý 7 chương 1Những yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017ebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyPhan tich bai hoc tu lao an mayCambridge grammar for IELTS book54 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p226 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập