CHƯƠNG III xử lý mẫu TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

CHƯƠNG III xử mẫu TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

CHƯƠNG III xử lý mẫu TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
... XỬ LÝ MẪU LÀ GÌ - Xử mẫu trình hoà tan phân huỷ, chuyển chất cần xác định trạng thái phù hợp với trình phân tích - Xử mẫu đồng thời xãy hai trình: Phân hủy cấu trúc mẫu chuyển ... cấu tử phân tích từ nhiều trạng thái khác mẫu trạng thái đồng TẠI SAO PHẢI XỬ LÝ MẪU Các yếu tố ảnh hưởng đến xử mẫu:  Đối tượng mẫu, matrix mẫu  Bản chất, tính chất chất cần phân tích  ... mẫu xác định cấu tử chịu nhiệt mẫu mẫu: mẫu hữu cơ, mẫu vô cơ, mẫu môi trường, mẫu đất, mẫu nước, mẫu bụi không khí, mẫu kim loại, hợp kim, rau thực phẩm, v.v XỬ LÝ BẰNG KIỀM NÓNG Nguyên tắc chung:...
 • 74
 • 373
 • 0

XỬ MẪU TRONG PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM potx

XỬ LÝ MẪU TRONG PHÂN TÍCH HÓA THỰC PHẨM potx
... thuật xử mẫu phân tích hóa Trên sở yếu tố chọn cách xử phù hợp cho chất phân tích Ngày kỹ thuật xử mẫu phân tích dùng là: • Kỹ thuật vô hoá khô (xử khô), • Kỹ thuật vô hoá ướt (xử ... cơ, mẫu vô cơ, mẫu môi trường, mẫu đất, mẫu nước, mẫu bụi không khí, mẫu kim loại, hợp kim, rau thực phẩm, v.v 8/46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa 2.2 Xử ướt dung dịch ... cho việc xử mẫu xác định kim loại nặng đối tượng mẫu sinh học, mẫu môi trường quặng đất đá 21/46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa 4.2 Cách thực số ví dụ Vì xử khô ướt...
 • 46
 • 814
 • 8

Xây dựng quy trình xử mẫuphân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven 104910.PDF

Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven 104910.PDF
... mẫu 4.5.3 Kết phân tích hợp chất PCB TTS clo 42 mẫu trầm tích 4.5.3.1.Kết phân tích hợp chất PCBs 42 4.5.3.2 42 Kết phân tích sò TTS clo 4.5.3.3 So sánh phân bố hợp chất nghiên cứu mẫu trầm tích ... DDTs mẫu sinh học Hình 25 Sự phân bố PCBs mẫu sinh học 48 Hình 26 Sự Phân bô HCHs DDTs mẫu sinh học 48 Hình 27 Sự tích lũy PCBs trầm tích sinh học Hạ Long 48 tích lũy DDTs trầm tích sinh học Ba ... pháp phân tích đòng thời hợp chất PCB TTS clo mẫu trầm tích 4.4 Kết khảo sát quy trình phân tích đồng thời hợp chất PCB 35 TTS clo mẫu sinh học 4.4.1 Lựa chọn dung môi để chiết tách PCB TTS clo...
 • 81
 • 275
 • 0

Ứng dụng một số kỹ thuật xử ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân
... CHƢƠNG 3: THUậT TOÁN PHÂN TÍCH CHứNG MINH THƢ NHÂN DÂN Giấy chứng minh nhân dân hay chứng minh thư (CMT) loại giấy tờ tùy thân công dân Việt Nam, đƣợc xác nhận quan nhà nƣớc có thẩm quyền lịch ... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN TIỀN XỬ LÝ ẢNH A 2.1 Nhị phân ảnh Nhị phân ảnh (hay gọi phân ngưỡng) thao tác chuyển từ ảnh mầu, ảnh đa cấp xám ảnh nhị phân cách tìm ngƣỡng: tổng quát cục 1) 2.1.1 Phân ... sau (Hình 1): Ảnh Thu nhận lƣu trữ ảnh Tiền xử ảnh Phân tích ảnh Nhận dạng Hậu xử Lƣu văn Văn Hình 1 Sơ đồ hệ thống nhận dạng B 1.2 Phân tích ảnh tài liệu Quá trình phân tích ảnh tài liệu...
 • 16
 • 577
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Ứng dụng một số kỹ thuật xử ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân " ppt

Tài liệu Báo cáo
... (Hình 1): Ảnh Thu nhận lƣu trữ ảnh Tiền xử ảnh Phân tích ảnh Nhận dạng Hậu xử Lƣu văn Văn Hình 1 Sơ đồ hệ thống nhận dạng B 1.2 Phân tích ảnh tài liệu Quá trình phân tích ảnh tài liệu việc ... CHƢƠNG 3: THUậT TOÁN PHÂN TÍCH CHứNG MINH THƢ NHÂN DÂN Giấy chứng minh nhân dân hay chứng minh thư (CMT) loại giấy tờ tùy thân công dân Việt Nam, đƣợc xác nhận quan nhà nƣớc có thẩm quyền lịch ... bƣớc phân tích bố cục dựa vào phân tích cú pháp kết nhận dạng III CHƢƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN TIỀN XỬ LÝ ẢNH A 2.1 Nhị phân ảnh Nhị phân ảnh (hay gọi phân ngưỡng) thao tác chuyển từ ảnh mầu, ảnh...
 • 16
 • 355
 • 0

KỸ THUẬT XỬ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CHẤT ĐỘC HỮU CƠ

KỸ THUẬT XỬ LÝ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CHẤT ĐỘC HỮU CƠ
... thực hành độc chất học Kết quả: Sau chiết tách ta có cắn khô Cắn ta đem phân tích tìm chất độc hữu tương ứng Yêu cầu mẫu chiết phải không bị lẫn tạp bẩn tránh gây sai sót trình phân tích Chú ý: ... DMHC bốc cắn tìm Morphin Cắn B Phân tích tìm: -Ancaloid -Base hữu -Một số loại thuốc Phân tích tìm: -Thuốc ngủ Gardenal Meprobamat -Thuốc trừ sâu: Lân hữu cơ, Clo hữu cơ, carbamat số loại khác -Các ... giảng thực hành độc chất học 2.2.2 Chiết tách: ta tiến hành chiết tách mẫu theo sơ đồ sau: Sơ đồ chiết mẫu Dung dịch nước lọc phủ tạng(pH= 4-5) +20ml Ether dầu hoả, lắc nhẹ, để tách lớp Lớp Ether...
 • 3
 • 3,581
 • 5

Ứng dụng một số kỹ thuật xử ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý ảnh trong phân tích chứng minh thư nhân dân
... HỌC CÔNG NGHỆ LÊ ĐỨC HIẾU ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH TRONG PHÂN TÍCH CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Mã số: 60 48 10 LUẬN VĂN THẠC ... -11Chương 3: Phương pháp phân tích Giấy chứng minh nhân dân Giới thiệu toán vấn đề cần giải quyết, từ áp dụng kỹ thuật xử ảnh phân tích ảnh tài liệu để phân tích ảnh CMND Chương 4: Cài đặt ... ảnh tài liệu Chương 2: Một số thuật toán tiền xử ảnh Giới thiệu số thuật toán tiền xử ảnh thư ng áp dụng hệ thống phân tích nhận dạng ảnh tài liệu, như: nhị phân ảnh, chỉnh độ nghiêng,...
 • 59
 • 356
 • 1

Kỹ thuật xử mùa trong phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng

Kỹ thuật xử lý mùa trong phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng
... 1: Các kiến thức chuỗi thời gian Chương 2: Một số kỹ thuật xử mùa phân tích chuỗi thời gian Chương 3: Một số ví dụ áp dụng CHƯƠNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN Trong phần này, tìm ... chế chuỗi thời gian có tính mùa Ngoài ra, mô hình ARMA đóng vai trò quan sở để phân tích chuỗi thời gian sau xử mùa áp dụng mô hình ARMA để xây dựng mô hình có mùa nói chung Chuỗi thời gian ... ĐẦU Chuỗi thời gian sử dụng công cụ hữu hiệu để phân tích kinh tế, xã hội nghiên cứu khoa học Chính tầm quan trọng phân tích chuỗi thời gian, nhiều tác giả đề xuất công cụ để phân tích chuỗi thời...
 • 54
 • 120
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN MÀU ANTHOCYANIN TỪ BẮP CẢI TÍM ỨNG DỤNG LÀM CHẤT CHỈ THỊ AN TOÀN TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM VÀ HÓA HỌC" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... toàn, ph t nhanh môi trường sản ph m thực ph m dùng antho làm chất thị áp dụng cho trường ph thông, chất thị an toàn ph hợp với lứa tuổi em nhỏ 3.3.1 So sánh độ xác chất màu antho với chất thị phenolphtalein, ... chuyển từ đỏ sang màu tím xanh, để xác định khoảng pH đổi màu Kết thể bảng 3.3 Bảng 3.3: Khoảng đổi màu chất thị antho Chất thị Antho pH đổi màu 5,5- 7,5 Khoảng đổi màu Từ đỏ sang tím xanh Để ... Qua kết nghiên cứu ảnh hưởng pH đến màu antho nhận thấy rằng: thay đổi màu antho rõ rệt (từ đỏ sang xanh) chuyển từ môi trường acid sang môi trường base Để đánh giá khả ứng dụng làm chất thị acid-base...
 • 6
 • 328
 • 5

PHƯƠNG PHÁP NIR VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP NIR VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
... yếu NIR phân tích thực phẩm phụ thuộc vào phương pháp tham khảo xác 1.2 Lịch sử Herschel phát lượng cận hồng ngoại vào kỷ 19, ứng dụng công nghiệp lần vào năm 1950 Trong ứng dụng đầu tiên, NIR ... Saccharose phân tích nhiều loại thực phẩm dành cho người động vật, với sai số từ 0,2 đến 1% Nó giúp xác định dễ dàng lượng saccharose thêm vào thực phẩm dựa vào kết phân tích đường dạng tự nhiên Phương ... sử dụng phần phụ thiết bị quang học sử dụng bước sóng tia cực tím (UV), ánh sáng khả vi (Vis), hồng ngoại (MIR) Trong năm 1980, NIR đựơc sử dụng độc lập, việc áp dụng NIR tập trung vào phân tích...
 • 11
 • 3,032
 • 8

Ứng dụng trong phân tích thực phẩm doc

Ứng dụng trong phân tích thực phẩm doc
... Phương pháp phân tích sắc kí ứng dụng phân tích thực phẩm Đại cương sắc kí  Sắc kí khí  Sắc kí lỏng  So sánh phương pháp  Đại ... thuật hóa phân tích dùng để tách chất hỗn hợp, gồm pha: Pha động: chất lỏng khí có khả di động Pha tĩnh: lớp chất bất động Đại cương sắc kí Ứng dụng :  Phân tích nông thủy sản, thực phẩm chế ... khí vận chuyển, lên từ cột Sắc kí khí (GC) ỨNG DỤNG  Tách, xác định cấu trúc, phân tích hoạt chất, hương liệu TP  Phân tích 20 amino acid TP  Phân tích loại TP rượu, bia, bơ, sữa, đường,…và...
 • 15
 • 742
 • 21

Đề tài: ứng dụng của phản ứng hóa sinh trong phân tích thực phẩm

Đề tài: ứng dụng của phản ứng hóa sinh trong phân tích thực phẩm
... nhóm B CĨ NHIỀU TRONG NGŨ cốc II CÁC PHẢN ỨNG HĨA SINH ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM: II.1 ĐỐI VỚI MONOSACCARIT ( điển GLUCOSE ): • Glucoz cho phản ứng tráng gương, phản ứng tạo kết tủa ... Phương trình phản ứng: Phản ứng ankyl hóa Khi cho dẫn xuất N-tosyl acid amin phản ứng với methyl iodide, ta thu N-methyl acid amin G ốc tosyl sau loại bỏ phản ứng với HBr Phản ứng sử dụng để bảo vệ ... thioether phản ứng với acid performic, phản ứng sử dụng để định lượng methionine Các nhóm thioether tham gia phản ứng với acid iodo-acetic Trong trường hợp sunfonium hình thành khơng oxy hóa Phản ứng...
 • 78
 • 955
 • 0

Tiểu luận hóa sinh Tìm Hiểu Về Các Phản Ứng Trong Hoá Sinh Có Ứng Dụng Trong Phân Tích Thực Phẩm

Tiểu luận hóa sinh Tìm Hiểu Về Các Phản Ứng Trong Hoá Sinh Có Ứng Dụng Trong Phân Tích Thực Phẩm
... gluxit từ 56-70% lượng Cho đến nhu cầu gluxit ln dựa vào việc thỏa mãn nhu cầu lượng liên quan với vitamin nhóm B CĨ NHIỀU TRONG NGŨ cốc II CÁC PHẢN ỨNG HĨA SINH ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM: ... thioether phản ứng với acid performic, phản ứng sử dụng để định lượng methionine Các nhóm thioether tham gia phản ứng với acid iodo-acetic Trong trường hợp sunfonium hình thành khơng oxy hóa Phản ứng ... amin phản ứng với acid HNO2 Phản ứng giải phóng N2 cho phép xác định acid amin vào lượng N2 Phản ứng với Ninhydrin Phản ứng với HCHO Phản ứng dùng để định lượng acid amin Cơ chế phản ứng sau:...
 • 78
 • 854
 • 0

Tiểu luận hóa sinh Tìm Hiểu Về Các Phản Ứng Trong Hoá Sinh Có Ứng Dụng Trong Phân Tích Thực Phẩm

Tiểu luận hóa sinh Tìm Hiểu Về Các Phản Ứng Trong Hoá Sinh Có Ứng Dụng Trong Phân Tích Thực Phẩm
... Để sản phẩm thực phẩm tốt tới tay người tiêu dùng, nhà nghiên cứu phải phân tích tìm phương án tốt cho phương thức chế biến, ứng dụng tốt phản ứng hố sinh phân tích thực phẩm Nhằm đáp ứng ... hoạt hố 5,5 kcal/mol 4.2 Tìm hiểu ứng dụng Enzym phân tích thực phẩm: Giữa kỷ 19, nhà khoa học sử dụng Enzym phân tích Tuy nhiên sử dụng Enzym phân tích thực phẩm áp dụng khoảng 20-25 năm trước ... 1.2.1.4 Phản ứng với HCHO .8 1.2.1.5 Phản ứng Acyl hóa 1.2.1.6 Phản ứng ankyl hóa .9 1.2.1.7 Phản ứng Aryl hóa 10 1.2.1.8 Phản ứng hợp chất cacbonyl .10 1.2.1.9 Phản...
 • 66
 • 290
 • 0

KIT THỬ NHANH TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

KIT THỬ NHANH TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
... tra nhanh nitrite sản phẩm thịt chế biến Kit kiểm tra nhanh nitrate sử dụng để bảo quản thực phẩm Kit kiểm tra nhanh salysilic số loại thực phẩm ...
 • 23
 • 353
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp lấy mẫu trong phân tích thực phẩmphương pháp quy hoạch mẫu trong phân tích thực phẩmxử lý ảnh trong phân loại sản phẩmphương pháp nir và ứng dụng trong phân tích thực phẩmsan pham thit ca trong phan tich thuc phamxử lý nhiệt trong chế biến thực phẩm đóng hộpphương pháp phân tích sắc kí và ứng dụng trong phân tích thực phẩmcác phản ứng hóa sinh ứng dụng trong phân tích thực phẩm ii 1 đối với monosaccarit điển hình như glucosexử lý mẫu trong hóa phân tíchkết hợp lấy mẫu đất mẫu nước thí nghiệm trong phòng mẫu đất xác định các chỉ tiêu cơ lý mẫu nước phân tích thành phần hoá học dánhd giá khả năng ăn mòn bê tôngxử lý màu trong nước thải giấyxử lý màu trong nước thải dệt nhuộmnghien cuu phan ung tao mau trong phan tich du luong nitrat nitritxử lý màu trong nước thảiphuong phap xu ly so lieu phan tich nong lam ket hopKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017Bài báo cáo thực tập ở bệnh viện y học cổ truyền Cần ThơKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017ACKOWLEDGEMENT for marketingMẪU BIÊN bản họp PHÂN LOẠI kết QUẢ của NGƯỜI họcRÈN LUYỆN nề nếp THÓI QUEN BAN đầu CHO TRẺ 3 4 TUỔI lớp c3 TRƯỜNG mầm NON TƯỢNG LĨNHtoàn tập giáo án sinh học lớp 7trả lời BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâuBẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằngĐƠN XIN THAM GIA xét học BỔNG ANNARA – năm 2016Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng NgãiBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóaBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà VinBiện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập