55808 conditionals in context part iii

55808 conditionals in context part iii

55808 conditionals in context part iii
... the air soon 4) _ (become) clean again If there 5) (be) no people to maintain buildings, they 6) _ (soon begin) to decay, but more solid parts 7) _ (take) thousands of years ... would need D needed “Are we lost?” “I think so I wish we a map with us today” A were bringing B brought C had brought D would bring _ you, I’d think twice about the decision It’s a great ... were C Should be D If I am “Was Mary seriously injured in the automobile accident?” “She broke her leg It _ much worse if she hadn’t been wearing her seat belt.” A will be B would have been...
 • 3
 • 30
 • 0

54508 conditionals in context part i

54508 conditionals in context part i
... their plans for future Decide if their use of conditionals in 1-10 is right or wrong, and put a tick (V), or correct those that are wrong Pietro: I m thinking of moving to Oxford next month Suzi: ... that? Pietro: Because I think if I will stay here 1) I might get bored 1) stay Suzi: But you might not like Oxford What 2) will you then? 2) Pietro: Oh, I know I ll like it because I ve been ... 4 In the conversation below two friends are putting a new piece of furniture together Fill in the gaps with the correct form of the verb in brackets A: So where you think this bit goes?...
 • 3
 • 14
 • 0

An advanced biomass gasification technology with integrated catalytic hot gas cleaning. Part III: Effects of inorganic species in char on the reforming of tars from wood and agricultural wastes

An advanced biomass gasification technology with integrated catalytic hot gas cleaning. Part III: Effects of inorganic species in char on the reforming of tars from wood and agricultural wastes
... flowing steam into the catalyst chamber and monitoring the H2 and CO production on line The fact that the increase in O-containing complexes due to the partial gasification in steam could enhance ... Volatilisation and catalytic effects of alkali and alkaline earth metallic species during the pyrolysis and gasification of Victorian brown coal Part IV Catalytic effects of NaCl and ion-exchangeable ... systems in the tars from the gasification of three biomasses in the presence and absence of catalysts The most striking feature shown in Fig is the reduction in the fluorescence intensity of tars...
 • 8
 • 126
 • 0

Teaching Grammar in context

Teaching Grammar in context
... don’t/ doesn’t + infinitive *Interrogative: • Do/ Does + S + infinitive *Note that have is irregular in the third person singular • Eg: Tom has a new car Activity 2: Underline the correct answer ...  Subject : Grammar Teaching point : Simple present tense  Text type : Information report  Class profile :  Level : Grade 10  Class size : 45  Time : 45 minutes  Objective : ... use simple present tense to create information report  Teaching aids : Handouts, pictures… • Building the field: • -Activity 1: Game ( broken sentences) • Modeling of text: ( activities) -Activity...
 • 16
 • 165
 • 1

Common erros in English part 7

Common erros in English part 7
... firey Wrong spelling See FIERY flamingo (singular) flamingoes or flamingos (plural) flammable or inflammable Both words mean 'easily bursting into flame' People often think that inflammable is ... Latin word per, meaning through (Experience is what we gain from going 'through' something.) explain explained, explaining explanation (not -plain-) explicit or implicit? EXPLICIT = stated clearly ... enrolled, enrolling (British English - enrol; American English - enroll) enrolment (British English - enrolment; American English enrollment) ensure or insure? to ENSURE = to make sure to INSURE = to...
 • 15
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: common erros in english part 16common erros in english part 15common erros in english part 14common erros in english part 4common erros in english part 8common erros in english part 10Tính bội của cực tiểu toàn cục của hàm tham số (LV tốt nghiệp)Phương trình tích phân trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (LA tiến sĩ)Khảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CKhảo sát thành ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt NamNghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng ViệtNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản lý tiêu thụ sản phẩm bất động sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD)Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcTăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUBÀI TẬP MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO HƢỚNG ĐA GIÁC QUAN CHO HỌC SINH MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCBAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN - NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn - CopyQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở trường Đại học khu vực Miền Trung trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Quản lý Nhà nước về chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập