28138 holiday postcard 44 a b c

28138 holiday postcard 44 a b c

28138 holiday postcard 44 a b c
... didn’t came here for the city live but for amazing landscapes - blue lakes, lagons, fast rivers, waterfals, gesers, mountans and volcanos I want to see more of the island so I’m doing whale watching ... the city live but for amazing landscapes - blue lakes, lagons, fast rivers, waterfals, gesers, mountans and volcanos I want to see more of the island so I’m doing whale watching tomorow and in ... _ Find and correct the mistakes (grammar, spelling, vocabulary) in the postcard < /b> Please not correct the address Hi Victor, Gretings from iceland! I’m in Reykjavik since two days now It’s very...
 • 4
 • 20
 • 0

27803 holiday postcard 33 a b

27803 holiday postcard 33 a b
... Kilimanjaro I’ve wanted to f) …………… since I arrived in Africa We’ve been walking since a.< /b> m Now I feel h) ………… We’ve travelled about 18 km today and I’ve seen about j) …… elephants and ten giraffes! ... the postcard < /b> Hi Maria, I’m in Africa I have been staying here since b) …………… … I’ve been travelling around Kenya for two weeks So far, I’ve visited d)…… different places At the moment I’m on a < /b> ... ……………….… I’ll come back in December so we can meet r) …………………… Take care, Danny Maria Fernandez Rua Farol Azoia 2740- 029 Colares Portugal _ b) d) f) h) j)...
 • 2
 • 93
 • 0

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 44

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 44
... Most of the students are sanguine about their future a optimistic b horrible c fearsome d straight →a 44 I’m afraid there are no seats left Every seat is a full b reserved c served d free →b ... c I’d love to d I’d better to →c 48 You’d better hurry if you want to the last train a go b be for c catch d travel →c 49 Their flight from Miami to New York was put off the heavy fog a because...
 • 13
 • 286
 • 4

trắc nghiệm tiếng anh trình độ A , B ,C

trắc nghiệm tiếng anh trình độ A , B ,C
... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS ... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS ... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS...
 • 13
 • 965
 • 5

2000 CÂU TN A,B,C (TỪ VỰNG+NGỮ PHÁP)

2000 CÂU TN A,B,C (TỪ VỰNG+NGỮ PHÁP)
... d at > a 23 How many pictures are there the wall? a in b on c into d at > b 24 Are you Vietnam? - Yes, I am a to b on c into d from > d 25 I'm cleaning the floor Can your help ? a I b ... 109 Mr Baker want a new raincoat? a Does b Do c Can d Must > a 110 The weather is hot in Vietnam a in winter b in summer c in spring d in autumn > b 111 Mr Dickson is very tall and big ... to c for / past d of / over > c 129 Rebecca is English but she isn't England She comes to Vietnam Thailand a from / in b from / for c for / from d from / from > d 130 Look that strange...
 • 280
 • 311
 • 4

ĐỀ+Đ.A THI HSG TINH.VL12(08-BẢNG A.B.C,)

ĐỀ+Đ.A THI HSG TINH.VL12(08-BẢNG A.B.C,)
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/184/184527//%20.ATHIHSGTNHMNVTL12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 242
 • 0

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN A B C

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN A B C
... represent concrete concepts such as nouns, verbs, adjectives, and adverbs Hiragana: A < /b> phoenetic alphabet, or syllabary (a < /b> set of characters, where each character represents a < /b> syllable) used to ... Anata wa Amerika-jin desu ka This sentence means "Are you an American?" The word ka is a < /b> particle which makes a < /b> sentence a < /b> question Examples: Anata wa Nihon-jin desu ka (Are you Japanese?) Anata ... tomodachi desu (Mr Waterman and Mr Freeman are friends.) Sumisu-san to Tanaka-san wa sensei desu 17 Tiếng < /b> Nhật < /b> Đào Ng c S c (Mr Smith and Mr Tanaka are teachers.) Chichi wa kaisha-in de, haha wa...
 • 49
 • 1,257
 • 3

TAI LIEU TIENG ANH ON THI PHCS - DAI HOC- LEVEL A B C

TAI LIEU TIENG ANH ON THI PHCS - DAI HOC- LEVEL A B C
... danh t hoc ng danh t Jan was worried because it had started to rain Jan was worried because of the rain We arrived late because there was a < /b> traffic jam We arrived late because of a < /b> traffic jam ... x c ca mt quc gia nm gia nhng quc gia kh c cho dự l > Vietnam lies between China, Laos and Cambodia Between c n c dựng cho c c quóng c ch gia c c vt v c c gii hn v mt thi < /b> gian Difference + between ... ngha: "to go back, to send back" Vỡ vy back l tha sufficient enough Hai t ny ngha nh compete together compete = ua tranh, cnh tranh vi "to take part in a < /b> contest against others" reason because...
 • 33
 • 475
 • 7

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm a, b, c

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm a, b, c
... Điều Phê duyệt Báo c o KTKT xây dựng c ng trình. với nội dung chủ yếu sau: Tên c ng trình: Chủ đầu t: Tổ ch c t vấn lập BCKTKT: Chủ nhiệm lập BCKTKT: M c tiêu đầu t xây dựng: Nội dung quy mô đầu ... thi c ng dự toán c ng trình nh sau: Tóm tắt nội dung chủ yếu c ng trình: a) C ng trình: - Loại c p c ng trình: b) Địa điểm xây dựng: c) Diện tích sử dụng đất: d) Nhà thầu lập thiết kế vẽ thi c ng: ... xây dựng c ng trình Kính gửi: (Ngời c thẩm quyền định đầu t) - C n Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - C n Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu t xây dựng c ng trình; ...
 • 17
 • 1,150
 • 5

2000 SENTENCES OF CERTIFICATE a +b +c

2000 SENTENCES OF CERTIFICATE a +b +c
... a in comparison with the salary of a teacher b than a teacher c than that of a teacher d to compare as a teacher c Professional people expect you to call them when it is necessary ………………… an ... are tall a the b a c an d no article > d 54 Hoa is good pupil a the b a c an d no article > b 55 That is a bag It is on table a the b a c an d no article > a 56 We are in same class ... you have just had a cold a let b leave c want d need a 48 Most comets have two kinds of tails, one made up of dust, ……………… made up of electrically charged particles called plasma a one another...
 • 344
 • 242
 • 1

Start With English 1 Unit 1 A B C D

Start With English 1 Unit 1 A B C D
... Find out your number no yes a < /b> B C D cat cap dog doll apple ant book bag cat cap dog doll auto ...
 • 9
 • 2,419
 • 47

Xem thêm

Từ khóa: HĐTT tháng 3 lớp 1Câu hỏi trọng tâm phần phân tửPhát triển kỹ năng tự học cho học sinh các trường Dự bị đại học dân tộc (LA tiến sĩ)FILL IN GAPS GRADE 12Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục (LA tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)ĐỀ THI học SINH GIỎI lớp 9Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ công ty con trong nền kinh tế việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may của campuchia tài liệu, ebook, giáo trìnhHoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở viện kinh tế chính trị thế giới tài liệu, ebook, giáo trìnhĐổi mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở việt nam hiện nay tài liệu, ebook, giáo trìnhHãy chứng minh sức lao động là hàng hoá đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề tài liệu, ebook, giáo trìnhHình thái kinh tế xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên tài liệu, ebook, giáo trình50 câu trắc nghiệm THI CHỨNG CHỈ TIN học IC3 CHUẨNNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức ở các bệnh viện cấp tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Bài phát biểu ngày đại đoàn kết dân tộcNghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)ĐỀ CƯƠNG 50 CAU HOI VA DAP AN LY THUYET THI lấy CHỨNG CHỈ TIN học IC3