28138 holiday postcard 44 a b c

28138 holiday postcard 44 a b c

28138 holiday postcard 44 a b c
... didn’t came here for the city live but for amazing landscapes - blue lakes, lagons, fast rivers, waterfals, gesers, mountans and volcanos I want to see more of the island so I’m doing whale watching ... the city live but for amazing landscapes - blue lakes, lagons, fast rivers, waterfals, gesers, mountans and volcanos I want to see more of the island so I’m doing whale watching tomorow and in ... _ Find and correct the mistakes (grammar, spelling, vocabulary) in the postcard < /b> Please not correct the address Hi Victor, Gretings from iceland! I’m in Reykjavik since two days now It’s very...
 • 4
 • 4
 • 0

27803 holiday postcard 33 a b

27803 holiday postcard 33 a b
... Kilimanjaro I’ve wanted to f) …………… since I arrived in Africa We’ve been walking since a.< /b> m Now I feel h) ………… We’ve travelled about 18 km today and I’ve seen about j) …… elephants and ten giraffes! ... the postcard < /b> Hi Maria, I’m in Africa I have been staying here since b) …………… … I’ve been travelling around Kenya for two weeks So far, I’ve visited d)…… different places At the moment I’m on a < /b> ... ……………….… I’ll come back in December so we can meet r) …………………… Take care, Danny Maria Fernandez Rua Farol Azoia 2740- 029 Colares Portugal _ b) d) f) h) j)...
 • 2
 • 6
 • 0

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 44

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH (CHỨNG CHỈ A,B,C) TEST 44
... Most of the students are sanguine about their future a optimistic b horrible c fearsome d straight →a 44 I’m afraid there are no seats left Every seat is a full b reserved c served d free →b ... c I’d love to d I’d better to →c 48 You’d better hurry if you want to the last train a go b be for c catch d travel →c 49 Their flight from Miami to New York was put off the heavy fog a because...
 • 13
 • 180
 • 4

trắc nghiệm tiếng anh trình độ A , B ,C

trắc nghiệm tiếng anh trình độ A , B ,C
... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS ... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS ... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS...
 • 13
 • 840
 • 5

2000 CÂU TN A,B,C (TỪ VỰNG+NGỮ PHÁP)

2000 CÂU TN A,B,C (TỪ VỰNG+NGỮ PHÁP)
... d at > a 23 How many pictures are there the wall? a in b on c into d at > b 24 Are you Vietnam? - Yes, I am a to b on c into d from > d 25 I'm cleaning the floor Can your help ? a I b ... 109 Mr Baker want a new raincoat? a Does b Do c Can d Must > a 110 The weather is hot in Vietnam a in winter b in summer c in spring d in autumn > b 111 Mr Dickson is very tall and big ... to c for / past d of / over > c 129 Rebecca is English but she isn't England She comes to Vietnam Thailand a from / in b from / for c for / from d from / from > d 130 Look that strange...
 • 280
 • 238
 • 4

ĐỀ+Đ.A THI HSG TINH.VL12(08-BẢNG A.B.C,)

ĐỀ+Đ.A THI HSG TINH.VL12(08-BẢNG A.B.C,)
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/184/184527//%20.ATHIHSGTNHMNVTL12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 186
 • 0

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN A B C

TIẾNG NHẬT CƠ BẢN A B C
... represent concrete concepts such as nouns, verbs, adjectives, and adverbs Hiragana: A < /b> phoenetic alphabet, or syllabary (a < /b> set of characters, where each character represents a < /b> syllable) used to ... Anata wa Amerika-jin desu ka This sentence means "Are you an American?" The word ka is a < /b> particle which makes a < /b> sentence a < /b> question Examples: Anata wa Nihon-jin desu ka (Are you Japanese?) Anata ... tomodachi desu (Mr Waterman and Mr Freeman are friends.) Sumisu-san to Tanaka-san wa sensei desu 17 Tiếng < /b> Nhật < /b> Đào Ng c S c (Mr Smith and Mr Tanaka are teachers.) Chichi wa kaisha-in de, haha wa...
 • 49
 • 831
 • 3

TAI LIEU TIENG ANH ON THI PHCS - DAI HOC- LEVEL A B C

TAI LIEU TIENG ANH ON THI PHCS - DAI HOC- LEVEL A B C
... danh t hoc ng danh t Jan was worried because it had started to rain Jan was worried because of the rain We arrived late because there was a < /b> traffic jam We arrived late because of a < /b> traffic jam ... x c ca mt quc gia nm gia nhng quc gia kh c cho dự l > Vietnam lies between China, Laos and Cambodia Between c n c dựng cho c c quóng c ch gia c c vt v c c gii hn v mt thi < /b> gian Difference + between ... ngha: "to go back, to send back" Vỡ vy back l tha sufficient enough Hai t ny ngha nh compete together compete = ua tranh, cnh tranh vi "to take part in a < /b> contest against others" reason because...
 • 33
 • 347
 • 7

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm a, b, c

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm a, b, c
... Điều Phê duyệt Báo c o KTKT xây dựng c ng trình. với nội dung chủ yếu sau: Tên c ng trình: Chủ đầu t: Tổ ch c t vấn lập BCKTKT: Chủ nhiệm lập BCKTKT: M c tiêu đầu t xây dựng: Nội dung quy mô đầu ... thi c ng dự toán c ng trình nh sau: Tóm tắt nội dung chủ yếu c ng trình: a) C ng trình: - Loại c p c ng trình: b) Địa điểm xây dựng: c) Diện tích sử dụng đất: d) Nhà thầu lập thiết kế vẽ thi c ng: ... xây dựng c ng trình Kính gửi: (Ngời c thẩm quyền định đầu t) - C n Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - C n Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu t xây dựng c ng trình; ...
 • 17
 • 903
 • 5

2000 SENTENCES OF CERTIFICATE a +b +c

2000 SENTENCES OF CERTIFICATE a +b +c
... a in comparison with the salary of a teacher b than a teacher c than that of a teacher d to compare as a teacher c Professional people expect you to call them when it is necessary ………………… an ... are tall a the b a c an d no article > d 54 Hoa is good pupil a the b a c an d no article > b 55 That is a bag It is on table a the b a c an d no article > a 56 We are in same class ... you have just had a cold a let b leave c want d need a 48 Most comets have two kinds of tails, one made up of dust, ……………… made up of electrically charged particles called plasma a one another...
 • 344
 • 141
 • 0

Start With English 1 Unit 1 A B C D

Start With English 1 Unit 1 A B C D
... Find out your number no yes a < /b> B C D cat cap dog doll apple ant book bag cat cap dog doll auto ...
 • 9
 • 1,894
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận theo tiếp cận PISAGiải tích 1 ĐH KHTN ĐHQGHNlich bao giang mon tin hoc tieu hoc 2015 2016VỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTtài liệu bài giảng hayTiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiểu luận trong điều kiện hiện nay của nước ta, muốn tăng thu nhập quốc dân thì phải làm gìTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 5: Thiết kế nền móng, tường chắn (Eurocode8 BS EN1998 5 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 5: Foundations, reaining structures and geotechnical aspects)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiểu luận phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá thực trạng và các giải pháp của nền kinh tếTiểu luận phân tích quan điểm của mark con người cải tạo hoành cảnh đến đâu thì cải tạo bản thân đến đóTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận công cụ lao động và vai trò của nóTiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận dùng cặp phạm trù nội dung hình thức và QL lượng chất để phân tích tình trạng dạy thêm và học thêm ở nước ta hiện nayTiểu luận mâu thuẫn giữa sản xuất tiêu dùng hàng hoá liên hệ thực tế ở việt namTiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho giaTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)