XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV

xác định lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khí

xác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khí
... DUNG Định nghĩa sắc Tổng quan sắc khí Một số chất họ clo họ phốt Chỉ tiêu xác định lượng thuốc trừ sâu họ clo họ phốt phương pháp sắc khí Tài liệu tham khảo Định nghĩa sắc Sắc ... quan sắc khí  Nguyên tắc sắc khí  Pha động sử dụng sắc khí  Pha tĩnh sử dụng sắc khí  Nguyên tắc hoạt động máy  Cột sắc khí  Detector máy sắc khí Nguyên tắc sắc khí Sắc ... động máy sắc khí Các phận máy sắc khí Bộ ghi nhận tín hiệu Bộ tiêm mẫu tự động Bình khí Cột mao quản Bộ phận hóa Máy sắc GC ECD Cột sắc khí Cột sắc khí Cột mao quản Cột mao quản Phim...
 • 32
 • 4,537
 • 12

XÁC ĐỊNH LƯỢNG THUỐC BVTV

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV
... NỘI DUNG Định nghĩa sắc ký Tổng quan sắc ký khí Tiến hành phân tích hàm lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu Poly Clorua Biphenyl thuỷ sản sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng sắc ký khí ... Thiết bị,dụng cụ Phương pháp tiến hành Tính kết Phạm vi áp dụng  Tiêu chuẩn qui định phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo hữu Poly Clorua Biphenyl (sau gọi tắt PCBs) thuỷ sản sản ... isođrine, heptaclo p,p' DDE Phân đoạn B chứa CB3, p,p' DDE thuốc trừ sâu gốc clo lại Hàm lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu PCBs phân đoạn chiết xác định máy sắc ký khí với đầu dò bắt giữ điện tử (sau...
 • 30
 • 276
 • 0

Báo cáo khoa học: Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật diazinon bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ với điện cực thủy ngân giọt rơi doc

Báo cáo khoa học: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật diazinon bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ với điện cực thủy ngân giọt rơi doc
... không gây ảnh hưởng lên cường độ dòng hình dạng sóng Diazinon KẾT LUẬN Diazinon xác định kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ quét nhanh cực giọt rơi Dung dịch sử dụng amoni acetat 0,4 N pH 4,3; ... dụng kỹ thuật AdSWSV để xác định lượng Diazinon artichoke tươi Kỹ thuật AdSWSV ứng dụng để xác định lượng DI artichoke tươi Lá artichoke trồng theo tiêu chuẩn GAP công ty Cổ phần Y c ... đời sống giọt (Tdrop) sóng phổ DI khảo sát Kết cho thấy Vpulse 40 mV, Vstep 10 mV Tdrop giây cho sóng phổ cao nhọn Sự hấp phụ DI điện cực DME khảo sát kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ quét...
 • 8
 • 261
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ PHOSPHO HỮU CƠ, HỌ TRIAZOL TRONG MẪU RAU QUẢ, THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ PHOSPHO HỮU CƠ, HỌ TRIAZOL TRONG MẪU RAU QUẢ, THỰC PHẨM
... Quy trình xác định • Kết • 3.4 Nguyên tắc • 3.3 Phạm vi áp dụng • 3.2 3.1 Quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm Quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm 3.1 Phạm ... Hàm lượng thu ốc tr sâu m ẫu đ ược định lượng sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS) 3 Quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm 3.3 Quy trình xác định  Chuẩn bị mẫu Mẫu lưu Mẫu lưu Mẫu ... xác định lượng thuốc trừ sâu mẫu thực phẩm   3.3 Quy trình xác định  Công thức tính Hàm lượng thuốc trừ sâu mẫu tính theo công thức: Trong đó: X: Hàm lượng hoạt chất mẫu (mg/kg) Ctính: Hàm lượng...
 • 31
 • 997
 • 1

Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong nho ninh thuận

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong nho ninh thuận
... chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trở thành vấn nạn cần quan tâm Tuy nhiên, thông tin lượng OPs nho Ninh Thuận chưa tìm thấy Chính lí em xin trình bày đề tài XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ... xác định LOD) 3.4 Xác đ ịnh OPs m ột s ố m ẫu nho Ninh Thu ận Quy trình phân tích áp dụng để định tính (dựa vào thời gian lưu) định lượng OPs số mẫu nho Ninh Thuận Kết cho thấy lượng OPs nho ... ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM LÂN HỮU CƠ TRONG NHO NINH THUẬN 2.1 Giới thiệu phương pháp phân tích GC phương pháp hữu hiệu để xác định HCBVTV nông sản thực phẩm Đặc biệt, với trường hợp...
 • 32
 • 283
 • 1

xác định lượng thuốc trừ sâu trong rau

xác định dư lượng thuốc trừ sâu trong rau
... 10g/l XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CARBAMAT TRONG RAU HỆ THỐNG HPLC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CARBAMAT TRONG RAU HỆ THỐNG TRÍCH LY Hêê thống trích ly pha rắn Chiết cô quay XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌC ... DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ??? BẢO VỆ THỰC VẬT ??? Cho dù rửa nhiều vẫn không rửa được tồn dư lượng thuốc bảo vêê thực vâêt XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỐC ... mẫu, phần để tổ lưu mẫu XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU TRONG RAU LẤY MẪU RAU CÁC LOẠI Đối với rau ăn nói chung: thu Nếu mẫu ban đầu chưa đủ 1kg tăng số mẫu đơn Đối với rau ăn quả: Lấy 12 từ...
 • 41
 • 235
 • 0

tìm hiểu quy trình xác định lượng thuốc trừ sâu họ carbamate bằng phương pháp sắc ký

tìm hiểu quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamate bằng phương pháp sắc ký
... Hóa học CHƢƠNG SƠ LƢỢC LÝ THUYẾT VỀ PHƢƠNG PHÁP SẮC K 2.1 Giới thiệu phƣơng pháp sắc 2.1.1 Khái niệm Phương pháp sắc phương pháp phân tích ứng dụng rộng rãi phương pháp có độ nhạy khả định lượng ... Hóa học CHƢƠNG QUI TRÌNH ÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU HỌ CARBAMATE 3.1 ác định đồng thời carbofuran, carbosulfan chè, cà phê 3.1.1.Nguyên tắc lượng thuốc trừ sâu mẫu chiết dung môi axeton xác ... tác dụng trừ số thuộc nhóm mà không trừ nhóm sâu khác Một số thuốc nhóm có tác dụng trừ tuyến trùng Về chế tác động thuốc trừ sâu carbamate tương tự thuốc trừ sâu lân hữu Các thuốc carbamate...
 • 54
 • 339
 • 4

Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... tài: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc Clo hữu đất nông nghiệp huyện Châu Phú An Giang phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp ... MAI THỊ HỒNG NGÂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO HỮU CƠ TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/ MS) Chuyên ngành: HÓA ... Thủy, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Cƣờng, xã Bình Chánh, huyện Châu 00 phút Phú, tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Độ, xã 10 Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang...
 • 89
 • 355
 • 4

Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 169
 • 0

Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate còn trong rau quả

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate còn dư trong rau quả
... QUẢ” Page B NỘI DUNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE VÀ TÌNH HÌNH TỒN DƯ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG RAU QUẢ 1.1 Thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate Để gia tăng xuất, người thực nhiều biện pháp ... rau để góp phần làm giảm trường hợp ngộ độc lượng thuốc thừa tích tụ thể người Và đề tài ma nhóm chúng em thực “XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE CÒN DƯ TRONG RAU QUẢ” ... Số mẫu rau, tươi có lượng hóa chất bảo vệ thực vật chiếm từ 30-60%, số mẫu rau, lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép chiếm từ 4-16%, số hóa chất bảo vệ thực vật bị cấm...
 • 35
 • 642
 • 1

Xác định lượng thuốc trừ sâu trong đồ uống không cồn

Xác định dư lượng thuốc trừ sâu trong đồ uống không cồn
... ch lm chc nng chuyn cht phõn tớch qua ct Trong sc ký khớlng (GLC), pha tnh l cht lng Pha ny c bao hay gn lờn mt cht mang l pha rn, ta cú sc ký kớ phõn b Trong sc ký khớ rn (GSC), pha tnh l cht ... thc vt, hoc s dng khụng ỳng quy nh cho phộp Chớnh iu ny dn n s tn ti mt lng ln d lng TBVTV, dit c ,Trong cỏc sn phm nụng sn thnh phm, cỏc ch phm t nụng sn cũn mt lng TBVTV nht nh Ngoi ra, cỏc loi ... sõu, tờn ngi ly mu, kt qu o c ti ch, nhn xột s b, nhit , mu sc, mựi v, hon cnh, v trớ ly mu - Trong quỏ trỡnh ly mu, phũng thớ nghim ly biờn bn ly mu, ghi li cỏc yu t kim soỏt mụi trng theo...
 • 50
 • 223
 • 0

Bài thuyết trình xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí

Bài thuyết trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí
... hấp thụ phân tử Phương pháp sắc lỏng hiệu cao Phương pháp sắc khí PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Cấu tử phân tích Pha tĩnh SẮC KÝ KHÍ Pha động Chất khí Detector Cổng tiêm mẫu Injector Khí mang Bộ phận ... THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (BVTV) TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Là chất có nguồn gốc từ tự nhiên hay tổng hợp đường hóa học - Có tác dụng bảo ... hại cho người vật nuôi sử dụng • TCVN5624-1_2009 Xây dựng hệ thống biện pháp hạn chế tác hại thuốc BVTV MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV Phương pháp cực phổ Phương pháp quang phổ...
 • 23
 • 1,120
 • 0

Phương pháp sắc kí Xác định lượng thuốc bảo vệ thực vật Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến con người và môi trường sống.

Phương pháp sắc kí Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến con người và môi trường sống.
... TRƯỜNG NỘI DUNG I ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN MÔI TRƯỜNG Ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường đất - Đất canh tác nơi tập trung nhiều lượng thuốc BVTV Đất nhận thuốc bảo ... thai Con đường phát tán thuốc BVTV đến môi trường đất: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường nước - Theo chu trình tuần hoàn hóa chất BVTV, thuốc tồn môi ... 11 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG III GIỚI HẠN (TIÊU CHUẨN TRONG MÔI TRƯỜNG) Độc tính lượng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng thuốc BVTV a, Khái niệm lượng TBVTV Theo tiểu ban danh pháp...
 • 36
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định dư lượng thuốc kháng sinhcác phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc phosphatxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc kí khíxac dinh du luong thuocnghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh để xác định dư lượng thuốc trừ sâu độc tố nấmdư lượng thuốc bvtvxác định dư lượngxác định dư lượng chất độc dioxinphương pháp xác định dư lượng aflatoxinquy trình xác định dự lượngkiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtkiểm soát dư lượng thuốc bvtvphương pháp phân tích dư lượng thuốc bvtvphân tích dư lượng thuốc bvtv trên rauTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuTrò chơi chủ đề đo lường môn Toán tiểu họcĐề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Câu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hayHỗ trợ tiếng Việt cho TEX101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p02Tập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02Protecting Your Trademark ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATIONAN ECONOMY FOR THE 99%Vật lí trong hoá học sinh học và địa lýChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thịĐề thi thử THPT quốc gia môn hoá họcBộ 9 đề 9 điểm môn toánGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 3 Đi bộ an toànBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGiáo án chủ nhiệm lớp 3Giáo án tập đọc lớp 3 Ông tổ nghề thêuĐồ án tổ chức thi công cầu thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu117_Math Vocabulary The number of square units that cover a surface with no overlaps
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập