Tín ngưỡng thờ mẫu ở Hưng Yên hiện nay ( Qua khảo cứu một số cơ sở thờ tự)

Tín ngưỡng thờ mẫu hưng yên hiện nay ( qua khảo cứu một số sở thờ tự)

Tín ngưỡng thờ mẫu ở hưng yên hiện nay ( qua khảo cứu một số cơ sở thờ tự)
... THỰC TRẠNG TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU HƢNG YÊN HIỆN NAY QUA KHẢO CỨU MỘT SỐ CƠ SỞ THỜ TỰ 28 2.1 Vài nét tỉnh Hƣng Yên 28 2.2 sở thờ tự đối tƣợng thờ cúng 30 2.2.1 sở thờ tự ... luận văn thạc sĩ chuyên ngành Triết học Tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên (Qua khảo cứu số sở thờ tự) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Trên sở khảo sát thực trạng số sở thờ tự tiêu biểu, luận ... Tín ngưỡng thờ Mẫu Hưng Yên (Qua khảo cứu số sở thờ tự) làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong lịch sử nghiên cứu, có nhiều đề tài viết tín ngưỡng thờ...
 • 106
 • 211
 • 0

Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp

Giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh THPT tại Hưng Yên hiện nay qua khảo sát một số trường - thực trạng và giải pháp
... .8 I THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LSDT CHO HỌC SINH THPT TẠI HƯNG YÊN HIỆN NAY QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG Thực trạng 1.1 Thực trạng giáo dục nhà trường 1.2 Thực trạng giáo dục gia ... TẠI HƯNG YÊN QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HIỆN NAY Thực trạng 1.1 Thực trạng giáo dục nhà trường Bảng 1: Kết thống kê 7/14 tiêu chí khảo sát thực trạng giáo dục cho học sinh THPT ... giáo dục LSDT cho học sinh THPT Hưng Yên qua việc khảo sát số trường; dẫn giải phân tích nguyên nhân thực trạng suy nghĩ số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục LSDT cho học sinh THPT...
 • 50
 • 326
 • 1

Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải Việt Nam hiện nay (qua khảo sát một số trường Đại học, Cao đẳng ngành Giao thông vận tải)

Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay (qua khảo sát một số trường Đại học, Cao đẳng ngành Giao thông vận tải)
... đề đào tạo nguồn nhân lực số trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải Việt Nam nay, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trường ngành Giao thông vận tải ... nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải Việt Nam 97 3.1.1 Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đào tạo trường ngành Giao thông vận tải Việt ... cứu chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bao gồm chủ thể đào tạo, đối tượng đào tạo, môi trường đào tạo hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo số trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải Việt...
 • 141
 • 404
 • 6

gia đình phật tử và vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên tín đồ phật giáo nơước ta hiện nay qua khảo sát một số tỉnh miền trung

gia đình phật tử và vấn đề tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nơước ta hiện nay qua khảo sát ở một số tỉnh miền trung
... VN GIA èNH PHT T V TNG CNG CễNG TC ON KT, TP HP THANH THIU NIấN TN PHT GIO gia đình phật tử tăng cờng công tác đoàn kết, tập hợp thiếu niên tín đồ Phật giáo 3.1 H quan im ch o Vn m lun ỏn quan ... èNH PHT T V THC TRNG CễNG TC ON KT, TP HP THANH THIU NIấN TN PHT GIO NC TA HIN NAY thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp thiếu niên tín đồ Phật giáo nớc ta Bng phng phỏp kho sỏt xó hi hc, in dó ... hởng TTN tín đồ Phật giáo - Kho sỏt v ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc on kt, hp TTN tớn Pht giỏo ca on TNCS H Chớ Minh v Hi LHTN Vit Nam thi gian qua - xut mt s kin ngh vic gii quyt nhng liờn quan...
 • 18
 • 159
 • 0

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong phần công dân với việc hình thành thế giới quan phương pháp luận khoa học trường THPT hiện nay ( qua thực tế một số trường THPT tỉnh nghệ an)

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong phần công dân với việc hình thành thế giới quan phương pháp luận khoa học ở trường THPT hiện nay ( qua thực tế một số trường THPT tỉnh nghệ an)
... tích cực phần Công dân với việc hình thành giới quan, phơng pháp luận khoa học trờng THPT Phơng pháp dạy học tích cực đặc trng phơng pháp dạy học tích cực Vận dụng phơng pháp dạy học tích cực phần ... phần Công dân với việc hình thành giới quan, phơng pháp luận khoa học đòi hỏi khách quan 10 Thực nghiệm đối chứng việc vận dụng phơng pháp dạy học tích cực phần Công dân với việc hình thành Thế giới ... việc hình thành giới quan, phơng pháp luận khoa học trờng THPT Quy trình vận dụng phơng pháp dạy học tích cực phần Công 3.1 dân với việc hình thành giới quan, phơng pháp luận khoa học trờng THPT...
 • 100
 • 486
 • 4

Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học hà nội)

Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học ở hà nội)
... trạng hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên Các nhân tố tác động đến việc giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên 2.2 Thực trạng hoạt động chủ thể giáo dục công ... cứu Hoạt động giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên (qua khảo sát số trường đại học Nội) Việc nghiên cứu thực trạng đời sống văn hoá tinh thần sinh viên giáo dục giá trị văn ... việc giáo dục giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp dân tộc cho sinh viên cần đặt cách cấp thiết Chọn vấn đề Hoạt động giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên (qua khảo sát số trường đại...
 • 208
 • 563
 • 15

hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học hà nội) bản tóm tắt tiếng anh

hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học ở hà nội) bản tóm tắt tiếng anh
... activities of the Party committee, School management board and the departments of the school Firstly, to complete system of legal documents and regulations of the school’s students; Secondly, to organize ... the State, universities and colleges have been continuously strengthened The school facilities are decent; many schools have been gradually modernized These make students have better learning ... thinking of students Testing and assessment are a measure of teaching and learning effect in schools Many schools have improved the way of evaluating student learning such as combining objective tests...
 • 25
 • 228
 • 0

tóm tắt luận án hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học hà nội)

tóm tắt luận án hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học ở hà nội)
... Trên sở làm rõ vấn đề lý luận giá trị, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc khảo sát đánh giá thực trạng giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên trường đại học địa bàn thành phố Nội, ... trị văn hóa truyền thống dân tộc cho sinh viên Luận án đánh giá hoạt động chủ thể giáo dục công tác giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên, đánh giá ý thức, thái độ sinh viên việc ... hướng cho công tác giáo dục đào tạo nói chung công tác giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên trường đại học nói riêng 2.2.2 Hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên trường...
 • 23
 • 474
 • 1

Công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn)

Công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn)
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH KIM LIấN CÔNG NGHIệP VĂN HóA THàNH PHố Hồ CH MINH HIệN NAY (Qua kho sỏt mt s lnh vc ngh thut biu din) LUN N TIN S CHUYấN ... THC TRNG LNH VC NGH THUT BIU DIN 61 42 53 THNH PH H CH MINH HIN NAY 3.1 Thc trng hot ng sỏng to/sn xut ngh thut biu din Thnh ph H Chớ Minh 3.2 Thc trng cụng ngh t chc biu din v doanh thu 3.3 ... TRIN 63 76 83 92 118 NGH THUT BIU DIN THNH PH H CH MINH HIN NAY V MT S KHUYN NGH 4.1 Nhng t i vi lnh vc ngh thut biu din Thnh ph H Chớ Minh hin 118 4.2 D bỏo xu hng ng, phỏt trin cụng nghip...
 • 219
 • 125
 • 0

Công nghiệp văn hóa thành phố hồ chí minh hiện nay (qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) (TT)

Công nghiệp văn hóa ở thành phố hồ chí minh hiện nay (qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) (TT)
... n công nghi p v n hóa n c ta hi n nay, c v lý lu n th c ti n v n c p thi t T nh ng lý ây, nghiên c u sinh l a ch n tài nghiên c u c a lu n án: Công nghi p v n hóa Thành ph H Chí Minh hi n (Qua ... DI N THÀNH PH H CHÍ MINH HI N NAY Lu n án kh o sát th c tr ng l nh v c Âm nh c, Sân kh u K ch nói Múa m t s n v ngh thu t công l p công l p, ó là: Nhà hát Giao h ng - Nh c - V k ch Tp H Chí Minh, ... THU T BI U DI N THÀNH PH H CHÍ MINH HI N NAY VÀ M T S KHUY N NGH 4.1 NH NG V N THU T BI U DI N T RA THÀNH PH H I V I PHÁT TRI N NGH CHÍ MINH HI N NAY Qua trình nghiên c u, kh o sát th c tr ng,...
 • 27
 • 113
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay (qua khảo sát một số trường THPT huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an)

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay (qua khảo sát một số trường THPT huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an)
... giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh nguyễn khả số giải pháp nhằm nâng cao hiệu Giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trung học phổ thông (Qua khảo sát số trờng THPT huyện Quỳnh Lu, tỉnh Nghệ ... c H Chớ Minh cho hc sinh phong phỳ hn, a dng hn mang li hiu qu cao nht 1.2.2.3 V cht lng v hiu qu ca vic giỏo dc o c H Chớ Minh cho hc sinh THPT Vic giỏo dc o c H Chớ Minh cho hc sinh THPT cú ... o c cỏch mng v nhõn cỏch cao p cho hc sinh 1.2.2 Thc trng cụng tỏc giỏo dc o c H Chớ Minh cho hc sinh mt s trng THPT huyn Qunh Lu Giỏo dc o c H Chớ Minh cho hc sinh THPT Qunh Lu núi riờng v...
 • 95
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam hiện naytình hình tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam hiện naytín ngưỡng tôn giáo ở vĩnh phúc hiện nay thực trạng đặc điểm và những vấn đề đặt rathuyet minh ve den mau o hung yentín dụng nhà nước ở việt nam hiện naythực trạng tín dụng ngân hàng ở việt nam hiện naytín dụng ngân hàng ở việt nam hiện naytín dụng thương mại ở việt nam hiện nayquyền được thông tin của công dân ở việt nam hiên naysự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở hà nội hiện nay qua trường hợp làng triều khúc và thiết úng 2ảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đến tín ngưỡng của phụ nữ việt nam hiện nayvấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền bắc việt namvận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay qua khảo sát ở trường thpt long phước huyện long thành tỉnh đồng naibản sắc văn hoá mường cổ truyền và xu hướng biến đổi hiện nay qua khảo sát văn hoá mường ở tỉnh boà binhđề tài 2 vay vốn nước ngoài có thể trở thành gánh nặng nợ ở việt nam hiện nay qua thực tiễn việt nam hãy chứng minh nhận định trênĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIQuản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giác
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập