German english translation 2

German english translation 2

German  english translation 2
... being washed 11 Er soll ein guter Mathematiklehrer sein He is said to be a good mathematician 12 Man sagt, dass die Mafia die Politik in Italien beeinflusse The Mafia is said to influence politics...
 • 2
 • 8
 • 0

German english translation 3

German  english translation 3
... certain areas) 11 Hier wird Englisch gesprochen English is spoken here 12 Die Bäume wurden im letzten Winter geschlägert The trees were cut last winter 13 Das Frühstück wird gerade im Stock serviert...
 • 2
 • 7
 • 0

German english translation 1

German  english translation 1
... again 13 Worüber wurde er befragt? What was the questioned about? 14 Kennedy wurde 19 63 erschossen Kennedy was shot in 19 63 15 Fußball wird von Millionen geliebt Football is loved by millions 16 ... new suit 10 Die Brücke wird gerade gebaut The bridge is being built (now, at the moment) 11 Er wurde gerade weggebracht, als der Arzt kam He was being taken away when the doctor came 12 Es wird ... 16 Man sollte jeden Tag seine Aufgabe machen Your homework should be done (completed) every day 17 Das Rätsel wird bis morgen fertig sein The puzzle will be finished (by) tomorrow PV ...
 • 2
 • 11
 • 0

german english bilingual dictionary visual 2

german english bilingual dictionary visual 2
... • english entgrätet boned die Schuppe scale der Schwanz tail die Schnitte steak 121 US 122 - 123 -VEGETABLES 1 .2. qxd 3/31/05 AM 122 - 123 -VEGETABLES 1.qxd 27 /9/ 02 2 :27 5:45 Page Page 12 PM 122 e 122 ... angebaut? Are these grown locally? 122 deutsch • english US 122 - 123 -VEGETABLES 1 .2. qxd 3/31/05 AM 122 - 123 -VEGETABLES 1.qxd 27 /9/ 02 2 :28 5:45 Page Page 12 PM 123 e 123 (TEXT BLACK plate) DIE NAHRUNGSMITTEL ... Kohl cabbage der Frühkohl spring greens 123 124 - 125 -VEGETABLES 2. qxd 27 /9/ 02 2 :29 AM PM Page 124 US 124 - 125 -VEGETABLES 2. qxd 3/31/05 5:45 Page 124 124 12 (TEXT BLACK plate) DIE NAHRUNGSMITTEL •...
 • 122
 • 164
 • 1

Talk a lot spoken english course 2

Talk a lot spoken english course 2
... Events Nature Final Exam /100 Course Total Mark Course Final Grade Attendance /30 GLH Attendance as a % Talk a Lot Elementary Book © English Banana.com 17 Talk a Lot Sentence Blocks – Q & A Q: What ... that are always true to talk about completed actions in the past to talk about what is happening at the moment to talk about continuous actions in the past: what was happening when… to talk about ... may not capture English Banana.com materials in frames on a website For more fun worksheets, games and quizzes log onto www.englishbanana.com now! Talk a Lot Elementary Book © English Banana.com...
 • 175
 • 307
 • 5

the 2nd mid term english test 2

the 2nd mid term english test 2
... of wood pulp and the work of millions of workers Many countries have had plans to recycle waste paper to save money and labor In countries where there is the cooperation of the public, paper ... / fathers Think / idea / support / Vietnamese children/ celebrate / nationwide Good luck to you The reading passage for the examiners ... paper?.” The students in Jack’s class were amazed to learn that every household in Great Britain produces an average of five kilos of waste paper a week And every day of the year throughout the world,...
 • 3
 • 287
 • 2

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 5

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 5
... • PREP for- in The back of the garment is split for ease in walking for- of The whole machine is designed for ease of use with - They passed the exam with ease I - of The car brings ease of access ... match a reward for your efforts Second prize was afair rewardfor his efforts make every effort We are making every effort to obtain the release of the hostages in an/your- • PREP effortless egg ... the forces of evil a perpetual struggle between theforces of good and theforces of evil good and evil not a simple choice between good and evil the root of all evil He sees money as the root of...
 • 41
 • 386
 • 1

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 1

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 1
... of free trade I chief,leading, main, principal • PREP -for He is one of the leading adoocates for a more modern style of worship -of an advocate of pacifism lawyer • ADJ defence q Note at PROFESSIONAL ... under the age of lB with - A lot of wines improve with age , -of He left school at the age of I S • PHRASES the age of consent The general age of consent for sexual activity is 16 sb's own age ... proposals a target for/ of abuse The team who lost became a target of abuse for angry fans a term of abuse Calling someone stupid is definitely a term of abuse abuse verb make part of sth larger •...
 • 49
 • 292
 • 2

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 2

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 2
... 62 be forced to, have to for We went to him to beg for forgiveness of (for- + BEG • PREP of behaviour a new study looking at the behaviour and attitudes of young men mal) Do not that, I beg of ... bankruptcy I be close to, be on the brink/verge of I be driven/forced/thrown into, go into I file for, petition for The company has been forced tofile for bankruptcy I declare It is the only country ... harness tinkled softly • BELL The church bells tolledfor Evensong tower I pull, rope a chime of bells the faint chime of bells a peal of bells She heard a peal of church bells a sound of • BELL bells...
 • 43
 • 201
 • 1

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 4

Oxford collocations dictionary for students of english chương 2 4
... group provides a forum for the discussion of ideas the outcome of a discussion The outcome of the discussions is a decision to proceed with Phase of the programme a subject/topic for/ of discussion ... PREP of- collection, collector I burden $80million of debt a burden of debt Faced with a mounting burden of debt, he sold off the company payment/repayment/settlement of a debt • PHRASES state of ... depression, the onset of depression The onset of depression oftenfollouis a traumatic event a state of depression He was in a state of acute depression symptoms of depression, treatment for depression...
 • 58
 • 225
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngCông tác giám sát chất lượngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập