LUẬN văn LINH hóa tử TRÁI và VÀNH cấu xạ

Linh hóa tử trái vành cấu xạ luận văn thạc sỹ toán học

Linh hóa tử trái và vành cấu xạ luận văn thạc sỹ toán học
... phần tử đặc biệt vành, lớp vành thường gặp Chương 2: Linh hóa tử trái vành cấu xạ Chương nội dung chủ yếu luận văn Trong chương trình bày linh hóa tử trái vành cấu xạ Các tính chất lớp vành cấu xạ, ... Do eRe vành cấu xạ trái Chứng minh tương tự ta có eRe vành cấu xạ phải Vậy eRe vành cấu xạ  23 Sau số kết tìm hiểu mối liên hệ vành cấu xạ với vành Zp 2.5.4 Mệnh đề Vành Z pn vành cấu xạ, ∀n ... α k vành cấu xạ Tích trực tiếp ∏i =1 Z pii vành cấu xạ Mà có Zm vành cấu xạ  KẾT LUẬN Luận văn đề cập số vấn đề sau: Giới thiệu linh hóa tử, tính chất linh hóa tử Giới thiệu lớp vành cấu xạ 3.Sử...
 • 26
 • 194
 • 0

Luận văn: PHÉP LẶP TỪ VỰNG LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH pptx

Luận văn: PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH pptx
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... kết luận, luận văn gồm ba chương - Chương I: Cơ sở lý luận - Chuơng II: Phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh - Chương III: Giá trị nghệ thuật phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ...
 • 113
 • 413
 • 1

Tài liệu Luận văn: Hiện trạng, kế hoạch nhu cầu thông tin đất đai môi trường pptx

Tài liệu Luận văn: Hiện trạng, kế hoạch và nhu cầu thông tin đất đai và môi trường pptx
... tầng phục vụ thông tin đất đai môi trường - Kế hoạch nhu cầu phát triển thông tin đất đai môi trường - Rà soát, kết hợp kế hoạch chiến lược thông tin liên quan lĩnh vực đất đai môi trường - Đề ... kế hoạch, chiến lược thông tin đất đai môi trường - Kết luận kiến nghị Báo cáo trạng, kế hoạch, nhu cầu phát triển thông tin đất đai môi trường (ELIS) I Hiện trạng, sở hạ tầng phục vụ thông tin ... đất đai môi trường I.1 Hiện trạng, sở hạ tầng phục vụ thông tin đất đai I.1.1 Hiện trạng thông tin đất đai nước Số liệu thông tin đất đai nước thể chủ yếu qua trạng sử dụng đất tổng kiểm kê đất...
 • 151
 • 248
 • 0

Tài liệu Luận văn " Kế toán tiền lương bảo hiểm hội" pptx

Tài liệu Luận văn
... I./ Kế toán lao động tiền lương: 14 1./ Ý nghĩa kế toán lao động tiền lương Trung tâm: 14 2./ Phương pháp tính lương trả lương Trung tâm: 14 3./ Quy trình hạch toán kế toán ... quan hệ kinh tế phức tạp nên máy kế toán Trung tâm gồm kế toán trưởng kế toán viên.Về trình độ tất CBCNV tốt nghiệp đại học a./ Sơ đồ máy kế toán: KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TRƯỞNG KT VẬT TƯ KT VẬT TƯ ... BHXH, chuyển đến kế toán tiền lương, kế toán vào bảng chấm công để tổng hợp ghi vào bảng tổng số ngày công hưởng lương thời gian ngày nghỉ hưởng 100% lương, ngày nghỉ hưởng lương theo thời gian...
 • 86
 • 219
 • 0

Tài liệu Luận văn "Hạch toán tiền lương bảo hiểm hội" doc

Tài liệu Luận văn
... phân bổ tiền lương BHXH, phiếu chi tiền mặt, bảng toán khoản trợ cấp II.4 Kế toán tiền lương II.4.1 Kế toán chi tiết tiền lương II.4.1.1 Tính lương trợ cấp bảo hiểm hội Việc tính lương, trợ ... xuất, lương bán hàng, lương quản lý)… Mỗi cách phân loại có tác dụng định quản lý Về mặt hạch toán tiền lương chia làm hai loại là: Tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương chính: Bộ phận tiền lương ... TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN CHÍNH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT II.1 Khái niệm nguyên tắc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương II.1.1 Khái niệm hạch toán tiền lương...
 • 89
 • 216
 • 0

Luận văn: TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG QUỐC TẾ doc

Luận văn: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG QUỐC TẾ doc
... trường xây dựng kinh tế Nhà nước, thị trường xây dựng kinh tế tư nhân, thị trường xây dựng đa sở hữu; b Thị trường Công ty Xây dựng Quốc tế Công ty Xây dựng Quốc Tế tham gia chủ yếu vào lĩnh vực xây ... đến nay, Công ty Xây dựng Quốc tế bước xây dựng máy quản lý hoàn thiện, gọn nhẹ hiệu Cơ cấu tổ chức Công ty xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng, theo toàn cấu quản lý sản xuất Công ty xếp bố ... công nhân viên toàn Công ty * Đặc điểm công nhân sản xuất Theo thống kê năm 2006 Công ty Xây Dựng Quốc tế, Công ty có 258 công nhân sản xuất bao gồm 192 công nhân chính, 45 công nhân phụ 21 công...
 • 64
 • 524
 • 3

Luận văn: Hạch toán tiền lương bảo hiểm hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội ppt

Luận văn: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội ppt
... TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN HÀ NỘI I.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH dệt ... động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Nội 1.3.1 Nguồn vốn Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Nội Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Nội công ty trách nhiệm hữu hạn trực thuộc quản ... toán công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Nội em mạnh dạn chọn chuyên đề: Hạch toán tiền lương bảo hiểm hội làm đề tài nghiên cứu Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung tiền...
 • 95
 • 164
 • 0

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT VÀNH MÔ ĐUN ĐỀ TÀI LINH HÓA TỬ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT VÀNH VÀ MÔ ĐUN ĐỀ TÀI LINH HÓA TỬ
... N phép nhân un 3) Nhóm aben M/N với phép nhân un trở thành R -mô un phải Định nghĩa 1.6 (Mô un thương) M/N xác định Định 1.3.2 gọi un thương un M un N 1.4 Song un Định nghĩa ... Nếu R vành nửa đơn (trái), R -mô un trái M un nửa đơn 3) Nếu I iđêan hai phía vành nửa đơn R, vành thương R/I vành nửa đơn Giải 1) Cho B un M Khi un C B un M Vì M nửa đơn trái nên ... Nhân đồng cấu un α nhân đồng cấu nhóm nên α đơn cấu Ker(α) = CHƯƠNG thuyết Linh hóa tử 2.1 Linh hóa tử R vành, M R -mô un trái Ta tìm hiểu tính chất M từ R ngược lại Một khái niệm đề cập để...
 • 17
 • 726
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa dẫn xuất 1,3-axetylcumarin 3-xetylcromon đi từ 0-hidroxiaxetophenon

Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa dẫn xuất 1,3-axetylcumarin và 3-xetylcromon đi từ 0-hidroxiaxetophenon
... Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 14 http://www.lrc-tnu.edu.vn O O O C CH3 OH C C6H5COCl Piriđin HCl H2 O CH3 KOH/Piriđin 20oC O C C6H5 O C6H5 OH O H2SO4 CH3COOH -H2O O O (95%) C6H5 1.2.2 Tng hp cromon ... COCH3 + HO COCH = CH piperiđin HO Clorofom O O CH3 CO O O O 2.3 Tng hp cỏc xeton , - khụng no dóy cromon: O O COCH3 O + Ar - CHO Cồn (- H2 O) CH3 COCH=CH-Ar piperiđin CH3 O Hoc O O COCH3 O CH3 ... hp cỏc xeton , - khụng no dóy cumarin: Phng trỡnh phn ng : CH3 CH3 COCH3 O O + Ar - CHO piperiđin Clorofom (- H2O) COCH = CH - Ar O O Cỏch lm : Cho vo bỡnh cu c dung tớch 100ml hn hp gm 0,005mol...
 • 79
 • 268
 • 0

Luận văn tốt nghiệp “Tự do hoá lãi suất: Thực trạng giải pháp trong tiến trình hội nhập”

Luận văn tốt nghiệp “Tự do hoá lãi suất: Thực trạng và giải pháp trong tiến trình hội nhập”
... cứu đề tài “Tự hoá lãi suất: Thực trạng giải pháp tiến trình hội nhập” cần thiết phải đặt mặt lý luận lẫn thực tiễn Khóa luận tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng tiến trình tự hoá lãi suất ... tiếp tục thực tiến trình tự hoá lãi suất Việt Nam điều kiện hội nhập Tự hoá lãi suất: Thực trạng giải pháp tiến trình hội nhập Chương I Lý luận chung lãi suất tự hoá lãi suất I Tìm hiểu lãi suất ... ánh thực chất, tránh tác động xấu lãi suất thị trường nước 30 Tự hoá lãi suất: Thực trạng giải pháp tiến trình hội nhập Bước tiến trình tự hoá lãi suất 3.1 Tốc độ tự hoá lãi suất + Tự hoá lãi...
 • 80
 • 248
 • 0

Luận văn nghiên cứu thực trạng ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị bệnh lợn con phân trắng (từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi) nuôi tại trại lưu huy kiến đông tảo khoái châu hưng yên

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị bệnh lợn con phân trắng (từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi) nuôi tại trại lưu huy kiến đông tảo  khoái châu  hưng yên
... sinh ñ n 21 ngày tu i) nuôi t i tr i Lưu Huy Ki n - ðông T o - Khoái Châu - Hưng Yên 1.2 M c tiêu nghiên c u + ðánh giá th c tr ng b nh LCPT t i tr i l n Lưu Huy Ki n + ðánh giá hi u qu phòng b ... ñ tu i t sinh ñ n 21 ngày tu i có 766 m c b nh phân tr ng chi m t l 46,65%, s ch t b nh phân tr ng 35 con, t l ch t 2,13% V hè thu: ði u tra t ng s 1434 l n ñ tu i t sinh ñ n 21 ngày tu ... ño n - 21 ngày tu i 3.3 Phương pháp nghiên c u 3.3.1 Chu n b thí nghi m - Thí nghi m ñư c ti n hành l n t sinh ñ n 21 ngày tu i ñư c chia làm giai ño n theo nhóm tu i sau: sinh ñ n ngày tu...
 • 81
 • 592
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chien luoc dao tao cac chuc danh tu phap va nhu cau xay dung tap he thong hoa cac vu an dien hinhđề cương luận văn thạc sĩ điều khiển và tự động hóaluan van quá trinh nhan thuc và noi dung duong loi xay dung và phat trien nen van hoađề cương luận văn thạc sỹ tư động hóalý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào thực tiễn việt namluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxluận văn thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại việt nam trong giai đoạn hiện nayluận văn khảo sát thành phần và tính chất của lớp phủ hình thành trên bề mặt thép khi phosphat hóa bằng dung dịch znh2po42 được biến tính bằng các ion ca2 mn2 na ni2viet doan van nghi luan co yeu to tu su va mieu taluận văn thạc sỹ kí kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóaluận văn khảo sát tư tưởng mỹ học và văn học của phạm quỳnhluan van vai tro tu tuỏng ho chi minh ve dan toc va giai cápluận văn thực trạng quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng docxluan van ket qua hoc tap va lam theo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh va cong tc xay dung dang trong nhung nam quavăn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hộiCông tác giám sát chất lượngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNGĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý tour du lịchĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập