LUẬN văn tập lồi, đa GIÁC lồi và một số DẠNG TOÁN PHỦ đa GIÁC lồi LUẬN văn, đồ án

Tập lồi, đa giác lồi một số dạng toán phủ đa giác lồi

Tập lồi, đa giác lồi và một số dạng toán phủ đa giác lồi
... sử Ai E , i I l tập lồi, với I tập số Khi đó, tập A = i A i I tập lồi ii) Tổ hợp tuyến tính (hữu hạn) tập lồi tập lồi iii) ảnh nghịch ảnh tập lồi qua ánh xạ tuyến tính tập lồi Chứng minh i) ... 1.2.7) 37 3) Tập hợp số ví dụ ứng dụng định lý Helly (Các ví dụ 1.2.9.3) 4) Trình bày có hệ thống khái niệm phủ hình, phủ đa giác lồi đa giác vị tự với phủ đa giác lồi đa giác đồng dạng với (Định ... Khi đó, H phủ hai đa giác M M Điều mâu thuẫn với giả thiết hai đa giác phủ đa giác cho Vậy số lợng nhỏ đa giác vị tự với M đủ để phủ M Đpcm 2.2.2 Ph a giác li bng nhng a giác đồng dạng với 2.2.2.1...
 • 38
 • 232
 • 0

BÀI 15: LUYỆN TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN pptx

BÀI 15: LUYỆN TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN pptx
... BÀI 15: LUYỆN TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN A Lí thuyết: GV yêu cầu học sinh phát biểu cách giải hpt theo phương pháp cộng, phương pháp GV khắc ... Bài tập nhà: Cho hệ phương trình:  a) Với giá trị m hệ phương trình nghiệm b) Với giá trị m hệ phương trình số nghiệm c) Với giá trị m hệ phương trình vô nghiệm +) Tiếp tục ôn tập ... qui tắc thế, qui tắc cộng cách giải hệ phương trình phương pháp thế, phương pháp cộng số toán liên quan đến hệ phương trình bậc hai ẩn +) Ôn tập Góc tâm mối liên hệ cung dây đường tròn ...
 • 11
 • 373
 • 3

phương pháp tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên dưới dạng lũy thừa một số dạng toán về lũy thừa trong chương trình toán 6

phương pháp tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên dưới dạng lũy thừa và một số dạng toán về lũy thừa trong chương trình toán 6
... s tn cựng ca 68 194 Gii: Ta cú: 68 4 = 213813 76 s cú hai ch s tn cựng l 76 v 68 2 = 462 4 s cú hai ch s tn cựng l 24 Ta li cú: 68 194 = ( 68 4)48 68 2 = (n 76) 48 462 4 = k 76 462 4 = t24 Vy: 68 194 cú hai ... cú nhn xột trng hp a = Khi a = Thỡ 6n ( Vi n N* ) luụn luụn cú ch s tn cựng bng Vớ d: 61 = 6; 62 = 36; 63 = 2 16; 64 = 12 96 6n = Ta cú nhn xột trng hp a = Trong dóy cỏc ly tha 71, 72, 73, ... N* biết A = 111 .1 x chữ số - 777 .7 x chữ số số phơng Bài giải: + Nếu x = Ta có: A = 11 - = = 22 (TM) + Nếu x > Ta có A = 111 2x chữ số - 777 x chữ số = 34 mà 34 Suy A số phơng ( loại) Vậy...
 • 32
 • 1,959
 • 1

CHUYÊN ĐỀ : GÓC TRONG KHÔNG GIAN MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN pptx

CHUYÊN ĐỀ : GÓC TRONG KHÔNG GIAN VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN pptx
... Do S(H) ≤ S(H’) B .Một số dạng tốn liên quan: I.GĨC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG: Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy có cạnh a có tâm O.Gọi M,N trung điểm SA,BC.Biết góc MN (ABCD) 60o · Tính ... Suy góc SC mp (SAD) c) Gọi J trung điểm CD, chứng tỏ (SIJ) vng góc với (ABCD) Tính góc hợp SI (SDC) Bài 4: Cho hình vng ABCD cạnh a, vẽ SA = a vng góc với (ABCD) Tính số đo góc nhị diện sau : a) ... khơng gian chọn lọc 11 Trần Văn Thương [5] Tuyển tập 170 tốn hình học khơng gian Võ Đại Mau [6] Một số tài liệu tham khảo khác 40 Mục Lục A.Tóm tắt lý thuyết…………………………… B Một số dạng tốn liên...
 • 42
 • 271
 • 12

CHUYÊN ĐỀ : GÓC TRONG KHÔNG GIAN MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN pps

CHUYÊN ĐỀ : GÓC TRONG KHÔNG GIAN VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN pps
... Do S(H) ≤ S(H’) B .Một số dạng tốn liên quan: I.GĨC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG: Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy có cạnh a có tâm O.Gọi M,N trung điểm SA,BC.Biết góc MN (ABCD) 60o · Tính ... Suy góc SC mp (SAD) c) Gọi J trung điểm CD, chứng tỏ (SIJ) vng góc với (ABCD) Tính góc hợp SI (SDC) Bài 4: Cho hình vng ABCD cạnh a, vẽ SA = a vng góc với (ABCD) Tính số đo góc nhị diện sau : a) ... khơng gian chọn lọc 11 Trần Văn Thương [5] Tuyển tập 170 tốn hình học khơng gian Võ Đại Mau [6] Một số tài liệu tham khảo khác 40 Mục Lục A.Tóm tắt lý thuyết…………………………… B Một số dạng tốn liên...
 • 42
 • 211
 • 0

PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6 (hay)

PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6 (hay)
... 78 966 có hai chữ số tận 49 Bài 3: Tìm hai chữ số tận 247 561 Trang: 17 PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN ... trị lũy thừa dãy có chữ số tận Trang: PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN D7-4 tập hợp lũy thừa dạng ... Trang: 16 PHƯƠNG PHÁP TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN DƯỚI DẠNG LŨY THỪA VÀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ LŨY THỪA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN Vì: an-1 100 Vậy hai chữ số tận am hai chữ số tận av...
 • 35
 • 1,061
 • 5

ĐỀ một số DANG TOÁN cơ bản LUYỆN THI HSG 4 ( rất nhiều đề hay)

ĐỀ và một số DANG TOÁN cơ bản LUYỆN THI HSG 4 ( rất nhiều đề hay)
... THI HC SINH GII LP Bài : Trung bình cộng số 369.Biết số số số có chữ số ,một số có chữ số ,một số có chữ số Tìm số đo Bài 9: Trung bình cộng số 37 Tìm số biết số số có chữ số ,một số ... bị chia trừ số ,lấy số chia cộng với số đợc số có thơng Bài 4: Cho chữ số 4; 5;6 Hãy lập tất số có chữ số số có đủ chữ số cho Tính tổng số Bài : a.Có số ỉe có chữ số b;Có số có chữ số lẻ Bài ... Một số toán khác tỉ số Bài 1: Hai lớp 4a b tròng lớp trồng đợc 70 Tính số lớp biết 1 /4 số lớp 4a 1/5 số lớp 4b Bài 2: Hai lớp 4a b tròng lớp trồng đợc 110 Tính số lớp biết 1/3 số lớp 4a...
 • 26
 • 173
 • 0

Số phức một số dạng toán thường gặp (KL07200)

Số phức và một số dạng toán thường gặp (KL07200)
... luận Số phức số dạng toán thƣờng gặp trình bày số dạng toán thƣờng gặp số phức ứng dụng số phức vào giải số toán ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các dạng toán số phức ... hình học tìm hiểu sâu số phức, số dạng toán số phức, ứng dụng số phức để giải toán lƣợng giác, tổ hợp, đại số đặc biệt toán hình học, chon đề tài Số phức số dạng toán thƣờng gặp , làm khóa luận ... 2.2 Ứng dụng số phức 33 2.2.1 Dạng 1: ứng dụng số phức vào giải toán lƣợng giác tổ hợp 33 2.2.2 Dạng 2: ứng dụng số phức vào toán đại số 39 2.2.3 Ứng dụng số phức vào toán hình học...
 • 58
 • 142
 • 0

SKKN lũy thừa một số dạng toán thường gặp”

SKKN lũy thừa và một số dạng toán thường gặp”
... 10231024 67 Hng dn : Đa lũy thừa dạng lũy thừa số có chữ số tận : ; ; ; +) 20072008 = (20074)502 = ( )502 = nên 20072008 chữ số tận +) 23456 = (24)864 = 16864 = => 23456 có chữ số tận +) 5235 = ... 172008 - 112008 - 32008 Tìm chữ số hàng đơn vị A Đây dạng toán tìm chữ số tận tổng , ta phải tìm chữ số tận tổng số hạng , cộng chữ số tận lại Hng dn : Tìm chữ số tận 172008 ; 112008 ; 32008 ... )502 = => 1358 2008 có chữ số tận +) 81975 = 81972 83 = (84)493 = => 81975 có chữ số tận +) 996 = ( 94)24 =( )24 = => 996 có chữ số tận +) Ta thấy 99 số lẻ nên 9 có chữ số tận Trang Trng THCS...
 • 22
 • 58
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán Tập lồi trong Rn một số bài toán hình học

Khóa luận tốt nghiệp toán Tập lồi trong Rn và một số bài toán hình học
... ERn Khi ú, H = {x e Rn: ( X , B ) = SS } LIII l mt siờu phng ong Rn Hn na, mi siờu phng u cú th biu din nht bng cỏch ny * Gi s l m X n_ma trn, b Ê Rn Khi ú hp: M ={x R" : Bx = b } l affine Rn ... *nh lớ Kelly khụng gian chiu R2: CXXII Trong mt phng cho n hỡnh li (n >4) Bit rng giao ca ba hỡnh li bt kỡ chỳng khỏc rng Khi ú giao ca n hỡnh li cng khỏc rng CXXIII Chng minh: CXXIV Ta chng minh ... Giao ca tt c cỏc affine cha A c= Rn c gi l bao affine ca A, kớ hiu: AF F A LVII inh ngha 2: im X e Rn c gi l t hp affine ca cỏc im LVIII m m LIX xi,x2 , ,xm Ê Rn, nu b.-.^ER ^ Ai =1 cho: X = ^...
 • 66
 • 214
 • 0

Vận dụng quy trình ra quyết định một số hình phù hợp để đưa ra lời khuyên cho việc giải quyết vấn đề trong tổ chức.

Vận dụng quy trình ra quyết định và một số mô hình phù hợp để đưa ra lời khuyên cho việc giải quyết vấn đề trong tổ chức.
... Nội - 2011 Ra định trình xác định mục tiêu nhằm giải vấn đề cho hệ thống định Hôm em xin trình bày đề tài Vận dụng quy trình định hình phù hợp để đưa lời khuyên cho việc giải vấn đề Khan giác ... Quản lý  BÀI TẬP MÔN QUẢN LÝ TỔ CHỨC CÔNG Đề tài: Vận dụng quy trình định số hình phù hợp để đưa lời khuyên cho việc giải vấn đề tổ chức ( Đã thuyết trình: 10 điểm) Giáo viên hướng ... đặt ra, giải tốt vấn đề Quy t định thể chế hóa định Hội chữ thập đỏ Việt Nam người chịu trách nhiệm có thẩm quy n định đánh giá phương án Hội liên kết với tổ chức khác có liên quan nhằm giải vấn...
 • 12
 • 2,235
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: cảm ứng điện từ và một số bài toán vận dụngvận dụng quy trình lập kế hoạch và một số mô hình phù hợp để phản ánh quá trình hoạch định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lượcbao cao thuc tap danh gia thuc trang va mot so giai phap nang cao nang luc canh tranh cong ty xay dungmối quan hệ giữa tự truyện tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đạimột số dạng toán cực trị tổ hợp rời rạc và định hướng cách giảiskkn một số dạng toán về hàm số và đồ thị hàm số trong chương trình toán thcsluyện thi đh kit 1 đặng việt hùng một số dạng toán về sóng âm p1 bài tập tự luyệnmột số dạng toán về quan hệ giữa parabol và đường thẳngtrong đs 9một số dạng toán về quan hệ giữa đường thẳng và parabol đại số 9phương pháp giải một số dạng toán về ma trận và định thứcmot so dang toan suy luan logic o tieu hocmột số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4hướng dẫn học sinh phân loại và giải một số dạng toán xác suất lớp 11tận dụng bã đậu nành từ công nghiệp sản xuất sữa đậu nành chế biến tương xay và một số sản phẩm phụđịnh dạng đồ thị và một số dạng điển hìnhChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơĐảng bộ huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Hoài Đức AĐề thi tiếng nhật JTEST AD 98Đề thi tiếng nhật JTEST AD 91một số đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2017 có đáp ánskkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7giáo án ngữ văn 7 tự chọnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọHỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập