ĐỒ án KHẢO sát KHẢ NĂNG KHỬ của các tác NHÂN KHỬ ACID ASCORBIC và THIẾC CLORUA đối với PHỨC GIỮA PHOTPHO và MOLIPDOVANADAT

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo
... MCNP, cho phép ta khảo sát phương pháp cách hiệu với điều kiện giả định gần với thực tế Với mục đích công cụ MCNP, em giao nhiệm vụ “ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY PHÁT NOTRON MP320 TRONG ... TRONG VIỆC PHÁT HIỆN CHẤT NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE – CARLO Luận văn gồm chương: Chương I: Tổng quan tương tác notron với vật chất Chương II: Nguyên lý, đặc điểm, cấu tạo máy phát xung ... nơtron MP320 Một số đầu dò ghi nhận notron gamma Giới thiệu chương trình MCNP hình hệ đo phổ notron gamma có sử dụng máy phát notron MP320 Chương III: Kết thực nghiệm, trình bày kết đạt trình khảo...
 • 98
 • 333
 • 0

Đồ án khảo sát khả năng nhiễm coliforms e coli trong nước uống, nước uống có gas trên địa bàn quận bình thạnh, TP hồ chí minh

Đồ án khảo sát khả năng nhiễm coliforms và e coli trong nước uống, nước uống có gas trên địa bàn quận bình thạnh, TP hồ chí minh
... bệnh E. coli chia thành nhóm:  VTEC (Verotoxigenic E. coli) STEC (Shiga toxin – producing E. coli) EHEC (Enterohaemorrhagic E. coli) , E. coli gây xuất huyết ruột  EPEC (Enteropathogenic E. coli) , E. coli ... ruột  ETEC (Enterotoxigenic E. coli) , E. coli sinh độc tố ruột SVTH: Trần Minh Tùng 15 MSSV: 106111038 Đồ án tốt nghiệp GVHD: KS Phạm Minh Nhựt  EAGGEC hay EAEC (Enteroaggregative E. coli) , E. coli ... Đồ án tốt nghiệp GVHD: KS Phạm Minh Nhựt Coliforms E. coli nước uống, nước uống gas địa bàn quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Đề tài thực phòng Thí nghiệm...
 • 68
 • 295
 • 2

Khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic thiếc clorua đối phức giữa photpho molipdovanadat

Khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic và thiếc clorua đối phức giữa photpho và molipdovanadat
... học phần: Khảo sát phức photpho molipdovanadat Nhiệm vụ đồ án học phần: Tổng quan photpho Tìm hiểu phương pháp xác định photpho Tìm hiểu tác nhân khử thường dùng xác định phức photpho molipdovanadat ... thành dạng phức Phức bị khử acid ascorbic thành phức màu xanh dương hấp thu bước sóng 880 nm Độ hấp thu tỉ lệ với nồng độ photpho mẫu 2.3 Các tác nhân khử 2.3.1 Khử acid phosphomolybdic acid ascobic ... ml 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tác nhân khử acid acorbic Xác định hàm lượng Phospho phương pháp trắc quang, ta phải tiến hành khảo sát lượng tác nhân khử để đảm bảo cho trình khử xảy hoàn...
 • 42
 • 278
 • 0

khảo sát khả năng khử chlor dioxins yếm khí của cộng đồng vi khuẩn trong đất trầm tích tại điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam sân bay đà nẵng

khảo sát khả năng khử chlor dioxins yếm khí của cộng đồng vi khuẩn trong đất và trầm tích tại điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam sân bay đà nẵng
... ng kh chlor ym khớ dioxins lu tn trm tớch h Bu Sen ti sõn bay Nng 45 viii 3.4 a dng cng ng vi khun kh chlor ym khớ dioxin t/ trm tớch sõn bay Nng i vi cng ng vi khun kh chlor dioxins ... Kh nng kh chlor ym khớ dioxins i vi 2,3,7,8-TCDD 42 3.3 LU TN DIOXINS TRONG T V TRM TCH TI SN BAY NNG V HOT NG KH CHLOR DIOXINS YM KH LU TN 44 3.3.1 Lu tn dioxins t/ trm tớch sõn bay Nng ... ti: KHO ST KH NNG KH CHLOR DIOXINS YM KH CA CNG NG VI KHUN TRONG T V TRM TCH TI IM NểNG ễ NHIM CHT C DA CAM SN BAY NNG Ging vi n hng dn: Sinh vi n thc hin: TS Dng Minh Vin Nguyn V Bng MSSV:...
 • 87
 • 168
 • 0

khảo sát khả năng khử chlor yếm khí dioxins của cộng đồng vi khuẩn ở điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam sân bay biên hõa

khảo sát khả năng khử chlor yếm khí dioxins của cộng đồng vi khuẩn ở điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam sân bay biên hõa
... QUANG LC KHO ST KH NNG KH CHLOR YM KH DIOXINS CA CNG NG VI KHUN IM NểNG ễ NHIM CHT C DA CAM SN BAY BIấN HềA Giỏo vi n hng dn: Sinh vi n thc hin: MSSV: TS Dng Minh Vin Lờ Quang Lc 3083503 Lp: ... sỏt hot ng kh chlor ym khớ 1,2,3,4-TCDD, 2,3,7,8-TCDD v s a dng cng ng vi khun kh chlor ym khớ dioxins t/ trm tớch sõn bay Biờn Hũa so vi cng ng kh chlor dioxins ym khớ ti sõn bay Nng, h Lõm ... Dng, Trng i Hc Cn Th Ging vi n hng dn khoa hc TS Dng Minh Vin TểM LC ti: Kho sỏt kh nng kh chlor ym khớ dioxins ca cng ng vi khun im núng ụ nhim cht c da cam sõn bay Biờn Ho c thc hin t thỏng...
 • 91
 • 81
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CÁC ION CU2+ PB2+ CỦA THAN BÙN U MINH pptx

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CÁC ION CU2+ VÀ PB2+ CỦA THAN BÙN U MINH pptx
... m u than bùn KGNK (a) m u than bùn KGAH (b) 3.2 Khả hấp thu ion Cu2+ Pb2+ 3.2.1 Ảnh hưởng pH dung dịch Sự ảnh hưởng pH dung dịch q trình hấp thu Cu2+ Pb2+ m u than bùn U Minh khảo sát với pH dung ... kính ion Pb2+ (1,12 Å) lớn so với Cu2+ (0,70 Å) nên có tượng chèn lấn nhi u ion Pb2+ tâm hấp thu KẾT LUẬN Các đặc tính hóa lý khả hấp thu ion Cu2+ Pb2+ than bùn vùng U Minh khảo sát Than bùn U Minh ... Đường hấp phụ đẳng nhiệt Pb2+ KGAH Từ hình trên, nhận thấy tất m u than bùn U Minh khảo sát khả hấp thu Cu2+ Pb2+ Tuy nhiên, nồng độ cân ion lại dung dịch sau hấp thu cao, nghĩa hi u suất hấp thu...
 • 8
 • 177
 • 3

khảo sát khả năng khử các hợp chất võng thơm ở một số dõng vi khuẩn có khả năng kháng chịu dung môi hữu cơ (solvent-tolerant bacteria)

khảo sát khả năng khử các hợp chất võng thơm ở một số dõng vi khuẩn có khả năng kháng chịu dung môi hữu cơ (solvent-tolerant bacteria)
... - Khảo sát khả phân hủy hợp chất nhân thơm dòng vi khuẩn thí nghiệm, dòng thể khả kháng chịu dãy rộng nồng độ dung môi khác với dung môi khác - Cả dòng khả sống phát triển gia tăng mật số môi ... nghiệm khảo sát khả sống dãy nồng độ toluene cao dòng AG-toluene Vì cần khảo sát thêm nồng độ toluene khác 30%, 40% 50% dòng thí nghiệm tương lai Khảo sát khả khử kết hợp nhiều hợp chất nhân thơm ... dòng vi khuẩn thí nghiệm Mật số vi khuẩn (đơn vị: cfu/ l) quy đổi dạng log10 tính thể tích l Qua thí nghiệm khảo sát dòng vi khuẩn ta thấy nồng độ dung môi cao ảnh hưởng đến khả phát triển vi khuẩn...
 • 63
 • 75
 • 0

khảo sát khả năng khử các hợp chất võng thơm ở một số dõng vi khuẩn có khả năng kháng chịu dung môi hữu cơ (solvent-tolerant bacteria)

khảo sát khả năng khử các hợp chất võng thơm ở một số dõng vi khuẩn có khả năng kháng chịu dung môi hữu cơ (solvent-tolerant bacteria)
... - Khảo sát khả phân hủy hợp chất nhân thơm dòng vi khuẩn thí nghiệm, dòng thể khả kháng chịu dãy rộng nồng độ dung môi khác với dung môi khác - Cả dòng khả sống phát triển gia tăng mật số môi ... nghiệm khảo sát khả sống dãy nồng độ toluene cao dòng AG-toluene Vì cần khảo sát thêm nồng độ toluene khác 30%, 40% 50% dòng thí nghiệm tương lai Khảo sát khả khử kết hợp nhiều hợp chất nhân thơm ... dòng vi khuẩn thí nghiệm Mật số vi khuẩn (đơn vị: cfu/ l) quy đổi dạng log10 tính thể tích l Qua thí nghiệm khảo sát dòng vi khuẩn ta thấy nồng độ dung môi cao ảnh hưởng đến khả phát triển vi khuẩn...
 • 63
 • 74
 • 0

khảo sát khả năng tái sinh các giống lúa indica (oryza sativa l.) trồng ở đồng bằng sông cửu long

khảo sát khả năng tái sinh các giống lúa indica (oryza sativa l.) trồng ở đồng bằng sông cửu long
... LÊ QUANG LIÊM KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁI SINH CÁC GIỐNG LÚA INDICA (ORYZA SATIVA L.) TRỒNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT Chuyên Ngành: Công Nghệ Giống Cây Trồng CÁN BỘ HƯỚNG ... nghiệp Kỹ Sư Ngành trồng trọt, chuyên nghành Công Nghệ Giống Cây Trồng với đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁI SINH CÁC GIỐNG LÚA INDICA (ORYZA SATIVA L.) TRỒNG ĐỒNG BẰNG SONG CỬU LONG Sinh viên thực ... nghiệp kỹ sư trồng trọt, chuyên nghành Công Nghệ Giống Cây Trồng với đề tài : KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁI SINH CÁC GIỐNG LÚA INDICA (ORYZA SATIVA L.) TRỒNG ĐỒNG BẰNG SONG CỬU LONG Do sinh viên Lê...
 • 65
 • 216
 • 0

khảo sát khả năng sử dụng các chế phẩm sinh học chất keo trong sản xuất rượu vang chuối

khảo sát khả năng sử dụng các chế phẩm sinh học và chất keo trong sản xuất rượu vang chuối
... c a rư u vang V m t công ngh , s n ph m rư u vang c chia hai nhóm l n: nhóm vang có gas (CO2) nhóm vang gas (CO2) 2.7.2.1 Nhóm rư u vang gas Có th g m nh ng nhóm nh sau: - Nhóm rư u vang ph thông: ... thi u chung v rư u vang 33 2.7.1 Rư u vang trái gì? .33 2.7.2 Phân lo i tác d ng c a rư u vang .34 2.7.2.1 Nhóm rư u vang gas .34 2.7.2.2 Nhóm rư u vang có gas ... Thơ TÓM LƯ C tài nghiên c u “kh o sát kh s d ng ch ph m sinh h c ch t keo s n xu t rư u vang chu i” Ti n hành nghiên c u v i hai thí nghi m: - Thí nghi m 1: Kh o sát kh thu phân tinh b t c a enzyme...
 • 62
 • 62
 • 0

khảo sát khả năng sử dụng các chất bảo quản trong bảo quản lạnh sản phẩm cá tra phi lê

khảo sát khả năng sử dụng các chất bảo quản trong bảo quản lạnh sản phẩm cá tra phi lê
... THƠ KHOA THỦY SẢN TRẦN THỊ MỸ ÊM KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC CHẤT BẢO QUẢN TRONG BẢO QUẢN LẠNH SẢN PHẨM CÁ TRA PHI LÊ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC CHẤT BẢO QUẢN TRONG BẢO QUẢN LẠNH SẢN PHẨM CÁ TRA PHI LÊ Trần Thị Mỹ Êm, Nguyễn Quốc Thịnh Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ em111705@student.ctu.edu.vn ABSTRACT ... với khảo sát bao bì bảo quản, khảo sát điều kiện bảo quản thời gian ngâm, khảo sát khả hiệu tái sử dụng nước rửa nhằm bảo quản sản phẩm tốt hơn, kéo dài thời gian bảo quản, tiết kiệm chi phí sản...
 • 15
 • 60
 • 0

khảo sát khả năng sử dụng các chất bảo quản trong bảo quản lạnh sản phẩm tôm sú (penaeus monodon)

khảo sát khả năng sử dụng các chất bảo quản trong bảo quản lạnh sản phẩm tôm sú (penaeus monodon)
... 2009) Các nghiên cứu nhằm tìm phương pháp bảo quản lạnh chất bảo quản thích hợp sản phẩm tôm Với lý trên, đề tài Khảo sát khả sử dụng chất bảo quản bảo quản lạnh sản phẩm tôm (Penaeus monodon) ... khảo sát khả sử dụng chất bảo quản bảo quản lạnh sản phẩm tôm nhằm kéo dài thời gian bảo quản, hạn chế tổn thất biến đổi làm giảm chất lượng trình bảo quản lạnh sản phẩm tôm sú, tạo sản phẩm an ... 2014 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC CHẤT BẢO QUẢN TRONG BẢO QUẢN LẠNH SẢN PHẨM TÔM SÚ (Penaeus monodon) Quách Hải Đức Nguyễn Lê Anh Đào Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Cần Thơ TÓM TẮT Đề tài khảo sát...
 • 17
 • 68
 • 0

khảo sát sự đáp ứng của th ành trùng sùng khoai lang ( cylas formicarius fabricius) đối với pheromone giới tính tổng hợp

khảo sát sự đáp ứng của th ành trùng sùng khoai lang ( cylas formicarius fabricius) đối với pheromone giới tính tổng hợp
... Ấu trùng sùng khoai lang (Cylas formicarius) đục củ khoai Nhộng sùng khoai lang (Cylas formicarius) 3 Th nh trùng sùng khoai lang ( Cylas formicarius) Triệu chứng gây hại củ khoai (Cylas formicarius) ... bình th nh trùng đực sùng khoai lang (C formicarius) bị hấp dẫn mồi pheromone giới tính tổng hợp th nh trùng 17 Khả hấp dẫn mồi pheromone giới tính tổng hợp so với th nh trùng củ khoai lang huyện ... th nh trùng sùng khoai lang bắt cặp với th nh trùng sùng khoai lang đực không qua tiếp xúc với pheromone giới tính 1.1.4 Khảo sát đáp ứng s ùng khoai lang mồi pheromone giới tính tổng hợp phòng th ...
 • 47
 • 132
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG BC HẤP PHỤ DỊCH NISIN TRONG BẢO QUẢN LÒNG ĐỎ TRỨNG VỊT MUỐI

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG BC HẤP PHỤ DỊCH NISIN TRONG BẢO QUẢN LÒNG ĐỎ TRỨNG VỊT MUỐI
... miếng BC sau hấp phụ, hiệu số khối lượng trước sau hấp phụ lượng nisin hấp phụ vào 2.3.8 Ứng dụng bảo quản trứng vòt muối màng BC hấp phụ dòch nisin Khảo sát khả ứng dụng màng BC hấp phụ dòch nisin ... sát khả hấp phụ dòch bacteriocin vào màng mỏng BC - Ứng dụng màng BC hấp phụ dòch bacteriocin để bảo quản lòng đỏ trứng vòt muối Nội dung nghiên cứu - Tạo màng BC - Khảo sát khả hấp phụ dòch bacteriocin ... đến trình BC hấp phụ dòch nisin Thời gian Chế độ lắc Màng BC hấp phụ dòch nisin điều kiện tối ưu Bảo quản lòng đỏ trứng vòt muối Nồng độ bacteriocin Phương pháp ĐC1: Lòng đỏ trứng vòt muối bao...
 • 73
 • 335
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khao sat kha nang chong lai cac phan mem hacker va toc do truyen du lieu cua he thong bao ve goi ip tren solariskhảo sát khả năng chuyển hóa các sản phẩm trung gian thành nhiên liệu sinh học của các chủng nấm menkhảo sát khả năng chiết của phứckhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại khoai tây bằng chế phẩm vsv đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện sản xuất ngoài đồng ruộngthực hiện khảo sát khả năng xử lý tối ưu của các chủng trên ở ph tối ưu và nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cũng tối ưuphần iii kết quả nghiên cứu khảo sát khả năng bảo quản dầu ăn của dịch chiết polyphenol từ quả simkhảo sát khả năng hấp thụ co2 của bùn đỏ khô theo thời giankhảo sát khả năng hấp thụ co2 của bùn đỏ lỏng theo thời giankhảo sát khả năng hấp phụ phenol của các loại bùn đỏkhảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn kim loại của màng sơn polyuretan chế tạo đƣợckhảo sát khả năng kiểm soát tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu của chế phẩm nemaitb ở điều kiện nhà lưới và bước đầunghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101luận văn ngànhh công nghệ sinh học khảo sát khả năng tăng sinh khối của nấm men rhodotorulakhảo sát khả năng tạo bào tử của nấm colletotrichum sp trên môi trường nhân tạokhảo sát khả năng sinh tổng hợp iaa và cố định đạm của vi khuẩn gluconacetobacter sp và azospirillum sp được phân lập từ cây mía docxMở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 3Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 4Câu cảm LTVC lớp 4 số 6Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm LTVC lớp 4 số 1TRIỆU và lớp TRIỆUCâu khiến LTVC lớp 4 số 4Câu khiến LTVC lớp 4 số 5Câu khiến LTVC lớp 4 số 14Câu khiến LTVC lớp 4 số 7Câu khiến LTVC lớp 4 số 9ỨNG DỤNG của tỉ lệ bản đồYẾN tạ tấnCopy of DE KT 1 TIET GD7 112 13dap an thi gdcd 7 hk2 11 12Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị LTVC lớp 4 số 17ƯỚC CHUNG và bội CHUNGTIẾT 160 ôn tập các PHÉP TÍNH với PHÂN sốTÌM HAI só KHI BIẾT TỔNG và tỉ số của HAI số đóTÍNH CHẤT GIAO HOÁN của PHÉP CỘNGTIẾT 13 LUYỆN tập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập