ĐỒ án THIẾT kế môn học đào CHỐNG lò

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học đào chống pdf

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học đào chống lò pdf
... Sinh viờn thc hin: TRN CH CễNG Nguyn Anh c 27 Lp khai thỏc A-K49 Trờng đại học Mỏ-Địa chất Nguyễn Anh Đức Đồ án đào chống Lớp 28 thác A-K49 khai ... 0,67 Chống 0,8 2,78 1,01 2,9 Công tác phụ trợ 0,8 1,47 1,01 1,55 Dịch chuyển băng tải 0,8 0,2 1,01 0,32 Nguyn Anh c 14 25 0,5 0,5 Lp khai thỏc A-K49 Trng i hc M-a cht ỏn o chng lũ biểu đồ tổ ... 18,44 0,67 Vì 1,67 2,9 M 1,17 1,55 0,32 Giao ca Khoan lỗ mìn M Nạp nổ mìn Lỗ Thông gió Xúc bốc M Chống Công tác phụ trợ Dịch chuyển băng tải Nguyn Anh c M 1,17 26 Lp khai thỏc A-K49 10 11 12 13...
 • 28
 • 966
 • 4

Đồ án thiết kế môn học đào chống

Đồ án thiết kế môn học đào chống lò
... Sinh viờn thc hin: TRN CH CễNG Nguyn Anh c 27 Lp khai thỏc A-K49 Trờng đại học Mỏ-Địa chất Nguyễn Anh Đức Đồ án đào chống Lớp28khai thác A-K49 ... 0,67 Chống 0,8 2,78 1,01 2,9 Công tác phụ trợ 0,8 1,47 1,01 1,55 Dịch chuyển băng tải 0,8 0,2 1,01 0,32 Nguyn Anh c 14 25 0,5 0,5 Lp khai thỏc A-K49 Trng i hc M-a cht ỏn o chng lũ biểu đồ tổ ... 18,44 0,67 Vì 1,67 2,9 M 1,17 1,55 0,32 Giao ca Khoan lỗ mìn M Nạp nổ mìn Lỗ Thông gió Xúc bốc M Chống Công tác phụ trợ Dịch chuyển băng tải Nguyn Anh c M 1,17 Lp26 khai thỏc A-K49 10 11 12 13...
 • 28
 • 36
 • 0

Đồ án thiết kế môn học Thiết kế dao CTM

Đồ án thiết kế môn học Thiết kế dao CTM
... nhóm dao để thiết kế ta chọn nhóm số 5(N05) dao có số gia công từ 26-34 răng.Vì dao ta cần thiết kế có số gia công Z=26 với dao độ cong đường thân khai lớn với bánh có số Z>26 gia công bánh có ... 3.Tính toán profin mặt trước dao Ta cần xác định chiều cao profin dao tiết diện qua mặt trước dao để kiểm tra dao sau chế tạo có đạt yêu cầu không Sơ đồ tính toán: 13 Nguyễn Hữu Thắng CTM3 -K50 ... Thắng CTM3 -K50 C.Tính toán thiết kế dao phay đĩa modul để gia công bánh trụ thẳng theo thông số sau:Vật liệu làm bánh răng:thép 40X có σb=650 N/mm2 Modul m=3 Số Z=32 Thuyết minh tính toán Trước...
 • 22
 • 174
 • 0

Đồ án thiết kế môn học Bê Tông Cốt Thép I - P2

Đồ án thiết kế môn học Bê Tông Cốt Thép I - P2
... Bảng giá trị biểu đồ bao momen dầm - Đoạn I ~ A-1 Đoạn II ~ – B Đoạn III ~ B – Đoạn I II III βg β p1 β p2 0.35 -0 .65 0.5 0.425 0.025 0.625 0.0755 0.675 0.125 QMax 90 -4 5 131.25 QMin 14.925 -1 50 ... tính dầm liên tục (Siêu tĩnh) Tính theo sơ đồ dẻo - Lấy da i bản rộng b = m để tính toán - Chiều da i nhịp giữa: l = lo = l1 – bdp = 265 0-2 00 = 2450 mm - Chiều da i nhịp biên ... Sơ đồ tính toán dầm phụ - Sơ đồ tính dầm liên tục (Siêu tĩnh) Tính theo sơ đồ dẻo - Chiều da i nhịp giữa: l = lo = l1 – bdp = 5830 - 300 = 5530 mm - Chiều da i nhịp biên : lb = l1...
 • 28
 • 1,419
 • 11

đồ án thiết kế môn học thiết kế đường

đồ án thiết kế môn học thiết kế đường
... 46 H1 13.62 TC2 86.38 H2 100 H3 40 B CHƯƠNG Iii: Thiết Kế trắc dọc 1.Nguyên tắc thiết kế trắc dọc: a .Thiết kế trắc dọc: Trắc dọc tuyến đợc thiết kế theo phơng pháp chủ đạo phơng pháp đờng bao , ... tế- xã hội Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân 3 .Thiết kế đờng cong tròn bình đồ tuyến - 19 - Khi thiết kế đờng cong bình đồ, để đảm ... dốc dọc nơi đổi dốc >1% phải thiết kế đờng cong đứng a.Bán kính đờng cong đứng lồi nhỏ Để đảm bảo tầm nhìn ban ngày đờng cong đứng lồi ta có sơ đồ tính: Sơ đồ tính toán r i1 i2 d2 d1 Theo hệ...
 • 34
 • 727
 • 10

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học Mạng Lưới Điện doc

Tài liệu Đồ án thiết kế môn học Mạng Lưới Điện doc
... 109,524 111,29 111,885 112,24 37,8 36,96 36,66 37,258 37,46 37,576 i (KV) UHi (KV) DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện CHNG VI LA CHN PHNG PHP IU CHNH IN P in ỏp l mt nhng ch tiờu cht lng in nng quan ... U1qsc= 112,95KV in ỏp yờu cu trờn gúp h ỏp ca cỏc trm cỏc ch c tớnh nh sau: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện UYcmax=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV UYcmin=Um+dU%Um=35+0%.35=35KV UYcsc=Um+dU%Um=35+5%.35=36,75KV ... =118,33(KV) Chn u iu chnh n=+2, ú U1tcsc=119,55KV in ỏp thc trờn gúp h ỏp ca trm DHBKHN Đồ án môn học U1tsc= mạng lới điện U '1qsc U hdm U t csc = 112,95.38,5 119,55 =36,37(KV) lch in ỏp trờn gúp h...
 • 47
 • 254
 • 0

danh sách các đồ án thiết kế môn học tổng hợp hệ điện cơ

danh sách các đồ án thiết kế môn học tổng hợp hệ điện cơ
... hiệu tổng hợp chung đầu vào So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở Xây dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm tốc độ trường hợp tín hiệu tổng hợp riêng rẽ So sánh đặc tính với đặc tính hệ ... dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm điện áp dương dòng điện So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở Xây dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm tốc độ âm dòng điện có ngắt trường hợp ... dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi âm điện áp So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở Xây dựng hệ điều tốc cho động chiều có phản hồi dương dòng điện So sánh đặc tính với đặc tính hệ hở...
 • 5
 • 787
 • 3

Đồ án: Thiết kế môn học chi tiết máy pps

Đồ án: Thiết kế môn học chi tiết máy pps
... 2,8 T3 = Page THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY [Nmm] 81392,275 249044,576 668500 PHẦN II THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ TRONG HỘP GIẢM TỐC CẤP NHANH PHÂN ĐÔI I - SỐ LIỆU THIẾT KẾ: Mômen trục ... 20 THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY Bảng tính thông số cấp nhanh: Thông số Khoảng cách truc chia Khoảng cách trục Đường kính vòng chia Đường kính vòng lăn Đường kính đỉnh răng Đường kính chân Chi u ... 32 THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY = 186,457 464 MPa Với Kqt = 1,4 – hệ số tải Vậy bánh đủ điều kiện bền uốn tải: Tính thông số kích thước truyền: NGUYỄN HẢI MINH – ĐTA49-ĐH3 Page 33 THIẾT KẾ MÔN...
 • 61
 • 369
 • 0

ĐỒ án THIẾT kế môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP dầm chữ t l bằng 9m SV PHẠM ĐÌNH KHƠI

ĐỒ án THIẾT kế môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP dầm chữ t l bằng 9m SV PHẠM ĐÌNH KHƠI
... Khơi L p CTGTCC_K51 Bộ Môn K t Cấu IV-XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ C T C T THÉP DỌC CHỦ,VẼ BIỂU ĐỒ BAO V T LIỆU : IV.1 L c t nguyên t c c t c t thép Để ti t kiệm thép, số l ợng c t thép chọn t nh với m t ... bố trí c t thép cánh B Phần vẽ: 1) M t dầm, m t c t ngang đặc trưng; Phạm Đình Khơi L p CTGTCC_K51 Bộ Môn K t Cấu 2) Biểu đồ bao v t liệu; 3) T ch chi ti t c t thép, bảng thống kê v t liệu dầm, ... l c m t c t dầm; 4) Xác định vị trí c t c t thép, vẽ biều đồ bao v t liệu; 5) T nh toán bố trí c t thép đai; 6) T nh toán kiểm so t n t; 7) T nh toán kiểm so t độ võng dầm ho t tải 8) T nh toán...
 • 42
 • 1,729
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế môn học mạng điệnđồ án thiết kế môn học này là thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu cho máy hàn một chiều có u 380v; imax 200a; umax 70vđồ án thiết kế môn học nền và móngdo an thiet ke mon hoc nha may diendo an thiet ke mon hoc nha may dien 5 to may x 55mwđồ án thiết kế hình học đường ô tôđồ án thiết kế hình học đườngđồ án thiết kế hình học công trình đườngđồ án thiết kế dụng cụ cắt kim loạithiết kế môn học điều khiển logicthiết kế môn học quản trị dự án đầu tưđồ án thiết kế chiếu sáng phòng họcđồ án thiết kế hệ thống thay dao cho máy cncđồ án thiết kế quy trình công nghệ dao phay lăn răngđồ án thiết kế dao tiện định hìnhẢnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin của một số giống rau cải ngọt trong môi trường thủy canhẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtBai tap ky thuat so ung dung de 12Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp olympia trong giai đoạn hiện nayPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhNhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nộiLuận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhàQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học phan thiết, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo hướng chuẩn hóaTích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCSSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGA THẠCHnghiên cứu vấn đề tối ưu vùng phủ sóng trong hệ thống thông tin di động 3gMô phỏng, tối ưu hóa và xử lý sự cố cho xưởng tổng hợp amoniac ở công ty phân đạm và hóa chất hà bắcnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanh“Nghiên cứu quá trình deoxy hóa dầu ăn thải trên xúc tác hydrotalcite nhằm thu nhiên liệu xanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập