BÁO cáo NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG THU hồi GELATIN THEO PHƯƠNG PHÁP KIỀM TRONG các điều KIỆN CHIẾT TÁCH KHÁC NHAU

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu vi khuẩn ưu thế tham gia chu trình Fe trong các điều kiện môi trường khác nhau tại Việt Nam " doc

Tài liệu Báo cáo
... chủng vi khuẩn IN2 IN12 đại diện cho hai nhóm tham gia chu trình chuyển hoá sắt số môi trường sinh thái khác Vi t nam, chủng IN2 tham gia khử Fe( III) thành Fe( II) hợp chất hữu chủng IN12 tham gia ... hai nhóm vi khuẩn nhiều điều kiện môi trường khác nhau, bao gồm nước ngọt, nước lợ nước mặn nhiều vị trí địa lý khác giới [7, 9] Trong báo trình bày kết nghiên cứu thực hai chủng vi khuẩn đại ... 500 trình bày hình) B subtilis loài vi khuẩn chọn làm outgroup 3.3 Nghiên cứu hoạt tính sinh học khả ứng dụng chủng vi khuẩn IN12 Trong nghiên cứu đa dạng vi khuẩn khử nitrate, oxy hoá Fe( II) Vi t...
 • 7
 • 301
 • 0

Nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở Việt Nam

Nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở Việt Nam
... nghiên cứu ứng dụng Do đó, luận văn đưa để nghiên cứu khả thu hồi gelatin từ da phế thải khả áp dụng cơng nghệ Việt Nam 1.2 Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu khả thu hồi gelatin theo phương pháp kiềm ... Phương pháp nghiên cứu 3.3 Cơ sở lý thu t để thu hời gelatin da: 3.3.1 Ngun tắc thu hồi gelatin từ da phế thải: Da phế thải sau thu c chủ yếu chứa Cr liên kết chặt với sợi collagen Do gelatin ... đặc Da thải cơng đoạn khơ chứa nhiều gelatin Để tái sử dụng thành phần da phế thải hạn chế nhiễm, giới có nhiều nghiên cứu thu hồi gelatin để làm keo phân bón Tuy vậy, Việt Nam, vấn đề chưa nghiên...
 • 82
 • 339
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên địa lí, trường

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên địa lí, trường
... đánh giá cho phù hợp Về thực chất nghiên cứu việc đổi dạy học theo quan điểm lí luận dạy học đại Cơ sở khoa học việc đổi hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập nghiên cứu sinh viên ... tra đánh giá có ưu việc phát triển độc lập, sáng tạo cho sinh viên nói chung sinh viên địa lí nói riêng Trong dạy học đại học có nhiều hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, ... dạy học, nhận thấy: sinh viên nói chung sinh viên địa lí nói riêng, hình thức kiểm tra đánh giá như: Báo cáo thực địa, tiểu luận, tập lớn, tổng luận môn học có nhiều ưu việc phát triển độc lập...
 • 6
 • 363
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH QUAN CHO PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... nnk, Đánh giá đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên đề xuất hệ thống sử dụng lãnh thổ đồi núi Quảng Trị cho mục đích nông, lâm nghiệp quan điểm phát triển bền vững Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, ... ) KẾT LUẬN - Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên sở vững cho việc định hướng quy hoạch sử dụng lãnh thổ cách hợp quan điểm phát triển bền vững - Trên lãnh thổ nghiên cứu, việc đánh giá tổng ... giúp cho người dân sử dụng hợp lý quỹ sinh thái đơn vị cảnh quan vào phát triển kinh tế việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên cho phát triển nông - lâm nghiệp bền vững cần...
 • 14
 • 310
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ sinh học được chế tạo từ rong tảo biển " pot

Tài liệu Báo cáo
... cac ion kim loai bang VLHP-GA sir dung lin diu theo phucmg phap hap phu ddng tren cot Tir kit qua thu dugc d hinh cho thay, viec sir dung dung dich H2SO4 0,1 M de giai hap, thu hdi cac kim loai ... nghla thuc hien thu hdi cac kim loai quy, hiem va sir dung dl liim giau lugng vet cac ion kim loai VLHP sau hip phu cd kha nang rira giai kha tdt bing dung dich H2SO4 0,1 M Hau hit lugng kim loai ... Bed-volume thii 110 Trong qua trinh tai hip phu, sau cot hip phu dat can bing, chiing tdi tiln hanh qua trinh giai hip, thu hdi cac kim loai tuang tu nhu qua trinh giai hip, thu hdi cac ion kim loai ddi...
 • 5
 • 378
 • 0

Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên

Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên
... NGH X LÝ NƯ C TH I CAO SU 1.2.1 Công ngh x nư c th i cao su Th gi i Các nghiên c u XLNT t trình ch bi n m cao su thiên nhiên ñã ñư c b t ñ u t nh ng năm ñ u th p k 60 c a th k 20 châu Á, trình ... có công trình nghiên c u thu h i khí sinh h c t trình XLNT cao su ñư c công b chưa ñư c ng d ng th c t t i nhà máy cao su 1.5 HI N TR NG X CH BI N M LÝ NƯ C TH I T I CÁC NHÀ MÁY CAO SU TRÊN Đ ... C n cao su t i b g n m bùn k khí C n cao su t i b g n m bùn k khí C n cao su t i b g n m bùn k khí C n keo t nư c th i mương ñánh ñông bùn k khí Nư c th i mương ñánh ñông bùn k khí C n cao su...
 • 26
 • 402
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thực hiện dịch vụ thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt của các hộ nông dân ở địa bàn huyện Gia Lam - Hà Nội" potx

Tài liệu Báo cáo
... rắn sinh hoạt hộ nông dân khu vực nghiên cứu Trong trình thu thập, xử số liệu, nghiên cứu đánh giá số yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả WTP hộ nông dân dịch vụ thu gom, quản lý, xử ... khâu với việc thu gom, quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt để trình mang lại hiệu nhiều cho xã hội Bài viết xác định cầu hàng hóa dịch vụ môi trường hộ nông dân địa bàn nghiên cứu nhằm xây ... thu gom, quản lý, xử CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm, phương pháp sử dụng chủ yếu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng môi trường công tác quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm 3.1.1 Thực...
 • 7
 • 615
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (cu2+, pb2+, zn2+) trong nước của nấm men saccharomyces cerevisiae

Báo cáo  nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (cu2+, pb2+, zn2+) trong nước của nấm men saccharomyces cerevisiae
... ảnh hưởng đến hiệu hấp thu kim loại làm sở áp dụng xử lý nước ô nhiễm kim loại nặng Sử dụng nấm men S cerevisiae hấp thu KLN 2.1 Sự hấp thu kim loại S cerevisiae [2] Nấm men S cerevisiae sinh trưởng ... Kết khảo sát khả hấp thu Cu2+ S cerevisiae 4.3 Kết so sánh khả hấp thu ion Cu2+, Pb2+, Zn2+ dung dịch S cervisiae Khả hấp thu sinh học với ion Cu2+, Pb Zn2+ (nồng độ 50mg/l) cho thấy khả hấp thu ... khả hấp thu S cerevisiae kim loại khác Cr, Mn, Ni, Cd, Hg hấp thu kim loại nặng mẫu nước thải thực tế Tài liệu tham khảo [1] Đặng Đình Kim, Xử lý ô nhiễm số kim loại nặng nước thải công nghiệp...
 • 8
 • 183
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp thu hồi dinh dưỡng bởi lúa dùng để xử lý chất thải rắn từ nuôi trồng thủy sản năng suất, tình trạng dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp  thu hồi dinh dưỡng bởi lúa dùng để xử lý chất thải rắn từ nuôi trồng thủy sản năng suất, tình trạng dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng
... áp dụng Lượng dinh dưỡng hữu dụng chất thải rắn cần phải xác định Nghiên cứu nhằm tái chế chất thải rắn từ ao nuôi cá cách sử dụng chúng cho canh tác lúa để thu hồi chất dinh dưỡng tận dụng ... cho lúa thấy áp dụng chất thải ao nuôi cá vào đồng ruộng Tiếp tục giám sát ruộng lúa dùng để xử chất thải ao nuôi cá cần thiết để xác định tác động dài hạn cân dinh dưỡng, đặc tính đất đai chất ... lượng hữu chất thải Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định giá trị thay phân bón chất thải rắn để làm điều chỉnh lượng phân bón khuyến cáo cho lúa Vật liệu phương pháp Chất thải rắn từ ao nuôi dạng...
 • 24
 • 65
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng tách kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu Aluminosilicat xốp " ppt

Tài liệu Báo cáo
... kim lo i n ng nư c ñã ñư c nghiên c u Bài báo nghiên c u kh tách lo i kim lo i n ng dung d ch nư c b ng v t li u aluminosilicat x p ñã bi n tính V t li u aluminosilicat x p bi n tính ñư c t ng h ... t i kim lo i n ng ñ c h i môi trư ng nư c ngày gây nh hư ng x u t i s c kh e ngư i h sinh thái Do ñó c n tách lo i chúng kh i ngu n nư c Nhi u phương pháp x lý kim lo i n ng nư c ñã ñư c nghiên ... mg/g - V t li u Aluminosilicat có ñ b n hóa t t, d dàng ñư c tái sinh b ng dung d ch NaCl 0,1M V i k t qu nghiên c u trên, v t li u M10 hoàn toàn có kh ng ñ x lý ngu n nư c b ô nhi m kim lo i n ng...
 • 5
 • 350
 • 4

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng hoàn nguyên của than hoạt tính-xúc tác (THT-XT) bằng không khí nóng " pptx

Tài liệu Báo cáo
... hóa m nh so v i than ch t xúc tác, kho ng nhi t ñ không cao T k t qu nghiên c u TGA/DTA trên, ý tư ng th c nghi m hoàn nguyên v t li u THT sau h p ph bão hòa phenol b ng oxy không khí ñã ñư c th ... CO2, H2O (CO d ng v t) S 291 hoàn nguyên di n ñư c th c hi n dòng không khí nóng nhi t ñ ~200oC S hoàn nguyên di n nhi t ñ tương ñ i th p, c u trúc mao qu n, b m t c a than b bi n ñ i Dung lư ng ... t THT không th x y 200oC b ng oxy không khí Sau l n hoàn nguyên khác nhau, dung lư ng h p ph phenol c a v t li u HPXT-D1 ñư c xác ñ nh (b ng 2) B ng Dung lư ng h p ph phenol sau l n hoàn nguyên...
 • 5
 • 384
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãng và bước đầu đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô " docx

Báo cáo
... thực cho người Từ kết trình bày hiệu suất trình thủy phân trình lên men tính sơ nhu cầu nguyên liệu để sản xuất etanol sinh học từ thân ngô vào khoảng 12 kg nguyên liệu thô/1lit etanol tinh khiết ... hợp cho trình thủy phân có ý nghĩa lớn ảnh hưởng đến hiệu sản xuất etanol từ thân ngô Ở nồng độ axit thấp 0,5%, hiệu thủy phân đạt thấp Ngược lại nồng độ axit cao 4%, trình thủy phân diễn mạnh tiêu ... Lượng etanol dịch sau lên men vào khoảng 1,9- 4,2 % thể tích Nếu so với sản xuất etanol từ nguyên liệu tinh bột đạt tới 6-9,5% thể tích Như vậy, lượng etanol sản xuất từ nguyên liệu thân ngô không...
 • 6
 • 317
 • 2

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM CỦA HẠT VÀ NHÂN NHANH IN VITRO CÂY LAN HOÀNG LONG (COELOGYNE LAWRENCEANA ROLFE) " docx

BÁO CÁO
... cytokin có ảnh hưởng tích cực đến khả nảy mầm in vitro hạt lan [5] Dựa kết nghiên cứu nhân giống in vitro vài đối tượng thuộc chi Coelogyne [4, 8], tiến hành khảo sát khả nảy mầm hạt lan Hoàng long ... Trong báo cáo này, trình bày kết nghiên cứu khả nảy mầm hạt nhân nhanh chồi in vitro lan Hoàng long kỹ thuật nuôi cấy in vitro Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Nguyên liệu nghiên cứu Chúng ... (ver.9.1) Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Kết thảo luận 3.1 Khả nảy mầm in vitro hạt lan Hạt lan nội nhũ tỉ lệ nảy mầm hạt lan tự nhiên thấp...
 • 6
 • 422
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài nghiên cứu khả năng thu hồi nợ tai ngan hang thuong mainghiên cứu khả năng phục hồi rừng sau nương rẫy khu vực bị tác động tại khu bảo tồn vượn cao vít xã phong nậm trùng khánh cao bằngnội dung báo cáo nghiên cứu khả thiquyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thithẩm định báo cáo nghiên cứu khả thibản báo cáo nghiên cứu khả thibáo cáo nghiên cứu khả thi fsbáo cáo nghiên cứu khả thi dự án bệnh việnphê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thinội dung của báo cáo nghiên cứu khả thinội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự ánbáo cáo nghiên cứu khả thi dự án cntttờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thibáo cáo nghiên cứu khả thi là gìmẫu báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cnttHoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty TNHH một thành viên viện kinh tế kỹ thuật thuốc lá (tt)Mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng ngoại thương hải phòng (tt)Phát triển các phương thức vận tải tại công ty cổ phần vận tải quốc tế 360 độ logistic (tt)Quản lý nguồn vốn tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đồng tháp (tt)Quản trị kênh phân phối thuốc thú y của công ty cổ phần dược và vật tư thú Y(HANVET) (tt)Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu phân cụm trong phân đoạn khách hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam (tt)Hoàn thiện các vấn đề tài chính trong sáp nhập công ty cổ phần mirae fiber vào công ty cổ phần mirae (tt)Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh nam định (tt)Phương pháp giải hệ trục tọa độ OxyCảm nhận sau ngày họp mặt phụ huynh 19 3 ai cũng có mẹThi thử toán THPTQGHoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty cơ khí xây dựng COMA (tt)Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách các bộ, ngành tại việt nam (tt)Nghiên cứu thống kê y tế ở việt nam giai đoạn 2002 2008 (tt)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sông đà (tt)Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển quang trung (tt)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hà nội (tt)Tuyển tập tài liệu ôn thi THPTQGTài liệu tổng hợp ôn thi THPTQGHoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty thép việt nam (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập