Câu hỏi và đáp án hoá sinh

CÂU HỎI ĐÁP ÁN HÓA SINH ÔN THI ĐAI HỌC

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN HÓA SINH ÔN THI ĐAI HỌC
... điểm) Các dạng dung dịch tồn cân động (0.25 điểm) • • Câu 4: Em trình bày tính chất hóa học đường đơn (Viết phản ứng hóa học đường đơn) Đáp án Tính chất monosaccharide *Tính khử (0.25 điểm) – Khả ... hỗ trợ thần kinh, methionin (CH3–S–CH2– CH2–CH(NH2)–COOH) thuốc bổ gan (0.25 điểm) Câu 7: Em trình bày cấu tạo chung acid amin Viết phản ứng hóa học đặc trưng acid amin Đáp án Phản ứng đặc trưng: ... protein nhận ánh sáng có tế bào hình que màng lưới mắt người động vật có vú (0.25 điểm) Tế bào họat động ánh sáng yếu (0.25 điểm), thích nghi với bóng tối (0.25 điểm) • Dưới tác dụng ánh sáng retinal...
 • 66
 • 177
 • 0

câu hỏi đáp án hóa dầu

câu hỏi và đáp án hóa dầu
... trình sunfat hóa s/x hóa mỹ phẩm hóa dầu - S/x chất HDBM dạng ankylsunfat Đây thành phần sp tẩy rửa chăm sóc cá nhân Vd : nước rửa chén, bột giặt, em dưỡng da Trong hóa dầu : Chất nhũ hóa pha khác ... Oxi hóa khơng đứt mạch cacbon – oxi hóa ngun tử cacbon no phân tử parafin PT2: Oxi hóa khơng đứt mạch cacbon – oxi hóa ngun tử cacbon no phân tử olefin PT3: Oxi hóa khơng đứt mạch cacbon – oxi hóa ... tránh q − trình clo hóa sâu Sản phẩm tạo thành ngày tăng, tỷ trọng hỗn hợp tăng, người ta dùng tỷ trọng để kiểm tra mức độ chuyển hóa − Trong cơng nghiệp, người ta sử dụng tác nhân quang hóa hóa...
 • 31
 • 196
 • 0

Câu hỏi đáp án phần sinh thái học

Câu hỏi và đáp án phần sinh thái học
... sống Đáp án : (A) Bài : 6688 Sự phát sinh phát triển sống trái đất qua giai đoạn tiến hoá là: A Hoá học tiền sinh học B Tiền sinh học hoá học C Hoá học, tiền sinh học sinh học D Sinh học, hoá học ... hoá học B Tiến hoá sinh học C Tiến hoá tiền sinh học D Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học Đáp án : (B) Bài : 6701 Sự kiện bật cuối trình tiến hoá côaxecva giai đoạn tiến hoá tiền sinh học ... tiền sinh học B Tiền hoá hóa học C Tiến hoá hóa học tiến hóa tiền sinh vật D Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học Đáp án : (C) Bài : 6702 Quá trình phát triển từ sinh vật trái đất tạo sinh...
 • 26
 • 153
 • 0

ngân hàng câu hỏi đáp án hóa đại cương chương 1 cấu tạo nguyên tử

ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 1 cấu tạo nguyên tử
... C Câu 12 C Câu 12 D-A-B Câu 12 C Câu 12 A Câu 13 A Câu 13 A Câu 13 B Câu 13 B Câu 14 B Câu 14 C Câu 14 A Câu 14 B Câu 15 B Câu 15 C Câu 15 D Câu 15 D Câu 16 A Câu 16 A Câu 16 C Câu 16 B Câu 17 ... Câu B Câu C Câu B Câu C Câu D Câu A-C-B Câu A Câu D Câu A Câu C-Â-A-A Câu B Câu B Câu D Câu D Câu D Câu A-B-A Câu A Câu B Câu 10 D Câu 10 A Câu 10 C Câu 10 B Câu 11 C Câu 11 C Câu 11 B Câu 11 ... 16 A Câu 16 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 17 A Câu 17 C Câu 17 C Câu 18 C Câu 18 B Câu 18 B Câu 18 A Câu 19 C Câu 19 D Câu 19 C Câu 19 A Câu 20 C Câu 20 D Câu 20 C Câu 20 CB ...
 • 16
 • 162
 • 0

ngân hàng câu hỏi đáp án hóa đại cương chương 2 liên kết hóa học cấu tạo phân tử

ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
... góc hóa trị FOF phân tử OF2 lớn góc hóa trị HOH phân tử H2O D Độ lớn góc hóa trị FOF phân tử OF2 nhỏ góc hóa trị HOH phân tử H2O Chương 2: Liên kết hóa học cấu tạo phân tử Trang 24 Đáp án chương ... C Câu A Câu D Câu B Câu B Câu B Câu B Câu C Câu A Câu D Câu D Câu C Câu B Câu B Câu A Câu D Câu D Câu B Câu B Câu A Câu D Câu D Câu C Câu 10 C Câu 10 A Câu 10 D Câu 10 A Câu 11 D Câu 11 B Câu ... sai Câu 2: Trong phân tử HClO4 có loại liên kết : A liên kết Ion, liên kết cộng hóa trị liên kết phối trí B liên kết Ion, liên kết cộng hóa trị liên kết phối trí C liên kết cộng hóa trị liên kết...
 • 7
 • 117
 • 2

ngân hàng câu hỏi đáp án hóa đại cương chương 3 nhiệt động học

ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 3 nhiệt động học
... B Câu B Câu C Câu A Câu B Câu A Câu A Câu A Câu C Câu B Câu C Câu A Câu C Câu B Câu A Câu B Câu A Câu C Câu C Câu D Câu A Câu A Câu B Câu B Câu B Câu 10 C Câu 10 B Câu 10 C Câu 10 B ... nghịch Đáp án chương 3: NHIỆT ĐỘNG HỌC I MỨC ĐỘBIẾT: II MỨC ĐỘHIỂU: IIi MỨC ĐỘVẬN DỤNG: IV MỨC ĐỘ TỔNG HỢP : Câu C Câu A Câu D Câu C Câu B Câu B Câu B Câu B Câu D Câu C Câu C Câu B Câu B Câu C Câu ... Chương 3: Nhiệt động học A -105,1 kJ B -452 kJ Câu 5: Cho biết: 3C2H2(k) ( ∆H ) t 298 kJ / mol Trang 30 : → C 452 kJ D 197,7 kJ C6H6(k) - 138 3 ,3 -32 93, 6 Vậy hiệu ứng nhiệt phản ứng...
 • 10
 • 158
 • 0

ngân hàng câu hỏi đáp án hóa đại cương chương 4 dung dịch

ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 4 dung dịch
... : Câu D Câu C Câu A Câu C Câu C Câu B Câu B Câu B Câu D Câu C Câu C Câu A Câu B Câu A Câu A Câu D Câu B Câu B Câu B Câu B Câu B Câu C Câu B Câu A Câu C Câu B Câu C Câu D Câu C Câu B Câu B Câu ... nồng độ dung dịch D Khi nhỏ vài giọt dd CH3COONa Câu 6: Có dung dịch nước chất sau: Al2(SO4)3, Na3PO4, NH4NO3, KNO3 Vậy dung dịch có pH < là: A Chỉ có NH4NO3 B Al2(SO4)3, NH4NO3 C Na3PO4, NH4NO3 ... tích thu dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH0,29M thu dung dịch C có pH = Giá trị V là: A 0 ,42 4 lít B 0 ,41 4 lít C 0,2 14 lít D 0,1 34 lít Câu 10:...
 • 8
 • 87
 • 3

ngân hàng câu hỏi đáp án hóa đại cương chương 5 động hóa học

ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 5 động hóa học
... B Câu D Câu D Câu D Câu B Câu D Câu C Câu A Câu A Câu C Câu A Câu D Câu A Câu C Câu C Câu D Câu D Câu C Câu C Câu A Câu D Câu C Câu D Câu B Câu D Câu A Câu 10 B ... 1 ,5 B 1, 25 C.4 D Kết khác Đáp án chương 5: ĐỘNG HĨA HỌC I MỨC ĐỘ BIẾT: II MỨC ĐỘ HIỂU: IIi MỨC ĐỘ VẬN DỤNG: IV MỨC ĐỘ TỔNG HỢP : Câu D Câu A Câu D Câu D Câu B Câu D Câu D Câu D Câu B Câu D Câu ... 25 oC đến 85oC tốc độ phản ứng hố học tăng lên (lần): A 729 B 53 5 C 800 D 9 25 o Câu 4: Khi tăng nhiệt độ thêm 50 C tốc độ phản ứng tăng lên 12000 lần Hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng là: A 4,35...
 • 4
 • 50
 • 1

ngân hàng câu hỏi đáp án hóa đại cương chương 6 điện hóa học

ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 6 điện hóa học
... B Câu A Câu B Câu A Câu A Câu B Câu C Câu C Câu C Câu A Câu B Câu A Câu D Câu A Câu B Câu A Câu A Câu B Câu D Câu D Câu B Câu B Câu D Câu D Câu A Câu C Câu A Câu D Câu 10 B Câu 10 D Câu 10 C Câu ... Đáp án chương CHIỀU PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HÓA I MỨC ĐỘ BIẾT: II MỨC ĐỘ HIỂU: IIi MỨC ĐỘ VẬN DỤNG: IV MỨC ĐỘ TỔNG HỢP : Câu D Câu C Câu B Câu A Câu A Câu B Câu B Câu A Câu ... Cl2 (k) D Không có pin điện pin điện ký hiệu a, b, c D Kết khác Chương 6: Điện hóa học Trang 37 Câu 4: Cho điện cực ba cặp oxy hóa - khử liên hợp sau: I + 2e → 2I- ϕ I = 0,536V I− + 2e → 2Cl- ϕ...
 • 6
 • 120
 • 3

Câu hỏi đáp án môn thi văn hóa ẩm thực

Câu hỏi và đáp án môn thi văn hóa ẩm thực
... ẩm thực Việt Nam trọng ăn ngon không đặt mục tiêu hàng đầu ăn bổ Bởi hệ thống ẩm thực người Việt có cầu kỳ, hầm nhừ ninh kỹ ẩm thực Trung Hoa, không thi n bày biện có tính thẩm mỹ cao độ ẩm thực ... lang xưa thường tinh thông nhiều môn khoa học thường thức Như vậy, thấy ẩm thực mang tính triết lý, tìm hiểu ẩm thực cho ta biết nhiều lĩnh vực khác thuộc văn hóa Việt Nam nước nông nghiệp thuộc ... vật v.v) Trong thực tế nhiều người nhận thấy, cách cảm tính, đặc trưng ẩm thực Việt Nam toát lộ đối sánh với văn hóa ẩm thực khác giới: ăn Trung Hoa ăn bổ thân, ăn Việt ăn ngon miệng, ăn Nhật...
 • 7
 • 4,492
 • 52

Câu hỏi đáp án kiến thức tổng hợp về sinh học_Câu hỏi 19

Câu hỏi và đáp án kiến thức tổng hợp về sinh học_Câu hỏi 19
... TL: lai xa - Câu 15: TL: Câu 16: có loại trẻ đồng sinh? TL: loại: - đồng sinh trứng - đồng sinh khác trứng Câu 17: đoạn cặp NST 21 NST 22 thường gây bệnh người? TL: bạch cầu ác tính Câu 18:môi ... nước môi trường không khí môi trường sinh vật Câu 19: khả phản ứng sinh vật cách nhịp nhàng với thay đổi có tính chu kỳ gọi gì? TL: nhịp sinh học Câu 20: hệ sinh thái có thành phần TL:4 thành phần ... - Nguyên sinh Cổ sinh Trung sinh Tân sinh Câu 10: đột biến gen có dạng? TL: dạng: - số cặp nucleotit - thêm số cặp nucleotit - thay số cặp nucleotit - đảo vị trí số cặp nucleotit Câu 11: có...
 • 8
 • 253
 • 0

Tài liệu Câu hỏi đáp án đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 12 pdf

Tài liệu Câu hỏi và đáp án đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 12 pdf
... trục lò xo, gốc tọa độ trùng vào vị trí cân vật sau có lực F tác dụng hình Khi đó, vị trí ban đầu vật có tọa độ x0 Tại vị trí cân bằng, lò xo bị biến dạng lượng x0 và: F k F = −kx0 ⇒ x0 = − F ... 0.25đ m Như vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2π Thời gian kể từ tác dụng lực F k lên vật đến vật dừng lại lần thứ (tại ly độ cực đại phía bên phải) rõ ràng 1/2 chu kỳ dao động, vật thời gian ... ϕ = − π   0.5đ Vậy vật dao động với biên độ F/k, thời gian từ vật chịu tác dụng lực F đến vật dừng lại lần thứ T/2 quãng đường lần biên độ dao động Do đó, quãng đường vật thời gian là: 2F S...
 • 6
 • 494
 • 4

Câu hỏi đáp án đồ án hóa công doc

Câu hỏi và đáp án đồ án hóa công doc
... tỷ lệ thuận với N.R Dựa vào đồ thị ta xác định diierm tối thiểu trục N.R ứng với Rth 12 Nlt Ntt phụ thuộc gì? Công thức Ntt = Nlt/η phụ thuộc gì? Tại xác? N phụ thuộc vào trạng thái hỗn hợp đầu, ... đĩa: Động lực trung bình đĩa đó: Thay (2) vào (1) ta có: hay (1) (2) Với y*n: nồng độ cân ứng với xn lỏng đĩa yn: nồng độ khỏi đĩa yn+1: nồng độ vào đĩa Từ đồ thị ta có: = Tập hợp điểm B x thay đổi ... hợp đầu trước vào thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu, nhờ thiết bị làm việc ổn định theo tính toán thiết kế Ta thay thùng cao vị bơm phải đảm bảo ổn định dòng hỗn hợp đầu phải có phương án thay để đảm...
 • 10
 • 634
 • 24

24 CÂU HỎI ĐÁP ÁN AN TOÀN SINH HỌC

24 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN AN TOÀN SINH HỌC
... Cartegena an toàn sinh học nghị định thư ràng buộc pháp lý toàn cầu nỗ lực đảm bảo an toàn vận chuyển, xử lý sử dụng sinh vật sống biến đổi gen (Living Modified Organisms-LMOs) tạo từ công nghệ sinh học ... kháng sinh chuyển sang vi khuẩn làm tăng tính kháng kháng sinh vi khuẩn người động vật • Tạo loài cỏ kháng thuốc trừ cỏ Các gen kháng thuốc trừ cỏ chuyển vào trồng chuyển sang loài họ hàng hoang ... Việt nam liên quan đến việc xây dựng khung quản lý an toàn trồng công nghệ sinh học? Luật Bảo vệ môi trường • Điều 87 An toàn sinh học - Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...
 • 37
 • 1,267
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi va dap an cua sinh hoc di truyencâu hỏi và đáp án môn văn hóa doanh nghiệpcau hoi va dap an trac nghiem mon sinh hoc 12cau hoi va dap an cua phan dai cuong sinh hoc di truyencâu hỏi và đáp án sinh học 12 theo chương từng phầncâu hỏi và đáp án văn hóa kinh doanhcac cau hoi va dap an ve he sinh thai lop 9câu hỏi và đáp an sinh học 8 hovj ki 2câu hỏi và đáp áncâu hỏi và đáp án trắc nghiệm lýcâu hỏi và đáp án lịch sửcâu hỏi và đáp án môn điện tửcâu hỏi và đáp án đường lối cách mạng vncâu hỏi và đáp án môn tư tưởng hcmcâu hỏi và đáp án chủ nghĩa mác lêninVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt NamTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hàm lượng oxi trong dầu mỏ12MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016bí kíp ôn thi đại họcMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGquản lí bộ nhớ trong windowMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 34 TUỔI KHÁM PHÁ KHOA HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNKẾ HOẠCH năm học 2016 2017KẾ HOẠCH CÔNG tác GIÁM đốc TRUNG tâmTổng hợp các tình huống sư phạm hay cho các bạn sắp hay đã là giáo viênMột số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng tại trường mầm non Nga HưngSinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản saoMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi tại trường Mầm non Nga MỹGiáo trình Xã hội học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập