THUẾ GTGT, THỰC TRẠNG và PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN LUẬT THUẾ GTGT ở VIỆT NAM

Thuế giá trị gia tăng (VAT), thực trạng phương hướng hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng VN

Thuế giá trị gia tăng (VAT), thực trạng và phương hướng hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở VN
... dụng tính thuế theo phơng pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng điểm dới b Xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp nh sau : Số thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng phải ... bàn giao phải xác định rõ phần doanh thu cha có thuế 28 thuế giá trị gia tăng Nếu hoá đơn lập để toán không xác dịnh rõ giá toán cha có thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia ... giảm nguyên nhân số thuế giá trị gia tăng phải nộp lớn số thuế doanh Luật thuế Giá Trị Gia Tăng trớc đay b Số thuế giá trị gia tăng xin miễn giảm không 50% số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát...
 • 68
 • 107
 • 0

Pháp luật về quản lý thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Thực trạng phương hướng hoàn thiện

Pháp luật về quản lý thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... đề luận chung xuất nhập pháp luật quản thuế hoạt động xuất nhập Chương 2: Thực trạng pháp luật quản thuế lĩnh vực xuất nhập Chương 3: Phương hướng hoàn thiện pháp luật quản thuế lĩnh ... đề xuất số giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật quản thuế lĩnh vực XNK đòi hỏi khách quan Hy vọng rằng, đề tài Pháp luật quản thuế lĩnh vực xuất nhập Thực trạng phương hướng hoàn thiện ... hệ thống pháp luật quản thuế lĩnh vực XNK 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 2.1 Pháp luật điều chỉnh hoạt động quản thuế xuất nhập Việt Nam Trước...
 • 100
 • 183
 • 0

Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán đầu tư tài chính.DOC

Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán đầu tư tài chính.DOC
... I: Cơ sở lý luận kế toán đầu hoạt động tài Phần II: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán đầu tài Tuy nhiên, xem xét chế độ vận dụng chế độ kế toán đầu tài góc độ lý thuyết ... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH I Đánh giá thực trạng chế độ vận dụng chế độ kế toán đầu tài 1.1 Sự đổi chế độ kế toán đầu tài Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ... giá gốc đầu  Nguyên tắc trình bày khoản đầu báo cáo tài chính: Trên báo cáo tài riêng nhà đầu tư, khoản đầu tài kế toán theo phương pháp giá gốc, Báo cáo tài hợp nhà đầu tư, khoản đầu...
 • 28
 • 428
 • 1

Thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư kỷ thuật xây dựng công trình đường thủy.DOC

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư kỷ thuật và xây dựng công trình đường thủy.DOC
... chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm I Đặc điểm kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm: 1) Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí ... toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty vật t kỷ thuật xây dựng công trình đờng thủy I) Những đặc điểm công ty vật t kỷ thuật xây dựng công trình đờng thủy: 1) Giới thiệu công ty: Công ... đánh giá I Phơng hớng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty vật t kỷ thuật xây dựng công trình đờng thuỷ: Sự cần thiết công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá...
 • 24
 • 319
 • 2

Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng phương hướng hoàn thiện

Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp niên độ Báo cáo tài hợp niên độ gồm Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ Báo cáo tài hợp niên độ dạng tóm lược Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ, gồm: - Báo cáo ... trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty 1.1.2 Bản chất Báo cáo tài hợp tập đoàn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo tài hợp lập sở hợp báo cáo tài riêng ... thích hợp để đạt chúng Với tinh thần đó, mạnh dạn chọn đề tài: Báo cáo tài hợp nhất: luận, thực trạng phương hướng hoàn hiện” để củng cố sở luận, thực trạng lập trình bày báo cáo tài hợp...
 • 128
 • 315
 • 3

Báo cáo tài chính hợp nhất Lý luận, thực trạng phương hướng hoàn thiện.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện.pdf
... báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp niên độ Báo cáo tài hợp niên độ gồm Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ Báo cáo tài hợp niên độ dạng tóm lược Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ, gồm: - Báo cáo ... trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty 1.1.2 Bản chất Báo cáo tài hợp tập đoàn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo tài hợp lập sở hợp báo cáo tài riêng ... thống Báo cáo tài hợp 1.1.4.1 Hệ thống Báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp năm gồm: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; ...
 • 128
 • 204
 • 1

Báo cáo tài chính hợp nhất Lý luận, thực trạng phương hướng hoàn thiện

Báo cáo tài chính hợp nhất Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp niên độ Báo cáo tài hợp niên độ gồm Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ Báo cáo tài hợp niên độ dạng tóm lược Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ, gồm: - Báo cáo ... trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty 1.1.2 Bản chất Báo cáo tài hợp tập đoàn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo tài hợp lập sở hợp báo cáo tài riêng ... thích hợp để đạt chúng Với tinh thần đó, mạnh dạn chọn đề tài: Báo cáo tài hợp nhất: luận, thực trạng phương hướng hoàn hiện” để củng cố sở luận, thực trạng lập trình bày báo cáo tài hợp...
 • 128
 • 221
 • 0

Thực trạng phương hướng hoàn thiện chính sách cổ tức Việt Nam

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện chính sách cổ tức ở Việt Nam
... cổ tức cổ phần trung bình gấp đôi cổ tức tiền mặt trung bình năm 2006 cổ tức tiền mặt 8,2% cổ tức cổ phần 15,67%; năm 2007 cổ tức trung bình giảm với cổ tức tiền mặt trung bình 7,17% cổ tức cổ ... thuyết sách cổ tức 1.1.1 Lý thuyết sách cổ tức tiền mặt cao (bird-in-the-hand) Lý thuyết sách cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư thích tỷ lệ chi trả tiền mặt cao thường đầu tư vào cổ phần có cổ tức ... kiến nghị sách cổ tức doanh nghiệp Việt Nam 44 Tổng hợp nhận xét đánh giá chung tồn sách cổ tức TTCK Việt Nam thời gian qua 44 Các kiến nghị giải pháp sách cổ tức doanh...
 • 87
 • 999
 • 12

Thực trạng phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán Việt Nam

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán ở Việt Nam
... định ảnh hởng xẩy với báo cáo TC mặt định lợng Phần II thực trạng phơng pháp hoàn thiện công tác toán Việt Nam hoàn thiện công tác kiểm toán Việt Nam 17 kiểm Chuyên đề kế toán trởng Sau 10 ... ssự mở đầu tốt đẹp dịch vụ KTĐL Việt Nam Cho đến có 13 công ty KTĐL hoạt động lãnh thổ Việt Nam, có: * công ty Việt Nam: Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) Công ty t vấn tài chính-kế toán kiểm toán ... (AASC) Công ty t vấn kiểm toán (AC) Công ty t vấn kiểm toán Sài Gòn (AFC) Công ty t vấn kiểm toán Đà Nẵng (DAC) Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) Công ty kiểm toán Hạ Long (HAACO) * công...
 • 32
 • 332
 • 0

Cơ chế lãi suất - Thực trạng phương hướng hoàn thiện

Cơ chế lãi suất - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... bán hàng - Hoá đơn gtgt - Phiếu xuất kho - Phiếu thu tiền mặt - Giấy báo có ngân hàng - Các tài liệu , chứng từ toán khác - Chứng từ tính thuế b Tài khoản kế toán bán hàng: Tài khoản 51 1-" Doanh ... tiêu thụ Tài khoản 15 6-" hàng hoá ":Dùng để phản ánh trị giá thực tế hàng hoá kho quầy , chi tiết theo kho quầy , loại , nhóm hàng hoá - 156 1-" Gía mua hàng hoá " - 156 2- "Ghi phí thu mua hàng ... Trơng Định-Q Hai Bà Trng- Hà Nội , công ty có chi nhánh 142 Phan Đăng Lu-Phờng 3- Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh 1.2 Qúa trình phát triển công ty Công ty TNHH sx&dịch vụ Thơng Mại Hoàng Gia...
 • 71
 • 104
 • 0

Cơ chế lãi suất - Thực trạng phương hướng hoàn thiện

Cơ chế lãi suất - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... sách lãi suất CHƯƠNG II: Thực trạng chế lãi suất Việt Nam 19 I) chế lãi suất âm 1) Nội dung chế lãi suất âm 2) Những u điểm chế lãi suất âm 21 3) Những mặt hạn chế chế lãi suất âm II) chế lãi ... Căn vào giá trị thực lãi suất Căn vào giá trị thực lãi suất mối liên hệ lãi suất lạm phát ngời ta chia lãi suất làm hai loại: lãi suất danh nghĩa lãi suất thực tế - Lãi suất danh nghĩa: lãi suất ... II) chế lãi suất phơng hớng hoàn thiện 50 1) Tổng quan chế lãi suất thoả thuận 1.1) Những điều kiện đời chế lãi suất thoả thuận 51 1.2) chế lãi suất thoả thuận ? 52 1.3) Thực trạng chế lãi...
 • 80
 • 222
 • 0

Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá tài sản

Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá tài sản
... Tapchiketoan.com.vn www Ketoan.com.vn www Kiemtoan.com.vn Trơng Thị Lan Anh Kế toán 46D Đề án môn học KTTC Trơng Thị Lan Anh 28 Kế toán 46D Đề án môn học KTTC 29 MC LC Trang LI NểI U Phn ... Thị Lan Anh Kế toán 46D Đề án môn học KTTC 25 trng hp c tỡnh lm sai i vi vic hch toỏn d phũng núi riờng v ch hch toỏn k toỏn núi chung - Khi hon nhp d phũng s lm tng li nhun kỡ k toỏn dự l vic ... hng tn kho dựng so sỏnh v lp mc d phũng l giỏ mua hoc giỏ bỏn - Khụng khc phc c s thiu nht quỏn vic s dng ti khon trớch lp d phũng thỡ dựng ti khon chi phớ nhng hon nhp d phũng thỡ dựng ti khon...
 • 30
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng và phương hướng hoàn thiện dự phòng giảm giá tài sảnthực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác quản lý amp hạch toán tscđ hữu hìnhchuyên đề thực trạng và định hướng thu ngân sách nhà nước ở việt namthực tiẽn và phương hướng hoàn thiện pháp luật việt nam trong việc giai rquyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàitiểu luận về thực trạng và định hướng bảo tồn trò chơi dân gian việt namthực trạng và định hướng bảo tồn trò chơi dân gian việt namphương hướng hoàn thiện bộ máy nhà nước việt namiềm năng thực trạng và giải pháp phát triển ngành thủy sản ở việt namthực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở việt nam hiện nayphương hướng hoàn thiện nhà nước pháp quyền việt namthực trạng và hạn chế về chính trị xã hội ở việt nam hiện naytiểu luận thực trạng và giải pháp cho xuất khẩu lao động ở việt nam pdftiểu luận thực trạng và giải pháp cho xuất khẩu lao động ở việt namthực trạng tính thống nhất của pháp luật hợp đổng ở việt nam trước khi bộ luật dân sự năm 2005 và luật thương mại năm 2005 được ban hànhđánh giá thực trạng về sự vận dụng quy luật giá trị ở việt nam thời gian quaAm nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lacTÌM HIỂU LOẠI HÌNH DU LỊCH TÂM LINH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGTìm hiểu các biểu hiện rối loạn lo âu ở sinh viên trường Đại học Lao động Xã hộiSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinhLich su THCS nguyen thi thao THCS nguyet an ngoc lacSử dụng phần mềm ActivInspire giúp người học tìm hiểu kiến thức Chương 2, 3, 4 và 5 Giáo trình Thiên văn họcHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lac(ban cu)Rèn luyện cho học sinh năng lực xác định và diễn đạt logic vận động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12 Trung học phổ thôngPhương pháp giải một số bài tập vật lí thống kêQuản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng Tại Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt NamỨng dụng Geoserver xây dựng hệ hống quản lý cây thuốc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi ChúaỨng dụng khung năng lực vào quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông DươngSơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn CN9Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Đức, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Phát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt NaBáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành marketing viện đại học mở hà nội9 DẠNG BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁNTư vấn tâm lý học đường Nguyễn Thị OanhTâm lý học bán hàng, kinh doanh Brian TracyCâu hỏi đánh giá Tâm lý học đại cương Phan Trọng Ngọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập