QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNHTRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNHTRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNHTRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG
... Truyền thông QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy trình áp dụng việc kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng Các doanh ... NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG Số: (TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH) CHỨNG NHẬN TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG Địa điểm lắp đặt Doanh nghiệp đề nghị kiểm ... tin Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, (Doanh nghiệp) báo cáo danh sách Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc “Danh mục thiết...
 • 26
 • 110
 • 0

MẪU QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG pot

MẪU QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG pot
... Truyền thông QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy trình áp dụng việc kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng Các doanh ... VÀ ĐỊNH NGHĨA Trong quy trình sử dụng thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 Trạm gốc: thuật ngữ viết tắt trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 3.2 Kiểm định trạm gốc: việc đo kiểm chứng nhận trạm ... biên kiểm định Hoàn thiện biên kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (theo mẫu Phụ lục 2) 6.3.3 Đánh giá cấp giấy chứng nhận kiểm định - Trường hợp trạm gốc kiểm định phù hợp quy...
 • 9
 • 173
 • 0

THÔNG TƯ Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng pps

THÔNG TƯ Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng pps
... QUY ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Thông Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng Điều Thông có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng năm ... trưởng; - Các doanh nghiệp viễn thông CNTT; - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Website Bộ TT&TT; - Lưu: VT, QLCL Nguyễn Thành Hưng ... 15 tháng năm 2011 Điều Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc,...
 • 2
 • 73
 • 0

MẪU CÔNG VĂN BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU CÔNG VĂN BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx
... - Tổng số trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng đề nghị kiểm định: … - Tổng số trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng cấp giấy chứng nhận kiểm định: …….(danh sách chi ... - Lưu VT, … DANH SÁCH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH (kèm theo báo cáo số … ngày … …) I Danh sách trạm gốc cấp giấy chứng nhận kiểm định Số Số Toạ Địa điểm TT lắp ... số trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không cấp giấy chứng nhận kiểm định: … (danh sách chi tiết kèm theo) Trân trọng kính chào GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, … DANH SÁCH TRẠM...
 • 5
 • 215
 • 0

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx
... (Mặt sau: ghi tên doanh nghiệp có trạm gốc lắp đặt vị trí thông số kỹ thuật trạm gốc) Thông số kỹ thuật thời điểm đo kiểm định DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ ... Chủng loại thiết bị phát Số anten phát Số máy phát, thu-phát Tổng công suất phát anten Băng tần hoạt động Độ cao anten (tính từ mặt đất đến mép thấp anten) ...
 • 2
 • 360
 • 1

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG pptx

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG pptx
... quốc gia phơi nhiễm trường điện từ trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng THIẾT BỊ ĐO KIỂM ĐỊNH: - Chủng loại: Hãng sản xuất: Năm sản xuất: NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH: 5.1 Kiểm tra hồ sơ, tài liệu ... điểm có độ cao m tính từ mặt đất nơi lắp đặt trạm gốc Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không phù hợp quy chuẩn: - Đề nghị không cấp giấy chứng nhận kiểm định - Các vấn đề cần khắc ... anten không lắp đặt công trình xây dựng có sẵn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phù hợp quy chuẩn: - Đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định - Kiến nghị giới...
 • 5
 • 303
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG doc

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG doc
... thay đổi trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trong trường hợp kiểm định bất thường) b) Tài liệu mô tả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trong ... CÁC TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH (Kèm theo Đơn đề nghị kiểm định số ngày … …) STT Địa điểm lắp đặt Tỉnh /TP Toạ độ (1) Doanh nghiệp (2) Số lượng trạm gốc (3) ... sóng trạm gốc Ví dụ: (8) – Băng tần hoạt động trạm gốc (MHz) Ví dụ: 900MHz, 1800 MHz,… (9) – Độ cao anten tất trạm gốc tính từ mặt đất đến mép anten (10) – Góc ngẩng tổng cộng anten tất trạm gốc: ...
 • 4
 • 1,884
 • 2

MẪU BẢN THÔNG BÁO TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG doc

MẪU BẢN THÔNG BÁO TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG doc
... THÔNG BÁO Thiết bị trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng: - Địa điểm lắp đặt: - Ngày đưa vào sử dụng: Tại địa điểm lắp đặt này, bán kính 100m tính từ anten bất kỳ, công trình ... làm việc Trạm gốc thực kiểm định theo quy định Thông tư số /2011/TT-BTTTT ngày tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện Thông tư ... 2011 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định (Doanh nghiệp) cam kết thông tin xác hoàn toàn chịu trách nhiệm thông tin nêu ...
 • 3
 • 90
 • 0

TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
... áp dụng cho trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng có anten lắp đặt trời, hoạt động dải tần số từ 110 MHz đến GHz Tiêu chuẩn quy định phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ đánh giá ... Viễn thông VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TCN 68 - 255: 2006 TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ... TCN 68 - 255: 2006 Trạm gốc di động mặt đất công cộng Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ xây dựng sở Tiêu chuẩn EN 50400 EN 50383 Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Kỹ thuật điện Châu Âu (CENELEC),...
 • 26
 • 145
 • 0

Giáo án bài giảng: Công nghệ thông tin về lập trình trên thiết bị điện thoại di động cho Android đầu tiên

Giáo án bài giảng: Công nghệ thông tin về lập trình trên thiết bị điện thoại di động cho Android đầu tiên
... (nguyenha.giang@yahoo.com) 10 Lập trình thiết bị di động: Android Khoa CNTT - Hutech Hình 1.12: Phần layout sử dụng RelativeLayout Nguyễn Hà Giang – (nguyenha.giang@yahoo.com) 11 Lập trình thiết bị di động: Android ... Lập trình thiết bị di động: Android Khoa CNTT - Hutech Hình 1.1: Minh hoạ cách tạo Android Project Sau khai báo thông tin để tạo Android project chọn Finish để hoàn tất Eclipse tạo project Android ... scrollview (cho phép xuất cuộn thành phần bên trong) Nguyễn Hà Giang – (nguyenha.giang@yahoo.com) 22 Lập trình thiết bị di động: Android Khoa CNTT - Hutech Bên ScrollView EditText EditText thiết lập...
 • 38
 • 254
 • 2

Xây dựng chương trình dịch AnhViệt trên điện thoại di động

Xây dựng chương trình dịch AnhViệt trên điện thoại di động
... trình hệ điều hành - Android cho điện thoại di động Chương II: Khảo sát phân tích ứng dụng từ điển Anh-Việt Chương nêu cách phân tích toán xây dựng ứng dụng từ điển AnhViệtcho điện thoại di động ... hành trước hệ điều hành di động tương lai nhiều người ưa chuộng Em chọn đề tài “ Xây dựng chương trình dịch Anh-Việt điện thoại di động với mục đích tìm hiểu công nghệ lập trình nay, tìm hiểu ngôn ... mình.Do việc xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động ngành công nghiệp đầy tiềm hứa hẹn nhiều phát triển vượt bậc ngành khoa học kĩ thuật Cùng với phát triển thị trường điện thoại di động phát...
 • 62
 • 330
 • 0

Đề tài lập trình game caro cho điện thoại di động

Đề tài lập trình game caro cho điện thoại di động
... TẬP LỚN MÔN CHUYÊN ĐỀ I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI: LẬP TRÌNH GAME CARO CHO DTDD VÀI NÉT VỀ J2ME J2ME thiết kế dành cho máy với tài nguyên nhớ hạn chế Ngày thị trường J2ME mở rộng cho nhiều chủng ... triễn rỗng rãi Sau học xong môn học này, chúng em chọn đề tài Lập trình game caro cho điện thoại di động Do hạn chế mặt kiến thức nên trình làm tránh khỏi thiếu xót, mong quý thầy cô bạn đóng ... chơi game CẤU TRÚC THUẬT TOÁN Chương trình xây dựng từ lớp chính: + Lớp Board với nhiệm vụ tạo bàn cờ caro thao tác game Kế thứa lớp Canvas để tạo giao di n bàn cờ caro, xử lý hoạt động game, xử...
 • 14
 • 311
 • 2

Lập trình ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng J2ME

Lập trình ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng J2ME
... BÁO CÁO PROJECT MÔN LẬP TRÌNH NÂNG CAO ĐỀ TÀI : LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG J2ME Giảng viên hướng dẫn : Thầy Vũ Song Tùng Sinh viên ... BrickBreaker điện thoại di động xuất phát từ yêu cầu tập lớn môn Lập Trình Nâng Cao Đó phát triển chương trình điện thoại di động J2ME Với kiến thức Java , em xây dựng chương trình game đơn ... qui định để lập trình viên dựa vào môi trường lập trình quán thông qua quán này, ứng dụng tạo mang tính độc lập thiết bị cao Ví dụ lập trình viên viết chương trình game cho điện thoại Samsung...
 • 16
 • 85
 • 0

THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HỆ THỐNG GHI CƯỚC CỦA MẠNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH VÀ DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG HÀ NỘI - 2013

THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HỆ THỐNG GHI CƯỚC CỦA MẠNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH VÀ DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG HÀ NỘI - 2013
... ban hành quy chuẩn kỹ thuật Cách thức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 7.1 Tên quy chuẩn kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ xác hệ thống ghi cước mạng điện thoại cố định di động mặt đất công cộng ... mặt đất công cộng" 1.2 Mục tiêu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định độ xác hệ thống ghi cước phương pháp đo, đánh giá độ xác hệ thống ghi cước mạng điện thoại cố định di động mặt đất công cộng ... khảo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 50 Tài liệu tham khảo 52 Giới thiệu Quy chuẩn 1.1 Tên Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ xác hệ thống ghi cước mạng điện thoại cố định di động mặt...
 • 54
 • 97
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của Tổng công ty Viettel.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của Tổng công ty Viettel.doc
... đề tài Giải pháp nâng cao hiệu nhập điện thoại di động tổng công ty Viettel” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp *Đối tượng nghiên cứu: Hiệu hoạt động nhập điện thoại di động tổng công ty Viettel ... 2006: Công ty điện thoại đường dài công ty Internet sáp nhập thành công ty điện thoại đường dài Năm 2007: Tháng 3/2007 sáp nhập công ty điện thoại đường dài công ty điện thoại di động sáp nhập ... triệu dân - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm tăng doanh thu cho Tổng công ty 3.2.1.1 Giải pháp 1: Xác...
 • 58
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Giáo án văn 10 ngắn gọnBÁO cáo đề tài dự án PHIMPHÁT TRIỂN sản PHẨM bưởi DA XANH VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG TOÀN cầuPhát triển sản phẩm nước trái cây yomiHoàn thiện quy trình nhân giống lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bàoPhân loại các nghề trong xã hộiPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangCông tác quản lý trường VNENLich su THCS nguyen thi huong THCS nguyet an ngoc lacLuận văn thạc sỹ: Tuyển chọn và phát triển một số dòng giống lúa nếp mới có năng suất, chất lượng tốt cho huyện Quế Võ – tỉnh Bắc NinhCác giải pháp đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện văn quan, tỉnh lạng sơnBài thuyết trình Những thành tố của văn hóaNguyễn thị nguyệt hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghiệp mica (1)phương pháp quản trị của viettelnguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiềnLuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, phương thức nhân giống và ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dược liệu của 2 loại râuEbook 1001 cau dam thoai tieng anh thong dung nhatỨng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế trò chơi trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3Xây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cúc (phan vàng, sao đỏ, đại đóa, thạch bích, vàng hè) bằng kĩ thuật nuôi cấy môThực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập