ĐỀ tài KHAI THÁC PHẦN mềm PSIM mô PHỎNG MẠCH điện tử CÔNG SUẤT

Đề tài ứng dụng phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất tia 6 pha tải R-L-E pot

Đề tài ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất tia 6 pha tải R-L-E pot
... ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PSIM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TIA PHA TẢI R-L-E  GVHD: Đỗ Đức Trí SVTH: La Khắc Triều MSSV: 10202052 ... soạn thảo mạch điện với người sử dụng Các phần tử mạch chứa menu Elements Các phần tử chia thành bốn nhóm là: Phần tử mạch công suất (Power), phần tử mạch điều khiển (Control), phần tử nguồn (Sources) ... Library) • Điện trở, điện cảm điện dung ( RLC Branches ) Điện trở Điêj trở, cuộn cảm, tụ điện Điện cảm Điện trở pha Tụ điện Điện trở , điện cảm Điện trở, diện cảm pha Điện trở, tụ điện Điện cảm,...
 • 85
 • 1,204
 • 13

khai thác phần mềm psim - phỏng mạch điện tử công suất

khai thác phần mềm psim - mô phỏng mạch điện tử công suất
... tài đồ án là: Khai thác phần mềm PSIM mạch điện tử công suất Chương Giới thiệu phần mềm PSIM Chương Giới thiệu phần mềm PSIM 2.1 Giới thiệu phần mềm PSIM 2.1.1 Khái niệm chung PSIM bao gồm ... cho phân tích mạch điện, mạch điện tử dạng tương tự xung số mạch điện tử công suất hãng designsoft đưa thị trường TINA có công cụ đặc trưng phần tử mạch, chia làm chức : phần tử (basic components), ... phần mềm mạch điện- điện tử mạnh phổ biến giới Có thể nói lĩnh vực mạch điện tử PSPICE thông dụng MATLAB hệ thống tự động Phần mềm cho phép người dùng thiết lập hình phần tử theo định...
 • 54
 • 266
 • 1

Khai thác phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất

Khai thác phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất
... là: Khai thác phần mềm PSIM mạch điện tử công suất Chương Giới thiệu phần mềm Chương Giới thiệu phần mềm PSIM 2.1 Giói thiệu phần mềm PSIM 2.1.1 Khái niệm chung PSIM bao gồm chương trình: PSIM ... cho phân tích mạch điện, mạch điện tử dạng tương tự xung số mạch điện tử công suất hãng designsoft đưa thị trường TINA có công cụ đặc trưng phần tử mạch, chia làm chức : phần tử (basic components), ... vực điện tử công suất Đây sản phẩm nhất, nhằm tổng hợp giai đoạn thiết kế chế tạo mạch điện tử: xây dựng mạch nguyên lý, phỏng, chuyển mạch nguyên lý mạch sang mạch in, đổ sang máy làm mạch...
 • 7
 • 74
 • 1

Đồ án khai thác phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất

Đồ án khai thác phần mềm PSIM  mô phỏng mạch điện tử công suất
... ĐẦU Giới thiệu điện tử công suất Điện tử công suất (ĐTCS) công nghệ biến đổi điện từ dạng sang dạng khác phần tử bán dẫn công suất đóng vai trò trung tâm.Bộ biến đổi điện tử công suất gọi biến ... hành mạch điện tử công suất Để tiến hành khảo sát mạch điện tử công suất, cần tiến hành bước sau : Xác định hình phần tử bán dẫn cần có để thiết lập mạch cần khảo sát, van bán dẫn công suất ... MỘT SỐ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Phần mềm TINA (Toolkit for Interative Netword Analysis) 1.1.1 Giới thiệu phần mềm TINA TINA gói phần mềm mạnh để phân tích, thiết kế, tín...
 • 89
 • 195
 • 0

Đồ án khai thác phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất

Đồ án khai thác phần mềm PSIM  mô phỏng mạch điện tử công suất
... Đồ án môn học: ĐTCS – TĐĐ GVHD: Th.s Nguyễn Đắc Nam CHƯƠNG MỞ ĐẦU Giới thiệu điện tử công suất Điện tử công suất (ĐTCS) công nghệ biến đổi điện từ dạng sang dạng khác phần tử bán dẫn công suất ... soạn thảo mạch điện với người sử dụng Các phần tử mạch chứa menu Elements Các phần tử chia thành bốn nhóm là: Phần tử mạch công suất (Power), phần tử mạch điều khiển (Control), phần tử nguồn (Sources) ... MỘT SỐ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Phần mềm TINA (Toolkit for Interative Netword Analysis) 1.1.1 Giới thiệu phần mềm TINA TINA gói phần mềm mạnh để phân tích, thiết kế, tín...
 • 75
 • 231
 • 0

Ứng dụng phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất

Ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất
... SỐ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Phần mềm TINA (Toolkit for Interative Netword Analysis) Đây phần mềm chuyên dụng cho phân tích mạch điện, mạch điện tử dạng tương tự xung số, mạch ... thấp Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt chúng em lựa chọn đề tài tốt nghiệp Ứng dụng phần mềm PSIM mạch điện tử công suất Với mục tiêu sau: - Giới thiệu phần mềm ứng dụng phần mềm PSIM - Giúp ... án là: Ứng dụng phần mềm PSIM mạch điện tử công suất 10 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PSIM 2.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm PSIM 2.1.1 Giới thiệu chung PSIM bao gồm chương trình: - PSIM...
 • 75
 • 3,758
 • 6

Đồ án tốt nghiệp : Ứng dụng phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất. doc

Đồ án tốt nghiệp : Ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất. doc
... Inductor: điện cảm - Capacitor: tụ điện - RL: nhánh điện trở, điện cảm 14 - RC: nhánh điện trở,tụ điện - LC: nhánh điện cảm, tụ điện - RLC: mạch điện trở, điện cảm, tụ điện - R 3: điện trở pha - RL 3: ... tài đồ án l : Ứng dụng phần mềm PSIM mạch điện tử công suất 10 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PSIM 2.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm PSIM 2.1.1 Giới thiệu chung PSIM bao gồm chương trình: ... thấp Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt chúng em lựa chọn đề tài tốt nghiệp Ứng dụng phần mềm PSIM mạch điện tử công suất” Với mục tiêu sau: - Giới thiệu phần mềm ứng dụng phần mềm PSIM - Giúp...
 • 75
 • 349
 • 2

Ứng dụng phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất

Ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất
... thấp Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt chúng em lựa chọn đề tài t ốt nghiệp Ứng dụng phần mềm PSIM mạch điện tử công suất Với mục tiêu sau: - Giới thiệu phần mềm ứng dụng phần mềm PSIM - Giúp ... SỐ PHẦN MỀM MÔ PHỎN G MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Phần mềm TINA (Toolkit for Interative Netword Analysis) Đây phần mềm chuyên dụng cho phân tích mạch điện, mạc h điện tử dạng tương tự xung số, mạch ... xem phần mềm mạch điện - điện tử mạnh phổ biến trê n giới Có thể nói lĩnh vực mạch điện tử PSPICE th ông dụng MATLAB hệ thống tự động Phần mềm cho phép người dùng thiết lập hình phần...
 • 82
 • 377
 • 0

HƯớng dẫn sủ dụng phần mềm PSIM phỏng mạch điện tử công suất

HƯớng dẫn sủ dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất
... thác phần mềm PSIM mạch điện tử công suất Chương Giới thiệu phần mềm PSIM Chương Giới thiệu phần mềm PSIM 2.1 Giới thiệu phần mềm PSIM 2.1.1 Khái niệm chung PSIM bao gồm chương trình: PSIM ... PSPICE phần mềm mạch điện -điện tử trường đại học tổng hợp California Berkeley sáng tạo Hiện PSPICE xem phần mềm mạch điện- điện tử mạnh phổ biến giới Có thể nói lĩnh vực mạch điện tử PSPICE ... cho phân tích mạch điện, mạch điện tử dạng tương tự xung số mạch điện tử công suất hãng designsoft đưa thị trường TINA có công cụ đặc trưng phần tử mạch, chia làm chức : phần tử (basic components),...
 • 53
 • 361
 • 0

Sử dụng PSIM phỏng mạch điện tử công suất

Sử dụng PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất
... Screen ≫ Add/Delete Curve Trong hình vẽ mạch đồ thị điện áp nguồn, xung, dòng điện qua điện trở R Trên giới thiệu hướng dẫn sơ lược sử dụng PSIM Điện tử công suất Do trình độ có hạn diễn giải sơ ... thyristor… Đó sơ lược số điều PSIM, vẽ mạch đơn giản để hiểu việc PSIM, chỉnh lưu pha nửa chu kì sử dụng Thyristor Trước tiên bạn click đúp vào biểu tượng PSIM, giao diện PSIM Schematic Các thao ... PSIM thực từ chuẩn Thanh bao gồm công cụ hay dùng, New, Save, Open… lệnh thường dùng Wire (nối dây), Zoom, Run Simulation (chạy phỏng) … Thanh linh kiện thường dùng điện trở, cuộn cảm, tụ điện, ...
 • 6
 • 99
 • 0

phỏng mạch điện tử công suất và đặc tính động cơ điện một chiều

mô phỏng mạch điện tử công suất và đặc tính động cơ điện một chiều
... 5.2.2 Thiết kế mạch vòng tốc độ 70 5.2.3 Vấn đề hạn chế dòng I 72 Chơng 75 mạch điện tử công suất đặc tính động điện MộT CHIềU 75 6.1 mạch chỉnh lu ... khiển động chiều 1.2 Động điện chiều 1.2.1 Tầm quan trọng động điện chiều Trong sản xuất đại, động chiều đợc coi l loại máy quan trọng ngy có nhiều loại máy móc đại sử dụng nguồn điện xoay chiều ... lửa điện) nh ng u điểm nên động điện chiều có tầm quan trọng định sản suất Công suất lớn động điện chiều vo khoảng 10000 KW, điện áp vo khoảng vi trăm 1000 V H ớng phát triển l cải tiến tính...
 • 90
 • 554
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm chạy mô phỏng mạch điện tửmô phỏng mạch điện tử công suất bằng psimmô phỏng mạch điện tử công suấtmô phỏng mạch điện tử công suất bằng matlabmo phong mach diien tu cong suattiểu luận kĩ thuật mô phỏng trong điện tử công suấtđề tài ứng dụng phần mềm reads51 proteus trong lập trình và mô phỏng mạch điện tử potde tai xay dung phan mem quan ly cua hang dien thoai di dongphần mềm mô phỏng mạch điện tử tốt nhấtphần mềm mô phỏng mạch điện tử pspicephần mềm mô phỏng mạch điện tử proteusphần mềm mô phỏng mạch điện tửphần mềm mô phỏng mạch điện tử orcadphần mềm mô phỏng mạch điện tử 3dphần mềm mô phỏng mạch điện tử multisimLỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦNEmail marketing A ZSLIDE Giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa họcSLIDE GIỚI THIỆU CỘNG NGHỆ AJAXSLIDE BẢO VỆ UML PTTK HĐT QUẢN LÍ TIỀN ĐIỆNĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn đa lộcNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)Cơ học vật rắn jean marie brebec (chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao)NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI môn học công nghệ chế tạo máySLIDE bài GIẢNG thủy lực khí nén (trường đh điện lực)Market leader pre intermediate business english coursebook (new edition) plus CDsGiáo án: Đây thôn Vĩ dạ power pointGiáo án: Luyện tập thao tác lập luận bình luận power pointBiểu tượng trong chân dung một nghệ sĩ trẻ của james joyceVận dụng chiến thuật đọc vào dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn 7Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Dãy khớp (LV tốt nghiệp)Nửa nhóm số hầu đối xứng bội 5 (LV tốt nghiệp)Vành chính, vành euclide và ứng dụng (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập