ĐỀ tài bộ lọc THÍCH NGHI

TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI

TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI
... radar máy thu radar Tìm hiểu chức hoạt động máy thu ATCR 33S –DPC Receiver Nghi n cứu lọc thích nghi hệ thống chống nhiễu tiêu cực Khái quát chung radar máy thu radar • Những vấn đề chung radar ... radar đồ khối đài Radar • Cấu hình chung máy thu Radar đồ khối đài radar Tìm hiểu máy thu Radar ATCR 33S- DPC  Hệ thống cao tần  Hệ thống tủ máy thu( RADAR ELECTRIC CABIN)  Bộ xử lý ... lọc số thích nghi hệ thống radar ATCR 33S -DPC Các lọc số thích nghi hệ thống radar ATCR 33S -DPC Các lọc số thích nghi hệ thống radar ATCR 33S -DPc • Nguyên tắc tổng hợp lọc :là tín hiệu bin...
 • 19
 • 388
 • 0

[Khóa luận]nghiên cứu bộ lọc thích nghi

[Khóa luận]nghiên cứu bộ lọc thích nghi
... Chương 1: BỘ LỌC SỐ 11 1.1 Hệ thống FIR 12 1.2 Hệ thống IIR 13 Chương 2: BỘ LỌC THÍCH NGHI 17 2.1 Bộ lọc FIR thích nghi dạng trực tiếp ... không nhắc tới vai trò lọc, lọc nhiễu Trong đồ án này, em thực nghi n cứu lọc thích nghi, loại lọc nhiễu ứng dụng nhiều hệ thống thực tế Đây loại lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng với tín hiệu ... thiệu lọc số Chương 2: Nội dung nghi n cứu lọc thích nghi Chương 3: Mô ứng dụng lọc thích nghi Em xin cảm ơn thày Nguyễn Văn Dương, giảng viên hướng dẫn, nhiệt tình bảo để em hoàn thành đề tài nghi n...
 • 74
 • 394
 • 1

Đồ án:Nghiên cứu bộ lọc thích nghi doc

Đồ án:Nghiên cứu bộ lọc thích nghi doc
... vai trò lọc, lọc nhiễu Trong đồ án này, em thực nghi n cứu lọc thích nghi, loại lọc nhiễu ứng dụng nhiều hệ thống thực tế Đây loại lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng với tín hiệu vào Đồ án ... Chương 1: BỘ LỌC SỐ 11 1.1 Hệ thống FIR 12 1.2 Hệ thống IIR 13 Chương 2: BỘ LỌC THÍCH NGHI 17 2.1 Bộ lọc FIR thích nghi dạng trực tiếp ... thiệu lọc số Chương 2: Nội dung nghi n cứu lọc thích nghi Chương 3: Mô ứng dụng lọc thích nghi Em xin cảm ơn thày Nguyễn Văn Dương, giảng viên hướng dẫn, nhiệt tình bảo để em hoàn thành đề tài nghi n...
 • 74
 • 271
 • 0

Tiểu luận môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO : BỘ LỌC THÍCH NGHI VÀ MÔ PHỎNG BỘ LỌC RLS KHỬ TIẾNG VỌNG TRONG THOẠI

Tiểu luận môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO : BỘ LỌC THÍCH NGHI VÀ MÔ PHỎNG BỘ LỌC RLS KHỬ TIẾNG VỌNG TRONG THOẠI
... RLS      Tăng hiệu suất Quá trình hội tụ nhanh Bộ nhớ vô hạn Cải thiện hiệu suất cuối loại bỏ tiếng ồn Hệ số lọc ổn định nhiều hình lọc thích nghi RLS Tín hiệu ban đầu Tín hiệu đầu vào ... : Vector tín hiệu đầu vào mạch lọc x[n] = [xn xn-1 xn-2 … xn-N+1]T w: Là vector trọng số lọc thích nghi w = [w0 w1…wN-1]T y[n] : lối mạch lọc d[n] : lối mong muốn e[n] : sai số tín hiệu mong ... Khái niệm lọc thích nghi Hệ thống FIR truyền thống x[n ]: tín hiệu lối vào mạch y[n ]: tín hiệu lối mạch h[n ]: đáp ứng xung mạch Bộ lọc FIR lọc có đáp ứng xung chiều dài hữu...
 • 12
 • 422
 • 0

TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÍN HIỆU NÂNG CAO BỘ LỌC THÍCH NGHI

TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÍN HIỆU NÂNG CAO BỘ LỌC THÍCH NGHI
... nêu trên, lĩnh vực xử tín hiệu số (DSP) ngày phát triển mạnh mẽ vững vàng Trong nhắc tới vai trò lọc, lọc nhiễu Trong tiểu luận chúng em thực nghi n cứu lọc thích nghi, loại lọc nhiễu ứng dụng ... loại lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng với tín hiệu vào Nội dung trình bày thẳng vào trọng tâm: Phần mở đầu Phần nội dung : BỘ LỌC THICH NGHI Phần kết thúc NỘI DUNG BỘ LỌC THÍCH NGHI Bộ lọc ... số lọc, với từ – 12 bits dùng cho xử lí số học lọc liệu, từ – bits cho xử thích nghi Các thành phần gradient ước lượng dùng số bit Cuối cùng, ta cần thuật toán LMS thích nghi với dòng tín hiệu...
 • 50
 • 281
 • 1

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu
... Đề tài Nghi n cứu lọc thích nghi ứng dụng khử nhiễu tín hiệu sâu vào nghi n cứu thuật toán xử lý tín hiệu thích nghi LMS biến thể Từ thực mạch xử lý tín hiệu thích nghi loại bỏ can nhiễu Nội ... toán thích nghi áp dụng cho lọc - Ứng dụng thực tế sử dụng lọc thích nghi Thiết kế lọc thích nghi phụ thuộc nhiều vào thông tin tiên nghi m tín hiệu vào mục đích ứng dụng Thông tin tiên nghi m ... lý tín hiệu thích nghi mô tả hình 2.2 Đầu vào Đầu vào lọc Bộ lọc Tham số lọc Thích nghi Đầu - + - + Sai số Hình 2.2: Sơ đồ khối hệ Tín hiệu mong muốn Đầu lọc thống xử lý tín hiệu thích Tín nghi...
 • 63
 • 75
 • 0

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu
... hình khử nhiễu thích nghi Trong sơ đồ này, tín hiệu vào d(n) tín hiệu mang thông tin x(n) bị tác động tín hiệu nhiễu v2(n) Để khử nhiễu này, sử dụng lọc thích nghi với tín hiệu vào lọc nhiễu v1(n) ... toán thích nghi áp dụng cho lọc - Ứng dụng thực tế sử dụng lọc thích nghi Thiết kế lọc thích nghi phụ thuộc nhiều vào thông tin tiên nghi m tín hiệu vào mục đích ứng dụng Thông tin tiên nghi m ... ta thấy nhiễu tín hiệu sai lệch sử dụng để điều chỉnh đáp ứng lọc thích nghi Tín hiệu nhiễu tạo từ tạo sóng sin, tín hiệu chuẩn xem tín hiệu có lẫn nhiễu Trong sơ đồ ta giả định tín hiệu nhiễu...
 • 57
 • 121
 • 0

Nghiên cứu sự biến động thành phần, sự phân bốthích nghi của các loài nhện (araneae) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúc và phụ cận

Nghiên cứu sự biến động thành phần, sự phân bố và thích nghi của các loài nhện (araneae) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúc và phụ cận
... Linh, tỉnh Vĩnh Phúc phụ cận Mục đích nhiệm vụ 2.1 Mục đích nghi n cứu - Xác định thành phần loài nhện Trạm Đa dạng sinh học Linh, Vĩnh Phúc phụ cận - So sánh mức độ sai khác thành phần loài, ... đa dạng, cân hệ sinh thái bảo vệ môi trường khu vực nghi n cứu nói riêng Việt Nam nói chung, thực đề tài Nghi n cứu thành phần, phân bố thích nghi loài nhện (Araneae) Trạm Đa dạng sinh học ... Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật 2.3 Địa điểm nghi n cứu Đề tài thực khu vực Trạm Đa dạng Sinh học Linh Vĩnh Phúc bao gồm Trạm đa dạng Sinh học khu vực phụ cận Năm sinh cảnh chọn để nghi n cứu...
 • 41
 • 64
 • 0

đề tài: BỘ ĐỘI

đề tài: BỘ ĐỘI
... khơng đội tên lửa Việt Nam Đồn nghệ thuật qn đội BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ VŨ KHÍ trang phục, qn tư trang BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI II- ... VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI Em kể số hình ảnh hoạt động đội ? Nh×n vµo ¶nh trªn em h·y kĨ tªn c¸c ®¬n vÞ bé ®éi ? đội Đặc cơng Bộ đội danh dự đội khơng qn đội pháo phòng ... BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI - Chủ đề chưa? - Hình vẽ hợp lý chưa? - Màu sắc đẹp khơng? BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI Hồn thành vẽ nhà  Chuẩn bị sau BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI ...
 • 17
 • 737
 • 1

Bài 13- Đề tài bộ đội

Bài 13- Đề tài bộ đội
... màu Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ III .Bài tập Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ III .Bài tập Vẽ tranh đề tài Bộ đội ” Phác bố cục, vẽ hình lớp  HS vẽ vào giấy A4 BÀI ... Thế - Tượng thú Bài 13 I Tìm chọn nội dung đề tài Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài -Diễn tập thao trường - Trong lao động, hoc tập - Giúp dân -… Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ - ... hình lớp  HS vẽ vào giấy A4 BÀI CŨ -Tiếp tục hoàn thành BÀI MỚI - Xem trước 12 TTMT”MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ” - Đọc bài, xem hình trả lời câu hỏi SGK - Sưu tầm tranh ảnh...
 • 11
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bộ lọc thích nghinghiên cứu về bộ lọc thích nghitìm hiểu bộ lọc thích nghicác bộ lọc thích nghibộ lọc thích nghi là gìứng dụng của bộ lọc thích nghithế nào là bộ lọc thích nghibộ lọc thích nghi lmsthiết kế bộ lọc thích nghibộ lọc thích nghi băng hẹpbộ lọc thích nghi băng rộngđề tài bước đầu thử nghiệm sản xuất sữa chua đậu nành bổ sung tảo spirulinađề tài bộ chứng từ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp việt namlọc thich nghi bộ lọc kalmanđề tài luận văn tốt nghiệpGiáo trình trang bị điện điện lạnhĐề thi HSG toán 9 cấp quận, huyệnGiải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư phát triển việt nam chi nhánh tỉnh lạng sơn (2)MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM mở RỘNG HUY ĐỘNG TIỀN gửi từ dân cư tại VIB HOÀN KIẾMGiải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố nam địnhGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sìn hồ, tỉnh lai châuNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ trung hảitrắc nghiệm sinh học 11 hayGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh huyện văn yên yên báiNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUỲNH lưu TỈNH NGHỆ ANNGÂN HÀNG TMCP đại CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) và NGÂN HÀNG TMCP đại CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc NINH)Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hoàng maiQuá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nộiRủi ro cho vay tại NHNoPTNT huyện đoan hùng và biện pháp phòng ngừaGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP HDBank việt nam chi nhánh hoàn kiếm, hà nộiTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH bắc GIANG (2013 2015)Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hai bà trưngTÌNH HÌNH và kết QUẢ HOẠT ĐỘNG của NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM á CHI NHÁNH cầu GIẤYPhân tích tình hình tài chính thông qua hệ thông báo cáo tài chínhdaithaoduongy4420141 150407224630 conversion gate01
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập