ĐỀ tài bộ lọc THÍCH NGHI

TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI

TÌM HIỂU MÁY THU RADAR SƠ CẤP ATCR 33S –DPC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌC THÍCH NGHI TRONG HỆ THỐNG CHỐNG NHIỄU TIÊU CỰC CỦA ĐÀI RADAR SƠ CẤP HÀNG KHÔNG ALENIA MARCONI
... radar máy thu radar Tìm hiểu chức hoạt động máy thu ATCR 33S –DPC Receiver Nghi n cứu lọc thích nghi hệ thống chống nhiễu tiêu cực Khái quát chung radar máy thu radar • Những vấn đề chung radar ... radar đồ khối đài Radar • Cấu hình chung máy thu Radar đồ khối đài radar Tìm hiểu máy thu Radar ATCR 33S- DPC  Hệ thống cao tần  Hệ thống tủ máy thu( RADAR ELECTRIC CABIN)  Bộ xử lý ... lọc số thích nghi hệ thống radar ATCR 33S -DPC Các lọc số thích nghi hệ thống radar ATCR 33S -DPC Các lọc số thích nghi hệ thống radar ATCR 33S -DPc • Nguyên tắc tổng hợp lọc :là tín hiệu bin...
 • 19
 • 418
 • 0

[Khóa luận]nghiên cứu bộ lọc thích nghi

[Khóa luận]nghiên cứu bộ lọc thích nghi
... Chương 1: BỘ LỌC SỐ 11 1.1 Hệ thống FIR 12 1.2 Hệ thống IIR 13 Chương 2: BỘ LỌC THÍCH NGHI 17 2.1 Bộ lọc FIR thích nghi dạng trực tiếp ... không nhắc tới vai trò lọc, lọc nhiễu Trong đồ án này, em thực nghi n cứu lọc thích nghi, loại lọc nhiễu ứng dụng nhiều hệ thống thực tế Đây loại lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng với tín hiệu ... thiệu lọc số Chương 2: Nội dung nghi n cứu lọc thích nghi Chương 3: Mô ứng dụng lọc thích nghi Em xin cảm ơn thày Nguyễn Văn Dương, giảng viên hướng dẫn, nhiệt tình bảo để em hoàn thành đề tài nghi n...
 • 74
 • 489
 • 1

Đồ án:Nghiên cứu bộ lọc thích nghi doc

Đồ án:Nghiên cứu bộ lọc thích nghi doc
... vai trò lọc, lọc nhiễu Trong đồ án này, em thực nghi n cứu lọc thích nghi, loại lọc nhiễu ứng dụng nhiều hệ thống thực tế Đây loại lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng với tín hiệu vào Đồ án ... Chương 1: BỘ LỌC SỐ 11 1.1 Hệ thống FIR 12 1.2 Hệ thống IIR 13 Chương 2: BỘ LỌC THÍCH NGHI 17 2.1 Bộ lọc FIR thích nghi dạng trực tiếp ... thiệu lọc số Chương 2: Nội dung nghi n cứu lọc thích nghi Chương 3: Mô ứng dụng lọc thích nghi Em xin cảm ơn thày Nguyễn Văn Dương, giảng viên hướng dẫn, nhiệt tình bảo để em hoàn thành đề tài nghi n...
 • 74
 • 333
 • 0

Tiểu luận môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO : BỘ LỌC THÍCH NGHI VÀ MÔ PHỎNG BỘ LỌC RLS KHỬ TIẾNG VỌNG TRONG THOẠI

Tiểu luận môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO : BỘ LỌC THÍCH NGHI VÀ MÔ PHỎNG BỘ LỌC RLS KHỬ TIẾNG VỌNG TRONG THOẠI
... RLS      Tăng hiệu suất Quá trình hội tụ nhanh Bộ nhớ vô hạn Cải thiện hiệu suất cuối loại bỏ tiếng ồn Hệ số lọc ổn định nhiều hình lọc thích nghi RLS Tín hiệu ban đầu Tín hiệu đầu vào ... : Vector tín hiệu đầu vào mạch lọc x[n] = [xn xn-1 xn-2 … xn-N+1]T w: Là vector trọng số lọc thích nghi w = [w0 w1…wN-1]T y[n] : lối mạch lọc d[n] : lối mong muốn e[n] : sai số tín hiệu mong ... Khái niệm lọc thích nghi Hệ thống FIR truyền thống x[n ]: tín hiệu lối vào mạch y[n ]: tín hiệu lối mạch h[n ]: đáp ứng xung mạch Bộ lọc FIR lọc có đáp ứng xung chiều dài hữu...
 • 12
 • 497
 • 0

TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÍN HIỆU NÂNG CAO BỘ LỌC THÍCH NGHI

TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÍN HIỆU NÂNG CAO BỘ LỌC THÍCH NGHI
... nêu trên, lĩnh vực xử tín hiệu số (DSP) ngày phát triển mạnh mẽ vững vàng Trong nhắc tới vai trò lọc, lọc nhiễu Trong tiểu luận chúng em thực nghi n cứu lọc thích nghi, loại lọc nhiễu ứng dụng ... loại lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng với tín hiệu vào Nội dung trình bày thẳng vào trọng tâm: Phần mở đầu Phần nội dung : BỘ LỌC THICH NGHI Phần kết thúc NỘI DUNG BỘ LỌC THÍCH NGHI Bộ lọc ... số lọc, với từ – 12 bits dùng cho xử lí số học lọc liệu, từ – bits cho xử thích nghi Các thành phần gradient ước lượng dùng số bit Cuối cùng, ta cần thuật toán LMS thích nghi với dòng tín hiệu...
 • 50
 • 350
 • 1

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu
... Đề tài Nghi n cứu lọc thích nghi ứng dụng khử nhiễu tín hiệu sâu vào nghi n cứu thuật toán xử lý tín hiệu thích nghi LMS biến thể Từ thực mạch xử lý tín hiệu thích nghi loại bỏ can nhiễu Nội ... toán thích nghi áp dụng cho lọc - Ứng dụng thực tế sử dụng lọc thích nghi Thiết kế lọc thích nghi phụ thuộc nhiều vào thông tin tiên nghi m tín hiệu vào mục đích ứng dụng Thông tin tiên nghi m ... lý tín hiệu thích nghi mô tả hình 2.2 Đầu vào Đầu vào lọc Bộ lọc Tham số lọc Thích nghi Đầu - + - + Sai số Hình 2.2: Sơ đồ khối hệ Tín hiệu mong muốn Đầu lọc thống xử lý tín hiệu thích Tín nghi...
 • 63
 • 187
 • 0

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu

Nghiên cứu bộ lọc thích nghi và ứng dụng trong khử nhiễu tín hiệu
... hình khử nhiễu thích nghi Trong sơ đồ này, tín hiệu vào d(n) tín hiệu mang thông tin x(n) bị tác động tín hiệu nhiễu v2(n) Để khử nhiễu này, sử dụng lọc thích nghi với tín hiệu vào lọc nhiễu v1(n) ... toán thích nghi áp dụng cho lọc - Ứng dụng thực tế sử dụng lọc thích nghi Thiết kế lọc thích nghi phụ thuộc nhiều vào thông tin tiên nghi m tín hiệu vào mục đích ứng dụng Thông tin tiên nghi m ... ta thấy nhiễu tín hiệu sai lệch sử dụng để điều chỉnh đáp ứng lọc thích nghi Tín hiệu nhiễu tạo từ tạo sóng sin, tín hiệu chuẩn xem tín hiệu có lẫn nhiễu Trong sơ đồ ta giả định tín hiệu nhiễu...
 • 57
 • 239
 • 0

Nghiên cứu sự biến động thành phần, sự phân bốthích nghi của các loài nhện (araneae) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúc và phụ cận

Nghiên cứu sự biến động thành phần, sự phân bố và thích nghi của các loài nhện (araneae) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúc và phụ cận
... Linh, tỉnh Vĩnh Phúc phụ cận Mục đích nhiệm vụ 2.1 Mục đích nghi n cứu - Xác định thành phần loài nhện Trạm Đa dạng sinh học Linh, Vĩnh Phúc phụ cận - So sánh mức độ sai khác thành phần loài, ... đa dạng, cân hệ sinh thái bảo vệ môi trường khu vực nghi n cứu nói riêng Việt Nam nói chung, thực đề tài Nghi n cứu thành phần, phân bố thích nghi loài nhện (Araneae) Trạm Đa dạng sinh học ... Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật 2.3 Địa điểm nghi n cứu Đề tài thực khu vực Trạm Đa dạng Sinh học Linh Vĩnh Phúc bao gồm Trạm đa dạng Sinh học khu vực phụ cận Năm sinh cảnh chọn để nghi n cứu...
 • 41
 • 141
 • 0

đề tài: BỘ ĐỘI

đề tài: BỘ ĐỘI
... khơng đội tên lửa Việt Nam Đồn nghệ thuật qn đội BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ VŨ KHÍ trang phục, qn tư trang BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI II- ... VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI Em kể số hình ảnh hoạt động đội ? Nh×n vµo ¶nh trªn em h·y kĨ tªn c¸c ®¬n vÞ bé ®éi ? đội Đặc cơng Bộ đội danh dự đội khơng qn đội pháo phòng ... BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI - Chủ đề chưa? - Hình vẽ hợp lý chưa? - Màu sắc đẹp khơng? BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI Hồn thành vẽ nhà  Chuẩn bị sau BÀI 13 VẼ TRANH ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI ...
 • 17
 • 819
 • 1

Bài 13- Đề tài bộ đội

Bài 13- Đề tài bộ đội
... màu Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ III .Bài tập Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ III .Bài tập Vẽ tranh đề tài Bộ đội ” Phác bố cục, vẽ hình lớp  HS vẽ vào giấy A4 BÀI ... Thế - Tượng thú Bài 13 I Tìm chọn nội dung đề tài Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài -Diễn tập thao trường - Trong lao động, hoc tập - Giúp dân -… Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ - ... hình lớp  HS vẽ vào giấy A4 BÀI CŨ -Tiếp tục hoàn thành BÀI MỚI - Xem trước 12 TTMT”MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ” - Đọc bài, xem hình trả lời câu hỏi SGK - Sưu tầm tranh ảnh...
 • 11
 • 487
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bộ lọc thích nghinghiên cứu về bộ lọc thích nghitìm hiểu bộ lọc thích nghicác bộ lọc thích nghibộ lọc thích nghi là gìứng dụng của bộ lọc thích nghithế nào là bộ lọc thích nghibộ lọc thích nghi lmsthiết kế bộ lọc thích nghibộ lọc thích nghi băng hẹpbộ lọc thích nghi băng rộngđề tài bước đầu thử nghiệm sản xuất sữa chua đậu nành bổ sung tảo spirulinađề tài bộ chứng từ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp việt namlọc thich nghi bộ lọc kalmanđề tài luận văn tốt nghiệpNghiên cứu ứng dụng xương nhân tạo, máu tủy xương tự thân điều trị khớp giả xương dài chi dưới (LA tiến sĩ)fun for flyers students book 4th editionTìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng ở trẻ emKhảo sát tình trạng đau do nguyên nhân thần kinh ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng thang điểm LANSS và IDpainNghiên cứu công nghệ nhuộm vải cotton bằng dung dịch chất màu tách nhiệt từ lá xà cừ và đánh giá hiệu quả của công nghệ nàyNghiên cứu đánh giá một số tính chất cơ lý cơ bản của da cá sấu việt namNghiên cứu khảo sát đặc điểm nhân trắc học bàn chân nữ bệnh nhân tiểu đường tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu mối quan hệ giữa bề mặt cơ thể người và phương pháp thiết kế ba chiềuNghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang việt namNghiên cứu tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm may đảm bảo tính sinh thái của sản phẩmNghiên cứu tính cách âm của tấm xơ khoáng (rockwool)Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nhuộm sợi cotton và tơ tằm bằng dung dịch tách chiết từ lá bàngNghiên cứu và đánh giá tính vệ sinh của giày tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số quần áo trẻ em nam 6 tuổi địa bàn thành phố hồ chí minhXác định mức độ an toàn của một số loại quần áo bảo hộ cản xạ đang sử dụng ở việt nam cho người làm việc với các thiết bị y tế có tia rơngenXây dựng công thức các đường cong ngang lưới cơ sở chân váy nữ sinhBiến đổi cấu trúc và khả năng dung nạp sau ghép đồng loại xương tươi, đông khô và bảo quản lạnh sâu trên thực nghiệmĐánh giá kết quả đơn trị liệu VINORELBINE trong ung thư tái phát di cănTÌNH TRẠNG MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘINghiên cứu thực trạng bệnh lý tai biến mạch não
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập