Prepositions some problems areas

Some problems encountered by the 4th year english students at vinh university when translating vietnamese sales contract into english equivalents

Some problems encountered by the 4th year english students at vinh university when translating vietnamese sales contract into english equivalents
... VINH UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT ********** SOME PROBLEMS ENCOUNTERED BY THE 4TH YEAR ENGLISH STUDENTS AT VINH UNIVERSITY WHEN TRANSLATING VIETNAMESE SALES CONTRACT INTO ENGLISH EQUIVALENTS ... K48B FLD - Vinh University Thesis title: some problems encountered by the 4TH year English students at Vinh University when tranSLATing Vietnamese Sales Contracts into English equivalents survey ... 48B1-B2 Students thoughts and opinions about translating Vietnamese sales contracts collected by the survey Some main problems are encountered by English students on translating words, grammar in sales...
 • 54
 • 427
 • 5

Báo cáo khoa học: "Some Problems in the Mechanical Translation of German" pdf

Báo cáo khoa học:
... excludes the possibility of it being nominative, then the relative pronoun may be taken to be the subject of the clause This applies to about half of all the instances where the function of the relative ... fact only in subordinate clauses and in the part of a main clause after the finite verb Since in a main clause, unless it is interrogative or imperative, the finite verb must normally be the second ... scheme * The P in parentheses indicates that if a prepositional phrase occurs before the subject in the German, it is to be retained in the same position in the English translation Mechanical Translation...
 • 7
 • 112
 • 0

Some problems of non-linear oscillations in systems with large static deflection of elastic elements

Some problems of non-linear oscillations in systems with large static deflection of elastic elements
... self-excited and forced ones in the non-linear systems with large static deflection of the elastic elements when the mechanisms exciting these oscillations coexist In both problems there is a common ... + /1 sin Ip + p f i COS ip, sin ip — (1.2.6) SOME PROBLEMS OF NON-LINEAR OSCILLATIONS IN SYSTEMS WITH LARGE STATIC w h e r e R(0 , Bi) = R ( A h 0) = C o m p a rin g th e coefficients of the ... deflection Nam ely, w h en th e initial sy s te m SOME PROBLEMS OF NON-LINEAR OSCILLATIONS IN SYSTEMS WITH LARGE STATIC 13 has a hard characteristic, the resonance curve may belong to a soft...
 • 19
 • 58
 • 0

Some problems in protein protein interaction network growth processes

Some problems in protein protein interaction network growth processes
... without investigation into the links between biological molecules, in particular, protein- protein interactions (PPI) Protein- protein interactions are physical contacts between two or more proteins ... nodes are proteins and edges are protein- protein interactions Usually, a PPI network represents a collection of protein- protein interaction data in an organism For example, by incorporating all ... phenotype, we need to investigate protein- protein interaction (PPI), metabolic and gene regulation networks in addition to studying individual genes and their proteins [9, 71] Since PPI networks are available...
 • 124
 • 38
 • 0

A study on prepositions of direction and some errors made by vietnamese learners

A study on prepositions of direction and some errors made by vietnamese learners
... research for my graduation paper: A study on prepositions of direction and some errors made by Vietnamese learners Your answers play a very important and useful part, making a great contribution ... compound prepositions cannot 30 CHAPTER III SOME ERRORS MADE BY VIETNAMESE LEARNERS, FINDINGS AND IMPLICATION Some errors made by Vietnamese learners To research and analyze some errors about prepositions ... kinds of preposition and research errors made by learners of all countries in the word, but only prepositions of direction and some errors made by Vietnamese learners Methods of the study As I said...
 • 55
 • 480
 • 2

A CASE STUDY ON COMMON PROBLEMS IN LEARNING BUSINESS ENGLISH VOCABUALRY IN THE BOOK “BUSINESS BASICS” FACED BY THE 1ST YEAR STUDENTS AT VIETNAM UNIVERSITY OF COMMERCE, AND SOME SUGGESTED SOLUTIONS

A CASE STUDY ON COMMON PROBLEMS IN LEARNING BUSINESS ENGLISH VOCABUALRY IN THE BOOK “BUSINESS BASICS” FACED BY THE 1ST YEAR STUDENTS AT VIETNAM UNIVERSITY OF COMMERCE, AND SOME SUGGESTED SOLUTIONS
... the book Business Basics” towards the 1st year students in VUC and the teaching implications to be taken into consideration to eliminate these Aims of the study a To specify the most common problems ... foreign languages that emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of learning a language CLT places great emphasis on helping students use the target language in a variety of contexts ... teaching is done in the target language Instead, readings in the target language are translated directly and then discussed in the native language, often precipitating in- depth comparisons of the...
 • 42
 • 371
 • 2

THE FIRST YEAR – LANGUAGE STUDENTS’ DIFFICULTIES IN PARAGRAPH WRITING AND SOME APPROPRIATE STRATEGIES TO SOLVE THESE PROBLEMS AT THE NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

THE FIRST YEAR – LANGUAGE STUDENTS’ DIFFICULTIES IN PARAGRAPH WRITING AND SOME APPROPRIATE STRATEGIES TO SOLVE THESE PROBLEMS AT THE NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY
... students at NEU, but due to the limited scope and time, it is confined to finding out the students’ errors in paragraph writing and suggesting some new teaching strategies to solve the students’ problems ... improving students’ writing skill by studying the issues related to the ineffectiveness in teaching paragraph writing at NEU The following questions are given to find out the students’ difficulties in ... part in writing because they are used to link the ideas in paragraph to make the writing transparent and understandable Without linking words, the writing is confusing and illogical because the...
 • 61
 • 471
 • 1

corporate social responsibility – csr some theoretical problems and demand for managing changes related to csr in vietnam.

corporate social responsibility – csr some theoretical problems and demand for managing changes related to csr in vietnam.
... everyone for always believing in and supporting for me NGUYEN THI HUONG MAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR : SOME THEORETICAL PROBLEMS AND DEMAND FOR MANAGING CHANGES RELATED TO CSR IN VIETNAM ... implementing CSR into business in Vietnam Then, this paper also points out some challenges and theoretical problems of CSR then shows the demands for managing changes related to CSR in Vietnam ... attentions and actions from the government and companies This paper aims to discover how the companies to implement CSR in Vietnam then show some theoretical problems and the demand for managing changes...
 • 66
 • 188
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: BÁO cáo THỰC tập CHUYÊN NGÀNH k132016Tổng hợp bột ha từ vỏ sò và thử nghiệm hoạt tính hấp phụ với ion đồng (II)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnThuật toán đơn hình đối ngẫu và ứng dụng trong tái tối ưu hóa với ràng buộc phụquy trình sản xuất mè xửng truyền thốngbài tập ankan hay dành cho lớp 11NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘIĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập