ĐỀ tài xây DỰNG DỊCH vụ CHAT TRÊN MẠNG

Đề tài : " Xây dựng dịch vụ chát trên điện thoại " pot

Đề tài :
... GIỚI THIỆU BK Exit Xuất phát từ nhu cầu ứng dụng thực tế em chọn đề tài Xây dựng dịch vụ Chat mạng”, dựa theo mô hình Client_Server ngôn ngữ lập trình Java.Chương trình chạy ... chương trình Xây dựng chương trình Thiết kế chương trình Exit Hạn chế hướng phát triển chương trình GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI BK Exit  Mục đích chương trình Company Chat cung cấp dịch vụ nhằm giúp ... - Thay đổi Password - Đổi phông chữ thể - Đổi màu cho phông chữ - Đổi màu cho background thể Xây Dựng chương trình BK Chương trình thực Server Chương trình thực Client Exit Chương trình thực...
 • 19
 • 112
 • 0

Xây dựng dịch vụ Chat trên mạng.doc

Xây dựng dịch vụ Chat trên mạng.doc
... GVHD : Hồ Sỹ Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng CHƯƠNG SVTH: Bùi Thi Thu Hiền Trang 37 GVHD : Hồ Sỹ Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng MỘT SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG INTERNET I- Chat- Tán gẫu mạng: ... Hồ Sỹ Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng VI- Một số dịch vụ chat thông dụng khác: Ngoài dịch vụ trên, dịch vụ chat thông dụng, loại chat có tính riêng có mục đích phục vụ giúp người sử dụng ... Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng 7.7 Userhost message 36 7.8 Ison message 36 CHƯƠNG III: MỘT SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG I- Chat- Tán gẫu mạng .39 II- Dịch vụ Chat...
 • 112
 • 1,505
 • 26

Xây dựng dịch vụ chat trên mạng

Xây dựng dịch vụ chat trên mạng
... GIỚI THIỆU BK Exit Xuất phát từ nhu cầu ứng dụng thực tế em chọn đề tài Xây dựng dịch vụ Chat mạng , dựa theo mô hình Client_Server ngôn ngữ lập trình Java.Chương trình chạy Demo ... dung chương trình Xây dựng chương trình Thiết kế chương trình Hạn chế hướng phát triển GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI BK Exit  Mục đích chương trình Company Chat cung cấp dịch vụ nhằm giúp đỡ người ... phí MỘT SỐ KỸ THUẬT LIÊN QUAN BK Exit  Sử dụng mô hình mạng Client/Server, Giao thức TCP/IP  Cổng kết nối em dùng cổng 55 cho Company Chat, 333 cho file  Sử dụng Socket kỹ thuật multithread...
 • 19
 • 403
 • 13

Xây dựng dịch vụ chat trên mạng

Xây dựng dịch vụ chat trên mạng
... Sỹ Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng CHƯƠNG SVTH: Bùi Thi Thu Hiền Trang 37 GVHD : Hồ Sỹ Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng MỘT SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG INTERNET I- Chat- Tán gẫu mạng: Mời ... Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng 7.7 Userhost message 36 7.8 Ison message 36 CHƯƠNG III: MỘT SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG I- Chat- Tán gẫu mạng .39 II- Dịch vụ Chat ... Hồ Sỹ Bàng Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng VI- Một số dịch vụ chat thông dụng khác: Ngoài dịch vụ trên, dịch vụ chat thông dụng, loại chat có tính riêng có mục đích phục vụ giúp người sử dụng...
 • 112
 • 265
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG ppt

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG ppt
... ứng dụng thực tế em chọn đề tài Xây dựng dịch vụ Chat mạng , dựa theo mô hình Client_Server ngôn ngữ lập trình Java.Chương trình chạy Demo công ty xăng dầu Phú Khánh NỘI DUNG Giới thiệu Một số ... tình giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình làm đồ án  Công ty xăng dầu Phú Khánh tạo điều kiện tốt Exit cho em thực đồ án ... dung chương trình Xây dựng chương trình Thiết kế chương trình Hạn chế hướng phát triển Exit GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI BK Exit  Mục đích chương trình Company Chat cung cấp dịch vụ nhằm giúp đỡ...
 • 19
 • 316
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, nhận thức về giá cả đến sự thoả mãn khách hàng hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet trên mạng truyền hình cáp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, nhận thức về giá cả đến sự thoả mãn khách hàng hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet trên mạng truyền hình cáp tại Thành phố Hồ Chí Minh
... d ch v n s th a mãn c a khách hàng s d ng d ch v Internet m ng truy n hình cáp 1.4.2 Ph m vi nghiên c u Th c hi n nghiên c u nh ng khách hàng s d ng d ch v internet truy n hình cáp t i TP.HCM ... i v i khách hàng ng c a TV-Net gia t ng khách hàng s th a mãn (H , 2009) Gi thuy t th nh t c ngh nh sau: H1: Khi ph ng ti n h u hình c khách hàng ánh giá t ng ho c gi m s th a mãn khách hàng s ... xác giá c nh s th a mãn khách hàng ch t l ng d ch v , y u t th hai c nh n th c S th a mãn khách hàng k t qu c a v giá tr nh n c a khách hàng, giá tr c o b ng m i quan h gi a ch t l c ng d ch v giá...
 • 122
 • 73
 • 0

Kế hoạch xây dựng dịch vụ Internet trên địa bàn xã Long Điền B

Kế hoạch xây dựng dịch vụ Internet trên địa bàn xã Long Điền B
... khách hàng truy cập Máy b trí cho đảm b o không gây ồn 1.2 Mặt kinh doanh: - Tại địa < /b> b n < /b> Xã < /b> Long < /b> Điền B, gần trường THPT Uỷ Ban xã < /b> Long < /b> Điền B Vì khu vực đông dân cư địa < /b> b n < /b> thành phố, nên mặt ... Trí Trang Kế < /b> Hoạch < /b> Xây < /b> Dựng < /b> Dịch < /b> Vụ < /b> Internet < /b> GVHD: Cao Minh Toàn + Dịch < /b> vụ < /b> Internet < /b> Đăng Khoa Long < /b> Kiến, Chợ Mới –An Giang + Chỉ nghiên cứu kế < /b> hoạch < /b> cụ thể cho việc thành lập sở dịch < /b> vụ < /b> Internet < /b> ... phẩm - Dịch < /b> vụ < /b> kế < /b> hoạch < /b> đầu tư: 2.1 Dịch < /b> vụ < /b> đặc trưng: SVTH: Nguyễn Hữu Trí Trang Kế < /b> Hoạch < /b> Xây < /b> Dựng < /b> Dịch < /b> Vụ < /b> Internet < /b> GVHD: Cao Minh Toàn - Cơ sở chọn dịch < /b> vụ < /b> ADSL VNN Tốc độ truy cập nhanh, B n...
 • 20
 • 147
 • 0

BÁO CÁO "ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH SOCKET VÀ HỆ MÃ HÓA CÔNG KHAI RSA ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT TRÊN MẠNG LAN " docx

BÁO CÁO
... đồ lập trình socket hướng kết nối 2.2 Thuật toán hóa RSA Phương pháp sử dụng thuật toán hóa công khai RSA (được đặt tên từ ba nhà phát minh Ron Rivest, Adi Shamir Leonard Adleman), sử dụng ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 2.1 Lập trình socket Trong lập trình mạng dùng Socket, không trực tiếp truy cập vào thiết bị mạng để gởi ... giá trị e người nhận biết giá trị d Đây thuật toán hóa khóa công khai với khóa công khai KU = {e,n} khóa riêng KR = {d,n} Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại...
 • 5
 • 401
 • 3

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng trõ chơi tetris trên hệ điều hành android

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng trõ chơi tetris trên hệ điều hành android
... Xây dựng trò chơi Tetris hệ điều hành Android - Chương 7: Kết luận hướng phát triển GVHD: Ths Lâm Hoài Bảo Trang 14 Xây dựng trò chơi Tetris hệ điều hành Android CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ... 39 Xây dựng trò chơi Tetris hệ điều hành Android 3.2.3 Lƣu đồ giải thuật GVHD: Ths Lâm Hoài Bảo Trang 40 Xây dựng trò chơi Tetris hệ điều hành Android GVHD: Ths Lâm Hoài Bảo Trang 41 Xây dựng ... 47 Xây dựng trò chơi Tetris hệ điều hành Android GVHD: Ths Lâm Hoài Bảo Trang 48 Xây dựng trò chơi Tetris hệ điều hành Android CHƢƠNG GAME FRAMEWORK[1] 5.1 TỔNG QUAN - Đây phần tảng để xây dựng...
 • 99
 • 275
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
... thang đo nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ 3G mạng Mobifone khách hàng Rịa Vũng Tàu 48 4.3.4 Xem xét mối tương quan nhân tố với định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone Rịa Vũng Tàu ... trình định mua tác động ảnh hưởng đến định mua khách hàng 17 2.6 Các mô hình nghiên cứu định sử dụng dịch vụ khách hàng 19 2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone ... hưởng đến định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone BRVT 2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ 3G Mobifone khách hàng Rịa Vũng Tàu Trên sở lý thuyết, cộng với mô hình nghiên cứu trình...
 • 128
 • 146
 • 2

MỘT SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG INTERNet

MỘT SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG INTERNet
... voice chat mạng có Yahoo chat Sau số dịch vụ chat thông dụng : II- Dịch vụ Chat IRC (Internet Relay Chat) Giới thiệu hoạt động IRC Hiện text chat mạng nhiều phổ biến IRC (Internet Relay Chat) ... cài đặt dịch vụ nhắn tin ngắn SMS vào điện thoại di động VI- Một số dịch vụ chat thông dụng khác: Ngoài dịch vụ trên, dịch vụ chat thông dụng, loại chat có tính riêng có mục đích phục vụ giúp ... khác Internet, mạng Lan… Ở chương em tìm hiểu số dịch vụ Chat thông dụng nay, số công cụ khác tham gia vào dịch vụ mạng Internet: - Hiện có hai loại Chat thông dụng là: Text Chat Voice Chat - Dịch...
 • 15
 • 548
 • 3

Đề tài xây dựng hệ thống thông tin mạng

Đề tài xây dựng hệ thống thông tin mạng
... THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN 61 5.1 Giới thiệu .61 5.2 Phân tích yêu cầu 62 5.2 Thiết kế, xây dựng hạ tầng thông tin 64 5.3 Thiết kế, xây dựng dịch ... loại mạng khác Chức định tuyến (dẫn đường “routing”) cho gói tin từ mạng sang mạng Các gói tin truyền mạng cần biết đường để đến đích (chuyển từ mạng đến mạng khác), thông tin lưu trữ đường gói tin ... tầng sở hệ thống thông tin Hình 3.1: Mô hình kiến trúc an ninh thông tin doanh nghiệp • Chiến lược doanh nghiệp: (Xây dựng mô hình quản lý nguy an ninh thông tin) o Bảo vệ liệu doanh nghiệp, tài...
 • 73
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những dự định trong tương lai nhằm xây dựng dịch vụ chất lượng của nghiapham studiodịch vụ chát trên mạngdịch vụ chat trên mạngdịch vụ chat trên mạng internetđề tài xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ phong cách của trần thanh cươngxây dựng dịch vụ trên webtài liệu đồ án môn học chuyên đề oracle đề tài xây dựng phần mềm xếp hạng giải vô địch bóng đá kết nối cơ sở dữ liệu với orac pdfde tai xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn huyện krông ana tỉnh đăklăkđề tài xây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namxây dựng dịch vụ trên servertrình nghiệp vụ để xây dựng dịch vụ hành chính công liên thôngđề tài xây dựng phần mềmđề tài quản trị dịch vụđề tài xây dựng web conferenceđề tài xây dựng website quảng báĐất nước (nguyễn khoa điềm) ngữ văn 12Dạy hat chau vẽ ông mặt tròi phát triển thẩm mĩĐề tài đèn giao thôngBài nhôm hóa học 9Biến dạng của thân dưới lòng đất khám phá bản thânBài sơ lược về mĩ thuật thời lê (từ thế ki XV đến đầu thế kỉ XVIII) mỹ thuật 8Bài công suất điện vật lý 9Bài địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo) địa lí 6Bài định luật bảo toàn khối lượng hóa học 8Bài giảng điện tử mầm non đề tài truyện quả trứngbài giảng làm quen với chữ cái e êBÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC làm quen chữ cái o,ô,ơ, tiết 2 làm quen với toánTiểu luận Thành lập công ty TNHH Smile Land, là một khu vui chơi bao gồm cả phục vụ ăn uốngde thi hk1 môn toán lớp 4dap an 2016 2017Đề tài Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải pháp hoàn thiệnĐề tài sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phátTiểu luận Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong Công ty thương mại GMCXây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt mayTuần 15 đọc thêm vi hànhTiểu luận Chiến lược phát triển kinh doanh công ty cổphần viễn thông tin học bưu điện giai đoạn 2010 – 2020