ĐỒ án QUẢN TRỊ MẠNG máy TÍNH

Đồ án quản trị mạng máy tính

Đồ án quản trị mạng máy tính
... cấp dịch vụ quản máy trạm VII Các mô hình ứng dụng mạng: Mạng ngang hang (Peer to Peer): Mạng ngang hàng cung cấp việc kết nối máy tính máy tính đóng vai trò phục vụ Một máy tính mạng vừa Client ... Workgroup: Trong mô hình máy tính có quyền hạng ngang máy tính chuyên dụng làm nghiệp vụ cung cấp dịch vụ hay quản lý Các máy tính tự bảo mật quản lý tài nguyên riêng Đồng thời máy tính cục tự chứng ... Phần 1: Tổng quan mạng máy tính I Định nghĩa Mạng Máy Tính: Mạng máy tính nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi kết nối với thông qua phương tiện truyền...
 • 80
 • 1,398
 • 11

đồ án quản trị mạng máy tính

đồ án quản trị mạng máy tính
... (A) Trong nội mạng Lan, có máy tính tạo nhiêu Host (A) Primary DNS Trong Lab này, Primary DNS Server có thêm máy tính Secondary DNS Server Client Do ta tiến hành tạo Host (A) cho máy tính 51 ... nhiều cách để tiến hành nhóm máy tính vào user class thích hợp, Admin tiến hành nhập tay máy tính DHCP client triển khai Group Policy thông qua file thực thi gán xuống cho máy client theo chức Log ... Chọn card mạng CROSS Destination: Chọn NetID lớp mạng cần tương tác đến (ở lớp mạng 0.x cần tương tác đến lớp mạng 2.x) => Đánh vào NetID 192.168.2.0 Network mash: Mặc định theo lớp mạng 2.x Gateway:...
 • 68
 • 616
 • 3

đồ án kỹ thuật viễn thông Quản tri mạng máy tính khách sạn phúc Thành

đồ án kỹ thuật viễn thông Quản tri mạng máy tính khách sạn phúc Thành
... Tng v tng ca Khỏch Sn cỏch 5m Tng2: ban qun tr Cầu thang Phòng kế toán Phòng Phó Giám đốc Kinh doanh Phòng họp Phòng Máy tính Một số phòng ban khác Phòng Giám Đốc Phó Giám Đốc Hành tổ chức ... khỏch sn nhỏ nh khỏch sn phúc thnh thỡ yờu cu cỏc mỏy trm khụng cn thit cú cu hỡnh cao gim tri phớ thit b lp t em ngh s ng cỏc mỏy trm nh sau.Cỏc mỏy trm cú : Các máy trạm có : Mn hỡnh 17CPU ... mỏy Acer Aspire RC 900 bit hn v loi mỏy ny kớnh mong thy cụ c bi ti liu sau Đó máy Acer Aspire RC 900 để biết loại máy kính mong thầy cô đọc tài liệu sau H thng cú ch s dng gm: TV, radio, xem...
 • 29
 • 96
 • 0

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề quản trị mạng máy tính

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề quản trị mạng máy tính
... Internet Lập trình I Cơ sở liệu Nguyên lý hệ điều hành Lắp ráp cài đặt máy tính Mạng máy tính Hệ quản trị CSDL Kỹ thuật truyền số liệu (*) Cấu trúc liệu giải thuật Quản trị CSDL Khách/chủ Lập trình ... 44 Lập trình mạng (*) Phân tích thiết kế hệ thống Công nghệ mạng không dây Quản lý dự án CNTT Quản trị mạng Lập trình JAVA ISA Thiết kế Web Bảo trì hệ thống mạng Lắp đặt hệ thống cáp mạng (*) ... đun đào tạo nghề: 3285h + Thời gian học lý thuyết: 1125 h; + Thời gian học thực hành: 2160 h DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN Danh mục môn học, mô đun đào tạo...
 • 4
 • 612
 • 20

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về điều động, tuyển dụng, hợp đồng và chế độ chính sách đối với người làm quản trị mạng máy tính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh hà nam

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về điều động, tuyển dụng, hợp đồng và chế độ chính sách đối với người làm quản trị mạng máy tính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh hà nam
... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH TẠM THỜI Về điều động, tuyển dụng, hợp đồng chế độ sách người làm quản trị mạng máy tính quan hành ... Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng cho người điều động, tuyển dụng hợp đồng làm nhiệm vụ quản trị mạng máy tính quan hành Nhà nước tỉnh Nam Điều Giải thích từ ngữ Trong quy định này, từ ngữ ... hành Nhà nước tỉnh Nam Ban hành kèm theo Quy t định số: 601/QĐ-UB ngày 07 tháng năm 2004 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định áp dụng quan trang...
 • 5
 • 503
 • 2

Quyết định Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Quản trị mạng máy tính

Quyết định Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Quản trị mạng máy tính
... đun đào tạo nghề tự chọn trường lựa chọn theo kiến nghị chương trình khung xác định theo quy định chương trình khung Trên sở quy định trường tự xây dựng, thẩm định ban hành chương trình chi ... tạo nghề chương trình khung để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ cấp nghề tuỳ theo nhu cầu người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học dễ dàng học liên thông lên trình độ cao ... đun đào tạo nghề tự chọn trường lựa chọn theo kiến nghị chương trình khung xác định theo quy định chương trình khung Trên sở quy định trường tự xây dựng, thẩm định ban hành chương trình chi...
 • 14
 • 504
 • 5

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (30)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (30)
... – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề thi: DA SCLRMT - LT3 0 I PHẦN BẮT BUỘC ... BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Trình bày trình POST máy tính Và lỗi thường xảy trình POST? Quá trình POST máy tính: - Máy tính "nuôi" nguồn gọi nguồn cấp trước - Khi bật công tắc nguồn mở, ... A - Quy trình lưu hệ thống phần mềm Noton Ghost 0.75đ + Bước 1: Thi t lập cho ổ đĩa CD khởi động trước + Bước 2: Khởi động chương trình Norton Ghost + Bước 3: Chọn Local/Paratition/ To Image +...
 • 4
 • 260
 • 0

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (1)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (1)
... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT0 1 Câu Nội dung I Phần bắt ... Server quản lý miền Máy chủ name server cục lại hỏi tiếp name server quản lý miền tham chiếu đến máy chủ quản lý miền com.vn Máy chủ quản lý com.vn dẫn máy name server cục tham chiếu đến máy chủ quản ... quan trọng giàn hoán chuyển Vì sao? Việc chuyển tiếp khung từ nhánh mạng sang nhánh mạng switch nhờ vào giải thuật giàn hoán chuyển Mô hình : 0,5 điểm Trang:4/ 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0,5 điểm Vẽ...
 • 6
 • 272
 • 6

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (2)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (2)
... phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT 02 Câu Nội dung Điểm I Phần bắt buộc So sánh giống ... 1 92. 168.1. 126 Broadcast IP: 1 92. 168.1. 127 + Net 2: Net ID: 1 92. 168.1. 128 Subnet mask: 25 5 .25 5 .25 5.1 92 Start IP Address: 1 92. 168.1. 129 End IP Address: 1 92. 168.1.190 Broadcast IP: 1 92. 168.1.191 + ... + Net 3: Net ID: 1 92. 168.1.1 92 Subnet mask: 25 5 .25 5 .25 5 .22 4 Start IP Address: 1 92. 168.1.193 End IP Address: 1 92. 168.1 .22 2 Broadcast IP: 1 92. 168.1 .22 3 Trang:5/ 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0,5 điểm 0,5...
 • 6
 • 575
 • 6

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (3)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (3)
... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT0 3 Câu Nội dung I Phần bắt ... gửi máy tính đến máy tính khác mạng; + Đều thi t bị có khả mở rộng mạng; + thi t bị hoạt động tầng mô hình OSI; + Đều sử dụng địa MAC để chuyển gói tin đến địa đích - Khác nhau: + Switch thi t ... độ nhỏ, nhờ cải thi n hiệu liên mạng tốt so với liên mạng Repeater hay Hub So sánh giống khác Brigde Switch - Giống nhau: + Đều học thông tin gói liệu mà nhận từ máy tính mạng; + Đều dựa vào thông...
 • 7
 • 179
 • 3

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (4)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (4)
... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT0 4 Câ Nội dung u I Phần bắt ... điểm - Thi t kế sơ đồ mạng vật lý - Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ứng dụng Trình bày cách xây dựng mạng LAN ảo? Để xây dựng mạng LAN ảo, cần phải xác định nhóm logic Nhóm máy tính (thi t bị) mạng ... thuộc vào vị trí thi t bị + Có thể dễ dàng di chuyển thi t bị từ mạng LAN ảo sang mạng LAN ảo khác + Mạng LAN ảo cho phép kiểm soát kiểm soát miền quảng bá kiếm soát tính bảo mật + Việc sử dụng...
 • 6
 • 163
 • 4

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (5)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (5)
... địa máy - Số mạng tối đa lớp B là: 21 4 -2 = 163 82 mạng - Mỗi mạng lớp B có khả quản lý được: 21 6 -2 = 65534 host ( 128 .0.0.0 đến 191 .25 5 .25 5 .25 5) + Địa lớp C : sử dụng cho mạng có số lượng 0,5 điểm máy ... - Bít cao có giá trị 110 - Byte cao sử dụng làm địa mạng, byte lại sử dụng làm địa máy - Số mạng tối đa lớp C là: 22 1 -2 = 2097150 mạng - Mỗi mạng lớp C có khả quản lý được: 28 -2 = 25 4 host (1 92. 0.0.0 ... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT0 5 Câ Nội dung u I Phần bắt...
 • 7
 • 236
 • 4

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (6)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (6)
... 1 92. 168.1. 126 1 92. 168.1. 127 0,5 điểm 1 92. 168.1. 128 25 5 .25 5 .25 5.1 92 1 92. 168.1. 129 1 92. 168.1.190 1 92. 168.1.191 0,5 điểm 1 92. 168.1.1 92 255 .25 5 .25 5 .22 4 1 92. 168.1.193 1 92. 168.1 .22 2 1 92. 168.1 .22 3 0,5 điểm 1 92. 168.1 .22 4 ... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT0 6 Câ Nội dung Điểm u I Phần ... 1 92. 168.1 .22 4 25 5 .25 5 .25 5 .22 4 Trang:7/ II Start IP Address: 1 92. 168.1 .22 5 End IP Addres: 1 92. 168.1 .25 4 Broadcast IP: 1 92. 168.1 .25 5 Cộng (I) Phần tự chọn, trường điểm … Cộng (II) Tổng cộng (I+II) điểm...
 • 8
 • 266
 • 4

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (7)

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (7)
... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 - 20 11) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: QTMMT_ LT0 7 Câu I Nội dung Phần bắt ... khiển vào ra: - Vào-ra chương trình - Vào-ra điều khiển ngắt - Truy cập trực tiếp nhớ - DMA - Bộ xử lý vào-ra Điểm 0,5 điểm Trình bày đặc điểm phương pháp? 0,5 điểm • Vào- chương trình: + Trong chương ... Người dùng từ xa phúc đáp lại giá trị tính toán sử dụng tiến trình xử lý chiều (hash) Máy chủ truy cập kiểm tra so sánh thông tin phúc đáp với giá trị hash mà tự tính Nếu giá trị việc xác thực thành...
 • 6
 • 187
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án quản trị mạng máy tính công ty potracođáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 quản trị mạng máy tínhquản trị mạng máy tínhđề tài đồ án chuyên ngành mạng máy tínhđồ án chuyên ngành mạng máy tínhtài liệu quản trị mạng máy tính mạng lan mạng wanđồ án môn học mạng máy tínhbài giảng quản trị mạng máy tínhđồ án tốt nghiệp mạng máy tínhđề thi quản trị mạng máy tínhđồ án thiết kế mạng máy tínhđồ án bảo mật mạng máy tínhđồ án quản trị mạng bằng windows server 2003đồ án quản trị mạng công nghệ thông tinđồ án quản trị mạng linuxCHUYÊN ĐỀ 4 SỐ PHỨCĐÁP án 400 câu TRẮC NGHIỆM LỊCH sử THẾ GIỚI GIAI đoạn 1945 2000Bai tap ve toa do trong khong gianPhuong phap toa do trong khong gianSIÊU ÂM TIM THAIĐề cương chi tiết môn học Điện tử công suất (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Phương Pháp Giải Toán Xác Suất Sinh Học Phan Khắc NghệĐề cương chi tiết môn học Cung cấp điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp giải toán về phép chia hết lớp 6Tiết đọc thư việnĐỌC CÁ NHÂN tiết đọc thư việnDInh ly ta let va van de lien quanEnglish 9 week 22 bài 22hệ thống kiến thức phần văn bản 9Tổng hợp đề speaking IELTS quý 1 2017 update 16 janBÀI dự THI vận DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO học SINH THCSĐề cương chi tiết môn học Vi xử lý (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Báo cáo vi sinh Biofilm (màng sinh học) và quy trình sản xuất thạch dừa từ vi khuẩn Acetobacter xylinumGiải Chi Tiết 99 Đề Thi Thử Quốc Gia Hóa Học quyển 1 Nguyễn Anh PhongBÁO CÁO VI SINH QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VÀ ỨNG DỤNG CHẾ BIẾN RƯỢU VANGTỔNG ÔN TẬP KIẾN THỨC TIẾNG ANH TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG , NGUYỄN BẢO TRANG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập