ĐỀ tài GIẤU TIN TRONG ẢNH BẰNG mã hóa LSB

Giấu tin trong ảnh bằng hóa LSB

Giấu tin trong ảnh bằng mã hóa LSB
... phương tiện chứa có tin giấu Phân phối Phương tiện chứa(audio, ảnh, video) Bộ nhúng thông tin Phương tiện chứa giấu tin Page Khóa giấu tin Luận văn tốt nghiệp: Giấu tin ảnh hóa LSB Hình 1.2: Lược ... cách hóa thông tin cần giấu hệ mật trước tiến hành giấu tin ảnh Đây phương pháp em tìm hiểu trình giấu tin ảnh 3.6.Lấy thông tin từ ảnh: a Trình tự thực : Lấy thông tin ẩn từ file ảnh Muốn ... tốt nghiệp: Giấu tin ảnh hóa LSB 2.5.2 Chức giấu thông tin: a Giấu đoạn văn bản: Đưa đoạn văn cần giấu vào sau thiết lập mật riêng cho tiến hành hóa đoạn văn với mật khẩu, sau hóa xong...
 • 41
 • 1,056
 • 10

Đề Tài Giấu Tin Trong Ảnh

Đề Tài Giấu Tin Trong Ảnh
... txt) file ảnh Chức Giấu file ảnh( .bmp) file ảnh Giấu tin ảnh Giấu đoạn văn Giấu file văn Giấu file ảnh Hình 3.3 Sơ đồ giấu tin ảnh bitmap(.bmp) Mục đích: Là để giấu thông tin file ảnh Xây dựng ... Trang 17 Đề Tài: Giấu Tin Trong Ảnh Hình 1.4 Phân loại kỹ thuật giấu tin Theo sơ đồ đây, giấu tin đƣợc chia thành hai hƣớng giấu tin mật thủy vân số Giấu tin mật quan tâm chủ yếu đến lƣợng tincos ... 46 Đề Tài: Giấu Tin Trong Ảnh Hình 4.2: Giao diện lấy thông tin từ ảnh Đối với giấu tệp văn giấu file ảnh tƣơng tự nhƣ giấu đoạn thông điệp Nhóm: Mai Văn Thủ - Trần Thanh Tâm Trang 47 Đề Tài: Giấu...
 • 52
 • 84
 • 0

Đề tài Ứng dụng ẩn giấu tin trong ảnh

Đề tài Ứng dụng ẩn mã và giấu tin trong ảnh
... em nghiên cứu cách thức giấu tin ảnh Bitmap, ảnh JPEG, ảnh Tif loại tin giấu đoạn văn bản, tệp Word chí giấu ảnh ảnh… Từ em chọn đề tài : Ứng dụng ẩn giấu tin ảnh Đề tài em gồm chương : - ... khiển truy cập ứng dụng an toàn bảo mật thông tin Để tìm hiểu sâu công nghệ giấu tin ảnh đề tài em tiến hành tìm hiểu phương pháp để giấu tin, cách thức giấu tin giấu loại tin khác Ở đề tài em nghiên ... cầu giấu tin kỹ thuật giấu tin ảnh phụ thuộc vào hệ thống thị giác người Ngày nay, ảnh số sử dụng phổ biến giấu tin ảnh đem lại nhiều ứng dụng quan trọng nhiều lĩnh vực đời sống xã hội 2.2.5 Giấu...
 • 66
 • 176
 • 0

đồ án tốt nghiệp tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu kín trong ảnh

đồ án tốt nghiệp tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, xây dựng ứng dụng tích hợp mật mã vào giấu kín trong ảnh
... giấu tin ảnh ,xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu tin ảnh Các hệ mật cổ điển gồm: - Hệ mật dịch vòng - Hệ mật Affine - Hệ mật hoán vị - Hệ mật Viginere Hệ mật cổ ... Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin ảnh ,xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu tin ảnh Giấu thông tin ảnh đen trắng Giấu thông tin ảnh màu ảnh xám Thông tin giấu đối ảnh Thông tin giấu nhiều ... 27 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin ảnh ,xây dựng ứng dụng tích hợp mật vào giấu tin ảnh 3.4 Các thuật toán giấu tin ảnh 3.4.1 Giấu tin ảnh thứ cấp 3.4.1.1 Đặt bài toán...
 • 126
 • 248
 • 2

Giấu tin trong ảnh dựa trên ma trận tần số

Giấu tin trong ảnh dựa trên ma trận tần số
... thông tin vật mang Chƣơng giới thiệu ảnh số khả giấu tin mật áp dụng định dạng CHƢƠNG GIẤU TIN MẬT TRONG ẢNH SỐ 2.1 Ảnh số Thông thƣờng thu nhận ảnh số từ phƣơng pháp sau [4]: - Số hóa ảnh chụp ảnh ... áp dụng ảnh số, đặc biệt ảnh JPEG số phƣơng pháp giấu tin mật ảnh dựa miền tần số Chƣơng 3: Chƣơng trình giấu tin ảnh JPEG Chƣơng trình bày cách sử dụng giải thuật giấu tin F5 dùng mã ma trận ... CHƢƠNG GIẤU TIN MẬT TRONG ẢNH SỐ 23 2.1 Ảnh số 23 2.1.1 Biểu diễn ảnh số 23 2.1.2 Các tham số ảnh số 26 2.1.3 Nén ảnh 27 2.2 Giấu tin mật ảnh...
 • 90
 • 161
 • 0

Báo cáo MẬT VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU Giấu tin trong ảnh số

Báo cáo MẬT MÃ VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU Giấu tin trong ảnh số
... lệ hao hụt Số Giai heo đoạn khảo sát Hao hụt Mẹ đè Kẹt lồng úm Tiêu chảy Tổng khác (con) Số heo (con) Tỉ lệ (%) Số heo (con) Tỉ lệ (%) Số heo (con) Tỉ lệ (%) Số heo (con) Tỉ lệ (%) Số heo (con) ... 417 146 1.40 Tổng 84 853 233 1.19 Một số hình ảnh heo tiêu chảy Bảng 3:Tình trạng tiêu chảy theo lứa đẻ Giai đoạn Lứa đẻ Số bầy ( bầy) Tổng số heo Tổng số khảo sát lượt tiêu (con) chảy (lượt) ... 0 84 853 233 1.19 Σ Σ giai đoạn Tổng Bảng 6: Tình trạng tiêu chảy theo số sơ sinh Số sơ Giai đoạn Số bầy theo Số heo khảo Số lượt tiêu Tỉ lệ (%) sinh (con) dõi ( bầy) sát (con) chảy (lượt) < 10...
 • 14
 • 233
 • 0

giấu tin trong ảnh và bài toán trao đổi - xác thực đề thi

giấu tin trong ảnh và bài toán trao đổi - xác thực đề thi
... - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ THỊ LUYẾN GIẤU TIN TRONG ẢNH VÀ BÀI TOÁN TRAO ĐỔI - XÁC THỰC ... liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 17 Chương MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH 2.1 Kỹ thuật giấu tin Chen - Pan - Tseng Trong lĩnh vực giấu tin, kỹ thuật giấu tin CPT (Chen - Pan - Tseng) nhận nhiều ... số ảnh hệ giấu tin nên có số đặc điểm tính chất giống giấu tin ảnh Đó là: - Phương tiện chứa ảnh hai chiều tĩnh - Thủy vân ảnh tác động lên liệu ảnh không làm thay đổi kích thước ảnh - Thông tin...
 • 71
 • 67
 • 0

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnhgiấu tin

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnh có giấu tin
... việc phát tồn tin mật giấu, ta tìm cách để nâng cao độ an toàn cho kỹ thuật giấu tin Xuất phát từ vấn đề đặt thực đề tài luận văn Kỹ thuật giấu tin ảnh nghiên cứu khả phát ảnh giấu tin ... - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 48 3.1 Bài toán phân tích tin giấu 48 3.2 Phân loại phƣơng pháp phát ảnh giấu tin 49 3.3 Một số kỹ thuật phát ảnh ... xem ảnh thị giác, liệu ảnh không thay đổi theo thời gian Điều tạo khác biệt lớn kỹ thuật giấu tin ảnh với kỹ thuật giấu tin audio hay video  Kỹ thuật giấu phụ thuộc loại ảnh Kỹ thuật giấu tin...
 • 88
 • 81
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật lsb và kết hợp thuật toán rsa để giấu tin trong ảnh

Nghiên cứu kỹ thuật lsb và kết hợp thuật toán rsa để giấu tin trong ảnh
... thống giấu tin Chương Kết hợp kỹ thuật LSB thuật toán giấu tin ảnh Bitmap 24 bit Trong chương vào tìm hiểu cấu trúc hình ảnh Bitmap thuật toán RSA nghiên cứu trình giấu tin tách thông tin ảnh ... khác Để xây dựng kỹ thuật giấu tin liệu thường đòi hỏi thuật toán phức tạp Trong luận văn này, việc tìm hiểu khát quát giấu tin, kỹ thuật giấu tin Nghiên cứu số kỹ thuật giấu tin LSB thuật toán ... CHƯƠNG KẾT HỢP KỸ THUẬT LSB VÀ THUẬT TOÁN RSA GIẤU TIN TRONG ẢNH BITMAP 24 BIT 24 2.1 Cấu trúc ảnh Bitmap 24 2.2 Kỹ thuật giấu tin LSB 28 2.2.1 Quá trình giấu tin ...
 • 71
 • 34
 • 0

GIẤU TIN TRONG ẢNH

GIẤU TIN TRONG ẢNH
... trình giấu thông tin Thông tin giấu Phƣơng tiện chứa tin (audio, video, ảnh …) Hệ thống giấu tin Phƣơng tiện chứa tin giấu tin tin Khóa Hình 1.1 Sơ đồ chung cho trình giấu tin - Thông tin cần giấu ... thông tin ban đầu 1.2 Giấu tin ảnh 1.2.1 Tổng quan Hiện giấu tin ảnh chiếm tỉ lệ lớn chƣơng trình ứng dụng hệ thống giấu tin đa phƣơng tiện lƣợng thông tin đƣợc trao đổi ảnh lớn giấu tin ảnh đóng ... dùng đến ảnh gốc để so sánh đối chiếu 1.2.4 Các yêu cầu giấu tin ảnh Mục đích giấu tin cho ảnh bảo vệ quyền cho chủ sỡ hữu ảnh Những yêu cầu giấu tin cho ảnh là: Tính ẩn giấu tin chèn vào ảnh: Sự...
 • 40
 • 247
 • 0

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TINGIẤU TIN TRONG ẢNH

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ GIẤU TIN TRONG ẢNH
... nhm tng cng mn cho nh 1.1.2.7 Phõn tớch nh L khõu quan trng quỏ trỡnh x lý nh tin ti hiu nh Trong phõn tớch nh vic trớch chn c im l mt bc quan trng Cỏc c im ca i tng c trớch chn tu theo mc ... ta cú th quan tõm n mi quan h vựng lõn cn ca cỏc im nh Cỏc im nh cú th xp hng trờn mt li hỡnh vuụng, hoc li lc giỏc hoc theo mt cỏch hon ton ngu nhiờn vi Cỏch sp xp theo li hỡnh vuụng c quan tõm ... HIN I TNG 1.1 KHI QUT V X Lí NH 1.1.1 X lý nh l gỡ? Con ngi thu nhn thụng tin qua cỏc giỏc quan, ú th giỏc úng vai trũ quan trng nht Nhng nm tr li õy vi s phỏt trin ca phn cng mỏy tớnh, x lý nh...
 • 50
 • 360
 • 1

TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH

TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH
... nhiệm vụ: - Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin - Nghiên cứu cấu trúc ảnh BMP, ảnh xám ảnh PNG - Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin với dung lượng thông điệp lớn Kỹ thuật giấu tin với dung lượng lớn ... việc giấu tin Trong thuật toán khởi nguồn, thường kỹ thuật cho phép giấu ảnh vào video thời gian gần kỹ thuật cho phép giấu âm hình ảnh vào video 1.5.4 Giấu tin văn text Cũng giống giấu thông tin ... bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu nhiều thông tin Thông tin mật giấu kỹ đối tượng khác cho người khác không phát 1.4.2 Kỹ thuật giấu thông tin theo kiểu đánh giấu( watermarking)...
 • 43
 • 384
 • 2

GIẤU TIN TRONG ẢNH

GIẤU TIN TRONG ẢNH
... cầu giấu tin ảnh Những yêu cầu giấu tin cho ảnh là: - Tính ẩn giấu tin đƣợc chèn vào ảnh: Sự diện giấu tin ảnh không làm ảnh hƣởng tới chất lƣợng ảnh chèn tin Tính bền giấu tin: Cho phép tin ... nghiệm giấu tin 42 ảnh bitmap với kích cỡ khác đƣa đánh giá PSNR 7 Chương TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Khái niệm giấu tin ảnh Giấu thông tin kỹ thuật nhúng (embedding) lƣợng thông tin số ... đƣợc ảnh có quyền Giai đoạn tách tin, liệu khoá (bí mật) ảnh giấu tin (ảnh có chứa tin) làm liệu sở để tách tin từ ảnh có quyền 9 Hình 1.2 Quá trình giấu tin Hình 1.3 Quá trình tách tin Thông tin...
 • 33
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giấu tin trong ảnh màu bằng mã hóa lsbtài liệu giấu tin trong ảnhkỹ thuật được sử dụng để giấu tin trong ảnhphương pháp giấu tin trong ảnhhướng dẫn giấu tin trong ảnhkinh nghiệm giấu tin trong ảnhcông nghệ giấu tin trong ảnhgiấu tin trong ảnh nhị phântìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnhcác kỹ thuật giấu tin trong ảnhkỹ thuật giấu tin trong ảnh màukỹ thuật giấu tin trong ảnh sốthuật toán giấu tin trong ảnh màucác thuật toán giấu tin trong ảnhthuật toán giấu tin trong ảnh đen trắngGIAO AN TUAN 22NHỮNG THẤT bại của các CÔNG TY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ISO 9000Bài toán stick slip và một số phương pháp tìm nghiệm gần đúngDE CUONG ON TAP TOAN 6 GIUA HOC KY 2SKKN về công tác chủ nhiệm lớpỨng dụng định lí cơ bản của đại số để xét tính bất khả quy của đa thức trên trường hữu tỷfirst term test English 10Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmixTổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng Anh(Sách) 196 bài tập Cơ, Điện hay và khó vật lý 12 ôn thi đại họcĐỒ ÁNTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG PHANH CHO ôtô CON 4 CHỖA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKinh nghiệm sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường của cộng đồng người Thái tại ven hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu chế tạo vật liệu cao su compozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su butadien với than và nanosilicaNghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên và cao su nitril butadien với nanoclayGiới hạn dãy số và hàm số lớp 11Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường cẩm phú, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Ổn định hữu hạn hệ phương trình vi phân tuyến tínhĐO LƯỜNG và điều KHIỂNCƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập