Thi pháp huyền thoại trong tiểu thuyết của nguyễn bình phương

Thi pháp huyền thoại trong tiểu thuyết trăm năm cô đơn của g g MARQEZ

Thi pháp huyền thoại trong tiểu thuyết trăm năm cô đơn của g g MARQEZ
... chia làm chương: Chương 1: Cơ sở để nghiên cứu thi pháp huyền thoại Trăm năm đơn Chương 2: Thế giới thực mang tính ảo mộng Trăm năm đơn 10 Chương 3: Một số biểu thi pháp huyền thoại bình diện ... Chương CƠ SỞ ĐỂ NGHIÊN CỨU THI PHÁP HUYỀN THOẠI TRONG TRĂM NĂM CÔ ĐƠN 1.1 Một số vấn đề huyền thoại thi pháp huyền thoại 1.1.1 Khái niệm huyền thoại Khái niê ̣m huyền thoại xác định thuật ngữ ... điểm nghệ thuật đã bộc lộ tập trung tiểu thuyết Trăm năm đơn G. G.Marquez Bằng thủ pháp nghệ thuật độc đáo đặc sắc, tiểu thuyết Trăm năm đơn G. G.Marquez có ảnh hưởng lớn đến kĩ thuật sáng...
 • 98
 • 692
 • 4

Những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương

Những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương
... 2: Những cách tân mặt kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 3: Sử dụng yếu tố kỳ ảo - thủ pháp nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phƣơng Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình ... nhà văn thực Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương 34 Luận văn thạc sỹ Vũ Thị Phương Chương NHỮNG CÁCH TÂN VỀ MẶT KẾT CẤU TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG Theo lý thuyết lý ... Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương với mong muốn tìm nét nghệ thuật sáng tác tiểu thuyết Nguyễn Bình Phƣơng.Từ vị trí nhƣ đóng góp tác giả hành trình nỗ lực làm tiểu thuyết...
 • 111
 • 432
 • 3

THI PHÁP HUYỀN THOẠI TRONG SÁNG tác của FRANZ KAFKA

THI PHÁP HUYỀN THOẠI TRONG SÁNG tác của FRANZ KAFKA
... TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA FRANZ KAFKA NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN CHƯƠNG FRANZ KAFKA VÀ VẤN ĐỀ THI PHÁP HUYỀN THOẠI Franz Kafka nghiệp sáng tác Vấn đề huyền thoại thi pháp huyền thoại ... cứu MỞ ĐẦU Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG FRANZ KAFKA VÀ VẤN ĐỀ THI PHÁP HUYỀN THOẠI CHƯƠNG YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA FRANZ KAFKA NHÌN TỪ THẾ...
 • 32
 • 1,839
 • 10

Thi pháp hoàn cảnh trong tiểu thuyết bỉ vỏ của nguyễn hồng trước cách mạng

Thi pháp hoàn cảnh trong tiểu thuyết bỉ vỏ của nguyễn hồng trước cách mạng
... tạo hoàn cảnh 2.1.5 Hoàn cảnh qua cảm nhận nhân vật Một điểm đáng ý tiểu thuyết "Bỉ vỏ" Nguyên Hồng cảm nhận hoàn cảnh nhân vật Nói rõ hơn, hoàn cảnh không hoàn cảnh khách quan, mà hoàn cảnh ... thuật hoàn cảnh tác phẩm "Bỉ vỏ" Nguyên Hồng cha đợc đặt giải III Mục đích nghiên cứu Trong khoá luận này, tìm hiểu vấn đề: "Thi pháp hoàn cảnh tiểu thuyểt "Bỉ vỏ" Nguyên Hồng trớc cách mạng" với ... Khái niệm hoàn cảnh quan niệm nghệ thuật hoàn cảnh tác phẩm văn học thực Chơng Quan niệm nghệ thuật hoàn cảnh tiểu thuyết "Bỉ vỏ" Nguyên Hồng Cuối Tài liệu tham khảo chơng Khái niệm hoàn cảnh quan...
 • 60
 • 1,378
 • 6

Huyền thoại trong tiểu thuyết hoài niệm sói của giả bình ao luận văn thạc sỹ ngữ văn

Huyền thoại trong tiểu thuyết hoài niệm sói của giả bình ao luận văn thạc sỹ ngữ văn
... Trờng đại học vinh NGUYễN CÔNG LUậN HUYềN THOạI TRONG TIểU THUYếT HOàI NIệM SóI CủA GIả BìNH AO Chuyên ngành: lí luận văn học Mã số: 60.22.32 Luận văn thạc ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: TS ... Bỡnh Ao, Lờ Huy Tiờu khng nh: Ngụn ng tiu thuyt ca Gi Bỡnh Ao va c va kim, va cht phỏc va tao nhó, khụng chung hoa m ho nhoỏng, m l cỏi p bỡnh d[66] 7 Trong li ta truyn Quờ c ca Gi Bỡnh Ao, dch ... ho quang trớ tu v nhng c ao hi vng gi gm H S Hip cng ỏnh giỏ rt cao v trớ ca Gi Bỡnh Ao cỏc nh ng i Trung Quc Trong bi: Tiu thuyt ca Mc Ngụn vi c gi Vit Nam, ụng vit: Trong cỏc nh ng i Trung Quc...
 • 112
 • 750
 • 8

Huyền thoại trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass

Huyền thoại trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass
... hứng chủ đạo văn chương CHƢƠNG 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS 2.1 Các biểu tƣợng 2.1.1 Cái trống thiếc Cái trống biểu tượng xuất nhiều văn hóa cổ, thường ... đoán ý nghĩ Oskar tiên dự chết nhân vật có hư cấu huyền thoại Chƣơng 3: THI PHÁP HUYỀN THOẠI HÓA TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS 3.1 T hi pháp lặp lại Quan niệm tính chu kỳ, ... CHƢƠNG 1: GIỚI THUYẾT VỀ HUYỀN THOẠI VÀ TIỂU THUYẾT HUYỀN THOẠI THẾ KỶ XX 1.1 Khái niệm huyền thoại Trong luận văn này, sử dụng thuật ngữ huyền thoại với ý nghĩa bao gồm câu chuyện...
 • 7
 • 608
 • 9

Huyền thoại trong tiểu thuyết Cái trống thiếc của Gunter Grass

Huyền thoại trong tiểu thuyết Cái trống thiếc của Gunter Grass
... GIỚI THUYẾT VỀ HUYỀN THOẠI VÀ TIỂU THUYẾT HUYỀN THOẠI THẾ KỶ XX Chương 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS Chương 3: THI PHÁP HUYỀN THOẠI HÓA TRONG TIỂU THUYẾT ... 1.3 Huyền thoại tiểu thuyết kỷ XX 18 CHƯƠNG 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS 23 2.1 Các biểu tượng 25 2.1.1 Cái trống thiếc ... việc kỷ Và nay, Ulysse thứ huyền thoại độc giả nhà phê bình 22 CHƯƠNG 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS Sự quay trở với huyền thoại văn học kỷ XX không...
 • 83
 • 233
 • 0

Huyền thoại trong tiểu thuyết Quà của Chúa của Dorota Terakowska

Huyền thoại trong tiểu thuyết Quà của Chúa của Dorota Terakowska
... dịch Quà Chúa, khuôn khổ Giải thưởng văn học thường niên 2010 Tóm lại, chưa có đề tài mang tên Huyền thoại Quà Chúa Dorota Terakowska Đây công trình nghiên cứu khai thác tiểu thuyết Quà Chúa ... ngày rõ rệt Đặc biệt, huyền thoại sâu vào đời sống thể loại vài tượng riêng lẻ, mà ngược lại sáng tác huyền thoại hình thành nên dòng tiểu thuyết: tiểu thuyết huyền thoại Huyền thoại tác động lên ... Về yếu tố không – thời gian, tiểu thuyết huyền thoại kỉ XX cố gắng kết hợp nguyên tắc tổ chức không – thời gian tiểu thuyết huyền thoại Một mặt tiểu thuyết huyền thoại hướng phía tương lai mặt...
 • 79
 • 145
 • 0

Phương Thức huyền thoại trong tiểu thuyết Sống Đọa Thác Đày của Mạc Ngôn

Phương Thức huyền thoại trong tiểu thuyết Sống Đọa Thác Đày của Mạc Ngôn
... nét huyền thoại văn học tiểu thuyết Sống đọa thác đày Mạc Ngôn Chương Huyền thoại hoá cốt truyện, nhân vật Sống đọa thác đày Chương Huyền thoại hoá không gian, thời gian nghệ thuật Sống đọa thác ... biểu phương thức huyền thoại tiểu thuyết Sống đọa thác đày đánh giá mức độ thành công Thứ ba, chừng mực định, tương đồng, khác biệt Mạc Ngôn việc sử dụng phương thức huyền thoại Sống đọa thác đày ... đọa thác đày Chương 12 VÀI NÉT VỀ HUYỀN THOẠI TRONG VĂN HỌC VÀ TIỂU THUYẾT SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY CỦA MẠC NGÔN 1.1 Vấn đề huyền thoại văn học 1.1.1 Giới thuyết khái niệm huyền thoại Huyền thoại dân...
 • 113
 • 304
 • 1

Nghệ thuật huyền thoại trong tiểu thuyết vụ án của f kafka

Nghệ thuật huyền thoại trong tiểu thuyết vụ án của f kafka
... HIU QU V VAI TRề CA NGH THUT HUYN THOI TRONG TIU THUYT V N CA KAFKA 2.1 Hiu qu ca ngh thut huyn thoi tiu thuyt V ỏn ca Kafka Nh ta ó bit, sỏng tỏc ca F. Kafka l nhng sỏng tỏc thuc dũng hc phi lý ... sc n cuc i cng nh nhng sỏng tỏc ca Kafka Kafka sinh mt gia ỡnh cú ngi b lm kinh doanh rt thnh t, nhng luụn du tỡnh cm yờu thng i vi Kafka vỡ ụng khụng mun Kafka tr thnh ngi a su a cm Kớ c ca K ... ca F. Kafka ó cú nh hng ln n cỏc nh tiu thuyt hin i Sau qua i, nhng di sn ngh thut ca Kafka tip tc c phỏt huy bi nhiu ti li lc khỏc trờn th gii Michel Fragonard vit: Ch mt s tht l tớnh t Kafkaiens...
 • 52
 • 240
 • 0

Phân tích cốt truyện và thi pháp nhân vật trong tiểu thuyết Tấm Ván Phóng Dao của tác giả Mạc Can

Phân tích cốt truyện và thi pháp nhân vật trong tiểu thuyết Tấm Ván Phóng Dao của tác giả Mạc Can
... Thi pháp nhân vật tiểu thuyết “TVPD” Trong tiểu thuyết Tấm Ván Phóng Dao nhà văn dụng ý ba bi kịch nhân vật anh Hai “hoàng tử” , (ông Ba) cô Tư với người ngánh xiệc nghèo Từ cách đặt tên nhân ... cuối e/ Các nhân vật khác: Trong tiểu thuyết Tấm Ván Phóng Dao, dường nhân vật phụ tham gia câu chuyện trở nên bật góp phần tạo nên thành công cho tiểu thuyết Mạc Can xây dựng hình ảnh họ độc ... tử phóng dao đặt tình yêu vào Phương Nhưng bi kịch vỡ mộng phân chia xã hội giàu nghèo ngăn cách họ ngăn cách cấm đoạt tình yêu làm vị hoàng tử phân tâm lần phóng dao cuối e/ Các nhân vật...
 • 15
 • 54
 • 1

Đối sánh thi pháp huyền thoại trong lâu đài [f kafka] và trăm năm cô đơn [g g marquez] luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đối sánh thi pháp huyền thoại trong lâu đài [f kafka] và trăm năm cô đơn [g g marquez] luận văn thạc sỹ ngữ văn
... đại Nhưng đơn nhân vật tiểu thuyết Lâu đài Trăm năm đơn lại mang màu sắc huyền thoại nỗi đơn người đại Trong tiểu thuyết Lâu đài Trăm năm đơn, chất kiếp người không đơn với xã ... khác biệt Lâu đài Trăm năm đơn 15 Chương LÂU ĐÀI VÀ TRĂM NĂM CÔ ĐƠN HAI TRONG SỐ CÁC TÁC PHẨM ĐẶC SẮC CỦA “CHỦ NGHĨA HUYỀN THOẠI” THẾ KỈ XX 1.1 Mấy nét huyền thoại thi pháp huyền thoại tiểu ... khảo, luận văn chia làm chương: Chương 1: Lâu đài Trăm năm đơn - hai số tác phẩm đặc sắc chủ nghĩa huyền thoại kỉ XX Chương 2: Những điểm tương đồng Lâu đài Trăm năm đơn Chương 3: Những điểm...
 • 112
 • 446
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết của nguyễn bình phươngnhững cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của nguyễn việt hà wa cơ hội của chúa và khải huyền muộnthi pháp nhân vật trong truyện kiều của nguyễn duphương thức huyền thoại trong sáng tác của nguyễn ngọc tưnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượngbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ vănyếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết của phạm thị hoài và nguyễn bình phương qua một số tác phẩm tiêu biểuhuyền thoại ttrong tiểu thuyết cái trống thiếcthủ pháp tương phản trong tiểu thuyết nhà thờ đức bà paris của victor hugolời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngthi pháp thần thoại trong phong thầnnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của chu laiĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO BẠC NHÀ NƯỚCViết email trang trọng bằng tiếng AnhBộ công cụ giúp hoàn thành mọi mục tiêuMang tiếng Anh vào nhịp sống hằng ngàyPhát triển sự nghiệp với tiếng AnhDu lịch với tiếng Anhnghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B kháng từ caoon co tri tan xuat ban 1967 quyen 1 mong binh son 336 trangGiáo trình cơ bản NX11GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoHướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonThiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013Mẫu 2 3 4 báo cáo trường học an toànHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONBáo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌCCuộc đấu tranh của nhân dân miền nam (1961 –1965) chống chiến lược chiến tranh đặc biệt’’Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Tham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập