Nghiên cứu tái chế bùn đỏ thành chất keo tụ đa thành phần dùng cho xử lý nước thải

Nghiên cứu tái chế bùn đỏ thành chất keo tụ đa thành phần dùng cho xử nước thải

Nghiên cứu tái chế bùn đỏ thành chất keo tụ đa thành phần dùng cho xử lý nước thải
... chất keo tụ từ bùn đỏ Tân Rai  Nghiên cứu khả ứng dụng chất keo tụ xử độ đục, COD PO43Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính hóa bùn đỏ Nghiên cứu quy trình chế tạo chất keo tụ đa thành ... chế bùn đỏ thành chất keo tụ đa thành phần dùng cho xử nước thải vừa cần thiết lại có tính ứng dụng việc xử vấn đề môi trường Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu điều kiện tối ưu chế tạo chất ... mặt bùn đỏ 45 3.1.3 Kết phân tích thành phần hóa học bùn đỏ Tân Rai 46 3.2 Kết nghiên cứu trình chế tạo chất keo tụ đa thành phần từ bùn đỏ Tân Rai 47 3.2.1 Kết nghiên cứu trình hòa tách bùn đỏ...
 • 15
 • 21
 • 0

NGHIÊN CỨU TÁI CHẾ BÙN ĐỎ SAU QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BAUXIT TÂY NGUYÊN THÀNH VẬT LIỆU HẤP PHỤ HIỆU QUẢ ION FLO

NGHIÊN CỨU TÁI CHẾ BÙN ĐỎ SAU QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BAUXIT TÂY NGUYÊN THÀNH VẬT LIỆU HẤP PHỤ HIỆU QUẢ ION FLO
... to florua vi tt c cỏc nguyờn t, tr heli, neon v acgon [3,8] Trong t nhiờn flo gp ch yu dng ion florua húa tr 1, l thnh phn ca cỏc khoỏng nh floapatit [(Ca10F2)PO4)6], criolit (Na3AlF6) v flospar ... ch bựn sau quỏ trỡnh ch bin bauxit Tõy Nguyờn thnh vt liu hp ph hiu qu ion flo, mc ớch gúp phn nghiờn cu nhng kh nng tỏi s dng cht thi rn, gim thiu ụ nhim mụi trng ca quỏ trỡnh ch bin bauxit ... dn hm lng florua nc nhng vựng cú khoỏng húa florit thỡ hm lng flo nc cú th cao hn Nc ngm ng cú th mang theo s ụ nhim flo i xa ngun vi khong cỏch khỏ ln [3,4] 1.3.2 Tỡnh hỡnh ụ nhim florua v tỏc...
 • 66
 • 243
 • 1

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử nước thải khó xử vi sinh

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh
... khả xử vi sinh kém, sau vi sinh xử 16,2% COD – thấp số mẫu nước thải nghiên cứu Mẫu nước thải loại 1, 2, 3, có BOD/COD ≥ 0,5 nên nguyên tắc áp dụng hệ BHT để xử nước thải hiệu Kết nghiên ... [50-57] 1.4 Chế tạo xúc tác ảnh hƣởng phƣơng pháp chế tạo đến hoạt tính xúc tác 1.4.1 Chế tạo xúc tác Phương pháp chế tạo xúc tác ảnh hưởng đến hoạt tính độ ổn định xúc tác Các phương pháp chế tạo thường ... vậy, vi c sử dụng loại quặng thiên nhiên làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa pha lỏng mở khả ứng dụng phương pháp vào xử nước thải dệt nhuộm nói riêng, nước thải chứa chất hữu khó phân hủy sinh...
 • 37
 • 321
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh phú thọ để xử nước cấp dùng cho chế biến thực phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh phú thọ để xử lý nước cấp dùng cho chế biến thực phẩm
... Bộ công thơng Trờng cao đẳng công nghiệp thực phẩm ************************* Báo cáo đề tài Khoa học công nghệ cấp đề tài R&D Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh ... R&D Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu micro từ cao lanh phú thọ để xử nớc cấp dùng cho chế biến thực phẩm Chủ nhiệm đề tài: Th.s Hà Thị Lan Anh Cộng tác viên: Th.s Vũ Việt Thành ... nh thu c cao lanh ó s ch, dựng lm nguyờn liu cho tng hp zeolit X * X cao lanh bi nhit Cao lanh sau s ch rt khú chuyn hoỏ thnh zeolit bng quỏ trỡnh kt tinh thu nhit cu trỳc ca cao lanh rt bn...
 • 73
 • 417
 • 1

nghiên cứu cố định chủng vi khuẩn pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử nước thải công nghiệp chế biến sữa

nghiên cứu cố định chủng vi khuẩn pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử lý nước thải công nghiệp chế biến sữa
... iu kin cho h vi sinh vt d thớch nghi vi nc thi, qun hnh n gin, chi phớ x thp, d kt hp vi cỏc quỏ trỡnh x nc thi khỏcTrong phng phỏp lc sinh hc, vai trũ ca cỏc chng vi khun Pseudomonas ... qun th vi sinh vt vi s cú mt ca ng vt nguyờn sinh v mt s sinh vt khỏc Cỏc loi ny n vi sinh vt v s dng mt phn mng sinh hc lm thc n to thnh cỏc l nh ca mng trờn b mt cht mang Qun th vi sinh vt ... cha rt nhiu vi khun, trung bỡnh t vi triu n vi chc triu cỏ th mi-li-lớt Cỏc vi sinh vt hoi sinh cú nc thi l cỏc vi khun hiu khớ, k khớ hoc k khớ tu tin, ú in hỡnh l cỏc chng vi khun: Pseudomonas, ...
 • 89
 • 287
 • 0

Đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử nước thải công ty ống thép hòa phát

Đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phát
... NÔNG LÂM NGUYỄN THANH TUÂN ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM TRONG NƢỚC THẢI MẠ VÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU PHÈN SUNPHAT SẮT DÙNG CHO XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG TY ỐNG THÉP HÒA PHÁT Chuyên ngành : Khoa học môi ... tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá ô nhiễm nước thải mạ nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sun phát sắt dùng cho xử nước thải Công ty ống thép Hòa Phát Sự giúp đỡ Thầy, Cô giúp em vƣợt qua khó ... tâm Công nghệ Môi trƣờng Việt Nhật, với giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn PGS TS Trịnh Lê Hùng, em chọn đề tài: Đánh giá ô nhiễm nước thải mạ nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sun phát sắt dùng cho xử...
 • 79
 • 169
 • 1

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử nước thải khó xử vi sinh

Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh
... NHIÊN Vũ Thị Hậu NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO XÚC TÁC OXI HÓA PHA LỎNG VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓ XỬ LÝ VI SINH Chuyên ngành: Hóa lí thuyết hóa lí Mã số : 62 44 31 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƯỜI ... thích hợp để xử môi trường 1.4 Chế tạo xúc tác ảnh hƣởng phƣơng pháp chế tạo đến hoạt tính xúc tác 1.4.1 Chế tạo xúc tác Phương pháp chế tạo xúc tác ảnh hưởng đến hoạt tính độ ổn định xúc tác Trước ... chuyển tiếp làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa pha lỏng xử lí thuốc nhuộm hoạt tính nước thải dệt nhuộm tác nhân oxi hóa O2, làm tiền đề để xử chất hữu khó phân hủy sinh học nước thải nói chung...
 • 156
 • 265
 • 0

Đánh Giá Sự Ô Nhiễm Trong Nước Thải Mạ Và Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Phèn Sunphat Sắt Dùng Cho Xử Nước Thải Công Ty Ống Thép Hòa Phát

Đánh Giá Sự Ô Nhiễm Trong Nước Thải Mạ Và Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Phèn Sunphat Sắt Dùng Cho Xử Lý Nước Thải Công Ty Ống Thép Hòa Phát
... HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH TUÂN ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI MẠ VÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU PHÈN SUNPHAT SẮT DÙNG CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY ỐNG THÉP HÒA PHÁT ... CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Đánh giá ô nhiễm nước thải mạ công ty Ống thép Hòa Phát 35 3.1.1 Giới thiệu công ty ống thép Hòa Phát 35 3.1.2 Công nghệ sản xuất ... tiếp giáp Công ty thể hình sau .35 Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất nhà máy ống Thép Hòa Phát 37 Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải Công ty ống thép Hòa Phát...
 • 77
 • 70
 • 0

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử nước thải

Nghiên cứu động học của quá trình tạo màng trong lọc sinh học áp dụng cho xử lý nước thải
... thành: Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện yếm khí Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Quá trình hoạt động vi sinh vật điều kiện hiếu khí Quá trình ... 27 Nghiên cứu động học trình tạo màng lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải Thực nghiệm cho thấy, tính chất vật lý, sinh học trình lên men xử nớc thải đợc cho bảng II.3 dới đây: Các nghiên ... trình sinh học diễn phức tạp & phụ thuộc nhiều yếu tố Để nghiên cứu động học trình tạo màng thiết bị lọc sinh học áp dụng cho xử nớc thải, ta không tìm hiểu thuyết màng thuyết màng lọc: ...
 • 62
 • 393
 • 2

Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng
... dung nghiên cứu: 1) Mục tiêu: • Lựa chọn số thực vật thủy sinh sẵn có Việt Nam có khả xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng • Xây dựng mô hình thí nghiệm xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng ... sử dụng thực vật thủy sinh lựa chọn 2) Nội dung: • Thu thập tải liệu thực vật thủy sinh khả xử kim loại nặng nước • Lựa chọn loại thực vật thủy sinh sẵn có Việt Nam • Khảo sát mức độ ô nhiễm ... nghiệm sử dụng thực vật thủy sinh xừ nước thải ô nhiễm kim loại nặng Mô hình đơn giản dễ thiết ke qui mô lớn Một sổ kiến nghị: Các kết khảo sát m ức độ ô nhiễm kim loại nặng nước thải cùa thành...
 • 53
 • 326
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Nghiên cứu cải tiến thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt nhằm giảm chi phí xử nước thải sinh hoạt

BÁO CÁO THỰC TẬP-Nghiên cứu cải tiến thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt nhằm giảm chi phí xử lý nước thải sinh hoạt
... dụng thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt, chi phí ban đầu thấp, có công suất lọc lớn, tiết kiệm chi phí Và đề tài này, đề xuất triển khai cải tiến thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt nhằm xử sinh hoạt ... khí, giảm chi phí đầu tư chi phí vận hành góp phần hạn chế tồn nêu trên, mà nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cải tiến thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt nhằm giảm chi phí xử nước thải ... quy chuẩn nước thải sinh họat Việt Nam giới Nội dung 2: Tổng quan phương pháp xử nước thải sinh hoạt Nghiên cứu xử học Nghiên cứu xử hóa học hóa Nghiên cứu xử sinh học Nội dung...
 • 21
 • 250
 • 5

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng trạm xử nước thải sinh hoạt tập trung tại phường giếng đáy, thành phố hạ long

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại phường giếng đáy, thành phố hạ long
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VŨ THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG TẠI PHƯỜNG ... nƣớc thải sinh hoạt Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Hạ Long 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2002), Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khả thi hệ thống thoát nước xử nước thải thành phố Hạ Long, ... Bảng 1.3: Hiệu xử lý nƣớc thải nhà máy xử lý nƣớc thải ChuBu, thành phố YoKohama, Nhật Bản…………………………………………………………… 35 Bảng 1.4: Hiệu xử lý nƣớc thải nhà máy xử lý nƣớc thải trạm Okutama, Nisitama,...
 • 13
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học biod và sẻm09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghê sinh học kỵ khí3 nghiên cứu các phương pháp giao tiếp giữa thiết bị android và phân hệ vi xử lý nhúngchế phẩm vi sinh cho xử lý nuoc thaicác loại hóa chất dùng trong xử lý nước thảicác hóa chất dùng trong xử lý nước thảihoa chat su dung trong xu ly nuoc thaigiảm tiêu thụ tái sử dụng và xử lý nước thải ngành công nghiệp gốm sứđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpnghiên cứu chiết tách xác định thành phần hợp chất hóa học trong hạt và rễ cây raunghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đônghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của hai loài piperthomsonii c dc hook f var thomsonii và piperhymenophyllum mig piperaceaeđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộnghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtnghiên cứu sử dụng thân lục bình làm giá thể dính bám kết hợp quá trình bùn hoạt tính trong xử lý nước thải nhà máy giấy afc huyện bình chánh thành phố hồ chí minhcác thì trong tieng anhĐánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở thuộc Đề án NNQG 2020Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học Một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật-công nghệĐánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASKs1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2013 11 08 bao cao thuc te cong tac ke toan tien luong va cac IOaZc2JrnRs1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2014 03 23 bao cao thuc tap tai chi cuc thue quan hoan kiem UFvBsRvYewVietnamese studentss punctuality ( văn hóa đúng giờ của sinh viên)Phân phối chương trình Tiếng anh 4 (chương trình mới)Chapter 3 quản trị tiền và chứng khoán khả hoánBài tập cuối tuần tiếng anh 5 Tập 2 (có đáp án)free verbal reasoning questions answersIELTS for academic purposes teacher bookBài tập lớn học kỳ dân sự2000 cau trac nghiem tieng anh (co dap an)Giáo trình phương trình đạo hàm riêngBài tập đại số đại cươngĐại số đại cương đặng quang việtLý thuyết Ozon Hóa học nâng cao 10Một số đề cảm nhận ôn thi học sinh giỏi ngữ văn 7Có hai quy tắc cơ bản sau
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập