Mức độ tồn lưu PCBs trong dầu biến thế tại một số cơ sở ở khu vực miền bắc và đánh giá nguy cơ rủi ro

Mức độ tồn lưu PCBs trong dầu biến thế tại một số sở khu vực miền bắc đánh giá nguy rủi ro

Mức độ tồn lưu PCBs trong dầu biến thế tại một số cơ sở ở khu vực miền bắc và đánh giá nguy cơ rủi ro
... Phạm Thị Chung MỨC ĐỘ TỒN LƯU PCBs TRONG DẦU BIẾN THẾ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ KHU VỰC MIỀN BẮC VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO TỚI MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Mã số : 60440301 LUẬN ... [1,12] Một lượng đáng kể chất PCB tồn Việt Nam, chủ yếu loại dầu sử dụng máy biến điện tụ điện [9,13] Mục tiêu nghiên cứu đề tài đưa tranh sơ mức tồn lưu PCB dầu biến số tỉnh thành thuộc khu vực miền ... nên PCB đánh số từ đến 209 Việc đánh số phụ thuộc vào số nguy n tử clo thay phân tử PCB tăng dần, đồng thời phụ thuộc vào vị trí nguy n tử clo thay TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài nguy n...
 • 12
 • 164
 • 0

Nghiên cứu sự biến động của vi khuẩn trong môi trường nuôi mức độ nhiễm vi khuẩn VIBRIO trong mẫu tôm sú ( PENAUS MONODON ) tại một số tỉnh khu vực phía bắc

Nghiên cứu sự biến động của vi khuẩn trong môi trường nuôi và mức độ nhiễm vi khuẩn VIBRIO trong mẫu tôm sú ( PENAUS MONODON ) tại một số tỉnh khu vực phía bắc
... tôm từ có biện pháp phòng trị kịp thời nhằm hạn chế rủi ro cho nghề nuôi tôm tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu có mặt vi khu n Vibrio mẫu tôm S ( Penaeus monodon) biến động vi khu n môi trường ... nuôi tôm số tỉnh phía Bắc Mục đích đề tài: - Bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học - Xác định biến động vi khu n hiếu khí tổng vi khu n vibrio spp môi trường ao nuôi tôm ... loài vi khu n[ 9] 2.4.3 Phương pháp xác định biến động vi khu n môi trường ao nuôi tôm - Định lượng số lượng tế bào vi khu n dựa vào phương pháp trang đĩa TCBS (Nu +) (MT)(theo Kock, 198 7) nhằm...
 • 31
 • 341
 • 2

Khảo sát sự mặt của hợp chất flo hữu (PFCs) trong nước sông hồ khu vực hà nội đánh giá nguy rủi ro tới hệ thủy sinh vật

Khảo sát sự có mặt của hợp chất flo hữu cơ (PFCs) trong nước sông hồ khu vực hà nội và đánh giá nguy cơ rủi ro tới hệ thủy sinh vật
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** NGUY N THỊ THU HƢƠNG KHẢO SÁT SỰ CÓ MẶT CỦA HỢP CHẤT FLO HỮU CƠ (PFCs) TRONG NƢỚC SÔNG HỒ KHU VỰC HÀ NỘI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO TỚI ... 0,1: Rủi ro thấp RQ từ 0,1 đến 1: Rủi ro trung bình RQ ≥ 1: Rủi ro cao 1.3.2 Đánh giá nguy rủi ro PFCs tới hệ thủy sinh vật Đánh giá nguy rủi ro PFCs tới hệ thủy sinh vật đánh giá nguy rủi ro độc ... EcoRA đánh giá tr n diện rộng, nhiều sinh vật Đánh giá rủi ro sinh thái nhóm: - Đánh giá rủi ro sinh thái hóa chất - Đánh giá rủi ro sinh thái hóa chất bảo vệ thực vật - Đánh giá rủi ro sinh...
 • 90
 • 323
 • 1

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG DẦU BIẾN THẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GCMS TRONG DẦU BIẾN THẾ KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM PCBs.

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG DẦU BIẾN THẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GCMS TRONG DẦU BIẾN THẾ VÀ KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM PCBs.
... tài: - Xây dựng phương pháp phân tích PCBs dầu biến Tà ĐẶT VẤN ĐỀ Vũ ng - Khảo sát tối ưu hóa thông số phương pháp, thiết bị phân tích - Ứng dụng quy trình phân tích tối ưu để khảo sát ô nhiễm ... diện tích peak hợp chất PCB Tà 50 51 Hình 3.15 Sắc ký đồ phân tích mẫu PCB-1104 theo quy trình phân tích 52 Hình 3.16 Quy trình phân tích hợp chất PCBs mẫu dầu biến 53 Vũ ng Hình 3.14 Quy trình phân ... hành nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hợp chất Polyclobiphenyl (PCBs) dầu biến khảo sát ô nhiễm PCBs dầu biến ng phương pháp GC/MS”, sử dụng đề tài làm báo cáo tốt...
 • 88
 • 2,569
 • 15

Nghiên cứu phương pháp xử lý polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến thế phế thải

Nghiên cứu phương pháp xử lý polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến thế phế thải
... trình nghiên cứu xử PCBs, nhiên Việt Nam, việc nghiên cứu xử PCBs chưa nhiều Vì vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu phương pháp x polyclobiphenyl (PCBs) dầu biển p h ế thải với hy vọng kết nghiên ... thực tế phương pháp xử PCBs hoàn thiện • Ý nghĩa thực tiễn khoa học đề tài nghiên cứu - Đề tài thực nghiên cứu bước đầu dùng phương pháp hóa nhiệt xúc tác để xử PCBs Hướng nghiên cứu đề ... kết nghiên cứu góp phần nhỏ vào công việc xử PCBs nói riêng, xử chất clo nói chung Việt Nam • Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu phương pháp hóa nhiệt xúc tác để xử PCBs, nghiên cứu có sử dụng...
 • 73
 • 455
 • 3

Sử dụng phương pháp sàng lọc phương pháp định lượng đánh giá hàm lượng PCBs trong dầu biến thế

Sử dụng phương pháp sàng lọc và phương pháp định lượng đánh giá hàm lượng PCBs trong dầu biến thế
... truyn ca PCBs mụi trng [ 11 ] Trong mụi trng khớ, PCBs tn ti trng thỏi: hi v hp ph vo cỏc ht rn l lng Trong mụi trng nc v trm tớch, PCBs c gn vo cỏc ht rn l lng v cỏc ht trm tớch S phõn b PCBs gia ... (PCBs) nh ngha, cụng thc cu to, tờn gi, phõn loi Tớnh cht hoỏ, lý Cỏc ngun gõy ụ nhim PCBs Trng thỏi tn ti, s phõn b v quỏ trỡnh lan truyn ca PCBs mụi trng S bin i ca PCBs mụi trng nh hng ca PCBs ... khụng khớ v õt khụng n nh Trong mụi trng, PCBs d dng luõn chuyn gia khụng khớ, nc v t Trong ú, s di chuyn khớ quyn l quan trng nht cho s phõn tỏn ton cu ca PCBs Cỏc hp cht PCBs i vo khụng khớ s phỏt...
 • 54
 • 193
 • 1

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố đề xuất giải pháp can thiệp

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp
... Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Anh Dũng Đồng ... BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ ... xét nghiệm vi sinh vật g y bệnh trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh /thành phố hoạt động giám sát phòng chống dịch Tạp chí Y học dự phòng, 2008; số - Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Nguyễn...
 • 91
 • 785
 • 12

đề tài: “Trình bày về một tình huống rủi ro kinh doanh (một tình huống thực tế). Phân tích đánh giá đối với rủi ro này từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro.”

đề tài: “Trình bày về một tình huống rủi ro kinh doanh (một tình huống thực tế). Phân tích và đánh giá đối với rủi ro này từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.”
... “Trình bày tình rủi ro kinh doanh (một tình thực tế) Phân tích đánh giá rủi ro từ đề xuất biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro. ” Phần I: Cơ sở lý thuyết 1.1 Khái niệm rủi ro Có nhiều khái niệm rủi ... kinh doanh TTTM học đắt giá cho việc thiếu trách nhiệm công tác PCCC 2.4 Biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro + Kiểm soát rủi ro - Giảm thiểu rủi ro: Bảo hiểm không phương thức hoán chuyển rủi ... thất rủi ro xảy tạo lập quỹ cho chương trình khác để giảm bớt tổn thất Tài trợ rủi ro cách: - Tự khắc phục rủi ro doanh nghiệp - Chuyển giao rủi ro • Tự khắc phục rủi ro (lưu giữ rủi ro) : biện pháp...
 • 19
 • 725
 • 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa nhỏ ngành nuôi trồng thủy sản khu vực miền bắc việt nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nuôi trồng thủy sản ở khu vực miền bắc việt nam
... the North of Vietnam Figure 1: Maps of Vietnam and its 63 provinces (name of coastal provinces are shown only) Population, Sample Size and Sampling technique Population 22 Vietnam has a long coastline ... aquaculture enterprises in Vietnam nowadays and in particular evaluated the factors affecting the competitiveness of small and medium aquaculture enterprises in the North of Vietnam Aquaculture enterprises ... competitiveness between provinces in Northern Vietnam in aquaculture sector 49 4.1 Financial capability of six coastal provinces in the North of Vietnam 49 4.2 Management Capability ...
 • 117
 • 353
 • 1

Nghiên cứu địa tầng trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

Nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan
... dày trầm tích không lớn), lagoon liên thông với lạch triều II.2.2 Màu sắc trầm tích Qua nghiên cứu mặt cắt hệ tầng Phan Thiết ghi nhận trầm tích hệ tầng gồm nhịp trầm tích tương ứng với nhịp trầm ... quan hệ địa chất chư tài liệu tuổi tuyệt đối nói trên, trầm tích hệ tầng Phan Thiết xếp vào nguồn gốc trầm tích biển, tướng bar cát có tuổi Pleistocen (mbQ1pt) Bề dày trầm tích hệ tầng Phan Thiết ... phần trầm tích theo thời gian theo không gian nghiên cứu theo khu vực sân bay Phan Thiết, khu vực Lương Sơn khu vực Tuy Phong Đặc điểm thành phần vật chất chung hệ tầng Kết thống kê 19 mẫu trầm tích...
 • 21
 • 221
 • 0

Giải pháp phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo của công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh khu vực miền Bắc

Giải pháp phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo của công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh ở khu vực miền Bắc
... đề phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh khu vực miền Bắc 3.2.1 Một số giải pháp phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo công ty TNHH chế biến thực phẩm ... mặt hàng bánh kẹo công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh khu vực miền Bắc 2.2.1 Khái quát công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh * Một số thông tin công ty: Tên công ty : công ty TNHH chế biến ... mại mặt hàng bánh kẹo công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh thị trường miền Bắc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh kinh doanh lĩnh vực bánh kẹo với nhiều mặt hàng khác Hiện thị trường công...
 • 41
 • 501
 • 0

mô hình toán học khả năng kiểm soát diễn biến dịch tay-chân-miệng khu vực miền bắc năm 2010-2012

mô hình toán học và khả năng kiểm soát diễn biến dịch tay-chân-miệng ở khu vực miền bắc năm 2010-2012
... hình toán học khả kiểm soát diễn biến dịch tay-chân-miệng khu vực miền Bắc năm 2010-2012 với mục tiêu: tả đặc điểm dịch tễ bệnh tay-chân-miệng khu vực miền Bắc năm 2010-2012 Xây dựng ... xây dựng hình toán học dịch bệnh 1.5 Tổng quan hình toán học 1.5.1 Thế hình toán học? hình toán học hình trừu tượng sử dụng ngôn ngữ toán học để tả hệ thống hình toán học sử ... quan hình toán học 18 1.5.1 Thế hình toán học? .18 1.5.2 hình toán học dịch tễ .19 1.5.3 Áp dụng hình toán học 19 CHƯƠNG 20 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG...
 • 50
 • 126
 • 0

Nguy ô nhiễm Asen (thạch tín) trong nước giếng khoan tại một số vùng thuộc đồng bằng Bắc Bộ

Nguy cơ ô nhiễm Asen (thạch tín) trong nước giếng khoan tại một số vùng thuộc đồng bằng Bắc Bộ
... Kim Trang, Nguyin Thi Minh Hue, Nguyin Trong Hai, Vi Thi Mai Lan, Nguyin Hong Ngoc, Biii Hong Nhat, LUu Thi Thanh Binh, Pham Minh Khoi, Nguyin Van Mui, Nguyin Van Hai, Tong Ngoc Thanh, Nguyen van ... nhiin asen nifdc ngkm, gop phan dua nhOng giai phap giam thieu tich cue va phu hdp vdi thUc tiin M t r c DO TICH LUY ASEN TRONG M A U T O C Sau xac dinh dUdc mot so diem c6 nguy cd nhiim asen ... nhiem asen nUdc gieng khoan la c6 thuc, d mot so' khu vUc rat dang bao dong, nguy cd nhiem asen da ro ret tai nhieu khu vUc thuoc dong bang chau tho song Hong Tuy nhien, s\i phan bo' cua asen...
 • 8
 • 352
 • 1

Sự phân bố của Bisphenol- A trong nước bề mặt trầm tích tại một số khu vực miền Bắc miền Trung Việt Nam

Sự phân bố của Bisphenol- A trong nước bề mặt và trầm tích tại một số khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam
... chat tdng hdp nhan tao, chat chay cham va cac san pham dac biet khac Trong do, san pham cuo'i cua BPA dUdc diing de san xuat chat dinh, ao mUa, thau kinh to, men kinh bao ve c ^a so, v^t lieu xay ... chat deo, polyme BPA thUc chat dUdc sd dung nhu la monome qua trinh san xuat cac polycacbonat va nhUa tong hdp nhan tao, nhUa epoxy, nhUa PVC San pham dau cua BPA dUde diing de san xuat nhUa, ... PHl/ONG PHAP 2.1, D i a d i e m l a y m a u Cac mSu nude va tram tich dUdc lay tai khu vUc song Hong (chay qua dia phan Ha Ngi), ciia Ba Lat, song Hudng, he dam pha Tarn Giang - Thuy Tu - C^u Hai S6ng...
 • 8
 • 130
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp 3 mở thêm 7 đại lý phân phối sản phẩm ở khu vực miền trung và miền namdanh gia muc do ton luu hoa chat bao ve thuc vattôi để hai chữ quot tôn tử quot trong dấu ngoặc kép vì tôi không có tài liệu nào trong tay để quyết đoán bài thơ quot điểm binh quot trên là của tôn tửnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịkiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán bctc tại một số khách hàng do công ty aisc thực hiệnmục tiêu 2 đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012 và tìm ra những nguyên nhân dẫn đến rủi roso sánh hiệu quả kinh tế của một số cây dược liệu được trồng phổ biến nhất với một số cây trồng khácđánh giá khả năng rủi ro kinh doanh ở xí nghiệp chế biến lâm sản bông hồng với một số đơn vị cùng ngành trong tỉnh bình địnhbản đồ khu vực miền bắc việt namnghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núinghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắnghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắcluận văn thạc sĩ đánh giá quản lý rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng thương mạiphân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nôngloi mo dau cua de tai một so giai phap nham nang cao hieu qua tieu thu san pham tai nha hangĐóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Hình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhThực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhGiải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Văn xuôi Yên Bái từ 1986 đến nay (LV thạc sĩ)Nghiên cứu và so sánh một số phần mềm dùng trong mô phỏng thí nghiệm vật lý ở chương trình phổ thôngCảm thức đô thị trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng (LV thạc sĩ)Trường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật số hóa hiện vật sử dụng công nghệ 3D (LV thạc sĩ)Xây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa l ý sử dụng logic mờ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong đoàn viên, thanh niên khu vực xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20152020Nồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái NguyênThực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần cosevco lê hoá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập