Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng

Bảng băm phân tán định tuyến trên mạng ngang hàng

Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng
... nội dung này, luận văn phân tích cấu trúc, tính chất bảng băm phân tán áp dụng vào thủ tục định tuyến mạng ngang hàng gọi thiệu Chương Chương 3: Định tuyến mạng ngang hàng Trong chương cuối này, ... Tổng quan mạng ngang hàng Trong chương này, luận văn trình bày kiến thức tổng quan kiến trúc mạng, mạng ngang hàng, phân loại mạng ngang hàng thách thức đặt với mạng ngang hàng Cuối chương phân tích ... (flooding), cấu trúc mạng siêu ngang hàng, định tuyến theo ngữ nghĩa, phương pháp tồn hạn chế định Phương pháp định tuyến mạng ngang hàng áp dụng ý tưởng bảng băm phân tán [19] mang lại kết...
 • 13
 • 75
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MẠNG THẾ HỆ MỚI Mạng ngang hàng định tuyến trong mạng ngang hàng (P2P)

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MẠNG THẾ HỆ MỚI Mạng ngang hàng và định tuyến trong mạng ngang hàng (P2P)
... Trang Mạng ngang hàng định tuyến mạng ngang hàng (P2P) MỤC LỤC HVTH: Lê Phước Chung – Nguyễn Huy Anh Trang Mạng ngang hàng định tuyến mạng ngang hàng (P2P) ]Chương 1: Tổng quan mạng ngang hàng ... Mạng ngang hàng định tuyến mạng ngang hàng (P2P) 2.2.2 Định tuyến dựa vào tiền tố (Prefix routing) Định tuyến dựa vào tiền tố (Prefix routing) - PRR: thuật toán cho việc tìm kiếm định tuyến mạng ... Anh Trang Mạng ngang hàng định tuyến mạng ngang hàng (P2P) Hình 1.2 Tổng quan đặc tính mạng P2P mạng Client-Server Phân loại mạng ngang hàng 1.5 Hai tiêu chí để phân loại mạng ngang hàng: Theo...
 • 29
 • 491
 • 2

Nghiên cứu một sô kỹ thuật định tuyến của mạng cảm biến không dây dựa trên bảng băm phân tán ứng dụng

Nghiên cứu một sô kỹ thuật định tuyến của mạng cảm biến không dây dựa trên bảng băm phân tán và ứng dụng
... học công nghệ thông tin truyền thông Nguyễn thành trung Nghiên cứu số kỹ thuật định tuyến mạng cảm biến không dây dựa bảng băm phân tán ứng dụng Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 luận...
 • 80
 • 290
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật định tuyến của mạng cảm biến không dây dựa trên bảng băm phân tán ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật định tuyến của mạng cảm biến không dây dựa trên bảng băm phân tán và ứng dụng
... tin truyền thông Nguyễn thành trung Nghiên cứu số kỹ thuật định tuyến mạng cảm biến không dây dựa bảng băm phân tán ứng dụng Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 luận văn thạc sĩ khoa...
 • 81
 • 49
 • 0

Cải thiện hiệu năng giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng

Cải thiện hiệu năng giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng
... khoa học sinh viên Cải thiện hiệu giao thức định tuyến mạng ngang hàng 12/2012 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGANG HÀNG 1.1 Tổng quan mạng ngang hàng 1.1.1 Khái niệm Mạng ngang hàng mạng mà hai hay ... nghiên cứu khoa học sinh viên 27 Cải thiện hiệu giao thức định tuyến mạng ngang hàng 12/2012 CHƯƠNG III: CẢI THIỆN HIỆU NĂNG ĐỊNH TUYẾN TRONG CHORD Chord giao thức p2p mà đại diện cho cách tiếp ... chung mạng ngang hàng, khảo sát giao thức định tuyến DHT-P2P nêu số hướng cải thiện hiệu định tuyến giao thức Chord, bước đầu làm quen với phần mềm OverSim mô phỏng, so sánh hiệu giao thức với...
 • 42
 • 77
 • 0

Định tuyến an toàn trong cấu trúc bảng băm phân tán Chord kép

Định tuyến an toàn trong cấu trúc bảng băm phân tán Chord kép
... 1.5 Mô hình bảng băm phân tán 16 Hình 1.6 Mô tả mạng Chord có 6-bit định danh 17 Bảng 1.1 Định nghĩa bảng mục phân tán Chord 17 Hình 1.7 Mô tả bảng mục phân tán nút Chord ... CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC CHỈ MỤC PHÂN TÁN CHORD KÉP 29 3.1 Giới thiệu 29 3.2 Cấu trúc mục Chord kép 29 3.3 Định tuyến mạng Chord kép 31 3.4 Hiệu mạng Chord kép ... 1.4 Cấu trúc mục phân tán Chord Bảng băm phân tán: xem cấu trúc liệu phân tán, có khả cung cấp dịch vụ tra cứu/ tìm kiếm tương tự bảng băm, cặp (khóa, giá trị) lưu trữ DHT ánh xạ vào nút hệ phân...
 • 62
 • 147
 • 0

đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán dht đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán chord

đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán dht và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán chord
... churn rate cao Một giải pháp nhiều người quan tâm cải tiến DHT có để chúng hoạt động hiệu môi trường có churn rate cao Việc đưa giải pháp cải tiến hiệu cần vào số sở, sở quan trọng việc đánh giá hiệu ... đưa giải pháp cải tiến hiệu cho DHT tiềm (Chord) điều kiện churn rate cao 2.2 Đánh giá hiệu số DHT 2.2.1 Mục tiêu sở lý luận Phần luận văn phân tích, đánh giá hiệu DHT nhằm tạo sở cho việc đưa giải ... văn phân tích, đánh giá hiệu số DHT tiếng Chord, Kademlia, Tapestry, Kelips điều kiện mạng churn rate cao Dựa kết đạt được, luận văn phân tích hạn chế giao thức Chord đưa giải pháp cải tiến hiệu...
 • 96
 • 348
 • 1

Báo cáo " Về giải pháp tối ưu hoá tài nguyên định tuyến trên cơ sở chất lượng dịch vụ đối với mạng IP đa dịch vụ" pot

Báo cáo
... problem with q constraints is extended from the "shortest path first" algorithm with one constraint obtaining from a new concept of "nonlinear path length": Up) A^^; = ^ LJp) ^ ^ L/p)^ (la) -'I in ... meets (2), zl5/should be large enough However, '\f J3> is introduced so that A5 /"" will converge to ;9 x 15, '"' " - 5/''''| with a rate (1 -a), then (4) becomes: ABr = ccx AB;'''' + (1 - a) X ... is to reserve resources for ensuring QoS to aggregate IP traffic flows case, QOSPF (QoS Open Shortest Path First) routing protocol is for IP core network as an autonomous System (AS) and BGP (Border...
 • 10
 • 177
 • 0

nghiên cứu một số cơ chế bảng băm phân tán trong mạng ngang hàng

nghiên cứu một số cơ chế bảng băm phân tán trong mạng ngang hàng
... Chương Các chế bảng băm phân tán mạng ngang hàng Một số dạng bảng băm mạng ngang hàng Trong phần luận văn sâu vào tìm hiểu mốt số DHTs Chord, Kelips, Tapestry, Kademlia phân tích DHT dựa số khía ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.2 Bảng băm 28 1.2.1 Bảng băm (Hash table) 28 1.2.2 Bảng băm phân tán - Distributed Hash Table (DHTs) 28 Chƣơng Một số dạng bảng băm mạng ngang hàng 31 ... phục nhược điểm mạng ngang hàng túy, mô hình mang ngang hàng phát triển với tên gọi mạng ngang hàng lai Đây gọi mạng ngang hàng hệ Phần mềm tiêu biểu cho mạng ngang hàng kiểu Số hóa Trung tâm...
 • 78
 • 129
 • 0

Tìm hiểu các kỹ thuật định tuyến trên mạng internet ứng dụng

Tìm hiểu các kỹ thuật định tuyến trên mạng internet và ứng dụng
... tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến mạng Intenet ứng dụng Chương CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN 6.1 Cấu hình định tuyến tĩnh Đối với mạng nhỏ cấu hình định tuyến tĩnh sử dụng thuận lợi định tuyến động ... mặc định 60s - 26 - Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến mạng Intenet ứng dụng Chương BẢNG ĐỊNH TUYẾN 3.1 Cấu trúc bảng định tuyến Các router mạng Internet cần buộc phải có bảng định ... tài Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến mạng Internet ứng dụng Bố cục báo cáo gồm có: Chương 1, 2, 3, trình bày khái niệm mạng giao thức TCP/IP, địa IP, VLSM, kỹ thuật định tuyến, bảng định tuyến, ...
 • 70
 • 246
 • 0

Đồ án IPv6 định tuyến trong mạng IPv6

Đồ án IPv6 và định tuyến trong mạng IPv6
... 78 CHƯƠNG 4: ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG IPV6 79 4.1 ĐỊNH TUYẾN TRÊN MÁY TRẠM 79 4.2 ĐỊNH TUYẾN TRÊN CÁC ROUTER 81 4.3 ĐỊNH TUYẾN TĨNH 81 4.4 ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG ... Ipv6 qua router Ipv6 100 5.3.3 Mô hình định tuyến với giao thức định tuyến RIPv6 102 5.3.4 Mô hình định tuyến với giao thức định tuyến OSPFv3 106 PHỤ LỤC A - TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI IPv6 ... hai nút thuộc hai site Ipv6 qua router Ipv6 100 Hình 5.8 : Mô hình định tuyến với giao thức định tuyến RIPv6 104 Hình 5.9: Mô hình định tuyến với giao thức định tuyến OSPFv6 107 Danh...
 • 52
 • 959
 • 5

Nghiên cứu, thử nghiệm thâm nhập môi trường định tuyến cho mạng cảm ứng

Nghiên cứu, thử nghiệm thâm nhập môi trường và định tuyến cho mạng cảm ứng
... thử nghiệm cho Slave xấp xỉ 6KB (6415 bytes) Master 7KB (7313 bytes) Nhận xét: Hệ thống WSN gồm nút mạng phần mềm nhúng làm việc ổn định ý đồ thiết kế Thuật toán tìm đường phương thức thâm nhập ... chương trình nhúng thử nghiệm với đầu đo áp Hình Giao diện thu thập áp suất, nhiệt độ nút mạng suất cho thấy hệ thống làm việc tốt, tin cậy, kết đo biểu diễn hình 4, [4], [5] b/ Thử nghiệm đo nhiệt ... xét Hệ thống thực nghiệm gồm ba khối, khối đặt máy tính trung tâm (Master) có địa 1, hai khối đặt trường (Slave) có địa Các nút mạng phải chứa bảng định tuyến dạng theo hình Định kỳ giây lần,...
 • 8
 • 179
 • 0

Xây dựng chương trình tối ưu hóa quá trình định tuyến trên mạng IP dựa vào giải thuật di truyền

Xây dựng chương trình tối ưu hóa quá trình định tuyến trên mạng IP dựa vào giải thuật di truyền
... cách hi u qu , ñây m c tiêu c a vi c t i ưu hóa trình ñ nh n m ng Đó lý ch n ñ tài: Xây d ng chương trình t i ưu hóa trình ñ nh n m ng IP d a vào gi i thu t di truy n” M c ñích nghiên c u Vi c nghiên ... ñ trình t i ưu hóa K t qu thu ñư c t nh ng k ch b n m ng khác cho th y trình t i ưu hóa vi c ñ nh n, nói chung c i thi n ñư c hi u su t làm vi c c a m ng 3.4 XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH T I ƯU HÓA QUÁ ... Phân tích gi i thu t di truy n, Tìm hi u khái ni m v ñ nh n m ng IP, T i ưu hóa trình ñ nh n m ng d a vào gi i thu t di truy n K t qu chương trình hi n t i tìm ñư ng ñi t i ưu v i s nút m ng chi...
 • 26
 • 247
 • 0

CẤU HÌNH DỊCH VỤ ĐỊNH TUYẾN TRÊN MẠNG IP TRONG MẠNG LAN pps

CẤU HÌNH DỊCH VỤ ĐỊNH TUYẾN TRÊN MẠNG IP TRONG MẠNG LAN pps
... 192.168.2.10 Trong : + 192.168.3.0 & 192.168.4.0 mạng cần định tuyến tới + 255.255.255.0 Subnetmask mạng đích + 192.168.2.10 địa Gateway 12 Nhập lệnh exit để đóng cửa sổ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN TĨNH ... 192.168.3.5 Trong : + 192.168.1.0 & 192.168.4.0 mạng cần định tuyến tới + 255.255.255.0 Subnetmask mạng đích + 192.168.3.5 địa Gateway Trong ví dụ bạn sử dụng Default Route để cấu hình cho R3 ... tương ứng tuyến Net (Hình 3) Click phải vào Net 192.168.3.0 chọn Properties để cấu hình địa IP cho Net 192.168.3.0 Chọn Internet Protocol (TCP /IP) , click Properties Chọn Use the Following IP Address...
 • 7
 • 437
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán dth và đưa ra giải pháp cải tiến hiệubảng băm phân tánc cơ chế bảng băm phân tánlý thuyết về bảng băm phân tán dhtcác giao thức định tuyến trên mạngđịnh tuyến trên mạng ipđồ án ipv6 và định tuyến trong mạng ipv6ipv6 và định tuyến trong mạng ipv6đề tài ipv6 và định tuyến trong mạng ipv6tổng quan về định tuyến trên mạng ipv6trên mạng ngang hàng p2plập lịch trên mạng ngang hànggiải pháp chống hợp tác tấn công lỗ đen dựa trên bảng dữ liệu thông tin định tuyến dri và kiểm tra chéo cross checkingnghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng internetphân tích và định giá cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư – công nghiệp tân tạo docMô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa A2 bệnh viện Trung ương Quân đội 108Một số biến chứng của tăng huyết áp và biện pháp quản lý, chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại nhà.Nghiên cứu các dịch vụ bán buôn bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào Việt NaNghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái NguyênTỔNG HỢP QUAN ĐIỂM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨMMở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hà NộiMở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Bắc NinhGiải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Trung tâm thông tin di động khu vực II – Công ty VMS MobiphoneMột số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đếnMột số giải pháp nhằm phát triển loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Tp. Hồ Chí MinhCTK nganh thuy loi tong hopPHÂN LOẠI GIỚI TÍNH NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO TIN NHẮN VĂN BẢN VÀ WORD2VECCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201CÁC LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH LUẬNĐiều tra thành phần loài và xây dựng nộ mẫu lưỡng cư (Amphibia), bò sát (reptilia) ở núi nhỏ Thành phố Vũng Tàu132 test bank for using financial accounting information the alternative to debits and credits 8th edition133Test bank for cost accounting a managerial emphasis 6th edition166 test bank for financial accounting 9th edition harrison171 test bank for income tax fundamentals 31st edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập