Tài liệu về : “bài 38- Sinh học 11- nâng cao

bài 38- Sinh học 11- nâng cao

bài 38- Sinh học 11- nâng cao
... tạo thành các tính trạng sinh dục thứ sinh Hình 4. lột xác ở sâu bọ Hình 5. Tính trạng sinh dục thứ sinh ở Hươu Hươu cái Hươu đực Hình 6. Tính trạng sinh dục thứ sinh ở gà b1. Hoocmôn điều ... các tính trạng sinh dục thứ sinh Ostrgen buồng trứng phát triển các tính trạng sinh dục cái thứ sinh. Testosteron tinh hoàn điều hoà phát triển các tính trạng sinh dục đực thứ sinh. Hình 7. ... hoocmon sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn • Hoàn thành phiếu học tập số 1. Tìm hiểu các HM điều hoà sinh trưởng Loại HM Nơi sản sinh Tác dụng GH(Growth- hoocmon) Tiroxin a. Hoocmon điều hoà sinh trưởng...
 • 28
 • 2,054
 • 5

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20
... tám âãún cạc hiãûn tỉåüng ca sinh giåïi. 4. Tỉ duy: Hiãøu âỉåüc cå chãú sinh l cå bn trong cå thãø SV, nháûn thỉïc âỉåüc mäúi quan hãû chàût ch ca sinh váût trong sinh giåïi. II. PHỈÅNG PHẠP Ging ... âỉåüc trao âäøi khoạng l mäüt quạ trçnh sinh lê quan trng cọ liãn quan âãún nhiãưu hoảt âäüng sinh lê khạc trong cáy. II. PHỈÅNG PHẠP. Âàût cáu hi âãø hc sinh tho lûn, ging gii. III. CHØN BË CA ... SGK, phạt váún hc sinh : Cạc ngưn cung cáúp nitå cho âáút? Âãø dáùn hc sinh vo pháưn 2 - HS dỉûa vo hçnh 4 SGK tr låìi 4 ngưn: + N 2 ca khê bë oxi hoạ dỉåïi âiãưu kiãûn ạp sút khê cao N 2 + O 2 --->...
 • 68
 • 455
 • 3

Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập để dạy học chương cảm ứng sinh học 11 nâng cao

Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập để dạy  học chương cảm ứng sinh học 11  nâng cao
... bài tập trong phần kiến thức sinh sản sinh học 11 chương trình nâng cao. - Xây dựng câu hỏi bài tập để dạy các bài của chương sinh sản sinh học 11 chương trình nâng cao. - Thiết kế một số bài ... ĐẠI HỌC VINHĐÀO THANH CƯỜNGXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỂ DẠY –HỌC CHƯƠNG CẢM ỨNG SINH HỌC 11 – NÂNG CAO Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌCVINH ... CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỂ DẠY –HỌC CHƯƠNG CẢM ỨNG SINH HỌC 11 – NÂNG CAO Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học Mã số: 60.14.10LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌCNgười hướng dẫn khoa học PGS.TS....
 • 30
 • 264
 • 0

Giáo án sinh học 11 nâng cao

Giáo án sinh học 11 nâng cao
... nôi dung bài 4 Tiết 4. Bài 4 . trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (Tiếp theo) Ngày soạn: 2/9/2007 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Nêu đợc vai trò sinh lí của ... IV. Tiến trình bài giảng 1. ổn định tổ chức lớp 3 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Câu hỏi 1. Bài 2 Câu 2: Câu hỏi 3. Bài 2 3. Tiến trình bài mới Hoạt động dạy và học Nội dung bài học 1. Hoạt động ... hỏi 1,2,3, SGK 2. Chuẩn bị nôi dung bài 3 Tiết 3. Bài 3 . trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật Ngày soạn: 2/9/2007 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này học sinh phải: 1. Kiến thức - Phân biệt đợc...
 • 55
 • 1,189
 • 11

Bài 13 Sinh hoc 12 Nâng cao

Bài 13 Sinh hoc 12 Nâng cao
... dạy học Hình 13.1; 13.2 sgk phóng to III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ - Vì sao Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập? Phát biểu quy luật PLĐL 2. Bài ... động giữa các gen alen và tác động giữa các gen không alen. - Biết được các đặc trưng của sinh giới: + Sinh vật là 1 thể thống nhất và có sự thống nhất với môi trường + Tính trạng trong cơ thể ... của gen. Mối quan hệ giữa các kiểu phân li và các kiểu tương tác? 4. Dặn dò - Làm bài tập 4, 5, 6 sgk - Chuẩn bị bài tiếp theo: Nghiên cứu của Moocgan có gì khác so với Menđen? IV. Rút kinh nghiệm...
 • 3
 • 692
 • 2

bài 12 sinh học 12 nâng cao

bài 12 sinh học 12 nâng cao
... sống, sản xuất. II. Thiết bị dạy học - Sơ đồ cơ sở tế bào học của định luật PLĐL của Menđen - Sơ đồ công thức tổng quát. III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ - Thế nào là lai 1 tính? Cho ... tế bào học của định luật PLĐL. Vì sao F 1 giảm phân cho 4 giao tử? 4. Dặn dò - Đọc phần tóm tắt cuối bài - Trả lời các câu hỏi sgk - Làm bài tập 3, 4, 5 trang 49 sgk IV. Rút kinh nghiệm Sinh häc ... ở những loài sinh sản hữu tính lại đa dạng, phong phú về KG, KH? -Muốn làm xuất hiện thêm KH khác so với bố mẹ ta nên làm như thế nào? 3. Nội dung định luật (sgk) II. Cơ sở tế bào học - Định luật...
 • 2
 • 251
 • 0

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm để dạy học chương i, sinh học 11 (nâng cao) trường THPT

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm để dạy học chương i, sinh học 11 (nâng cao) trường THPT
... dạy học cũng có những đổi mới “tư tưởng dạy học tập trung vào người học (Learner centred teaching) tức là “dạy học học sinh và được thực hiện bởi học sinh (học sinh là mục đích và học sinh ... ĐẠI HỌC VINH TRƯƠNG QUÂN BẢOXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM ĐỂDẠY HỌC CHƯƠNG I, SINH HỌC 11 (NÂNG CAO) ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGChuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học Mã ... và học Sinh học trương phổ thông hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc đổimới PP dạy và học, trong đó có DHKN sinh học, còn chưa thực sự đem lại hiệuquả cao. HS học KN Sinh...
 • 63
 • 183
 • 1

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy học chương III, IV sinh học 11 nâng cao THPT

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy học chương III, IV sinh học 11 nâng cao THPT
... dạy học Sinh học. 28Chương 2XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ DẠY HỌC CHƯƠNG III, IV SINH HỌC 11 NÂNG CAO THPT2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chương III, IV Sinh học 11 nâng cao 2.1.1. ... trong dạy học Sinh học nói chung và dạy học Sinh học 11 nâng cao nói riêngĐể phục vụ cho hướng nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đã tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học môn Sinh học tại ... PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ DẠY HỌC CHƯƠNG III, IV SINH HỌC 11 NÂNG CAO THPTCHUYÊN NGHÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌCMÃ SỐ: 60.14.10LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS....
 • 71
 • 456
 • 6

Tài liệu Giáo án sinh học 11 (nâng cao) doc

Tài liệu Giáo án sinh học 11 (nâng cao) doc
... GIÁO ÁN SINH HỌC 11 (nâng cao) Bài 28: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGNgười dạy:Phan Trường An 3060457Nguyễn Thị Kim Hoa 3060476I. MỤC TIÊU:Sau khi học xong bài này học sinh có khả ... powerpoint để hỏi đáp,trình chiếu hình - film cho học sinh quan sát và thảo luận nhóm. Dẫn dắt học sinh tự nhận thức được nội dung bài học. 2. phương tiện dạy học. • Máy tính và máy chiếu dùng để trình ... ?4. Dặn dò:• Yêu cầu học sinh về nhà lập lại sơ đồ kiến thức của bài. • Trả lời các câu hỏi và bài tập của bài 28/ trang 112, SGK lớp 11(nc).• Xem trước bài mới, bài 29/ trang 113, SGK lớp...
 • 8
 • 470
 • 15

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP