Nghề làm bún truyền thống xã đa mai, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Nghề làm bún truyền thống đa mai, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Nghề làm bún truyền thống xã đa mai, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... cứu Hệ thống hóa nguồn tài liệu liên quan đến làng nghề làm bún truyền thống Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Khái quát làng nghề làm bún truyền thống Đa Mai, vị nghề, làng nghề không ... để làm sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài Nghề làm bún truyền thống Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Trước hết quy định Nhà nước nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền ... tố có liên quan đến nghề làng nghề làm bún từ truyền thống đến 5.Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Nghề làm bún truyền thống Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tác giả sử dụng...
 • 138
 • 351
 • 5

Nghề làm bún truyền thống đa mai, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Nghề làm bún truyền thống xã đa mai, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... tin bún bẩn, - 08 - 2013 Báo điện tử Bắc Giang, (http://baobacgiang.com.vn), Bún Đa Mai, - 10 - 2006 Báo điện tử Bắc Giang, (http://baobacgiang.com.vn), Bún Đa Mai, - 12 - 2011 Báo điện tử Bắc Giang, ... truyền thống Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang sau: Thứ nhất: Đa Mai làng có lịch sử phát triển lâu dài, có nghề làm bún tiếng miền Bắc Thứ hai: Sự biến đổi làng nghề với nhiều vấn ... KHOA HỌC PHÁT TRIỂN - NGUYỄN VĂN THUÂN NGHỀ LÀM BÚN TRUYỀN THỐNG XÃ ĐA MAI, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học Mã số: 60 22...
 • 20
 • 17
 • 0

Nghiên cứu hành vi đối với việc giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Nghiên cứu hành vi đối với việc giữ gìn nghề làm bún truyền thống của người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
... bún truyền thống làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm Nội số đặc điểm tâm lý bật người dân làng nghề Phú Đô 30 1.3.1 Nghề làm bún truyền thống làng bún Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Nội Quy trình ... QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Nội Qua nghiên cứu lý luận tìm hiểu khảo sát thực tế địa bàn thôn Phú Đô - Mễ ... QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Thực trạng hành vi giữ gìn nghề làm bún truyền thống người dân làng Phú Đô - Mễ Trì - Từ Liêm - Nội 3.1.1 Mức độ nhận thức, mong muốn, say mê tìm hiểu người dân vi c...
 • 127
 • 250
 • 1

Nghiên cứu thực trạng môi trường sức khoẻ ở làng nghề làm bún Phú Đô huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp can thiệp

Nghiên cứu thực trạng môi trường sức khoẻ ở làng nghề làm bún Phú Đô huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp can thiệp
... trạng môi trờng - sức khoẻ làng nghề làm bún Phú Đô, huyện Từ Liêm thành phố Nội Đề xuất số giải pháp can thiệp với mục tiêu nghiên cứu sau: Đánh giá thực trạng số yếu tố môi trờng sức khoẻ ... trờng sức khoẻ làng nghề làm bún thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm Thành phố Nội Đánh giá hiệu can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ môi trờng làng nghề làm bún Phú Đô 3 CHƯƠNG 1.2.5.2 ... nghiên cứu sức khoẻ môi trờng Một số khái niệm sức khoẻ, môi trờng; Một số yếu tố môi trờng tác động lên sức khoẻ Tổng quan phơng pháp nghiên cứu sức khoẻ, môi trờng 1.2 Làng nghề yếu tố môi trờng...
 • 15
 • 513
 • 2

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ đúc ĐỒNG TRUYỀN THỐNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ đúc ĐỒNG TRUYỀN THỐNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
... TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRUYỀN THỐNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ 2.2.1 Đánh giá chung phát triển làng nghề đúc đồng truyền thống 2.2.1.1 Sự đời làng nghề đúc đồng truyền thống địa bàn Thành phố Huế ... địa bàn Thành phố Huế, tìm nhân tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển làng nghề đúc đồng truyền thống - Đề xuất giải pháp phát triển làng nghề đúc đồng truyền thống địa bàn tỉnh Thành phố Huế ... TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRUYỀN THỐNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG TRUYỀN THỐNG 1.1.1 Khái niệm làng nghề làng nghề đúc đồng truyền thống 1.1.1.1...
 • 66
 • 116
 • 1

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại Song Mai – thành phố Bắc Giangtỉnh Bắc Giang

 Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang
... sở Song Mai, em thực đề tài: Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli Enroflox điều trị bệnh Song Mai thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang ... thú y Song Mai: Tống Thế Tâm tiến hành đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn so sánh hiệu lực loại thuốc kháng sinh: Norcoli Enroflox điều trị bệnh, Song Mai- thành phố Bắc Giang- ... cứu Tên đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn so sánh hiệu lực loại thuốc kháng sinh: Norcoli Enroflox điều trị bệnh, Song Mai- thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang I Đặt vấn đề:...
 • 83
 • 950
 • 4

nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải làng bún tiền ngoài, khắc niệm, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh phục vụ sản xuất nông nghiệp

nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải làng bún tiền ngoài, xã khắc niệm, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh phục vụ sản xuất nông nghiệp
... TỰ NHIÊN - Lê Hồng Sơn NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG BÚN TIỀN NGOÀI, XÃ KHẮC NIỆM, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học môi ... thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Mục tiêu đề tài: - Xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt làng bún Tiền Ngoài, Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - ... định số biện pháp kỹ thuật để xử nguồn nước thải làng nghề - Xây dựng mô hình xử nước thải cho thôn Tiền Ngoài, Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Nội dung nghiên cứu: - Đánh...
 • 87
 • 613
 • 2

Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác đa mai thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của bãi chôn lấp rác đa mai thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... a bãi chôn l p rác ða Mai ñ n môi trư ng 3.2.4 ð xu t bi n pháp nâng cao hi u qu x lý rác t i bãi chôn l p ða Mai 3.3 Phương pháp nghiên c u Phương pháp kh o sát th c t : ð n bãi chôn l p ða Mai ... rác t i bãi chôn l p (BCL) ða Mai thành ph B c Giang - ð xu t bi n pháp nâng cao hi u qu x lý ch t th i r n sinh ho t t i bãi chôn l p ða Mai thành ph B c Giang 1.2.2 Yêu c u - Xác ñ nh thành ph ... C u trúc ch c bãi rác ða Mai 3.2.2 Thành ph n ch t th i r n sinh ho t chôn l p t i bãi chôn l p ða Mai 3.2.2 ðánh giá quy trình chôn l p ch t th i r n sinh ho t t i bãi rác ða Mai 3.2.3 Xác ñ...
 • 102
 • 246
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN SONG MAI THÀNH PHỐ BẮC GIANG TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG MAI THÀNH PHỐ BẮC GIANG TỈNH BẮC GIANG
... hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Song Mai - Thành Phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang 1.1 Mục đích, yêu cầu 1.1.1 Mục đích - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Song Mai ... nghiệp 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất - Đánh giá hiệu hội loại hình sử dụng đất - Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 2.2.4 ... thực đề tài - Trên sở đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng đất đạt hiệu quả, có tính khả thi cao địa bàn Song Mai, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang CHƯƠNG I:...
 • 95
 • 85
 • 0

Tránh những hiểu lầm về truyền thông hội potx

Tránh những hiểu lầm về truyền thông xã hội potx
... lượng với khách hàng bạn Bạn không cần phải thông thạo truyền thông hội phải tuyển dụng đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề để gửi đến khách hàng thông điệp thật hoa mỹ cập nhật Facebook liên ... đưa câu trả lời họ giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty bạn cho nhiều người khác? Tiếp thị truyền thông hội phức tạp Đừng nghĩ Hãy bắt đầu thật đơn giản: tạo trang Facebook tài khoản Twitter tập ... gọi người đề xuất ý kiến nêu lời phê bình có tính xây dựng Xin nhớ điều cốt lõi sử dụng truyền thông hội để tìm tòi trao đổi kiến thức với khách hàng, thường xuyên cải tiến công việc kinh doanh...
 • 3
 • 108
 • 0

Thực Trạng Áp Dụng Công Cụ Qản Lý Môi Trường Vào Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Làng Nghề Làm Bún Vân Cù (Xã Hương Toàn, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực Trạng Áp Dụng Công Cụ Qản Lý Môi Trường Vào Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Làng Nghề Làm Bún Vân Cù (Xã Hương Toàn, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
... bảo vệ môi trường lĩnh vực bảo vệ môi trường 2.1.2 Công cụ quản môi trường Công cụ quản môi trường Công cụ sách – pháp luật Công cụ kinh tế Công cụ quản môi trường đời dựa sở: Công cụ tuyên ... Hương Cần 2.4 Thực trạng áp dụng công cụ qản môi trường làng nghề làm bún Vân 2.5.1 Mệnh lệnh – điều khiển  công cụ mệnh lênh-điều khiển áp dụng làng nghề Sự phát triển ngành nghề đem lại thu ... bún Vân –xã Hương Toàn -huyện Hương Trà-TTHuế” để nghiên cứu II Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích thực trạng áp dụng công cụ quản môi trường làng nghề làm bún Vân Cù...
 • 21
 • 259
 • 0

Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý môi trường tại làng nghề làm bún Vân Cù –xã Hương Toànhuyện Hương TràTTHuế

Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý môi trường tại làng nghề làm bún Vân Cù –xã Hương Toànhuyện Hương TràTTHuế
... chọn đề tài Thực trạng áp dụng công cụ quản môi trường làng nghề làm bún Vân –xã Hương Toàn-huyện Hương Trà-TTHuế” NỘI DUNG CHÍNH Công cụ quản môi trường làng nghề Vân Add Your Title ... Chương CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT CÔNG CỤ KINH TẾ CÔNG CỤ KINH TẾ CÔNG CỤ TUYÊN TRUYỀN – GIÁO DỤC CÔNG ... Chương TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phân tích thực trạng áp dụng công cụ quản môi trường Phân tích thực trạng áp dụng công cụ quản môi trường Rút thuận lợi, khó khăn công...
 • 26
 • 479
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
... a bn tnh Bc Giang giai on 2011-2015 - Quyt nh s 1647/Q-UBND ngy 15/11/2011 ca Ch tch UBND tnh Bc Giang v vic thnh lp Ban ch o BVMT lu vc sụng Cu v lu vc cỏc sụng trờn a bn tnh Bc Giang - Quyt ... 495/Q-UBND ngy 29/12/2011 ca UBN tnh Bc Giang v vic phờ duyt Chin lc BVMT tnh Bc Giang n nm 2020 - Quyt nh s 1904/Q-UBND ngy 28/12/2011 ca Ch tch UBND tnh Bc Giang v vic phờ duyt ỏn bo v v ci thin ... 20/01/2012 ca UBND tnh Bc Giang v vic tuyờn truyn, hun, nõng cao nhn thc v BVMT trờn a bn tnh Bc Giang giai on 2012-2016 - K hoch s 2688/KH-UBND ngy 14/11/2011 ca UBND tnh Bc Giang v vic x lý trit...
 • 103
 • 225
 • 1

Giải pháp phát triển nghề làm bánh đa Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Giải pháp phát triển nghề làm bánh đa ở xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
... tích yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nghề làm bánh đa Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang - Đưa số giải pháp nhằm phát triển nghề làm bánh đa Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang * Phương pháp nghiên cứu: ... hộ làm bánh đa Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang thời gian qua Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nghề làm bánh đa Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang Đưa số giải pháp nhằm phát triển nghề làm ... biệt chủ yếu vào thực trạng phát triển nghề làm bánh đa Dĩnh Kế cụ thể yếu tố ảnh hưởng khó khăn tồn * Giải pháp phát triển nghề làm bánh đa Dĩnh Kế - Giải pháp chung + Về vốn: huy động...
 • 98
 • 1,226
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các làng nghề thủ công truyền thống ở đà nẵngnghề làm guốc truyền thống ở vĩnh longliên hiệp hợp tác xã thương mại thành phốliên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minhđánh giá tác động tới môi trường không khí do quá trình sản xuất giấy tại làng nghề phong khê xã phong khê thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh và các giải pháp khắc phụnghiên cứu nhu cầu mua sắm của người dân tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cần thơbáo cáo thực tập dược lâm sàng tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơhọc viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại thành phố hồ chí minhxã hy cương thành phố việt trì tỉnh phú thọhệ thống thư điện tử thành phố bắc giangxã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giangxã trung an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giangquản lý giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố bắc ninhnghiên cứu sinh kế của hộ nông dân sau thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tại xã đông mỹ thành phố thái bình tỉnh thái bìnhtại ccn cao ngạn xã cao ngạn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhNâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bìnhQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiNghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namNghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (enterotoxin) của vi khuẩn listeria, salmonella spp , staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh phía bắcMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmGiáo dục ý thức bảo vệ đường biên giới việt nam – trung quốc trong dạy học lịch sử địa phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh lạng sơnPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh LongPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnQuản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình ĐịnhQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập