Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí của tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí ( 2001 2010)

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí của tổng công ty cổ phần khoan dịch vụ khoan dầu khí ( 2001 2010)

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí của tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí ( 2001 2010)
... triển Tổng Công ty Cổ phần khoan dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) Chương 2: Hoạt động triển khai hợp tác quốc tế lĩnh vực dầu khí PV Drilling Chương 3: Tác động triển vọng trình hợp tác quốc tế ... phát triển Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí giai đoạn 2001- 2010, đồng thời phân tích, đánh giá trình hợp tác quốc tế đơn vị đối tác nước lĩnh vực khoan dầu khí lĩnh vực quan trọng ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN MẠNH HÙNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ...
 • 97
 • 53
 • 0

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí của tổng công ty cổ phần khoan dịch vụ khoan dầu khí ( 2001 2010)

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dầu khí của tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí ( 2001 2010)
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN MẠNH HÙNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ ... Dịch vụ Khoan Dầu Khí năm 2008 29 PV Drilling (2 009), Báo cáo thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu Khí năm 2009 30 PV Drilling (2 010), Báo cáo thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần ... Khoan Dầu Khí năm 2006 27 PV Drilling (2 007), Báo cáo thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu Khí năm 2007 28 PV Drilling (2 008), Báo cáo thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Dịch...
 • 15
 • 17
 • 0

Báo cáo " Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con " docx

Báo cáo
... việc giao nhận nuôi công dân Việt Nam v ngời nớc ngo i Vì vậy, Nh nớc ta quan tâm đến việc hợp tác quốc tế lĩnh vực cho, nhận nuôi nớc Đến nay, nớc ta đ kí kết số điều ớc quốc tế song phơng với ... tham gia Công ớc La Hay 1993, vì: - So với nớc khu vực Việt Nam l nớc có nhiều trẻ em l m nuôi ngời nớc ngo i; - Việc tham gia Công ớc giúp Việt Nam bổ sung v ho n chỉnh văn pháp lí lĩnh vực n y; ... đến tình trạng đứa trẻ v cha mẹ nuôi tơng lai; - Tạo điều kiện thuận lợi, theo dõi, thúc đẩy thủ tục nuôi nuôi v việc phát triển nớc dịch vụ t vấn việc nuôi nuôi; - Trao đổi báo cáo tổng kết đánh...
 • 4
 • 233
 • 2

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn mạng tại Bộ Thông tin Truyền thông

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn mạng tại Bộ Thông tin và Truyền thông
... hình hợp tác quốc tế an toàn mạng; Hiện trạng an toàn mạng giới Việt Nam, yêu cầu phải hợp tác quốc tế lĩnh vực an toàn mạng Bộ Thông tin Truyền thông - Chương “Hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực ... TRẠNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN MẠNG CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 40 2.1 Chủ trương hợp tác khái quát Bộ Thông tin Truyền thông 40 2.1.1 Chủ trương hợp tác quốc tế ... lợi để Bộ triển khai kế hoạch công tác cách hiệu 41 2.1.2 Khái quát Bộ Thông tin Truyền thông chức năng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế lĩnh vực an toàn mạng Bộ Bộ Thông tin Truyền thông quan thuộc...
 • 108
 • 153
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty cỏ phần Mê Kôngo

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty cỏ phần Mê Kôngo
... 3.2.2.1 Hoạt động thu mua 32 3.2.2.2 Hoạt động xuất gạo 38 Chƣơng CÁC PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ HIỆU QỦA CỦA TỪNG PHƢƠNG THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ... PHẦN MÊ KÔNG 50 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÊ KÔNG 50 4.1.1 Tình hình áp dụng phương thức toán công ty hoạt động ... 4.1.2.3 Thanh toán quốc tế theo phương thức CAD .65 4.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TỪNG PHƢƠNG THỨC THANH TÓAN QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY 66 4.2.1 Đánh giá chung hiệu hoạt động toán quốc tế công ty...
 • 95
 • 443
 • 4

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY DỊCH VỤ HƯNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG
... mát vật tư II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG: Trong công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ công ty Cổ phần ... gian thực tập Công ty, sâu vào tìm hiểu phần hành kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác kế toán Tôi thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ Công ty ... có .Phần III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG I NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY: ...
 • 49
 • 226
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY DỊCH VỤ HƯNG LONG

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG
... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG: Trong công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ công ty Cổ phần may dịch vụ Hưng Long có ... thực tập Công ty, sâu vào tìm hiểu phần hành kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công tác kế toán Tôi thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ Công ty có ... công tác kế toán vật liệu- công cụ dụng cụ Công ty, để phát huy vai trò hoàn thiện công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ, xin đề xuất số ý kiến sau: Ý kiến thứ nhất: *Đánh giá vật liệu - công...
 • 14
 • 134
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY DỊCH VỤ HƯNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG
... CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG Đặc điểm vật liệu - công cụ dụng cụ tình hình thực kế hoạch cung cấp vật liệu - công cụ dụng cụ: Công ty Cổ phần May dịch vụ Hưng Long Công ty có qui mô ... Tình hình nhập - xuất vật liệu - công cụ dụng cụ: a Tình hình nhập vật liệu - công cụ dụng cụ: Công ty Cổ phần May dịch vụ Hưng Long, công việc thu mua vật liệu công cụ dụng cụ phòng xuất nhập ... kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 3.2 Kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: Do tình hình thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ Công ty nói nên kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ...
 • 37
 • 148
 • 0

hoàn thiện công tác tiền lương - tiền thưởng tại công ty cổ phần may dịch vụ hưng long

hoàn thiện công tác tiền lương - tiền thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng long
... CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 2.1.NGUỒN TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VA DỊCH VỤ HƯNG LONG Do đặc điểm công ty trình bày công ty ... 2 Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 1.1 THÔNG TIN CHUNG: Công ty may CP DV Hưng Long tiền thân xí nghiệp công ty may Hưng Yên thành lập vào hoạt động từ ... làm chức vụ cao chuyền 2.3 CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 2.3.1 Quy định trả lương công ty a Căn tính lương cho người lao động Hoàng Thế Quân Công nghiệp...
 • 80
 • 854
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty cổ phần ĐTTM dịch vụ ô Tô Liên Việt

Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty cổ phần ĐTTM và dịch vụ ô Tô Liên Việt
... tỡnh ca ton th cỏn b nhõn viờn cụng ty Cu trỳc bỏo cỏo gm ba phn: Phn : Tng quam v Cụng ty c phn TTM v dch v ễ Tụ Liờn Vit Phn 2: Thc trng k toỏn NVL ti Cụng ty c phn TTM v dch v ễ Tụ Liờn Vit ... Khoa K Toỏn Kim Toỏn PHN KHI QUT V CễNG TY C PHN TTM V DV ễ Tễ LIấN VIT 1.1 Gii thiu khỏi quỏt v cụng ty C Phn TTM v Dch V ụ tụ Liờn Vit Tờn cụng ty: Cụng ty c phn TTM v dch v ễ Tụ Liờn Vit Giy ... chõm khụng ngng m rng v chuyờn mụn hoỏ hot ng kinh doanh Cụng ty ó lõn lt lp cỏc cụng ty thnh viờn nh cụng ty c phn ụ tụ LIấN VIT, cụng ty c phn phong cỏch vit, cỏc chi nhỏnh ti H Ni, TP.HCM., Nng,...
 • 47
 • 164
 • 0

công tác quản lý nvl tại công ty cổ phần may dịch vụ hưng long

công tác quản lý nvl tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng long
... thực trạng tình hình công tác quản NVL Công ty Cổ phần may dịch vụ Hưng Long - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản NVL Công ty Cổ phần may dịch vụ Hưng Long 1.3 Đối Tượng ... công tác quản NVL Công ty Cổ phần may dịch vụ Hưng Long 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tình hình công tác quản NVL công ty may Hưng Long - Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần ... PX May PX Thêu PX Giặt PX Là PX Hoàn thành (Nguồn: Phòng hành Công ty Cổ phần May Dịch vụ Hưng Long) Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức quản Công ty Cổ phần May Dịch vụ Hưng Long công ty cổ phần...
 • 95
 • 111
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh doanh sau cổ phần hóa của công ty cổ phần XNK dịch vụ tổng hợp nghệ an

Đánh giá hiệu quả kinh doanh sau cổ phần hóa của công ty cổ phần XNK và dịch vụ tổng hợp nghệ an
... Đánh giá hiệu kinh doanh sau cổ phần hóa Công Ty Cổ Phần XNK Dịch vụ Tổng Hợp Nghệ An làm khoá luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá kết hiệu kinh doanh ... đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp nói riêng • Đánh giá, so sánh kết hiệu kinh doanh công ty cổ phần XNK dịch vụ tổng hợp Nghệ An trước sau thực CPH • Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu ... kinh doanh công ty sau CPH ? Cụ thể: • Trước CPH hoạt động kinh doanh công ty diễn nào? • Sau CPH hoạt động kinh doanh công ty có thay đổi? • Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty...
 • 111
 • 109
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in dịch vụ tuyên quang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in và dịch vụ tuyên quang
... triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Đối với tác giả: Báo cáo thực tập Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In ... NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG 3.1 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang ... trị nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang * Ưu điểm Nhìn chung công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang tương đối tốt Công tác quản trị nhân lực Công ty đảm bảo...
 • 53
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội mua bán đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ emhợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tếhợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệphợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dụchoạt động quản lý ngoại hối góp phần phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàngtăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lập pháp hình sự và thi hành hình phạt tử hìnhhợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịchii thực trạng công tác tiền lương tiền thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longcác nhân tố ảnh hưởng tới công tác tiền lương tiền thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longcông tác trả lương trả thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longcông tác trả thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longđánh giá chung về công tác trả lương trả thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longmột số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương trả thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tiền thưởng tại công ty cổ phần may và dịch vụ hưng longtổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong công ty cổ phần xdtm và dịch vụ văn hóaHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị phình động mạch não phức tạp bằng đặt stent đổi hướng dòng chảyHiệu quả điều trị của phương pháp cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấpPHÂN BỐ GENOTYPE CỦA HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHÍA BẮC, VIỆT NAMXÁC ĐỊNH DẠNG ĐA HÌNH FOKI CỦA GEN RECEPTOR VITAMIN D Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆUĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HUYẾT ÁP KHI SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ENALAPRIL) Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN MẠNMỐI LIÊN QUAN GIỮA VITAMIN D VỚI KHÁNG INSULIN Ở PHỤ NỮ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI NGHÉNPHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GẪY XƯƠNG HỞ TRẺ EMTÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT HC TRÊN THỰC NGHIỆMTÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO ĐỊNH SUẤT ĐỐI VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI MỘT SỐ TRẠM Y TẾ XÃ TỈNH KON TUMHIỆU QUẢ BỔ SUNG SẢN PHẨM GIÀU ACID AMIN VÀ VI CHẤT DINH DƯỠNG TRÊN BỆNH TIÊU HÓA VÀ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CỦA TRẺ SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI 12 47 THÁNG TUỔIĐánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Tạp chí nghiên cứu y học volume 95 số 3 năm 2015Đề cương môn Tư pháp quốc tếĐánh giá kết quả phẫu thuật cong dương vật bẩm sinh bằng phương pháp Yachia tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (LV thạc sĩ)Một số định lý về khối đa diện (LV thạc sĩ)de thi cuoi hk1 mon lich su lop 11 truong thpt ly thai to bac ninh nam 2015 2016Luận văn thạc sĩ Phát triển chất lượng dịch vụ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú ThọNghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt namẢnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập