Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý cho huyện quản bạ, tỉnh hà giang

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY XÓI MÒN ĐẤT ĐỀ XUẤT HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH GIANG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÓI MÒN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguy n Thị Mai Hƣơng XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÓI MÒN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG ... - Khảo sát thực địa huyện Quản Bạ, tỉnh Giang; - Xác định tính hệ số xói mòn đất; - Lập đồ thành phần đồ nguy xói mòn đất; - Đề xuất hình sản xuất nông nghiệp hợp cho vùng nghiên cứu ... cho huyện Quản Bạ, tỉnh Giang 67 3.3.1 Đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn đất 67 3.3.2 Đề xuất hình sản xuất nông nghiệp hợp cho huyện Quản Bạ .70 KẾT LUẬN VÀ...
 • 83
 • 475
 • 1

Xây dựng bản đồ nguy xói mòn đất đề xuất hình sản xuất nông nghiệp hợp cho huyện quản bạ, tỉnh giang

Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp hợp lý cho huyện quản bạ, tỉnh hà giang
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguy n Thị Mai Hƣơng XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÓI MÕN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ CHO HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG ... hại người cho nhân dân nơi [2,26] Vì vậy, việc lập đồ để đánh giá nguy xói mòn đất đề xuất hình sản xuất đất nông nghiệp hợp cho huyện Quản Bạ, tỉnh Giang quan trọng cần thiết Đề tài có ... nguy n Môi trường tỉnh Giang, 2014 Bản đồ trạng rừng tỉnh Giang 22 Sở Tài nguy n Môi trường tỉnh Giang, 2014 Bản đồ trạng sử dụng đất tỉnh Giang 23 Sở Tài nguy n Môi trường tỉnh Hà...
 • 15
 • 74
 • 0

Tài liệu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS potx

Tài liệu XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) VÀO GIS potx
... gia Hình Quy trình xây dựng đồ nguy trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Bản đồ nguy TLĐ Xây dựng đồ nguy trượt lở đất tỉnh quảng trị 146 Đánh giá vai trò nhân tố chủ yếu tác động đến trình trượt lở đất ... (8,76%); huyện khác tỷ lệ nhỏ 152 Xây dựng đồ nguy trượt lở đất tỉnh quảng trị Hình Bản đồ nguy tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Trên sở đồ nguy trượt TLĐ tỉnh Quảng Trị, báo tiến hành xem xét ... sử dụng đất Toàn tỉnh Xây dựng đồ nguy tai biến trượt lở đất tỉnh Quảng Trị Bản đồ nguy trượt lở đất xây dựng sở phép phân tích không gian phần mềm ArcGIS Các đồ nhân tố thành phần sau phân cấp...
 • 13
 • 305
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam
... 3.3 Xây dựng đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc 73 3.3.1 Xây dựng đồ dự báo xói mòn đất tiềm vùng Tây Bắc tỉnh thuộc vùng Tây Bắc 73 3.3.2 Xây dựng đồ xói mòn đất trạng vùng Tây ... hệ số xói mòn đất để xây dựng đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc công nghệ GIS theo phương trình đất phổ dụng biến đổi USLE - Từ kết nghiên cứu, đánh giá khả ứng dụng GIS nghiên cứu xói mòn đề ... mà chọn đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam với hy vọng góp phần nhỏ việc phòng chống xói mòn đất nước nói chung vùng Tây Bắc nói riêng Mục...
 • 103
 • 769
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng tây bắc việt nam

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng tây bắc việt nam
... 3.3 Xây dựng đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc 73 3.3.1 Xây dựng đồ dự báo xói mòn đất tiềm vùng Tây Bắc tỉnh thuộc vùng Tây Bắc 73 3.3.2 Xây dựng đồ xói mòn đất trạng vùng Tây ... hệ số xói mòn đất để xây dựng đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc công nghệ GIS theo phương trình đất phổ dụng biến đổi USLE - Từ kết nghiên cứu, đánh giá khả ứng dụng GIS nghiên cứu xói mòn đề ... mà chọn đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam với hy vọng góp phần nhỏ việc phòng chống xói mòn đất nước nói chung vùng Tây Bắc nói riêng Mục...
 • 92
 • 126
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng bản đồ nguy lũ quét tỉnh gia lai'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét tỉnh gia lai'
... thành lập đồ lụt, chuyển đổi đồ địa hình thành đồ phân tầng độ cao, đồ hướng sườn đồ độ dốc Bản đồ địa chất thành đồ đới đứt gãy Bản đồ địa mạo thành đồ dạng địa hình sinh Bản đồ mạng lưới ... xuất với thủ thuật, thao tác chồng xếp đồ, xây dựng đồ nguy quét tỉnh Gia Lai (hình 4) nguy c l quét t nh Gia Lai ỉ ũ Hình B n ồđ ả Từ đồ cho thấy quét thường xảy hai huyện Chư Sê Chưprông ... Thành lập đồ nguy quét tỉnh Gia Lai dựa sở phân tích đồ địa hình, đồ địa mạo, đồ địa chất, đồ mạng lưới thuỷ văn, đồ thảm thực vật đồ lượng mưa trung bình (tỷ lệ 1/50.000) Đây sở khoa học cho...
 • 7
 • 299
 • 1

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 389
 • 2

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh hà giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 167
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH VIỄN THÁM KẾT HỢP DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY HẠN HÁN PHỤC VỤ SẢN XUẤT XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH VIỄN THÁM KẾT HỢP DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ HẠN HÁN PHỤC VỤ SẢN XUẤT XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... viễn thám MODIS kết hợp liệu khí tượng để xây dựng quy trình thành lập đồ nguy hạn hán công nghệ ảnh viễn thám làm sở để từ tiến hành xây dựng đồ nguy hạn hán cho khu vực nghiên cứu Từ cung cấp ... có nguy hạn vừa 3.5.3 Xây dựng đồ nguy hạn hán cho vùng nghiên cứu Sau sử dụng phần mềm MapInfo để khoanh vùng đất trồng lúa có nguy hạn hán địa bàn nghiên cứu thu đồ nguy hạn hán: Hình Sơ đồ nguy ... hạn vụ hè thu địa bàn nghiên cứu - Nghiên cứu thành lập đồ nguy hạn hán cho đất trồng lúa vụ hè thu địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2005 - 2014) phân vùng bị hạn Các vùng đất trồng lúa bị hạn địa bàn...
 • 13
 • 258
 • 0

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... Xây dựng đồ nguy ngập lụt cho quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sở cho việc quy hoạch phòng chống lũ tài liệu tham khảo tốt cho nhà hoạch định sách định địa phương Mục tiêu đề tài Xây dựng đồ ... 3.18 Bản đồ nguy ngập lụt lớn năm 2020 ứng với kịch phát thải cao (A2) 51 Hình 3.19 Bản đồ ngập lụt lớn quận Ninh Kiều năm 2011 53 Hình 3.20 Bản đồ nguy ngập lụt lớn quận Ninh ... NGUY N VĂN ĐẠI XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60440224 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS Nguy n...
 • 86
 • 52
 • 0

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... Tính toán cho kịch biến đổi khí hậu;  Xây dựng đồ ngập lụt CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT 1.1 Tổng quan ngập lụt đô thị 1.1.1 Các nguy n nhân ... Xây dựng đồ nguy ngập lụt cho quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sở cho việc quy hoạch phòng chống lũ tài liệu tham khảo tốt cho nhà hoạch định sách định địa phương Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguy n Văn Đại XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60440224 TÓM TẮT...
 • 26
 • 109
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
... dụng hình HEC (HEC- HMS, HEC- RAS HEC- GEORAS) để xây dựng đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ nguy ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng ... TB7 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 420 19 TB8 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 468 20 TB9 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 97 21 TB10 Thu c lưu vực sông Thu Bồn (Vùng ... tích lưu vực đến hồ Sông Con 251 VG8 Thu c lưu vực sông Con 422 VG9 Thu c lưu vực sông Vu Gia ( Vùng hạ lưu) 412 10 VG10 Thu c lưu vực sông Vu Gia ( Vùng hạ lưu) 112 11 VG11 Thu c lưu vực sông Vu...
 • 85
 • 212
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
... pháp hình HEC xây dựng ngập lụt lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Phương pháp nội dung nghiên cứu Phương pháp hình : sử dụng hình thủy văn HEC HMS, hình thủy lực HEC RAS hình HEC ... Bình 22 Tam Kỳ 23 Phú Ninh 24 Đức Phú Vu Gia Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn a Thời kỳ đo 1931-1944, 19581974, ... sử dụng hình HEC (HECHMS, HEC- RAS HEC- GEORAS) để xây dựng đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng dụng...
 • 86
 • 198
 • 0

Nghiên cứu phương pháp hình thủy văn, thủy lực xây dựng bản đồ nguy ngập lụt sông Vu Gia – Thu Bồn

Nghiên cứu phương pháp mô hình thủy văn, thủy lực xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt sông Vu Gia – Thu Bồn
... 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ nguy ngập lụt 37 2.5 Bài toán xây dựng đồ nguy ngập lụt .39 CHƢƠNG III: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA THU BỒN ... phương pháp xây dựng đồ nguy ngập lụt .15 2.1.3 Nguy n tắc xây dựng đồ nguy ngập lụt .16 2.2 Tổng quan hình thủy văn, thủy lực tính toán nguy ngập lụt .17 2.2.1 Các hình thủy văn ... nước xây dựng dòng nhánh dung tích nhỏ nhiệm vụ tưới tiêu nên khả chống lũ hiệu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp hình thủy văn, thủy lực xây dựng đồ nguy ngập lụt sông Vu Gia Thu Bồn...
 • 85
 • 176
 • 0

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, làm sở đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp cho huyện ngeun, tỉnh sayaboury, CHDCND lào

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, làm cơ sở đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý cho huyện ngeun, tỉnh sayaboury, CHDCND lào
... đất đai cho huyện Ngeun cấp thiết Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài Xây dựng đồ đơn vị đất đai, làm sở đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp cho huyện Ngeun, Tỉnh Sayaboury, CHDCND Lào lựa ... tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Bước 2: Xây dựng đồ đơn tính Bước 3: Xây dựng đồ đơn vị đất đai Bước 4: Mô tả đồ đơn vị đất đai - Bản đồ đơn vị đất đai: sử dụng phần mềm ARC/INFO để xử lý, chồng ... đai Chính vậy, thực đề tài nghiên cứu xây dựng đồ đơn vị đất đai, làm sở đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp cho huyện cần thiết để làm sở cho việc đề xuất, bố trí cấu trồng, hoạch định chiến...
 • 106
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất tiềm năng vùng tây bắc và các tỉnh thuộc vùng tây bắcxây dựng bản đồ hiện trạng xói mòn lvhtatrình xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quétbản đồ huyện quản bạ tỉnh hà giangxay dung ban do ngap lu theo tan suat va kien nghi phan cap lubản đồ hệ số xói mòn đất do yếu tố đất kbản đồ hệ số xói mòn đất do yếu tốmưa rbản đồ hệ số xói mòn đất do yếu tố địa hình slđề xuất giải pháp cấp nước cho huyện yên thủy tỉnh hòa bình sử dụng nước hồxây dựng bản đồ xói mòn đất hiện trạng vùng tây bắc và các tỉnh thuộc vùng tây bắcskkn cách xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học môn lịch sử3 nghiên cứu thực trạng kinh doanh du lịch và cơ sở khoa học của việc xây dựng bản đồ trong quy hoạch du lịchxây dựng bản đồ khái niệm chương cơ chế di truyền và biến dị bằng phần mềm cmap toolscơ 1 sở lý thuyết xây dựng bản đồ nhạy cảm tràn dầutrình xây dựng bản đồ mức độ nhạy cảm môi trường do sự cố tràn dầu trong hệ thông tin địa lýSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNluyện tập tin học lớp 3 học kì 2luyện tập tin học lớp 4 học kì 2luyện tập tin học lớp 5 học kì 230010 58 câu ứng dụng di truyền họcẢnh hưởng của động lực giá trị thiết thực trong tra cứu thông tin trực tuyến đến dự định mua hàng – nghiên cứu trong thị trường trang sức vàng thành phố hồ chí minhbộ tranh tiếng anh 7 cả năm theo từng bàibộ tranh tiếng anh lớp 9 theo từng bàiprime time elem upper leafletoxford rooftops 4 primariabộ đề ôn thi công chức môn tiếng anh trình độ b có đáp ánMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNBài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICASáng kiến kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thônHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Tăng cường huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập