Nghiên cứu áp dụng thuật toán parker xác định dị thường trọng lực bouguer khu vực biển đông và kế cận

Nghiên cứu áp dụng thuật toán parker xác định dị thường trọng lực bouguer khu vực biển đông kế cận

Nghiên cứu áp dụng thuật toán parker xác định dị thường trọng lực bouguer khu vực biển đông và kế cận
... giải toán thuận, ngược trọng lực thuật toán Parker, áp dụng xác định dị thườngtrọng lực Bouguer khu vực biển Đông kế cận, đưa số kết luận sau : Về độ xác, sử dụng thuật toán Parker để xác định dị ... Chương 2: Thuật toán Parker số phương pháp khác xác định dị thường trọng lực - Chương 3: Mô hình hóa kết áp dụng thuật toán Parker xác định dị thường Bouguer khu vực biển Đông kế cận KẾT LUẬN ... đó, định lựa chọn luận văn với đề tài: Nghiên cứu áp dụng thuật toán Parker xác định dị thường trọng lực Bouguer khu vực biển Đông kế cận Thuật toán chương trình viết ngôn ngữ Matlab sử dụng...
 • 9
 • 40
 • 0

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP ĐỂ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP ĐỂ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
... luật kết hợp việc tư vấn, hỗ trợ người làm dự án định hiệu Áp dụng khai phá luật kết hợp để hỗ trợ định Quản dự án phần mềm Trang Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Trong ... dẫn nguồn] Áp dụng khai phá luật kết hợp để hỗ trợ định Quản dự án phần mềm Trang 16 Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Bối cảnh thực dự án: Căn pháp để thực dự án, trạng ... Quản dự án phần mềm Trang Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định II KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Quản dự án 1.1 Khái niệm Quản dự án ngành khoa học nghiên...
 • 43
 • 103
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thuật toán thiết kế topology mạng áp dụng cho mạng thế hệ sau NGN

Nghiên cứu xây dựng thuật toán thiết kế topology mạng áp dụng cho mạng thế hệ sau NGN
... Các kết áp dụng cho việc thiết kế topology mạng backbone NGN tính toán mạng tập hợp lưu lượng NGN - Các kết nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế mạng truy nhập với công nghệ thuộc hệ 3G 4G ... tiếp sau trình bày phương pháp giải toán 5.2 Đề xuất thuật toán thiết kế topology mạng Thuật toán thiết kế topology đề xuất với bước sau: Thiết lập topology Bước thiết lập topology nhằm tạo topology ... hơn, áp ứng yêu cầu thực tiễn mạng NGN Các kết nghiên cứu, đề xuất tính toán luận án phù hợp với mục đích nghiên cứu đề ban đầu Những kết nghiên cứu áp dụng việc xây dựng công cụ thiết kế topology...
 • 27
 • 230
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán chọn K láng giếng gần trong 2D áp dụng cho phương pháp RBF FD giải phương trình Poisson

Nghiên cứu một số thuật toán chọn K láng giếng gần trong 2D và áp dụng cho phương pháp RBF FD giải phương trình Poisson
... THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG TRẦN XN TIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TỐN CHỌN K- LÁNG GIỀNG GẦN TRONG 2D ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG PHÁP RBF- FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON CHUN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60.48.01 ... Oanh, tơi mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu số thuật tốn chọn k- láng giềng gần 2D áp dụng cho phương pháp RBF- FD giải phương trình Poisson Mục đích đề tài tìm hiểu số thuật tốn chọn tâm phổ biến ... Fan, thuật tốn Oleg&Oanh-2011, phương pháp khơng lưới có hỗ trợ thuật tốn tìm K- Láng giềng gần Chương 3: Áp dụng thuật tốn chọn K- láng giềng gần cho phương pháp RBF- FD khơng gian 2D Chương dành cho...
 • 65
 • 268
 • 0

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản
... nhằm áp dụng sỏ phương pháp toán học nhận dạng phần mềm thông kẽ đại SPSS vào việc giai toán địa chất cụ thể: xác định đặc trưng định lượng cùa trường địa hoá thứ sinh, phục vụ tìm kiếm khoáng sản ... Tên đề tài: Nghiền cứu áp dụng toán nhận dạng xúc định đặc trưng trường địa hoá thứ sinh - phục vụ tìm kiếm khoáng sản M ã số: QT - 01 - 18 b Chủ trì đề tài: TS Đặng Mai c Các cán tham gia: d ... khác Việc xác định đặc trưng toán muôn thổ công tác tìm kiếm khoáng sản phương pháp địa hoá Theo truyền thống, đặc trưng xác định thủ tục thống kê cổ điên kinh nghiệm địa chất Các phương pháp có...
 • 47
 • 191
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải bài toán người du lịch

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải bài toán người du lịch
... tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải toán người du lịch nhằm tìm hiểu thuật toán đàn kiến, xem xét hiệu thuật toán đàn kiến áp dụng vào toán tối ưu tổ hợp so sánh tính hiệu thuật ... du lịch Lý thuyết thuật toán truyền thống thuật toán di truyền giải toán người du lịch Lý thuyết thuật toán đàn kiến 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu thuật toán đàn kiến để xây dựng ứng dụng ... nhất, thuật toán tìm kiếm cục bộ, thuật toán nhánh cận thuật toán di truyền Chương 2: Thuật toán tối ưu đàn kiến ACO Tìm hiểu nội dung thuật toán đàn kiến; thuật toán đàn kiến giải toán người du lịch; ...
 • 78
 • 2,188
 • 16

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám ... thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu số...
 • 181
 • 378
 • 0

nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại công ty TNHH inax việt nam

nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại công ty TNHH inax việt nam
... như: Công ty TNHH Baxter Healthcare Pte, Công ty TNHH Chevron Oronite, Công ty TNHH IMM Singapo Pte, Công ty TNHH Kyoei Engineering Singapo Pte, Công ty TNHH Sony Display Device Pte, Công ty TNHH ... tài Nghiên c u áp d ng ki m toán ch t th i t i Công ty TNHH Inax Vi t Nam , ñã thu th p tài li u t ngu n sách, báo, t p chí khoa h c, báo cáo, ch ng t , hóa ñơn t Công ty TNHH Inax Vi t Nam ti ... quy trình s n xu t s v sinh t i Công ty TNHH Inax Vi t Nam 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1 Tình hình ho t ñ ng s n xu t c a Công ty TNHH Inax Vi t Nam 2.2.2 Tính toán cân b ng v t ch t cho toàn...
 • 105
 • 529
 • 5

nghiên cứu ứng dụng thuật toán aco cho việc định tuyến mạng ip

nghiên cứu ứng dụng thuật toán aco cho việc định tuyến mạng ip
... điểm việc định tuyến mạng đề xuất giải pháp ứng dụng thuật toán đàn kiến vào việc định tuyến mạng 24 - Nghiên cứu ứng dụng toán tối ưu hóa việc định tuyến mạng, qua đánh giá, so sánh thuật toán ... khai thuật toán định tuyến cho định tuyến mạng sử dụng kỹ thuật cập nhật nguồn - Xây dựng ứng dụng mô trình định tuyến mạng sử dụng thuật toán đàn kiến triển khai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối ... Nghiên cứu ứng dụng thuật toán ACO cho việc tối ưu hóa trình định tuyến mạng IP. Nhằm nghiên cứu giải vấn đề đặt 2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu so sánh phương pháp tối ưu hóa - Triển khai thuật...
 • 26
 • 125
 • 1

nghiên cứu áp dụng bài toán tối ưu công suất trong thị trường điện

nghiên cứu áp dụng bài toán tối ưu công suất trong thị trường điện
... công su t ñư c tích h p thu t toán t i ưu ràng bu c ñ ng th c Thay x p x g n ñúng toán phi n, ñi u ki n t i ưu c a toán ñư c gi i quy t Thu n l i c a thu t toán OPF Lo i chúng dùng phương pháp ... ñơn Gi i toán PF có th tìm ñư c nghi m c a toán t i ưu Có hai phương pháp khác ñã ñư c tri n khai, ph thu c vào ph m vi mà thu t toán PF s d ng trình t i ưu hoá [12][14][36] Lo i 1: thu t toán s ... [12][14][36] Lo i 1: thu t toán s d ng thu t toán PF tách bi t v i thu t toán t i ưu hoá Bài toán phi n ñư c x p x g n ñúng tìm nghi m ñi u ki n t i ưu c a toán g n ñúng ði m ban ñ u m t nghi m PF...
 • 102
 • 111
 • 0

đảm bảo toán học cho các hệ mật quyển 3c nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

đảm bảo toán học cho các hệ mật quyển 3c nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... Giới thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám mã...
 • 181
 • 236
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng.

Nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng.
... giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây 1.2.2 Những thách thức vấn đề định tuyến mạng cảm biến không dây Các đặc điểm mạng cảm biến không dây làm cho việc phát triển mô hình định tuyến cho ... tuyến mạng cảm biến không dây Chương trình bày kết nghiên cứu khảo sát đánh giá giao thức định tuyến dựa nhận thức lượng cho mạng cảm biến không dây, phát biểu toán định tuyến nhận thức lượng với ... là: Nghiên cứu giao thức định tuyến nhận thức lượng cho mạng cảm biến không dây, phân tích đánh giá so sánh loại giao thức định tuyến; Nghiên cứu giao thức định tuyến thu thập liệu CTP cho mạng...
 • 25
 • 165
 • 0

nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây

nghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây
... định tuyến mạng cảm biến không dây Chƣơng trình bày kết nghiên cứu khảo sát đánh giá giao thức định tuyến dựa nhận thức lƣợng cho mạng cảm biến không dây, phát biểu toán định tuyến nhận thức ... định tuyến cho mạng cảm biến không dây Định tuyến giao thức quan trọng mạng cảm biến không dây Nhiệm vụ giao thức định tuyến tìm đƣợc tuyến đƣờng tốt từ nguồn đến đích Một mạng cảm biến không dây ... mạng cảm biến không dây giải pháp định tuyến dựa nhận thức lƣợng đƣợc nghiên cứu, đề xuất cho mạng cảm biến không dây 1.1 Vấn đề lƣợng tiêu thụ mạng cảm biến không dây Vấn đề lƣợng tiêu thụ nút cảm...
 • 135
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnáp dụng thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhấtnghiên cứu đánh giá và dựbáo động đất khu vực tuần giáo và kế cậnnghiên cứu áp dụng das 28 crp trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp đọc thêm nghiên cứu áp dụng das 28 crp trong xác định mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấpnghiên cứu một số thuật toán ứng dụng dataminingnghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong gisnghiên cứu áp dụng kỹ thuật sản xuất giống nuôi và cấy ngọc trai biểnáp dụng thuật toán aprioringhiên cứu áp dụng máy thở áp lực dương liên tụcnghiên cứu áp dụng haccp vào công nghệ sản xuất bánh dẻo ở việt namluận văn nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nộnghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nướcluận văn nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn quận bình tânđề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản thọ quang phường thọ quang quận sơn trà tp đà nẵngnghiên cứu áp dụng các nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà ở đô thị tại tphcmĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)ĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý tour du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập