Sentence synthesis exercise 11

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 - EXERCISE 11 ppt

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 - EXERCISE 11 ppt
... although D despite 30 Some workers are so poor that they don’t want to quit their job _ they are ill- treated A as though B since C although D if 31 Alice prepares her lesson carefully _ she ... out what had happened A so that not B so as not to C in order that D so as to 33 He does morning exercises regularly improve his health A so as to B and C to D so as not to 34 We learn English...
  • 2
  • 90
  • 0

Articles exercise 11

Articles exercise 11
... Irregular Verb Dictionary   Phrasal Verb Dictionary   Verb + Preposition Dictionary http://www.englishpage.com /articles/ articles _11. htm 2/2 ... Weekly Lesson   Grammar Book   Vocabulary   Verb Tenses   Conditionals   Modals   Gerunds / Infinitives   Articles   Prepositions   Mini­tutorials   Irregular Verbs   Reading Room   Listening Lounge   Games...
  • 2
  • 40
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: verb tense exercise 11complete the sentence 0 04 is 110 ofthe c programming language exercise 1 11sentence structure worksheet grade 11exercise of conditional sentence type 1ôn tập 11 sentence transformationrewrite sentence unit 9 enghlish 11exercise unit 10 tn tl grade 11advanced exercise on conditional sentencesynthesis purification and formulation of 11c toluene11 network analysis and graphical synthesisin class writing exercise class 11quaternary salts used as templates in the synthesis of zsm 11content unit 11 exercise bookcontent test for unit 11 exercise bookgiáo án tự nhiên xã hội bài 16giáo án tự nhiên xã hội bài 16 (3)giáo án tự nhiên xã hội tuần 26giáo án tự nhiên xã hội bài 28giáo án tự nhiên xã hội bài 25Giáo án lớp mầm tuần 25 chủ đề tết và mùa xuânXây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo (tóm tắt)Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập TPP (tóm tắt)Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng (tóm tắt)đề thi giáo viên giỏi 4Giáo án hoạt động ngoài trời chủ đề thế giới thực vậtGiáo án lớp chồi chủ đề thế giới động vậtAnh 49 đề _Ngày làm số 49_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017Anh 49 giải _Ngày làm số 49_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017kế hoạch bồi dường thường xuyên 2013 (2)kế hoạch bồi dường thường xuyên 2016KH BOI DUONG THUONG XUYEN CA NHAN 2015 2016Toán 51 giải Ôn THPT Quốc gia 2017Bai tap MS excel THCB 2giáo án âm nhạc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập