test english

The Test English

The Test English
... d go / are not ready c 31 There were many big trees, between me and the river and now they all fell down into the water a each other b one after another c one another d a lot > c 32 "It seems ... letter was in the mailbox b a letter was found in the mailbox c he found a letter in the mailbox d the mailbox had a letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place ... a neither b either c too d so b 33 My brother is much taller than I a b did c am d was c 34 Police had to break the meeting a out b in c off d up d 35 The accused denied in the vicinity...
 • 428
 • 269
 • 2

Test English (A)

Test English (A)
... too dark here Please turn on the light a isn't b too c turn d on -> d Mary speaks English very well She spoke English since she was a little girl a speaks b well c spoke d was -> c III Grammar ... c 26 The ball the fence and into the classroom a hit b shot c kicked d went over > d 27 The test becomes and a hard / hard b harder / harder c hardest / hardest d harder / hard b 28 ... to a double room for me at Bamboo Green hotel tonight a ask b keep on c phone d reserve > d Test 2: I Pronunciation a ahead b capitalist c also d important > c a large b war c motor-car d...
 • 438
 • 300
 • 0

test English 7

test English 7
... …………………………………………………………………………………………… Full name: ENGLISH TEST code : Class: Duration: 45 minutes Marks : Teacher’s comment I/Choose the correct answer: (2 points) He learns English very ………… A good B better ... Fransland theater …………………………………………………………………………………………………………… Full name: Class: Marks : ENGLISH TEST Duration: 45 minutes code : Teacher’s comment I/Choose the correct answer: (2 points) Mr ... / than / mother ……………………………………………………………………………………………………… Full name: Class: Marks : ENGLISH TEST Duration: 45 minutes code : Teacher’s comment I /Choose the correct answer: (4 points)...
 • 5
 • 293
 • 4

Test english 8

Test english 8
... Anh ( Translate into English) Có phim hay rạp Tháng Chúng định tối xem Cậu có muốn với không ? Có , Mình thích Chúng gặp đâu? Trớc rạp chiếu phim exercises for unit - english (số 3) I/ Viết ... back in a minute He ran up the stairs to see what happened 8 What's at the Rex Movie Theater this week? exercises for unit - english (số 4) I/ Cho dạng từ ngoặc (Give the correct form for ... Since its invention (6) Alexander Graham Bell in 187 6, the design of the telephone set has (7) greatly However, the way the telephone (8) is still the same III/Điền giới từ thích hợp vào...
 • 5
 • 326
 • 1

Test english 8

Test english 8
... Exercises for unit - english (số 2) I/ Cho dạng từ ngoặc: She's always worried about the of her family SAFE This river ... (see) last week? Everyone stopped (laugh) when we (come) Sandra ought (practise) her English more frequently Anne is in hospital I (visit) him tomorrow IV/ Viết lại câu cho nghĩa ... on June 16 just before midday Nam and Vinh are going to play tennis this weekend Nga failed her English exam because she didn't study hard ...
 • 3
 • 281
 • 0

test english 8 (no 3)

test english 8 (no 3)
... lovely time here in Ha Long City, Vietnam The (2) ………………………… is very nice It’s warm and sunny We’re (3) ……………………… in a comfortable hotel near the beach We have a spectacular view of the (4)………………………… ... Today we are going (6)………………………… A boat trip to Cat Ba Island We (7) ………………………… call you next week (8) ……………………… wishes, Tim GOOD LUCK Phần đọc dành cho giáo viên I Listen and complete the...
 • 3
 • 413
 • 7

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)
... In the afternoon, he (8.play) ………… sports or reads books In the evening, He (9.do) ………his homework and (10.watch) ………… television He goes to bed at 10 o’clock IV.Make the sentences,basing on the ... correct sentence : 1.there are four people in his family 2.He is an engineer 3.No,she doen’t.She goes to work by motorbike 4.He is in class 6A 5.He does his homework in the evening III 0.25p ... 2.brushes 3.has 4.goes 6. comes 7.has 8plays 9.does IV 0.5p / a correct sentence :1.She goes to school by bicycle 2.My father is watching TV now 3.We don’t have English on Saturdays 4.There aren’t any...
 • 2
 • 318
 • 0

THE FIRST TEST ENGLISH 6

THE FIRST TEST ENGLISH 6
... a store On the street, there is a restautant, a bookstore and a temple In the neighborhood, there is a hospital and a factory Na’s father works in the factory His mother works in the hospital ... years old There are four people in his family His house is next to a bookstore There is a hospital and a factory in the neighborhood Na’s father works in the hospital/ Na’s mother works in the factory ... My class is……… .the second floor III Read the passage then check True or False (3ms): Na is eleven years old He is in grade He lives with his mother, his father and two sisters in the city His house...
 • 4
 • 233
 • 0

THE FIRST TEST ENGLISH 8

THE FIRST TEST ENGLISH 8
... B The church is a three times a month He was tired b because she passed the exam He is too busy c opposite the bank Could you ask her d to attend the party Would you like e in the middle of the ... 2 There are some jars on the dish rack The shelves are to the window We often eat together in this kitchen IV/ Match a phrase in column A with ... There s a table g to leave message ? She goes to Quang Ngai h to call me back V/ Complete the dialogue with phrases in the box (2ms) That’s too bad How are you ? That’s a great idea What’ s the...
 • 2
 • 216
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà NộiNăng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếĐề cương: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAMKiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiệnLập và phân tích dự án nuôi NhímĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (5)Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớĐánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măngQuy hoạch hệ thống thoát nước cho thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Giai đoạn 20202030Quy trình thiết kế LED trái tim Nhập môn KT ĐTVT BKHNGiải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương Thanh HoáDạy học kịch bản văn học Bắc Sơn ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái BìnhThiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Mai – Đồng Nai công suất 1000 m3ngày.đêmThiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 18000 ngườiTìm hiểu một số thuật toán khai phá tập mục lợi ích cao và ứng dụng (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập nhận thức FPT softwareXử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập