test english

The Test English

The Test English
... d go / are not ready c 31 There were many big trees, between me and the river and now they all fell down into the water a each other b one after another c one another d a lot > c 32 "It seems ... letter was in the mailbox b a letter was found in the mailbox c he found a letter in the mailbox d the mailbox had a letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place ... a neither b either c too d so b 33 My brother is much taller than I a b did c am d was c 34 Police had to break the meeting a out b in c off d up d 35 The accused denied in the vicinity...
 • 428
 • 266
 • 2

Test English (A)

Test English (A)
... too dark here Please turn on the light a isn't b too c turn d on -> d Mary speaks English very well She spoke English since she was a little girl a speaks b well c spoke d was -> c III Grammar ... c 26 The ball the fence and into the classroom a hit b shot c kicked d went over > d 27 The test becomes and a hard / hard b harder / harder c hardest / hardest d harder / hard b 28 ... to a double room for me at Bamboo Green hotel tonight a ask b keep on c phone d reserve > d Test 2: I Pronunciation a ahead b capitalist c also d important > c a large b war c motor-car d...
 • 438
 • 296
 • 0

test English 7

test English 7
... …………………………………………………………………………………………… Full name: ENGLISH TEST code : Class: Duration: 45 minutes Marks : Teacher’s comment I/Choose the correct answer: (2 points) He learns English very ………… A good B better ... Fransland theater …………………………………………………………………………………………………………… Full name: Class: Marks : ENGLISH TEST Duration: 45 minutes code : Teacher’s comment I/Choose the correct answer: (2 points) Mr ... / than / mother ……………………………………………………………………………………………………… Full name: Class: Marks : ENGLISH TEST Duration: 45 minutes code : Teacher’s comment I /Choose the correct answer: (4 points)...
 • 5
 • 287
 • 4

Test english 8

Test english 8
... Anh ( Translate into English) Có phim hay rạp Tháng Chúng định tối xem Cậu có muốn với không ? Có , Mình thích Chúng gặp đâu? Trớc rạp chiếu phim exercises for unit - english (số 3) I/ Viết ... back in a minute He ran up the stairs to see what happened 8 What's at the Rex Movie Theater this week? exercises for unit - english (số 4) I/ Cho dạng từ ngoặc (Give the correct form for ... Since its invention (6) Alexander Graham Bell in 187 6, the design of the telephone set has (7) greatly However, the way the telephone (8) is still the same III/Điền giới từ thích hợp vào...
 • 5
 • 314
 • 1

Test english 8

Test english 8
... Exercises for unit - english (số 2) I/ Cho dạng từ ngoặc: She's always worried about the of her family SAFE This river ... (see) last week? Everyone stopped (laugh) when we (come) Sandra ought (practise) her English more frequently Anne is in hospital I (visit) him tomorrow IV/ Viết lại câu cho nghĩa ... on June 16 just before midday Nam and Vinh are going to play tennis this weekend Nga failed her English exam because she didn't study hard ...
 • 3
 • 272
 • 0

test english 8 (no 3)

test english 8 (no 3)
... lovely time here in Ha Long City, Vietnam The (2) ………………………… is very nice It’s warm and sunny We’re (3) ……………………… in a comfortable hotel near the beach We have a spectacular view of the (4)………………………… ... Today we are going (6)………………………… A boat trip to Cat Ba Island We (7) ………………………… call you next week (8) ……………………… wishes, Tim GOOD LUCK Phần đọc dành cho giáo viên I Listen and complete the...
 • 3
 • 388
 • 7

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)
... In the afternoon, he (8.play) ………… sports or reads books In the evening, He (9.do) ………his homework and (10.watch) ………… television He goes to bed at 10 o’clock IV.Make the sentences,basing on the ... correct sentence : 1.there are four people in his family 2.He is an engineer 3.No,she doen’t.She goes to work by motorbike 4.He is in class 6A 5.He does his homework in the evening III 0.25p ... 2.brushes 3.has 4.goes 6. comes 7.has 8plays 9.does IV 0.5p / a correct sentence :1.She goes to school by bicycle 2.My father is watching TV now 3.We don’t have English on Saturdays 4.There aren’t any...
 • 2
 • 313
 • 0

THE FIRST TEST ENGLISH 6

THE FIRST TEST ENGLISH 6
... a store On the street, there is a restautant, a bookstore and a temple In the neighborhood, there is a hospital and a factory Na’s father works in the factory His mother works in the hospital ... years old There are four people in his family His house is next to a bookstore There is a hospital and a factory in the neighborhood Na’s father works in the hospital/ Na’s mother works in the factory ... My class is……… .the second floor III Read the passage then check True or False (3ms): Na is eleven years old He is in grade He lives with his mother, his father and two sisters in the city His house...
 • 4
 • 229
 • 0

THE FIRST TEST ENGLISH 8

THE FIRST TEST ENGLISH 8
... B The church is a three times a month He was tired b because she passed the exam He is too busy c opposite the bank Could you ask her d to attend the party Would you like e in the middle of the ... 2 There are some jars on the dish rack The shelves are to the window We often eat together in this kitchen IV/ Match a phrase in column A with ... There s a table g to leave message ? She goes to Quang Ngai h to call me back V/ Complete the dialogue with phrases in the box (2ms) That’s too bad How are you ? That’s a great idea What’ s the...
 • 2
 • 206
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tậpPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản lý tiêu thụ sản phẩm bất động sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD)Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNGQuản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc - CopyQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt - CopyQuản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng NinhQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn - CopyQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở trường Đại học khu vực Miền Trung trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Hướng dẫn thực hành máy xúc (đỗ hữu toàn)Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy tay ga (việt trường duy an)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập