các phương pháp định lượng protein

các phương pháp định lượng protein

các phương pháp định lượng protein
... ta áp dụng phương pháp thích hợp trục tiếp gián tiếp Seminar trình bày số phương pháp dùng để đònh lượng Protein, với số lưu ý sử dụng phương pháp cụ thể Các phương pháp đònh lượng protein GVHD: ... protein, acid amin thực phẩm Phương pháp Dumas: Dumas phương pháp đònh lượng để xác đònh lượng nito chất dựa phương pháp mô tả Jean- Baptiste Dumas 27 Các phương pháp đònh lượng protein 7.1 GVHD: TS ... phù 24 Các phương pháp đònh lượng protein GVHD: TS Trần Thò Bích Lam So với phương pháp so màu phương pháp đơn giản hơn, nhanh hơn, mẫu dùng lại thường ổn đònh hóa phần lớn Protein Phương pháp...
 • 34
 • 504
 • 3

các phương pháp định lượng protein

các phương pháp định lượng protein
... khả ứng dụng: Phương pháp nhạy phương pháp Lowry không phương pháp Bradford sử dụng mẫu nghiên cứu có khối lượng Protein tương đối lớn 20 – 2,000µg/ml II.2 Đònh lượng Protein phương pháp Lowry (Biure ... PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG PROTEIN I Đònh lượng nitơ tổng số phương pháp Kjeldahl:[4], [6] Theo nguyên tắc Protein đònh lượng cách xác đònh lượng nitơ tổng số kết nhân với 6.25,như nghóa coi Protein ... Nitơ Protein + Nitơ phi Protein Ta xác đònh nitơ tổng số theo phương pháp Kjeldahl nitơ phi Protein sau tính nitơ Protein Nitơ Protein = Nitơ tổng số - Nitơ phi Protein Protein = Nitơ Protein...
 • 56
 • 60
 • 2

Sử dụng các phương pháp định lượng để xử lý nước thải

Sử dụng các phương pháp định lượng để xử lý nước thải
... Âu sử dụng nh phơng pháp chuẩn để xác định phenol dẫn xuất phenol Phơng pháp có độ nhạy cao, khoảng ppb S Dupeyron cộng tiến hành chiết pha rắn sử dụng phơng pháp sắc ký lỏng hiệu suất cao để ... hãng Merck Các chất chuẩn clophenol 2.2.2.4 Phơng pháp xử số liệu Các kết thu đợc trình thực nghiệm đợc xử theo quy luật thống kê Để đánh giá sai số, độ lặp giới hạn phát phơng pháp thông ... C18 để làm giàu trớc phép phân tích Các nhà nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sắc ký khí kết hợp với khối phổ (GC-MS) để phân tích Giới hạn phát phơng pháp -10ng/l [5] Đĩa C18 đựơc Bao M.L cộng sử dụng...
 • 66
 • 291
 • 1

KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG II: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG II: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
... chế” kinh tế học phát triển hiểu là: (A) (B) (C) (D) Chế độ trị Luật lệ chế thực thi Cơ cấu kinh tế Mô hình kinh tế Đề thi kinh tế học ứng dụng II Trang: 6/11 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright ... sinh MPP 042 12 Giả sử kinh tế, năm 1, trữ lượng vốn 6, nhập lượng lao động 3, sản lượng 12 Trong năm 2, trữ lượng vốn 7, nhập lượng lao động 4, sản lượng 16 (Giả định kinh tế này, chủ sở hữu vốn ... khả tiếp cận giáo dục y tế nhóm di dân tiềm Đề thi kinh tế học ứng dụng II Trang: 2/11 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thi tuyển sinh MPP 042 Với số ICOR kinh tế tốc độ tăng trưởng GDP...
 • 11
 • 191
 • 1

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường
... làm nghiên cứu thị trường lập bảng hỏi ngắn gọn, logic, có độ “phân giải” cao, hàm ý rõ ràng, “sắc nét” Ở đây, ta thấy có giao lưu phương pháp định tính định lượng nghiên cứu thị trường Cả hai phương ... định lượng này, nhà đại lý nhà đất hay bán xe xác định nhu cầu tiềm tàng lớp người tiêu dùng thị trường ngách họ Ví dụ nêu bao hàm bốn điểm quan trọng đáng nhấn mạnh lại Thứ nhất, phân tích định ... hai phương pháp dựa việc điều tra để lấy thông tin người tiêu dùng hay nhà phân phối Nhưng bảng hỏi phương pháp định lượng thường ngắn hơn, cụ thể hơn, tập trung vào yếu tố chứa đựng lượng thông...
 • 3
 • 275
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ THUỘC NHÓM NITROFURAN TRONG THỦY SẢN

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ THUỘC NHÓM NITROFURAN TRONG THỦY SẢN
... cht h nitrofuran thy sn 26 0,2 MA: 105212 KS2-1 KS2-1 Cỏc phng phỏp xỏc nh d lng hp cht h nitrofuran thy sn 27 d Nitrofurantoin Bng 9, lp li ca phng phỏp Mu Blank CNITROFURANTOIN_mu(*) CoNITROFURANT ... phỏp xỏc nh d lng hp cht h nitrofuran thy sn 14 Nitrofurazone hay SEM Nitrofurantoin AHD hay 2_NB_SEM 209 166 2_NB_AHD 249 134 192.2 104 Bng Phõn t cỏc cht h nitrofuran Nitrofuran M1 Metabolite ... tớch cú mt mu kim c tớnh theo cụng thc sau: Hm lng nitrofuran: X Nitrofuran = C0 ì m Hm lng cỏc metabolite tng ng: X Metabolite = X Nitrofuran ì Trong ú: M2 M1 - X: lng cht cn phõn tớch cú mu kim,...
 • 46
 • 1,441
 • 5

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT ppsx

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT ppsx
... LOGO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT Là phương pháp để xác định số lượng vi sinh vật mẫu Hàm lượng vi sinh vật mẫu bao nhiêu?? CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ... ĐỊNH LƯỢNG LOGO VI SINH VẬT Phương pháp xác định khối lượng khô Phương pháp đo độ đục Phương pháp đếm trực tiếp Phương pháp đếm khuẩn lạc Phương pháp MPN Đơn vị định lượng Vi sinh vật Tế bào/ml MNP/g ... CFU/ml CFU/g PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHÔ  Định lượng nồng độ tế bào nấm men  Được coi phương pháp tiêu chuẩn  Có thể chuyển đổi kết sang phương pháp khác cách dễ dàng PHƯƠNG PHÁP XÁC...
 • 39
 • 1,958
 • 16

Các phương pháp định lượng các cấu tử hương của dịch nước nho sau lên men

Các phương pháp định lượng các cấu tử hương của dịch nước nho sau lên men
... nước nho sau Nhiệm vụ đồ án Các phương pháp đònh lượng cấu tử hương dòch nước nho sau lên men tìm hiểu phương pháp tách chiết đònh lượng cấu tử hương có hàm lượng khác dòch nho sau lên men Đồ ... đoạn 2.3.1.7 Ứng dụng định lượng cấu tử hương dòch nho sau lên men [47] Phương pháp SPME sử dụng rộng rãi đònh lượng cấu tử hương dòch nước nho sau lên men, cấu tử hương có hàm lượng cao 41 Đồ án ... GVHD: Tôn Nữ Minh Nguyệt Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH NHO LÊN MEN VÀ CÁC CẤU TỬ HƯƠNG TRONG DỊCH NHO SAU LÊN MEN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH NHO SAU LÊN MEN 1.1.1 Nho Lên men nước nho phần quy trình sản...
 • 84
 • 166
 • 0

bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý

bài tập các phương pháp định lượng trong quản lý
... liệu may đến trình xuất hàng - Các số liệu báo cáo hàng ngày chất lượng tổng hợp chuyển cho Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận Kế hoạch, lãnh đạo Bộ phận sản xuất để xử kòp thời đảm bảo theo yêu cầu ... kho Công ty - Kho nhập, kiểm tra số lương nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, phận chất lượng kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm theo qui đònh Công ty báo cáo cho phận kế hoạch ... liên quan lưu giữ rõ ràng, cẩn thận theo Thủ tục kiểm soát hồ sơ Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Phụ lục: Trang: / ...
 • 4
 • 206
 • 1

slide các phương pháp định lượng

slide các phương pháp định lượng
... QUAN PHƯƠNG PHÁP G G N N ĐỊNH LƯỢNG Ơ Ợ Ư Ư H L P C Á C 05/31/15 Mục tiêu chương H Mô tả cách tiếp cận định lượng định ỊN Đ Hiểu ứng dụng phân tích định lượng KT P Nắm bước phân tích định lượng ... C Á Cphương án: (5) Chọn (4) Đánh giá phương án theo tiêu chuẩn xác định 05/31/15 Giả sử chọn PÁ PÁ gọi định Ra định phân tích định lượng Xác định vấn đề H ỊN Đ P Cấu trúc Á đề H Xác định phương ... Á C Phân tích định tính P Xác địnhG tiêu N NG chuẩn Ơ Ợ Ư Ư H L P Đánh giá 05/31/15 phương án Chọn phương án vấn Phân tích định lượng Phân tích vấn đề Các bước nghiên cứu định lượng Đầu vào không...
 • 10
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập các phương pháp định lượng trong quản lýcác phương pháp định lượng nitơ tổngcác phương pháp định lượng trong hóa họccác phương pháp định lượng hóa họctiểu luận các phương pháp định lượng trong quản lýgiáo trình các phương pháp định lượng trong kinh tếcác phương pháp định lượng trong kinh tếcác phương pháp định lượng vitamin ccac phuong phap dinh luongcác phương pháp định lượng vi sinh vậtcác phương pháp định lượng nitrate và nitrite trong thực phẩmcác phương pháp định lượng vi khuẩncác phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp các phương pháp định tính các phương pháp định lượngcác phương pháp định lượng vitamin a trong thực phẩmcác phương pháp định tính và định lượng proteinTrạm trộn bê tông 80 tấngiờ phục vụ thi công móng đường theo tiêu chuẩn AASHTO (Bản vẽ autocad)Đề thi trường Chuyên Bến Tre môn Hóa họcBồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Giải Tích Phần 2 Bùi Ngọc AnhTrường cháu đây là trường mầm non Phạm Tuyên (Sheet nhạc Bài hát có nốt nhạc)Giáo án tuần 1 lớp 5LOVEBOOK Chinh phục đỉnh cao Hóa học quốc gia quốc tế.Giáo án tin học 6 HKIDE THI LY 9 HKI NAM 16 17 SON DUONG TUYEN QUANGtia hồng ngoại ,tia tử ngoại,tia XTừ vựng thông dụng thường gặp trong các bài tập Word FormNang cao va phat trien ngu van 6CHUYÊN đề ( THÁNG 12 2016)Chuyên đề ứng dụng Phương Pháp Vecto Và Tọa độ để giải một số bài toán sơ cấp (NXB Dai Hoc Quoc Gia 2007) Vo Giang Giai35 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 2001so sánh 2 pha của hai dao động điều hòađề thi khu vực giải toán trên máy tính cầm tay casio năm 2010 lớp 12 dành cho các trường bổ túcđề thi casio lớp 12 môn toán8 kỹ thuật đạt điểm tối đa nguyên hàm tích phânde kiem tra vat ly lop 10(2)Đề kiểm tra TN toán 12 số 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập