ĐỀ tài TỔNG hợp dầu DIESEL SINH học từ dầu ăn đã QUA sử DỤNG

Công nghệ sinh học ( phần 2 ) Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học pdf

Công nghệ sinh học ( phần 2 ) Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học pdf
... loại nhiên liệu từ dầu mỏ thị trường làm cho chất lượng nhiên liệu tốt Nếu sản xuất quy mô công nghiệp hạ giá thành nhiên liệu Đồng thời, mở hướng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu từ loại dầu thực ... Khoa học Công nghệ (MEXT) ngày 18 /2 nghiệm thu kế hoạch nghiên cứu khoa học nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Keio Các nhà khoa học Đại học Keio tiến hành nghiên cứu nhằm xác định chế hình thành ... dài thành hydrocacbon ngắn), dầu thực vật thải cần xử lý loại bỏ tạp chất Kết thu sau trình cracking dầu thực vật thải khí khô (chứa chủ yếu khí H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H 4), khí hóa lỏng, xăng...
 • 7
 • 248
 • 0

Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học

Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học
... Dầu thực vật (dầu ăn) qua sử dụng thu gom lai để xử lý, chế biến thành liệu sinh học PGS.TS Lê Thị Hoài Nam, chủ nhiệm đề tài cho biết sản phẩm thu áp dụng làm nhiên liệu sinh học gốc ... loại nhiên liệu từ dầu mỏ thị trường làm cho chất lượng nhiên liệu tốt Nếu sản xuất quy mô công nghiệp hạ giá thành nhiên liệu Đồng thời, mở hướng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu từ loại dầu thực ... thực vật không ăn dầu cọ, dầu Jatropha Ở Việt Nam năm qua, lượng nhập xăng dầu liên tục tăng, trung bình từ - 9%/năm Theo thống kê, năm 2010, Việt Nam nhập khoảng 16,5 triệu xăng dầu loại để đáp...
 • 2
 • 66
 • 0

tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp cận tới hạn

tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp cận tới hạn
... lọc dầu ăn qua sử dụng Loại cặn bẩn: Tiến hành lọc dầu ăn qua sử dụng máy lọc chân không Loại nước hoàn toàn dầu ăn qua sử dụng phương pháp gia nhiệt 120 oC vòng Hình 3.3 Dầu ăn qua sử dụng (đã ... khổ đề tài luận văn tốt nghiệp đại học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp hiệu tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng (dầu ăn thải) Chương TỔNG QUAN 2.1 Biodiesel Biodiesel hay gọi ... điều kiện tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng 27 Quy trình tổng hợp xác định hàm lượng biodiesel tiến hành qua giai đoạn: Tổng hợp, tách pha thu sản phẩm Tổng hợp: Sau cân hỗn hợp phản ứng...
 • 58
 • 172
 • 0

Tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH

Tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH
... trường dầu ăn qua sử dụng tổng hợp thành cơng BDF, phương pháp khuấy từ gia nhiệt xúc tác NaOH - Đã khảo sát thành cơng đưa điều kiện tối ưu để tổng hợp BDF phương pháp :  Tỉ lệ mol metanol /dầu ... Phân tích thành phần acid béo dầu ăn qua sử dụng Coopmart Cần Thơ 27 Hình 3.2: Quy trình tổng hợp BDF từ dầu ăn qua sử dụng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH 28 Hình 4.1: ... 3.2: Quy trình tổng hợp BDF từ dầu ăn qua sử dụng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH SVTH : Nguyễn Thị Thùy An Trang 28 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Nguyễn Mộng Hồng Quy trình tổng hợp BDF thực quy...
 • 54
 • 95
 • 0

Khảo sát hoạt tính enzyme lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng

Khảo sát hoạt tính enzyme lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng
... dùng lại dầu ăn qua sử dụng Bảng 1.3: So sánh số tính chất thành phần axit béo dầu ăn qua sử dụng với số loại dầu thực vật điển hình [15] Tính chất Dầu ăn qua sử dụng Dầu hạt Dầu hạt cải Dầu nành ... thí nghiệm Chỉ số axit dầu ăn qua sử dụng cao dầu ăn chợ bán theo kilogam Điều chứng tỏ dầu ăn qua sử dụng có hàm lƣợng axit béo tự cao dầu ăn chƣa sử dụng Tuy nhiên, mẫu dầu nghiên cứu có số axit ... cứu tiến đến sử dụng lipase làm xúc tác cho phản ứng transeste hóa để điều chế biodiesel cần thiết Từ lý mà đề tài Khảo sát hoạt tính lipase nguồn dầu ăn qua sử dụng bước đầu khảo sát phản ứng...
 • 66
 • 286
 • 0

Điều chế metyl este từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt – xúc tác axit

Điều chế metyl este từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt – xúc tác axit
... dầu ăn cách ảnh hƣởng tới mơi trƣờng Đề tài Điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng phƣơng pháp nhiệt xúc tác axit nhằm nghiên cứu tận dụng nguồn dầu ăn qua chế biến để điều chế metyl este ... Xuất phát từ tình hình trên, đề tài Điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng phƣơng pháp nhiệt xúc tác axit nhằm nghiên cứu, tận dụng nguồn dầu ăn qua chế biến để điều chế metyl este Điều khơng ... ĐẾN Q TRÌNH ĐIỀU CHẾ METYL ESTE 2.2.1 Quy trình điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng Dầu ăn qua sử dụng Loại nƣớc Dầu khan Cho từ từ H2SO4 vào metanol Khuấy trộn Cho hỗn hợp vào dầu khan Khuấy...
 • 55
 • 58
 • 0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình este hoá dầu ăn đã qua sử dụng

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình este hoá dầu ăn đã qua sử dụng
... nguồn nhiên liệu khoáng vốn có hạn Đề tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình este hoá dầu ăn qua sử dụng , tìm điều kiện tốt để tiến hành phản ứng este hoá hạ số axit dầu qua sử dụng đạt hiệu suất ... ứng đến phản ứng este hoá hạ số axit dầu ăn qua sử dụng 56 x Luận văn tốt nghiệp Thầy: Nguyễn Mộng Hoàng TÓM TẮT ĐỀ TÀI Quá trình este hoá dầu ăn qua sử dụng giai đoạn hạ số axit dầu ... tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình este hóa dầu ăn qua sử dụng nhằm nghiên cứu giảm số axit nguồn dầu ăn qua sử dụng MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm thông số nhiệt độ phản ứng, tỉ lệ metanol /dầu, ...
 • 71
 • 80
 • 0

Đề tài " Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn " pdf

Đề tài
... TI CễNG TY XY DNG 472 - TNG CễNG TY XY DNG TRNG SN I Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty xõy dng 472 - Cụng ty xõy dng 472 trc thuc Tng cụng ty xõy dng Trng Sn tin thõn l s on 472 thuc ... doanh ca Cụng ty xõy dng 472 - Tng cụng ty xõy dng Trng Sn Phn II : Thc trng cụng tỏc hch toỏn ti sn c nh vi vic nõng cao hiu qu s dng ti sn c nh ti Cụng ty Xõy dng 472- Tng cụng ty xõy dng Trng ... doanh nghip - Gia Cụng ty xõy dng 472 vi Tng cụng ty xõy dng Trng Sn Cụng ty xõy dng 472 l n v hch toỏn c lp nhng li l thnh viờn ca Tng cụng ty xõy dng Trng Sn nờn cụng ty c Cc ti chớnh B quc...
 • 88
 • 65
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT CAO " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đạm, hiệu nông học đạm hiệu suất phân đạm Kết theo dõi thể qua bảng Bảng Ảnh hưởng liều lượng đạm đến số tiêu liên quan đến hiệu sử dụng đạm lúa Hiệu Hiệu quả Hiệu Năng Hiệu Năng sinh đầu suất ... Hàm lượng đạm (LNC) tính theo công thức sau: LNC = Hàm lượng đạm Diện tích Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm, hiệu sử dụng đạm đầu vào, hiệu thu hồi đạm, ... 3.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm số thời kỳ sinh trưởng, phát triển lúa Hiệu sinh khối sử đạm tiêu quan trọng đánh giá hiệu sử dụng đạm Kết nghiên cứu thể bảng 113 Bảng Ảnh hưởng...
 • 9
 • 126
 • 2

đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ gps để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.

đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ gps để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.
... CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THEO DÕI TRẠNG THÁI CỦA TẦNG ĐIỆN LY VÀ TẦNG ĐỐI LƯU Số đăng ký: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS DƯƠNG CHÍ CÔNG Hà Nội - 2010 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ ... học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái tầng điện ly tầng đối lưu" thời gian 2007 - 2008 Thực đề tài bước đầu góp phần xây dựng ... CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THEO DÕI TRẠNG THÁI CỦA TẦNG ĐIỆN LY VÀ TẦNG ĐỐI LƯU Số đăng ký: Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Hà Nội, ngày tháng năm 2010 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ...
 • 211
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tái chế dầu ăn đã qua sử dụngtác hại của dầu ăn đã qua sử dụngđề tài luận văn tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệpđề tài luận văn tốt nghiệp về giải phap nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạntổng hợp diesel sinh học từ dầu hạt cao su pdftài liệu tổng hợp lý thuyết sinh họcloi mo dau đe tai tong hoptổng hợp lý thuyết sinh họcôn tập tổng hợp lý thuyết sinh họctổng hợp nhiên liệu sinh họctổng hợp kiến thức sinh học 12 ôn thi đại họctổng hợp kiến thức sinh học 12 nâng caotổng hợp kiến thức sinh học lớp 12tổng hợp kiến thức sinh học 12đề tài nghiên cứu công nghệ sinh họcĐề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn tiếng anh đề 82Phân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông NghiệpGIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘIRừng xà nu văn học 12tóm tắt lý thuyết,công thức,bài tập lý 12 tham khảoDemonstrating the value of marketingĐồ án thiết kế đường ô tôđánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng namBảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của sinh viên ĐH TDT đối với căn tinNghiên Cứu Xử Lý Xanh Methylen Bằng Vật Liệu Phụ SepioliteKhóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội MỹĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 2015 trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hà NộiMột số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải PhòngRủi ro hoạt độngĐề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 2015 tỉnh Bến TreĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamChiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Thế Kỷ 21Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Cát Sơn, Phù Cát năm 2013 2014Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Chợ Lầu, Bình Thuận năm 2014 2015600 bài tập chọn lọc môn ngữ văn theo chuyên đề và dạng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập