ĐỀ tài TỔNG hợp dầu DIESEL SINH học từ dầu ăn đã QUA sử DỤNG

Công nghệ sinh học ( phần 2 ) Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học pdf

Công nghệ sinh học ( phần 2 ) Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học pdf
... loại nhiên liệu từ dầu mỏ thị trường làm cho chất lượng nhiên liệu tốt Nếu sản xuất quy mô công nghiệp hạ giá thành nhiên liệu Đồng thời, mở hướng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu từ loại dầu thực ... Khoa học Công nghệ (MEXT) ngày 18 /2 nghiệm thu kế hoạch nghiên cứu khoa học nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Keio Các nhà khoa học Đại học Keio tiến hành nghiên cứu nhằm xác định chế hình thành ... dài thành hydrocacbon ngắn), dầu thực vật thải cần xử lý loại bỏ tạp chất Kết thu sau trình cracking dầu thực vật thải khí khô (chứa chủ yếu khí H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H 4), khí hóa lỏng, xăng...
 • 7
 • 240
 • 0

Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học

Biến dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học
... Dầu thực vật (dầu ăn) qua sử dụng thu gom lai để xử lý, chế biến thành liệu sinh học PGS.TS Lê Thị Hoài Nam, chủ nhiệm đề tài cho biết sản phẩm thu áp dụng làm nhiên liệu sinh học gốc ... loại nhiên liệu từ dầu mỏ thị trường làm cho chất lượng nhiên liệu tốt Nếu sản xuất quy mô công nghiệp hạ giá thành nhiên liệu Đồng thời, mở hướng nghiên cứu sản xuất nhiên liệu từ loại dầu thực ... thực vật không ăn dầu cọ, dầu Jatropha Ở Việt Nam năm qua, lượng nhập xăng dầu liên tục tăng, trung bình từ - 9%/năm Theo thống kê, năm 2010, Việt Nam nhập khoảng 16,5 triệu xăng dầu loại để đáp...
 • 2
 • 64
 • 0

tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp cận tới hạn

tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp cận tới hạn
... lọc dầu ăn qua sử dụng Loại cặn bẩn: Tiến hành lọc dầu ăn qua sử dụng máy lọc chân không Loại nước hoàn toàn dầu ăn qua sử dụng phương pháp gia nhiệt 120 oC vòng Hình 3.3 Dầu ăn qua sử dụng (đã ... khổ đề tài luận văn tốt nghiệp đại học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp hiệu tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng (dầu ăn thải) Chương TỔNG QUAN 2.1 Biodiesel Biodiesel hay gọi ... điều kiện tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng 27 Quy trình tổng hợp xác định hàm lượng biodiesel tiến hành qua giai đoạn: Tổng hợp, tách pha thu sản phẩm Tổng hợp: Sau cân hỗn hợp phản ứng...
 • 58
 • 152
 • 0

Tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH

Tổng hợp biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH
... trường dầu ăn qua sử dụng tổng hợp thành cơng BDF, phương pháp khuấy từ gia nhiệt xúc tác NaOH - Đã khảo sát thành cơng đưa điều kiện tối ưu để tổng hợp BDF phương pháp :  Tỉ lệ mol metanol /dầu ... Phân tích thành phần acid béo dầu ăn qua sử dụng Coopmart Cần Thơ 27 Hình 3.2: Quy trình tổng hợp BDF từ dầu ăn qua sử dụng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH 28 Hình 4.1: ... 3.2: Quy trình tổng hợp BDF từ dầu ăn qua sử dụng phương pháp nhiệt xúc tác NaOH SVTH : Nguyễn Thị Thùy An Trang 28 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Thầy Nguyễn Mộng Hồng Quy trình tổng hợp BDF thực quy...
 • 54
 • 83
 • 0

Khảo sát hoạt tính enzyme lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng

Khảo sát hoạt tính enzyme lipase trên nguồn dầu ăn đã qua sử dụng
... dùng lại dầu ăn qua sử dụng Bảng 1.3: So sánh số tính chất thành phần axit béo dầu ăn qua sử dụng với số loại dầu thực vật điển hình [15] Tính chất Dầu ăn qua sử dụng Dầu hạt Dầu hạt cải Dầu nành ... thí nghiệm Chỉ số axit dầu ăn qua sử dụng cao dầu ăn chợ bán theo kilogam Điều chứng tỏ dầu ăn qua sử dụng có hàm lƣợng axit béo tự cao dầu ăn chƣa sử dụng Tuy nhiên, mẫu dầu nghiên cứu có số axit ... cứu tiến đến sử dụng lipase làm xúc tác cho phản ứng transeste hóa để điều chế biodiesel cần thiết Từ lý mà đề tài Khảo sát hoạt tính lipase nguồn dầu ăn qua sử dụng bước đầu khảo sát phản ứng...
 • 66
 • 271
 • 0

Điều chế metyl este từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt – xúc tác axit

Điều chế metyl este từ dầu ăn đã qua sử dụng bằng phương pháp nhiệt – xúc tác axit
... dầu ăn cách ảnh hƣởng tới mơi trƣờng Đề tài Điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng phƣơng pháp nhiệt xúc tác axit nhằm nghiên cứu tận dụng nguồn dầu ăn qua chế biến để điều chế metyl este ... Xuất phát từ tình hình trên, đề tài Điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng phƣơng pháp nhiệt xúc tác axit nhằm nghiên cứu, tận dụng nguồn dầu ăn qua chế biến để điều chế metyl este Điều khơng ... ĐẾN Q TRÌNH ĐIỀU CHẾ METYL ESTE 2.2.1 Quy trình điều chế metyl este từ dầu ăn qua sử dụng Dầu ăn qua sử dụng Loại nƣớc Dầu khan Cho từ từ H2SO4 vào metanol Khuấy trộn Cho hỗn hợp vào dầu khan Khuấy...
 • 55
 • 39
 • 0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình este hoá dầu ăn đã qua sử dụng

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình este hoá dầu ăn đã qua sử dụng
... nguồn nhiên liệu khoáng vốn có hạn Đề tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình este hoá dầu ăn qua sử dụng , tìm điều kiện tốt để tiến hành phản ứng este hoá hạ số axit dầu qua sử dụng đạt hiệu suất ... ứng đến phản ứng este hoá hạ số axit dầu ăn qua sử dụng 56 x Luận văn tốt nghiệp Thầy: Nguyễn Mộng Hoàng TÓM TẮT ĐỀ TÀI Quá trình este hoá dầu ăn qua sử dụng giai đoạn hạ số axit dầu ... tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình este hóa dầu ăn qua sử dụng nhằm nghiên cứu giảm số axit nguồn dầu ăn qua sử dụng MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm thông số nhiệt độ phản ứng, tỉ lệ metanol /dầu, ...
 • 71
 • 74
 • 0

Đề tài " Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn " pdf

Đề tài
... TI CễNG TY XY DNG 472 - TNG CễNG TY XY DNG TRNG SN I Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty xõy dng 472 - Cụng ty xõy dng 472 trc thuc Tng cụng ty xõy dng Trng Sn tin thõn l s on 472 thuc ... doanh ca Cụng ty xõy dng 472 - Tng cụng ty xõy dng Trng Sn Phn II : Thc trng cụng tỏc hch toỏn ti sn c nh vi vic nõng cao hiu qu s dng ti sn c nh ti Cụng ty Xõy dng 472- Tng cụng ty xõy dng Trng ... doanh nghip - Gia Cụng ty xõy dng 472 vi Tng cụng ty xõy dng Trng Sn Cụng ty xõy dng 472 l n v hch toỏn c lp nhng li l thnh viờn ca Tng cụng ty xõy dng Trng Sn nờn cụng ty c Cc ti chớnh B quc...
 • 88
 • 63
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT CAO " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đạm, hiệu nông học đạm hiệu suất phân đạm Kết theo dõi thể qua bảng Bảng Ảnh hưởng liều lượng đạm đến số tiêu liên quan đến hiệu sử dụng đạm lúa Hiệu Hiệu quả Hiệu Năng Hiệu Năng sinh đầu suất ... Hàm lượng đạm (LNC) tính theo công thức sau: LNC = Hàm lượng đạm Diện tích Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm, hiệu sử dụng đạm đầu vào, hiệu thu hồi đạm, ... 3.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm số thời kỳ sinh trưởng, phát triển lúa Hiệu sinh khối sử đạm tiêu quan trọng đánh giá hiệu sử dụng đạm Kết nghiên cứu thể bảng 113 Bảng Ảnh hưởng...
 • 9
 • 118
 • 2

đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ gps để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.

đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ gps để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.
... CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THEO DÕI TRẠNG THÁI CỦA TẦNG ĐIỆN LY VÀ TẦNG ĐỐI LƯU Số đăng ký: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS DƯƠNG CHÍ CÔNG Hà Nội - 2010 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ ... học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái tầng điện ly tầng đối lưu" thời gian 2007 - 2008 Thực đề tài bước đầu góp phần xây dựng ... CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ THEO DÕI TRẠNG THÁI CỦA TẦNG ĐIỆN LY VÀ TẦNG ĐỐI LƯU Số đăng ký: Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Hà Nội, ngày tháng năm 2010 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ...
 • 211
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tái chế dầu ăn đã qua sử dụngtác hại của dầu ăn đã qua sử dụngđề tài luận văn tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệpđề tài luận văn tốt nghiệp về giải phap nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạntổng hợp diesel sinh học từ dầu hạt cao su pdftài liệu tổng hợp lý thuyết sinh họcloi mo dau đe tai tong hoptổng hợp lý thuyết sinh họcôn tập tổng hợp lý thuyết sinh họctổng hợp nhiên liệu sinh họctổng hợp kiến thức sinh học 12 ôn thi đại họctổng hợp kiến thức sinh học 12 nâng caotổng hợp kiến thức sinh học lớp 12tổng hợp kiến thức sinh học 12đề tài nghiên cứu công nghệ sinh họcBi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))BO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINH500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Một số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Thuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))đề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập