KỸ THUẬT CHUYỂN GEN vào THỰC vật

các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật và tạo ADN tái tổ hợp

các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật và tạo ADN tái tổ hợp
... nạp gen ngoại lai vào tế bào Sau chọn tế bào biến nạp gen lạ người ta đưa vào phôi khác giai đoạn phôi nang để tạo động vật chuyển gen thể khảm Trên 30% động vật chuyển gen tạo thành động vật chuyển ... trường hợp cụ thể, người ta chọn phương pháp cho vi c đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào có hiệu cao Ưu điểm: Có thể tối ưu lượng DNA tái tổ hợp đưa vào tế bào định đưa DNA vào loại tế bào Đưa xác chí vào ... pháp chuyển gen gián ti ếp nh Agrobacterium Agrobacterium có khả xâm nhiễm tế bào thực vật cách chuyển đoạn DNA vào tế bào thực vật Khi DNA vi khuẩn hợp với nhiễm sắc thể thực vật, công vào hệ...
 • 59
 • 75
 • 0

Bài giảng các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật

Bài giảng các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật
... màng tế bào  vector dễ dàng di chuyển xuyên qua màng tế bào Thông số điện biến nạp dòng tế bào khác Thường gây chết tế bào !!! 25 Chuyển gen không sử dụng virus  Phương pháp điện biến nạp 26 Chuyển ... Helium giải phóng, tác động sóng siêu âm lên hạt vàng có phủ DNA  hạt di chuyển vào tế bào chất tế bào Thường áp dụng cho tế bào thực vật (Bắp, Lúa mạch, Đậu nành, …) 28 Chuyển gen không sử dụng ... liệu di truyền vào tế bào với mục tiêu     Thay cho gen chức Ức chế biểu gen bệnh Tiêu diệt tế bào bệnh gen tự sát … Mở đầu Mô hình liệu pháp gen Mở đầu  Chiến lược chuyển gen   In vivo...
 • 35
 • 172
 • 0

chuyển gen vào thực vật

chuyển gen vào thực vật
... gen chuyển vào qua phát gen bị thị Phát gen chuyển vào qua phân tích ADN đánh giá thể gen qua biotest Quy trình chuyển gen vào thực vật kỹ thuật đĩa nhờ vi khuẩn A.tumefaciens • Quy trình chuyển ... chế chuyển gen vi khuẩn đất Agrobacterium cách hữu hiệu 1.4 Kỹ thuật đĩa (Leaf disk technique) Để thực việc chuyển gen nhờ vi khuẩn người ta sử dụng kỹ thuật đĩa Tạo đĩa thực vật cần chuyển gen ... số chỗ ADN thâm nhập vào Nuôi cấy protoplast Tái sinh Chọn lọc chuyển 2.2 Chuyển gen trực tiếp phương pháp điện di Nguyên tắc: Phương pháp chuyển gen trực tiếp vào thực vật điện di Ahokas(1989)...
 • 36
 • 432
 • 6

Kỹ thuật chuyển gien trên thục vật docx

Kỹ thuật chuyển gien trên thục vật docx
... khác thành phần gien chuyển nhận vị trí mà gien gắn vào gien TB nhận Bắp có 10 N ST, N ST nhận gien chuyển có nhiều dòng mang chuyển gien khác Bước 5: N hận diện TB/mô nhận gien chuyển cách sử ... lai KT chuyển gien thực vật N hững kỹ thuật ngày càn hoàn thiện để nâng cao hiệu chuyển gien khắc phục ảnh hưởng có sức khỏe môi trường, cụ thể là: • • Định hướng xác vị trí gắn gien chuyển • ... tốt biểu gien chuyển thể nhận (định hướng thời gian vị trí biểu gien chuyển) • Có tể chuyển gien vào lục lạp (chloroplasts) thay chuyển gien vào nhân Sử dụng marker chọn lọc tay cho gien kháng...
 • 26
 • 175
 • 0

Chuyển gen vào thực vật pptx

Chuyển gen vào thực vật pptx
... pháp chuyển gen gián tiếp - phương pháp chuyển gen trực tiếp + Trong phương pháp chuyển gián tiếp, gen chuyển vào tế bào thực vật qua sinh vật trung gian thường vi khuẩn virus + Ở phương chuyển gen ... vào (gen chuyển) phân lập từ loài thực vật có quan hệ họ hàng từ loài khác biệt hoàn toàn Thực vật tạo gọi thực vật chuyển gen thực tế tất thực vật chuyển gen từ tổ tiên hoang dại chúng trình ... động phân tử vận chuyển đoạn AND tương đối lớn Hình2: Cấu tạo tế bào vi khuẩn Hình 3: Plasmit Các phương pháp chuyển gen thực vật + Có nhiều phương pháp chuyển gen vào thực vật phân thành nhóm...
 • 21
 • 196
 • 1

Kỹ thuật chuyển gen cho động vật ppt

Kỹ thuật chuyển gen cho động vật ppt
... Phơng pháp chuyển gen trực tiếp : -Chuyển gen nhờ phốt phát canxi -Chuyển gen nhờ xung điện -Chuyển gen nhờ vi tiêm -Chuyển gen nhờ liposom Phơng pháp chuyển gen gián tiếp : Chuyển gen nhờ virus ... Chuyển gen Mx1+ cho lợn nhằm kháng virut cúm Orthomyxovirus 27 2.2 Chuyển gen kháng bệnh Biểu gen sản xuất kháng thể đơn dòng động vật chuyển gen tạo miễn dịch di truyền: chuyển gen m hoá cho ... m hiệu tạo động vật chuyển gen giảm rõ rệt 35 3.Tồn tạo động vật chuyển gen Hiên tợng thể khảm: thờng xảy hệ Fo Nếu quan sinh dục không mang gen chuyển hệ không đợc thừa hởng gen chuyển Nếu...
 • 36
 • 381
 • 3

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng
... Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng A MỞ ĐẦU Một kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật kỹ thuật chuyển gen Trước đây, để tạo giống nhà tạo giống thường sử dụng phương pháp truyền ... cải tiến vector chuyển gen nên kỹ thuật chuyển gen A tumefaciens thành công ngũ cốc đặc biệt lúa Kỹ thuật trở nên kỹ thuật đầy triển vọng chuyển gen thực vật Quá trình chuyển gen thực qua bước ... nhờ vào khả gắn gen ngoại lai vào hệ gen thực vật cách xác ổn định Sự chuyển gen thực vật dùng A tumefaciens dựa nguyên lý hình sau Thủy Hồng Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng Hình1 Agrobacterium...
 • 37
 • 7,170
 • 46

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng
... thấy chuyển gen Agrobacterium thực ngũ cốc (một mầm) mà hàng loạt kỹ thuật chuyển gen khác phát triển kỹ thuật chuyển Thủy Hồng Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng gen trực tiếp bắn gen vi ... cải tiến vector chuyển gen nên kỹ thuật chuyển gen A tumefaciens thành công ngũ cốc đặc biệt lúa Kỹ thuật trở nên kỹ thuật đầy triển vọng chuyển gen thực vật Quá trình chuyển gen thực qua bước ... nhờ vào khả gắn gen ngoại lai vào hệ gen thực vật cách xác ổn định Sự chuyển gen thực vật dùng A tumefaciens dựa nguyên lý hình sau Thủy Hồng Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng Hình1 Agrobacterium...
 • 38
 • 344
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum)

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum)
... "Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy thực vật vào nhân giống chua múi (Lycopersicon esculentum) Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng quy trình nhân giống chua múi phương pháp nuôi cấy ... trưởng nuôi cấy chua 2.2.2 Ý nghĩa thực tiễn Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống chua múi kỹ thuật nuôi cấy thực vật Tạo tiền đề cho công tác sản xuất đồng loạt giống chua múi ... quan thực vật nuôi cấy invitro Ở chua chúng làm gia tăng hình thành chồi, ức chế tạo sẹo [32] Các nghiên cứu nuôi cấy chua Việt Nam 1.6 Kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào ứng dụng nhân giống...
 • 83
 • 1,164
 • 8

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen nhờ A. tumefaciens vào cải tiến hệ rễ cây đậu tương

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen nhờ A. tumefaciens vào cải tiến hệ rễ cây đậu tương
... • Nghiên cứu cải thiện khả chịu hạn đậu tương kỹ thuật chuyển gen Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật chuyên gen đậu tương Kỹ thuật chuyển gen thực vật SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG ... đậu tương chuyển gen ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG • Một số thành tựu tạo đậu tương chuyển gen Bacillus thuringensis (Bt) ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN ... CÂY ĐẬU TƯƠNG • Một số thành tựu tạo đậu tương chuyển gen RNAi ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG • Tình hình nghiên cứu chuyển gen tăng cường khả chịu hạn đậu tương Nghiên...
 • 28
 • 228
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum) luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum) luận văn thạc sĩ nông nghiệp
... "úng dụng kỹ thuật nuôi cấy thụ? vật vào nhân giống chua múi (Lycopersicon esculentum) Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài 3.28 Xây dựng quy trình nhân giống chua múi phương pháp nuôi cấy ... thực vật 3.31 Đánh giá tác động số chất điều tiết sinh trưởng nuôi cấy chua 2.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 3.32 Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống chua múi kỹ thuật nuôi cấy thực vật ... Dương, Kỳ Sơn Trước đây, giống chua trồng nhiều địa phương tỉnh Nghệ An Hiện nhiều giống chua nhập nội đưa trồng nhiều làm dần giống chua múi Các giống chua địa phương thường có...
 • 12
 • 223
 • 0

Kỹ thuật chuyển gen tế bào động vật

Kỹ thuật chuyển gen tế bào động vật
... - Sản xuất động vật chuyển gene Bước 1: Tách chiết, phân lập gene mong muốn: - Gen ngoại lai trước chuyển vào genome tế bào vật chủ để tạo động vật chuyển gen phải phân lập tinh chế(tạo ... trường có mật độ tế bào cao tạo xung điện ( điện cao thời gian ngắn) lúc tế bào xuất lỗ nhỏ - Qua lỗ này, DNA sâu vào tế bào số tế bào chúng tương tác với genome tế bào tế bào chuyển gene - Máy tạo ... pháp chuyển gene trực tiếp: Chuyển gene nhờ calcium phosphate Chuyển gene nhờ xung điện Chuyển gene nhờ vi tiêm Chuyển gene nhờ liposome,… - Phương pháp chuyển gene gián tiếp: Chuyển gene...
 • 10
 • 106
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật chuyển gen vào thực vật và ứng dụngkỹ thuật chuyển gen ở thực vậtkỹ thuật chuyen gen ở thực vật và ứng dungkỹ thuật chuyen gen ở thực vậtchuyển gen vào thực vậtphương pháp chuyển gen vào thực vậtcác bước chuyển gen vào thực vậtcách chuyển gen vào thực vậtcác phương pháp chuyển gen vào thực vậtki thuat chuyen gen o thuc vatkỹ thuật chuyể gen ở thực vậtquy trình chuyển gen vào thực vậtkỹ thuật chuyển gen ở động vậtkỹ thuật truyền gen ở thực vậtkỹ thuật chuyển gen thực vật học02 tinh toan do gian dai DUL v2Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Phú Bình Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Ngư pháp tiếng anh phần 5Tuvung n5 tnhat sadasdTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG THẾ ADAM KHOOChuyên đề phương pháp dạy học toán59 tinh huong dam thoaiThực trạng, giải pháp phát triển sản xuất ngành trồng trọt theo hướng hàng hóa ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Chính sách tiền lương trong khu vực công ở Singapore và một số bài học rút ra cho Việt NamTính chất vitamin E và những biến đổi trong quá trình chế biên thực phẩmSo sánh các biện pháp làm sạch nước míaDinh dưỡng dành cho người có thai và cho con búCông nghệ sản xuất đường mía và bánh kẹoLàm sạch nước mía bằng phương pháp cacbonatLàm sạch nước mía bằng phương pháp Sunfit hóaĐường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt NamPhát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lựcĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượcĐảng Cộng Sản Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập