KỸ THUẬT CHUYỂN GEN vào THỰC vật

các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật và tạo ADN tái tổ hợp

các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật và tạo ADN tái tổ hợp
... nạp gen ngoại lai vào tế bào Sau chọn tế bào biến nạp gen lạ người ta đưa vào phôi khác giai đoạn phôi nang để tạo động vật chuyển gen thể khảm Trên 30% động vật chuyển gen tạo thành động vật chuyển ... trường hợp cụ thể, người ta chọn phương pháp cho vi c đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào có hiệu cao Ưu điểm: Có thể tối ưu lượng DNA tái tổ hợp đưa vào tế bào định đưa DNA vào loại tế bào Đưa xác chí vào ... pháp chuyển gen gián ti ếp nh Agrobacterium Agrobacterium có khả xâm nhiễm tế bào thực vật cách chuyển đoạn DNA vào tế bào thực vật Khi DNA vi khuẩn hợp với nhiễm sắc thể thực vật, công vào hệ...
 • 59
 • 40
 • 0

Bài giảng các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật

Bài giảng các kỹ thuật chuyển gen vào tế bào động vật
... màng tế bào  vector dễ dàng di chuyển xuyên qua màng tế bào Thông số điện biến nạp dòng tế bào khác Thường gây chết tế bào !!! 25 Chuyển gen không sử dụng virus  Phương pháp điện biến nạp 26 Chuyển ... Helium giải phóng, tác động sóng siêu âm lên hạt vàng có phủ DNA  hạt di chuyển vào tế bào chất tế bào Thường áp dụng cho tế bào thực vật (Bắp, Lúa mạch, Đậu nành, …) 28 Chuyển gen không sử dụng ... liệu di truyền vào tế bào với mục tiêu     Thay cho gen chức Ức chế biểu gen bệnh Tiêu diệt tế bào bệnh gen tự sát … Mở đầu Mô hình liệu pháp gen Mở đầu  Chiến lược chuyển gen   In vivo...
 • 35
 • 137
 • 0

chuyển gen vào thực vật

chuyển gen vào thực vật
... gen chuyển vào qua phát gen bị thị Phát gen chuyển vào qua phân tích ADN đánh giá thể gen qua biotest Quy trình chuyển gen vào thực vật kỹ thuật đĩa nhờ vi khuẩn A.tumefaciens • Quy trình chuyển ... chế chuyển gen vi khuẩn đất Agrobacterium cách hữu hiệu 1.4 Kỹ thuật đĩa (Leaf disk technique) Để thực việc chuyển gen nhờ vi khuẩn người ta sử dụng kỹ thuật đĩa Tạo đĩa thực vật cần chuyển gen ... số chỗ ADN thâm nhập vào Nuôi cấy protoplast Tái sinh Chọn lọc chuyển 2.2 Chuyển gen trực tiếp phương pháp điện di Nguyên tắc: Phương pháp chuyển gen trực tiếp vào thực vật điện di Ahokas(1989)...
 • 36
 • 389
 • 4

Kỹ thuật chuyển gien trên thục vật docx

Kỹ thuật chuyển gien trên thục vật docx
... khác thành phần gien chuyển nhận vị trí mà gien gắn vào gien TB nhận Bắp có 10 N ST, N ST nhận gien chuyển có nhiều dòng mang chuyển gien khác Bước 5: N hận diện TB/mô nhận gien chuyển cách sử ... lai KT chuyển gien thực vật N hững kỹ thuật ngày càn hoàn thiện để nâng cao hiệu chuyển gien khắc phục ảnh hưởng có sức khỏe môi trường, cụ thể là: • • Định hướng xác vị trí gắn gien chuyển • ... tốt biểu gien chuyển thể nhận (định hướng thời gian vị trí biểu gien chuyển) • Có tể chuyển gien vào lục lạp (chloroplasts) thay chuyển gien vào nhân Sử dụng marker chọn lọc tay cho gien kháng...
 • 26
 • 155
 • 0

Chuyển gen vào thực vật pptx

Chuyển gen vào thực vật pptx
... pháp chuyển gen gián tiếp - phương pháp chuyển gen trực tiếp + Trong phương pháp chuyển gián tiếp, gen chuyển vào tế bào thực vật qua sinh vật trung gian thường vi khuẩn virus + Ở phương chuyển gen ... vào (gen chuyển) phân lập từ loài thực vật có quan hệ họ hàng từ loài khác biệt hoàn toàn Thực vật tạo gọi thực vật chuyển gen thực tế tất thực vật chuyển gen từ tổ tiên hoang dại chúng trình ... động phân tử vận chuyển đoạn AND tương đối lớn Hình2: Cấu tạo tế bào vi khuẩn Hình 3: Plasmit Các phương pháp chuyển gen thực vật + Có nhiều phương pháp chuyển gen vào thực vật phân thành nhóm...
 • 21
 • 178
 • 1

Kỹ thuật chuyển gen cho động vật ppt

Kỹ thuật chuyển gen cho động vật ppt
... Phơng pháp chuyển gen trực tiếp : -Chuyển gen nhờ phốt phát canxi -Chuyển gen nhờ xung điện -Chuyển gen nhờ vi tiêm -Chuyển gen nhờ liposom Phơng pháp chuyển gen gián tiếp : Chuyển gen nhờ virus ... Chuyển gen Mx1+ cho lợn nhằm kháng virut cúm Orthomyxovirus 27 2.2 Chuyển gen kháng bệnh Biểu gen sản xuất kháng thể đơn dòng động vật chuyển gen tạo miễn dịch di truyền: chuyển gen m hoá cho ... m hiệu tạo động vật chuyển gen giảm rõ rệt 35 3.Tồn tạo động vật chuyển gen Hiên tợng thể khảm: thờng xảy hệ Fo Nếu quan sinh dục không mang gen chuyển hệ không đợc thừa hởng gen chuyển Nếu...
 • 36
 • 329
 • 1

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng
... Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng A MỞ ĐẦU Một kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật kỹ thuật chuyển gen Trước đây, để tạo giống nhà tạo giống thường sử dụng phương pháp truyền ... cải tiến vector chuyển gen nên kỹ thuật chuyển gen A tumefaciens thành công ngũ cốc đặc biệt lúa Kỹ thuật trở nên kỹ thuật đầy triển vọng chuyển gen thực vật Quá trình chuyển gen thực qua bước ... nhờ vào khả gắn gen ngoại lai vào hệ gen thực vật cách xác ổn định Sự chuyển gen thực vật dùng A tumefaciens dựa nguyên lý hình sau Thủy Hồng Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng Hình1 Agrobacterium...
 • 37
 • 6,348
 • 45

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng

Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng
... thấy chuyển gen Agrobacterium thực ngũ cốc (một mầm) mà hàng loạt kỹ thuật chuyển gen khác phát triển kỹ thuật chuyển Thủy Hồng Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng gen trực tiếp bắn gen vi ... cải tiến vector chuyển gen nên kỹ thuật chuyển gen A tumefaciens thành công ngũ cốc đặc biệt lúa Kỹ thuật trở nên kỹ thuật đầy triển vọng chuyển gen thực vật Quá trình chuyển gen thực qua bước ... nhờ vào khả gắn gen ngoại lai vào hệ gen thực vật cách xác ổn định Sự chuyển gen thực vật dùng A tumefaciens dựa nguyên lý hình sau Thủy Hồng Kỹ thuật chuyển gen thực vật & ứng dụng Hình1 Agrobacterium...
 • 38
 • 312
 • 1

Bài giảng: Nuôi cấy mô - Tế bào thực vật bằng tế bào trần và kỹ thuật chuyển gen pptx

Bài giảng: Nuôi cấy mô - Tế bào thực vật bằng tế bào trần và kỹ thuật chuyển gen pptx
... NI CẤY MƠ BẰNG TẾ BÀO TRẦN  Khái niệm tế bào trần: tế bào thực vật bị loại bỏ vách xử lí enzim Đó tế bào tự do, lập, khơng định hướng( khơng chịu tương quan hệ thống thực vật) SỰ CƠ LẬP VÀ ... tạo dòng tế bào có nguồn gốc đơn bào Tế bào trần thiết yếu cho lai thể hệ( dung hợp tế bào trần) áp dụng kĩ thuật chuyển gen( bơm AND, hóa thẩm, điện thẩm…) MỞ RỘNG NI CẤY MƠ BẰNG KĨ THUẬT DUNG ... KĨ THUẬT DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN SỰ LAI THỂ HỆ BẰNG KĨ THUẬT DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN • Khái niệm: Dung hợp tượng cắt đứt màng sinh chất nơi tiếp xúc tế bào trần khác lồi tác...
 • 70
 • 496
 • 5

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum)

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum)
... "Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy thực vật vào nhân giống chua múi (Lycopersicon esculentum) Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng quy trình nhân giống chua múi phương pháp nuôi cấy ... trưởng nuôi cấy chua 2.2.2 Ý nghĩa thực tiễn Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống chua múi kỹ thuật nuôi cấy thực vật Tạo tiền đề cho công tác sản xuất đồng loạt giống chua múi ... quan thực vật nuôi cấy invitro Ở chua chúng làm gia tăng hình thành chồi, ức chế tạo sẹo [32] Các nghiên cứu nuôi cấy chua Việt Nam 1.6 Kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào ứng dụng nhân giống...
 • 83
 • 1,079
 • 8

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen nhờ A. tumefaciens vào cải tiến hệ rễ cây đậu tương

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen nhờ A. tumefaciens vào cải tiến hệ rễ cây đậu tương
... • Nghiên cứu cải thiện khả chịu hạn đậu tương kỹ thuật chuyển gen Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật chuyên gen đậu tương Kỹ thuật chuyển gen thực vật SỰ TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG ... đậu tương chuyển gen ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG • Một số thành tựu tạo đậu tương chuyển gen Bacillus thuringensis (Bt) ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN ... CÂY ĐẬU TƯƠNG • Một số thành tựu tạo đậu tương chuyển gen RNAi ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GEN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG • Tình hình nghiên cứu chuyển gen tăng cường khả chịu hạn đậu tương Nghiên...
 • 28
 • 154
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum) luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum) luận văn thạc sĩ nông nghiệp
... "úng dụng kỹ thuật nuôi cấy thụ? vật vào nhân giống chua múi (Lycopersicon esculentum) Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài 3.28 Xây dựng quy trình nhân giống chua múi phương pháp nuôi cấy ... thực vật 3.31 Đánh giá tác động số chất điều tiết sinh trưởng nuôi cấy chua 2.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 3.32 Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống chua múi kỹ thuật nuôi cấy thực vật ... Dương, Kỳ Sơn Trước đây, giống chua trồng nhiều địa phương tỉnh Nghệ An Hiện nhiều giống chua nhập nội đưa trồng nhiều làm dần giống chua múi Các giống chua địa phương thường có...
 • 12
 • 176
 • 0

Kỹ thuật chuyển gen tế bào động vật

Kỹ thuật chuyển gen tế bào động vật
... - Sản xuất động vật chuyển gene Bước 1: Tách chiết, phân lập gene mong muốn: - Gen ngoại lai trước chuyển vào genome tế bào vật chủ để tạo động vật chuyển gen phải phân lập tinh chế(tạo ... trường có mật độ tế bào cao tạo xung điện ( điện cao thời gian ngắn) lúc tế bào xuất lỗ nhỏ - Qua lỗ này, DNA sâu vào tế bào số tế bào chúng tương tác với genome tế bào tế bào chuyển gene - Máy tạo ... pháp chuyển gene trực tiếp: Chuyển gene nhờ calcium phosphate Chuyển gene nhờ xung điện Chuyển gene nhờ vi tiêm Chuyển gene nhờ liposome,… - Phương pháp chuyển gene gián tiếp: Chuyển gene...
 • 10
 • 78
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật chuyển gen vào thực vật và ứng dụngkỹ thuật chuyển gen ở thực vậtkỹ thuật chuyen gen ở thực vật và ứng dungkỹ thuật chuyen gen ở thực vậtchuyển gen vào thực vậtphương pháp chuyển gen vào thực vậtcác bước chuyển gen vào thực vậtcách chuyển gen vào thực vậtcác phương pháp chuyển gen vào thực vậtki thuat chuyen gen o thuc vatkỹ thuật chuyể gen ở thực vậtquy trình chuyển gen vào thực vậtkỹ thuật chuyển gen ở động vậtkỹ thuật truyền gen ở thực vậtkỹ thuật chuyển gen thực vật họcPhương pháp tọa độ trong không gianBộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia môn toánFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVHướng dẫn cách kiếm tiền online trên mạngfullstack react book r20Người chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơTìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiTư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà TĩnhXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCR
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập