ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 6 (ĐỀ 1)

đề kiểm tra 1 tiết lớp 6( số 3)

đề kiểm tra 1 tiết lớp 6( số 3)
... ngoặc: (1p) 1. My brother(want) … a bowl of noodles 2.I (not have )… some friends in Hue 3.Nam and Nga (drink)……………… some milk at the moment 4.Two bottles of cooking oil (be)………………… 15 .000 ... 1 How much Coca-cola does she want? ………………………………………… Where is Mai? ………………………………………… IV/ Sắp xếp...
 • 5
 • 484
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 bài số 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 bài số 4
... date: Teaching date: 31/ 3/2 013 02 /4/ 2 013 Period: 89: THE SECOND MID-TERM ENGLISH TEST – No:2 Time: 45 minutes Grade: I Listen and use the cue words to fill in the blanks (1. 5ms) are summer stay ... A How many B How often C How much D How III Give the correct form of the verbs in brackets (1, 5ms) 1. - What …………your sister (do) ………………? - She (be)…………a nurse, but she (not work) ……………… at the ... fishing B some A What D light B How often III Give the correct form of the verbs in brackets (1. 5ms) 1. - What ……does……your sister (do) ……do…………? - She (be)…is………a nurse, but she (not work) …isn’t...
 • 4
 • 159
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014
... minh họa cho khả Câu 8: (1 ) Theo em, thông tin máy tính biểu diễn thành dãy bit? Câu 9: (3đ) Thông tin ? Hãy vẽ mô hình trình xử thông tin Câu 10 : (1 đ) Tại CPU coi não máy tính ... diễn thông tin máy tính ; D Tất phương án II Tự luận: (7đ) Câu 7: (2đ) Những khả to lớn làm cho máy tính trở thành công cụ xử thông tin hữu hiệu? Lấy ví dụ minh họa cho khả Câu 8: (1 ) Theo ... tính C 10 24 KB D nghìn tỷ byte Câu 5: (0,5đ) Các khối chức máy tính hoạt động hướng dẫn của: A thông tin mà chúng có B phần cứng máy tính C chương trình người lập D Bộ não máy tính Câu 6: (0,5đ)...
 • 3
 • 2,093
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... Chọn phần văn cần xóa nhấn phím Delete Backspace Câu (3đ) • khởi động unikey Vietkey chọn bảng mã TCVN3 kiểu Telex • Khởi động word, nhấn Crtl+A để chọn toàn + chọn font Vntime, đầu Vn Câu (1 ) ... dạng văn thay đổi kiểu dáng, vị trí kí tự, đoạn văn bản, đối tượng khác trang văn • Định dạng văn nhằm mục đích văn dễ đọc, trang văn có bố cục đẹp, người đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết ... với phông Vntime, VnPresentH, VnCommercial ScriptH, em phải làm nào? Hãy nêu bước để làm Câu (1 ) Thế định dạng văn bản? Định dạng văn nhằm mục đích gì? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I Trắc nghiệm...
 • 3
 • 260
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 1 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 1 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... tích viên phấn - Đo thể tích nước ban đầu V1 - Thả chìm viên phần đọc ghi kết V2 - Tính Vvp=V2-V1 Câu 6: (2đ) Lực tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác Lực tác dụng lên vật gây kết vật vật bị biến đổi ... tích vật có hình dạng thấm nước bình chia độ, chẳng hạn viên phấn? Câu 6: (2đ) Lực gì? Lực tác dụng lên vật gây kết vật ? Câu 7: (1 ) Hãy mô tả tượng thực tế, ta thấy trọng lực tác dụng lên vật ... vật khác Lực tác dụng lên vật gây kết vật vật bị biến đổi chuyển động vật bị biến dạng Câu 7: (1 ) Mô tả tượng thực tế (1 ) ...
 • 3
 • 107
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 2 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 2 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... nhiệt chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt chất khí Câu 5: (2 ) Vì xăm xe gặp nóng nở làm lốp xe căng Khi khí nở nhiều làm lốp căng làm nổ lốp xe Câu 6: (2 ) Giữa chỗ nối hai đầu ray đường tàu hỏa người ... tải ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I Trắc nghiệm (3 đ) Câu A, C Câu B,D Câu C II Tự Luận (7 đ) Câu 4: (2 ) ý 0,5đ  Chất rắn, lỏng, khí nở nóng lên co lại lạnh  Các chất rắn, lỏng khác nở nhiệt khác ... Câu 7: (1 ) Hãy nêu tên máy đơn giản mà người ta dùng công việc dụng cụ sau: a Kéo thùng bê tông lên cao...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn GDCD trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn GDCD trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... bạn học lớp với Mai Mai mời nhà ăn cơm em làm gì? Câu 3(2 điểm) Tiết kiệm gì? Em rèn luyện tính tiết kiệm nào? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I Trắc nghiệm(3 điểm) Câu hỏi Đáp án B, D D 1, 3-A; 2-C; 4-B II ... điểm): * Nêu năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng (1 iểm) * Điều thứ hai năm điều Bác Hồ dạy cần thiết (1 iểm) - Là phải siêng năng,kiên trì học tập để trở thành ngoan (0,5đ) - Học phải đôi ... điểm): * Suy nghĩ Mai (1 điểm) - Hành vi Mai sai, cư xử thiếu lễ độ với người lớn tuổi.(0,5đ) - Mai nguời biết ơn với ông bà cha mẹ (0,5 đ) * Nếu em bạn lớp với Mai em sẽ:(2 điểm) - Nói chuyện với...
 • 3
 • 93
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014
... Tr-ờng thcs phúc đồng Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đề I Trắc nghiệm( 3điểm) Đọc kĩ câu hỏi sau ghi lại ph-ơng ... Tr-ờng thcs phúc đồng Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đề I Trắc nghiệm( 3điểm) Đọc kĩ câu hỏi sau ghi lại ph-ơng ... làm thi thật tốt- Phòng gd&đt quận long biên Tr-ờng thcs phúc đồng Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đáp án biểu...
 • 6
 • 120
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Thượng Lâm năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Thượng Lâm năm 2014 - 2015
... Câu 9: Sinh sản có tượng thụ tinh gọi là: A Sinh sản sinh dưỡng B .Sinh sản hữu tính C Sinh sản vô tính D .Sinh sản bào tử Câu 10 : Phôi hạt gồm: A Thân mầm, chồi mầm ... mầm, mầm C Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm mầm D.Thân mầm, rễ mầm II Trắc nghiệm tự luận(5,0 điểm): Câu 1( 3đ):Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? Câu 2(2đ):Trình bày lợi ích tác hại Tảo tự nhiên đời...
 • 2
 • 193
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tam Hưng

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tam Hưng
... Câu 1: Nêu đặc điểm tầng đối lưu Câu 2: Hãy trình bày phân bố đới khí hậu Trái Đất Vẽ hình minh họa Câu Ở Hà Nội người ta đo nhiệt độ 12 tháng năm sau: Tháng 10 11 12 Nhiệt độ 16 18 19 21 27 ... Nội người ta đo nhiệt độ 12 tháng năm sau: Tháng 10 11 12 Nhiệt độ 16 18 19 21 27 29 29 27 26 21 18 16 ...
 • 2
 • 74
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Hội

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Hội
... Câu (1 ) Nêu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến? Câu 2. (1, 5)Dựa vào bảng tính khoảng cách đồ so với khoảng cách thực tế ? Tỉ lệ đồ K/c cm/thực tế đồ 1: 10 00.000 3cm 1: 5000.000 m/thực tế 5cm Câu (1, 5đ) ... dụ) Câu (3đ) Dựa vào hình vẽ sau: a Viết tọa độ địa điểm A C b Xác định phương hướng từ A đến D B đến A 300 200 10 0 00 10 0 A D C 200 10 0 00 10 0 km/thực tế 200 B 300 ... 11 : Cách viết tọa độ địa lí điểm là: A kinh độ viết dưới, vĩ độ viết B vĩ độ viết trước, kinh độ viết sau C kinh độ viết trên, vĩ độ viết D vĩ độ viết sau, kinh độ viết trước Câu 12 : Tọa độ địa...
 • 4
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 unit 1214de kiem tra tieng anh lop 6 unit 11đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 1 tiếtđề kiểm tra vật lý lớp 6 1 tiếtde kiem tra ngu van lop 6 1 tietđề kiểm tra địa lý lớp 6 1 tiết hk2đề kiểm tra tiếng việt lớp 6 tiết 46đề kiểm tra lịch sử lớp 6 học kì 1đề kiểm tra ngữ văn lớp 6 học kỳ 1đề kiểm tra ngữ văn lớp 6 học kì 1đề kiểm tra anh văn lớp 6 lần 1đề kiểm tra anh văn lớp 6 học kì 1đề kiểm tra tiếng việt lớp 6 học kì 1đề kiểm tra tiếng việt lớp 6 tiết 115đề kiểm tra âm nhạc lớp 6 học kì 1Tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục địa chất và khoáng sản việt namastractGiải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namHoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Hội ANghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atractPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà NẵngẢNH HƯỞNG của DÒNG TIỀN, rủi RO hệ THỐNG, rủi RO PHI hệ THỐNG và TÍNH THANH KHOẢN CHỨNG KHOÁN đến đầu tư của các DOANH NGHIỆP VIỆT NAM astractHoàn thiện công tác an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer huyện Trà Cú, Tỉnh Trà VinHoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - CosevcoHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng NaTác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam tiếng anhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnHoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty TNHH Giovani Việt NamHoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng NamHoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵnHuy động vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Đà NẵngKhảo sát, điều khiển đặc tính hỗn độn và sự phân nhánh trong động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữuMở rộng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị