ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 6 (ĐỀ 1)

đề kiểm tra 1 tiết lớp 6( số 3)

đề kiểm tra 1 tiết lớp 6( số 3)
... ngoặc: (1p) 1. My brother(want) … a bowl of noodles 2.I (not have )… some friends in Hue 3.Nam and Nga (drink)……………… some milk at the moment 4.Two bottles of cooking oil (be)………………… 15 .000 ... 1 How much Coca-cola does she want? ………………………………………… Where is Mai? ………………………………………… IV/ Sắp xếp...
 • 5
 • 446
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 bài số 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 bài số 4
... date: Teaching date: 31/ 3/2 013 02 /4/ 2 013 Period: 89: THE SECOND MID-TERM ENGLISH TEST – No:2 Time: 45 minutes Grade: I Listen and use the cue words to fill in the blanks (1. 5ms) are summer stay ... A How many B How often C How much D How III Give the correct form of the verbs in brackets (1, 5ms) 1. - What …………your sister (do) ………………? - She (be)…………a nurse, but she (not work) ……………… at the ... fishing B some A What D light B How often III Give the correct form of the verbs in brackets (1. 5ms) 1. - What ……does……your sister (do) ……do…………? - She (be)…is………a nurse, but she (not work) …isn’t...
 • 4
 • 148
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014
... minh họa cho khả Câu 8: (1 ) Theo em, thông tin máy tính biểu diễn thành dãy bit? Câu 9: (3đ) Thông tin ? Hãy vẽ mô hình trình xử thông tin Câu 10 : (1 đ) Tại CPU coi não máy tính ... diễn thông tin máy tính ; D Tất phương án II Tự luận: (7đ) Câu 7: (2đ) Những khả to lớn làm cho máy tính trở thành công cụ xử thông tin hữu hiệu? Lấy ví dụ minh họa cho khả Câu 8: (1 ) Theo ... tính C 10 24 KB D nghìn tỷ byte Câu 5: (0,5đ) Các khối chức máy tính hoạt động hướng dẫn của: A thông tin mà chúng có B phần cứng máy tính C chương trình người lập D Bộ não máy tính Câu 6: (0,5đ)...
 • 3
 • 1,852
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... Chọn phần văn cần xóa nhấn phím Delete Backspace Câu (3đ) • khởi động unikey Vietkey chọn bảng mã TCVN3 kiểu Telex • Khởi động word, nhấn Crtl+A để chọn toàn + chọn font Vntime, đầu Vn Câu (1 ) ... dạng văn thay đổi kiểu dáng, vị trí kí tự, đoạn văn bản, đối tượng khác trang văn • Định dạng văn nhằm mục đích văn dễ đọc, trang văn có bố cục đẹp, người đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết ... với phông Vntime, VnPresentH, VnCommercial ScriptH, em phải làm nào? Hãy nêu bước để làm Câu (1 ) Thế định dạng văn bản? Định dạng văn nhằm mục đích gì? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I Trắc nghiệm...
 • 3
 • 247
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 1 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 1 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... tích viên phấn - Đo thể tích nước ban đầu V1 - Thả chìm viên phần đọc ghi kết V2 - Tính Vvp=V2-V1 Câu 6: (2đ) Lực tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác Lực tác dụng lên vật gây kết vật vật bị biến đổi ... tích vật có hình dạng thấm nước bình chia độ, chẳng hạn viên phấn? Câu 6: (2đ) Lực gì? Lực tác dụng lên vật gây kết vật ? Câu 7: (1 ) Hãy mô tả tượng thực tế, ta thấy trọng lực tác dụng lên vật ... vật khác Lực tác dụng lên vật gây kết vật vật bị biến đổi chuyển động vật bị biến dạng Câu 7: (1 ) Mô tả tượng thực tế (1 ) ...
 • 3
 • 99
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 2 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Vật lý kỳ 2 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... nhiệt chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt chất khí Câu 5: (2 ) Vì xăm xe gặp nóng nở làm lốp xe căng Khi khí nở nhiều làm lốp căng làm nổ lốp xe Câu 6: (2 ) Giữa chỗ nối hai đầu ray đường tàu hỏa người ... tải ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I Trắc nghiệm (3 đ) Câu A, C Câu B,D Câu C II Tự Luận (7 đ) Câu 4: (2 ) ý 0,5đ  Chất rắn, lỏng, khí nở nóng lên co lại lạnh  Các chất rắn, lỏng khác nở nhiệt khác ... Câu 7: (1 ) Hãy nêu tên máy đơn giản mà người ta dùng công việc dụng cụ sau: a Kéo thùng bê tông lên cao...
 • 3
 • 140
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn GDCD trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn GDCD trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... bạn học lớp với Mai Mai mời nhà ăn cơm em làm gì? Câu 3(2 điểm) Tiết kiệm gì? Em rèn luyện tính tiết kiệm nào? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I Trắc nghiệm(3 điểm) Câu hỏi Đáp án B, D D 1, 3-A; 2-C; 4-B II ... điểm): * Nêu năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng (1 iểm) * Điều thứ hai năm điều Bác Hồ dạy cần thiết (1 iểm) - Là phải siêng năng,kiên trì học tập để trở thành ngoan (0,5đ) - Học phải đôi ... điểm): * Suy nghĩ Mai (1 điểm) - Hành vi Mai sai, cư xử thiếu lễ độ với người lớn tuổi.(0,5đ) - Mai nguời biết ơn với ông bà cha mẹ (0,5 đ) * Nếu em bạn lớp với Mai em sẽ:(2 điểm) - Nói chuyện với...
 • 3
 • 85
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014
... Tr-ờng thcs phúc đồng Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đề I Trắc nghiệm( 3điểm) Đọc kĩ câu hỏi sau ghi lại ph-ơng ... Tr-ờng thcs phúc đồng Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đề I Trắc nghiệm( 3điểm) Đọc kĩ câu hỏi sau ghi lại ph-ơng ... làm thi thật tốt- Phòng gd&đt quận long biên Tr-ờng thcs phúc đồng Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đáp án biểu...
 • 6
 • 109
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Thượng Lâm năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Sinh học trường THCS Thượng Lâm năm 2014 - 2015
... Câu 9: Sinh sản có tượng thụ tinh gọi là: A Sinh sản sinh dưỡng B .Sinh sản hữu tính C Sinh sản vô tính D .Sinh sản bào tử Câu 10 : Phôi hạt gồm: A Thân mầm, chồi mầm ... mầm, mầm C Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm mầm D.Thân mầm, rễ mầm II Trắc nghiệm tự luận(5,0 điểm): Câu 1( 3đ):Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? Câu 2(2đ):Trình bày lợi ích tác hại Tảo tự nhiên đời...
 • 2
 • 178
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tam Hưng

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tam Hưng
... Câu 1: Nêu đặc điểm tầng đối lưu Câu 2: Hãy trình bày phân bố đới khí hậu Trái Đất Vẽ hình minh họa Câu Ở Hà Nội người ta đo nhiệt độ 12 tháng năm sau: Tháng 10 11 12 Nhiệt độ 16 18 19 21 27 ... Nội người ta đo nhiệt độ 12 tháng năm sau: Tháng 10 11 12 Nhiệt độ 16 18 19 21 27 29 29 27 26 21 18 16 ...
 • 2
 • 66
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Hội

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Hội
... Câu (1 ) Nêu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến? Câu 2. (1, 5)Dựa vào bảng tính khoảng cách đồ so với khoảng cách thực tế ? Tỉ lệ đồ K/c cm/thực tế đồ 1: 10 00.000 3cm 1: 5000.000 m/thực tế 5cm Câu (1, 5đ) ... dụ) Câu (3đ) Dựa vào hình vẽ sau: a Viết tọa độ địa điểm A C b Xác định phương hướng từ A đến D B đến A 300 200 10 0 00 10 0 A D C 200 10 0 00 10 0 km/thực tế 200 B 300 ... 11 : Cách viết tọa độ địa lí điểm là: A kinh độ viết dưới, vĩ độ viết B vĩ độ viết trước, kinh độ viết sau C kinh độ viết trên, vĩ độ viết D vĩ độ viết sau, kinh độ viết trước Câu 12 : Tọa độ địa...
 • 4
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 unit 1214de kiem tra tieng anh lop 6 unit 11đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 1 tiếtđề kiểm tra vật lý lớp 6 1 tiếtde kiem tra ngu van lop 6 1 tietđề kiểm tra địa lý lớp 6 1 tiết hk2đề kiểm tra tiếng việt lớp 6 tiết 46đề kiểm tra lịch sử lớp 6 học kì 1đề kiểm tra ngữ văn lớp 6 học kỳ 1đề kiểm tra ngữ văn lớp 6 học kì 1đề kiểm tra anh văn lớp 6 lần 1đề kiểm tra anh văn lớp 6 học kì 1đề kiểm tra tiếng việt lớp 6 học kì 1đề kiểm tra tiếng việt lớp 6 tiết 115đề kiểm tra âm nhạc lớp 6 học kì 1Những bài văn nghị luận xã hội hay nhấtThực trạng công tác kế toán Công ty TNHH Một Thành Viên 45Tôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ AnHoạt động cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamQuản lý cơ sở vật chất ở trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội theo hướng ISO 9000Thực trạng công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty dệt vải công nghiệp Hà NộiThực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài GònThu hút vốn đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ ở việt nam hiện nayTăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty cổ phần xây lắp vật liệu xây dựngSlide Bài giảng Lập trình ứng dụng trên LiferayThiết kế nhà máy sản xuất bánhTài liệu ôn tập môn Mien dich hocThuyết trình môn tài chính và ngân hàng quốc tế vận đơn đường biển trong thương mại và thanh toán quốc tếNghiên cứu chế độ vận hành tích nước trong thời kỳ mùa lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang hòa bình và sơn la (tt)Nghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏNghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ (tt)Nghiên cứu nhận thức, thái độ về sức khỏe sinh sản và tình trạng nạo phá thai lứa tuổi vị thành niên tại trường THPT Yên Lãng Mê Linh Hà Nội (LV tốt nghiệp)Tiểu luận môn thanh toán quốc tế những gian lận vận đơn đường biển trong hoạt động ngân hàng quốc tếKế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng NaiBài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương III