Brighter grammar 4

Lexico- grammar 4

Lexico- grammar 4
... 18 D A D 14 C 19 B D 10 C 15 A 20 D 1.C A 11 A 16 B B C 12 B 17 C B C 13 C 18 C D A 14 C 19.A B 10 B 15 A 20 B 1.C D 11 C 16 C Ex 2: A C 12 D 17 D A B 12 B 17 D C C 13 A 18 A C 9.D 14 A 19 D C ... always an improvement As we discover during ( 14) … cuts, there is a lot to be said for games, that don’t have to be plugged in to work 10 11 12 13 14 15 A bewilder A act A somewher A human A threten ... D C C 13 A 18 A C 9.D 14 A 19 D C 10 C 15 A 20 D 1.D B 11 D C C 12 D B A 13 B A C 14 A D 10 D 15 A Ex 3: Ex 4: Ex 5: 1.C D D B C C A B D 10 C ...
 • 7
 • 541
 • 15

grammar 4

grammar 4
... that he can't abandon it now The grass received so little water that it turned brown in the heat (4) Dùng với danh từ đếm số ít: S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V...
 • 19
 • 131
 • 0

Grammar 4

Grammar 4
...
 • 1
 • 114
 • 0

Tài liệu OXFORD PRACTICE GRAMMAR 4 ppt

Tài liệu OXFORD PRACTICE GRAMMAR 4 ppt
... these objects: a bicycle, a parcel, a photo, a picture, basketball ► He's riding a bicycle 13 24 Form (B) Rachel is in the computer room at college Complete her conversation with Andrew Put in ... How (2)… (you / find) time for your studies? Rachel: Well, as I said, Vicky (3) (help) me (4) (we / get) on all right (5) (we / not / spend) too much time on it (6) (it / not / take)...
 • 6
 • 233
 • 0

english grammar 4 (đại học đà lạt)

english grammar 4 (đại học đà lạt)
... his work 42 Are you jealous her? 43 Im not keen swimming 44 Be loyal your friends 45 That story is new me 46 Were very proud you 47 Are you ready a meal? 48 Youre safe danger now 49 John ... direct object 47 EXERCISES 48 CHAPTER V TEXT ANALYSIS 64 I WATCHING CHILDREN 64 II FIRST IMPRESSIONS 64 Leõ Thũ Thieọp Khoa Ngoaùi Ngửừ English Grammar -3- ... 40 ing participle clauses with subject 41 -ed participle clauses with subject 42 Verbless clauses with subject 43 V- DITRANSITIVE COMPLEMENTATION 44 Noun...
 • 72
 • 354
 • 0

English 6 - Unit 14 Grammar (4-6)

English 6 - Unit 14 Grammar (4-6)
... this evening, I’m … Unit 14: Lesson 6: Grammar practice (4 -6 ) Homework - Write the exercises 4 -6 into your exercise books - Revise the grammar points from unit 12 to unit 14 to prepare doing ... year, Sunday) *Uses: - Near future - Future plans Eg: - What are you going to tomorrow? - I am going to visit my grandmother Unit 14: Lesson 6: Grammar practice (4 -6 ) I-Exercise 5/p.153 a/ It’s ... the dialogue: Unit 14: Lesson 6: Grammar practice (4 -6 ) I-Exercise 5/p.153 a/ It’s warm in the spring b/ It’s hot in the summer c/ It’s cool in the fall d/ It’s cold in the winter II-Exercise: 4/p.151.152:...
 • 13
 • 217
 • 0

OXFORD LEARNER''''S GRAMMAR 4 pptx

OXFORD LEARNER''''S GRAMMAR 4 pptx
... t Would you like to play tennis? '" Yes, OK Let's have a game 140 1 04 Verb + t o-Inf in itive/gerund with a change in meaning ~1 04 Verb + to-infinitive/gerund with a change in meaning '" " Th ... great Tile doorman wouldn 't let us in No pne h,ew whal would happen next Asking what 10 > 54E The future > 54A shall A possible situation > OJ A pas t refusal> 62B Looking forward from the past > ... scientis t J.J Thomson, and th e other is about the electron TIIOMSON, Sill )051::111-1 JOH N (I R46 - 1 940 ) El.Fl.i·1I0N British physicist and mathematician and head of a group of researchers at the...
 • 45
 • 159
 • 0

Tài liệu Giáo Trình English Grammar 4

Tài liệu Giáo Trình English Grammar 4
... his work 42 Are you jealous her? 43 Im not keen swimming 44 Be loyal your friends 45 That story is new me 46 Were very proud you 47 Are you ready a meal? 48 Youre safe danger now 49 John ... direct object 47 EXERCISES 48 CHAPTER V TEXT ANALYSIS 64 I WATCHING CHILDREN 64 II FIRST IMPRESSIONS 64 Leõ Thũ Thieọp Khoa Ngoaùi Ngửừ English Grammar -3- ... 40 ing participle clauses with subject 41 -ed participle clauses with subject 42 Verbless clauses with subject 43 V- DITRANSITIVE COMPLEMENTATION 44 Noun...
 • 72
 • 264
 • 1

Brighter grammar 2

Brighter grammar 2
... Verb fonns 20 Verb fonns 21 Past tense and past participle: regular verbs page 14 17 20 24 26 31 35 40 44 47 50 53 59 62 65 68 71 74 77 22 Past tense and past participle: irregular verbs 23 Negative ... as girls in the class John is sitting in the garden 69 Lesson Eighteen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 His sister is with him She is helping him with his work r must the work now ... to school every day 20 Mary is at school today 21 The bird sings sweetly 22 The bird is singing now 23 John has a new football 24 John carries his football on to the field 25 John is carrying...
 • 48
 • 63
 • 0

unit 4 grammar

unit 4 grammar
... participle Wednesday, November 11th, 2009 Unit 5: COMPETITIONS LANGUAGE FOCUS (2 periods) GRAMMAR – PERIOD Curriculum period: 42 th Week : 12th UNIT 5: COMPETITIONS UNIT 5: COMPETITIONS LANGUAGE FOCUS ... expressions : - It’s worth …… - It’s no good, it’s no use …… - Be interested in ……… UNIT 5: COMPETITIONS UNIT 5: COMPETITIONS LANGUAGE FOCUS (2) LANGUAGE FOCUS (2) I/ Gerund and Present participle ... Hiện phân từ dùng rút gọn câu chủ ngữ rút gọn mệnh đề quan hệ Hiện phân từ dùng tính từ UNIT 5: COMPETITIONS UNIT 5: COMPETITIONS LANGUAGE FOCUS (2) LANGUAGE FOCUS (2) II/ Perfect Gerund and Perfect...
 • 33
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường bộ (tt)Bài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường thủy (t)CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH MŨ CỰC HAYCHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CỰC HAYUseful book about stress testing in the banking systemKỹ thuật biến đổi tâm tỷ cự và ứng dụng vào giải toán (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2Tài liệu ôn thi phần công vụ công chứcBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽNhững đóng góp của quang trung nguyễn huệ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa xã hội ở thế kỷ XVIIIVai trò hoàng kế viêm trong lịch sử việt nam cận đạiNhìn lại chặng đường đấu tranh chống pháp của nhân dân quảng bình cuối thế kỉ XIXPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Sử dụng google earth trong dạy học môn địa lí ở trường THCSỨng dụng gis trong dạy học môn địa lý ở trường THCSGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội họcTiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo một cách nhìn khác về tôn giáoPhụ nữ dân tộc thiểu số huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với công cuộc xây dựng nông thôn mới (20082014) (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập