Brighter grammar 3

Lexico- grammar 3

Lexico- grammar 3
... 17 C A C 13 B 18 C A D 14 D 19 C B 10 D 15 B 20 B 1.b b b c c d c d a 10 c 1.B A 11 C 16 D A B 12 B 17 C B B 13 B 18 A A C 14 D 19 B C 10 D 15 B 20 D 1.D B 11 D 16 B C B 12 A 17 D A A 13 C 18 A ... 18 A B B 14 C 19 C B 10 B 15 C 20 D 1.A C 11 A 16 B C A 12 D 17 C D C 13 B 18 A B B 14 B 19 C B 10 D 15 C 20 A Ex 2: Ex 3: Ex 4: Ex ... or a flat to rent, the (7)……… She has some (8)…… , but she knows she must be (9)… Otherwise $ 3, 000 she has got won’t last long So, first she has to find a place to stay at and then some job...
 • 7
 • 533
 • 20

grammar 3

grammar 3
... gì/ mong gì) với wish mang nghĩa "chúc" mẫu câu: to wish sb smt I wish you a happy birthday Lưu ý 3: phân biệt với wish mang nghĩa "muốn": wish to smt (Muốn làm gì) Why you wish to see the manager ... việc (become accustomed to) We got used to cooking our own food when we had to live alone Lưu ý 3: Có thể dùng would thay cho used to mà ý nghĩa ngữ pháp không đổi When David was young, he would ... divorced him Lưu ý: Trong văn nói bình thường hàng ngày người ta dùng wish thay cho would rather that 3 14 Cách dùng số trợ động từ hình thái thời Cách sử dụng Would + like Để diễn đạt cách lịch lời...
 • 13
 • 158
 • 0

Grammar 3

Grammar 3
...
 • 1
 • 179
 • 0

New grammar 3 - student book

New grammar 3 - student book
... 13 They sweetened their in mud-brick ovens Thev also ate lruit t,rC¡t /t\ :_1 \ @t & _.¿J ;r -, - ,-' -l;o ;- ,r ' /.ltr( F ,/ f -j' a' ) T :: :- -: :-Ce S are - - ::ri Egyptians had a lot of - ... ri ,-. : : :: or make you and four things that 'r- :-: ': let or make you rLLrr- ,: i:::les :-! , -, -iafe 'l' , t, -* ::liday with friends I :- ::d at ten o'clock * r -: :^.r," lriends home :-: - :- ... and not yet Have you ever played football with him? I The \ Mayor - ,-\ {¡ot-" :-* .Y : .-, -/ open a youth club on Friday J .- r' '-' ' ,-/ & Past simple We use the past simple for an action that started...
 • 126
 • 425
 • 38

New grammar 3 - Answer book

New grammar 3 - Answer book
... content rsBN- 13: 978oag43og455 AnswerBook rsBN- 13: gT8o1g43og424 ClassAudioCD Answe¡BookandAudio CD pack rsBN- 13: 978 o19 430 9487 rsBN-1o: o79 430 9452 rsBN-1o: o79 43c9428 lsBN-lo: o 79 430 9447 Prilted ... activity (ex Chapter 5) listening activ¡ty (ex 4) 28 presentation 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4Q 4l 42 43 44 45 46 47 4A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 This recording is copyright and unautho¡ized ... in their notebooks) and even a few puzzles and games The answers to the exercises in Grammar Three are provided in this Answer Book You will also find five tests in this Answer Book, each of...
 • 52
 • 383
 • 10

OXFORD LEARNER''''S GRAMMAR 3 doc

OXFORD LEARNER''''S GRAMMAR 3 doc
... ity to avoid something 102 :> You needn't wear a lie :::> 73A You don 't have to wear a tie :::> 73A You mustn't break anYlhing :::> 730 71 Must and have to Use Example The right rhing You 'ihould ... ) Fhey-bttiltl-some-ttett#fl-al3 hut: u.ttJn ) For th e present simple in a sub·clau se, > 59A For be due to + to -infinilive referring to a timetable, > 580 83 The future 57 Will, be going to, ... [\vo ve rbs which we use e ither as a modal verb or as an ordinary verb They are need (> 73 ) and dare (> 83) B After a modal verb we put an infiniti ve without We can park here lO It's getting...
 • 45
 • 232
 • 0

GIÁO TRÌNH GRAMMAR 3 (NGỮ PHÁP 3)

GIÁO TRÌNH GRAMMAR 3 (NGỮ PHÁP 3)
... complementation (3t) - Mono transitive complementation (3t) - Complex transitive complementation (3t) - Di-transitive complementation (3t) * REVISION and MIDTERM TEST (9tiết) (6t) (3t) (12 tiết) (3t) 13- Các ... stolen diamonds a reward 30 - The family has had no word about where he might be 31 - That we were ready to go was a miracle 32 - Give whoever wants to go a ride to the game 33 - That you are losing ... were dangerous 30 - The city council objected when the mayor changed his mind 31 - It is unfortunate that Mr Jones will not return 32 - Why you don‟t your work is ridiculous to me 33 - This cemetery...
 • 71
 • 304
 • 0

Active grammar 3 ( luyen thi toiec )

Active grammar 3 ( luyen thi toiec )
... т:{о| рц ) шРс т :5.]а^^5 3 ; ];Ё1й; ёч1 (' тше 3 ;0 ,( еа.:1е 5,ач5 =) 'т{чоч о а^ [) о1бцто0 (' з1о1 алеч о151шв^^ ач5 '0€'в 10 ц!6ач ||!/^ !о 1 =)' ша.:р1:чэ 51о| а^о' '' :1 ' 3) !- !3! || 3 ']ва|] ... (. лач+е. ;)' мо.;.!ошо1 1ош ршв '( ро1 1по 3 о1ач р]пом аэшэ'; 3 ;6 '.'а}|.'м ,( ч в ра]про,|1ш! шаа 3 ;леч в ] /- ро 3, (1 |ва.: {э1чв6в )' .;а}!.;м ро 3, {11ва.: е о1 ,(1 ;1:чв ач1 5вч а:ч6о5 1! { 3; )' ашоч ... ч а;ач 3 ;1.;ом ач 1!,| э.;ач ра].,!ом а^вч ] с ээ.;ч1 '(1 Рвха :о1, [,:епше[ ш1 3 о1 1вч}} }ош о\ :: ;эшп 13 о1 е ;о; чо[.;по ,( рвч по ,( элец 5,а ач1 ч 11,очг'Ф9 1) 3 ; 3 (; ( )' рш:ш з;ч 3 вчэ...
 • 62
 • 162
 • 0

Brighter grammar 2

Brighter grammar 2
... Verb fonns 20 Verb fonns 21 Past tense and past participle: regular verbs page 14 17 20 24 26 31 35 40 44 47 50 53 59 62 65 68 71 74 77 22 Past tense and past participle: irregular verbs 23 Negative ... as girls in the class John is sitting in the garden 69 Lesson Eighteen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 His sister is with him She is helping him with his work r must the work now ... to school every day 20 Mary is at school today 21 The bird sings sweetly 22 The bird is singing now 23 John has a new football 24 John carries his football on to the field 25 John is carrying...
 • 48
 • 57
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Vai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018On thi HKI li 9 li thuyetHoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Khoá luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò mỏ than tại công ty TNHH MTV 790Hãy hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật thống kê kế toán kinh doanh) nâng cấp và sửa chữa TSCĐ trong công tyTNHH may tinh lQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập