Brighter grammar 3

Lexico- grammar 3

Lexico- grammar 3
... 17 C A C 13 B 18 C A D 14 D 19 C B 10 D 15 B 20 B 1.b b b c c d c d a 10 c 1.B A 11 C 16 D A B 12 B 17 C B B 13 B 18 A A C 14 D 19 B C 10 D 15 B 20 D 1.D B 11 D 16 B C B 12 A 17 D A A 13 C 18 A ... 18 A B B 14 C 19 C B 10 B 15 C 20 D 1.A C 11 A 16 B C A 12 D 17 C D C 13 B 18 A B B 14 B 19 C B 10 D 15 C 20 A Ex 2: Ex 3: Ex 4: Ex ... or a flat to rent, the (7)……… She has some (8)…… , but she knows she must be (9)… Otherwise $ 3, 000 she has got won’t last long So, first she has to find a place to stay at and then some job...
 • 7
 • 437
 • 18

grammar 3

grammar 3
... gì/ mong gì) với wish mang nghĩa "chúc" mẫu câu: to wish sb smt I wish you a happy birthday Lưu ý 3: phân biệt với wish mang nghĩa "muốn": wish to smt (Muốn làm gì) Why you wish to see the manager ... việc (become accustomed to) We got used to cooking our own food when we had to live alone Lưu ý 3: Có thể dùng would thay cho used to mà ý nghĩa ngữ pháp không đổi When David was young, he would ... divorced him Lưu ý: Trong văn nói bình thường hàng ngày người ta dùng wish thay cho would rather that 3 14 Cách dùng số trợ động từ hình thái thời Cách sử dụng Would + like Để diễn đạt cách lịch lời...
 • 13
 • 137
 • 0

Grammar 3

Grammar 3
...
 • 1
 • 157
 • 0

New grammar 3 - student book

New grammar 3 - student book
... 13 They sweetened their in mud-brick ovens Thev also ate lruit t,rC¡t /t\ :_1 \ @t & _.¿J ;r -, - ,-' -l;o ;- ,r ' /.ltr( F ,/ f -j' a' ) T :: :- -: :-Ce S are - - ::ri Egyptians had a lot of - ... ri ,-. : : :: or make you and four things that 'r- :-: ': let or make you rLLrr- ,: i:::les :-! , -, -iafe 'l' , t, -* ::liday with friends I :- ::d at ten o'clock * r -: :^.r," lriends home :-: - :- ... and not yet Have you ever played football with him? I The \ Mayor - ,-\ {¡ot-" :-* .Y : .-, -/ open a youth club on Friday J .- r' '-' ' ,-/ & Past simple We use the past simple for an action that started...
 • 126
 • 354
 • 36

New grammar 3 - Answer book

New grammar 3 - Answer book
... content rsBN- 13: 978oag43og455 AnswerBook rsBN- 13: gT8o1g43og424 ClassAudioCD Answe¡BookandAudio CD pack rsBN- 13: 978 o19 430 9487 rsBN-1o: o79 430 9452 rsBN-1o: o79 43c9428 lsBN-lo: o 79 430 9447 Prilted ... activity (ex Chapter 5) listening activ¡ty (ex 4) 28 presentation 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4Q 4l 42 43 44 45 46 47 4A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 This recording is copyright and unautho¡ized ... in their notebooks) and even a few puzzles and games The answers to the exercises in Grammar Three are provided in this Answer Book You will also find five tests in this Answer Book, each of...
 • 52
 • 263
 • 8

OXFORD LEARNER''''S GRAMMAR 3 doc

OXFORD LEARNER''''S GRAMMAR 3 doc
... ity to avoid something 102 :> You needn't wear a lie :::> 73A You don 't have to wear a tie :::> 73A You mustn't break anYlhing :::> 730 71 Must and have to Use Example The right rhing You 'ihould ... ) Fhey-bttiltl-some-ttett#fl-al3 hut: u.ttJn ) For th e present simple in a sub·clau se, > 59A For be due to + to -infinilive referring to a timetable, > 580 83 The future 57 Will, be going to, ... [\vo ve rbs which we use e ither as a modal verb or as an ordinary verb They are need (> 73 ) and dare (> 83) B After a modal verb we put an infiniti ve without We can park here lO It's getting...
 • 45
 • 214
 • 0

GIÁO TRÌNH GRAMMAR 3 (NGỮ PHÁP 3)

GIÁO TRÌNH GRAMMAR 3 (NGỮ PHÁP 3)
... complementation (3t) - Mono transitive complementation (3t) - Complex transitive complementation (3t) - Di-transitive complementation (3t) * REVISION and MIDTERM TEST (9tiết) (6t) (3t) (12 tiết) (3t) 13- Các ... stolen diamonds a reward 30 - The family has had no word about where he might be 31 - That we were ready to go was a miracle 32 - Give whoever wants to go a ride to the game 33 - That you are losing ... were dangerous 30 - The city council objected when the mayor changed his mind 31 - It is unfortunate that Mr Jones will not return 32 - Why you don‟t your work is ridiculous to me 33 - This cemetery...
 • 71
 • 229
 • 0

Active grammar 3 ( luyen thi toiec )

Active grammar 3 ( luyen thi toiec )
... т:{о| рц ) шРс т :5.]а^^5 3 ; ];Ё1й; ёч1 (' тше 3 ;0 ,( еа.:1е 5,ач5 =) 'т{чоч о а^ [) о1бцто0 (' з1о1 алеч о151шв^^ ач5 '0€'в 10 ц!6ач ||!/^ !о 1 =)' ша.:р1:чэ 51о| а^о' '' :1 ' 3) !- !3! || 3 ']ва|] ... (. лач+е. ;)' мо.;.!ошо1 1ош ршв '( ро1 1по 3 о1ач р]пом аэшэ'; 3 ;6 '.'а}|.'м ,( ч в ра]про,|1ш! шаа 3 ;леч в ] /- ро 3, (1 |ва.: {э1чв6в )' .;а}!.;м ро 3, {11ва.: е о1 ,(1 ;1:чв ач1 5вч а:ч6о5 1! { 3; )' ашоч ... ч а;ач 3 ;1.;ом ач 1!,| э.;ач ра].,!ом а^вч ] с ээ.;ч1 '(1 Рвха :о1, [,:епше[ ш1 3 о1 1вч}} }ош о\ :: ;эшп 13 о1 е ;о; чо[.;по ,( рвч по ,( элец 5,а ач1 ч 11,очг'Ф9 1) 3 ; 3 (; ( )' рш:ш з;ч 3 вчэ...
 • 62
 • 112
 • 0

Brighter grammar 2

Brighter grammar 2
... Verb fonns 20 Verb fonns 21 Past tense and past participle: regular verbs page 14 17 20 24 26 31 35 40 44 47 50 53 59 62 65 68 71 74 77 22 Past tense and past participle: irregular verbs 23 Negative ... as girls in the class John is sitting in the garden 69 Lesson Eighteen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 His sister is with him She is helping him with his work r must the work now ... to school every day 20 Mary is at school today 21 The bird sings sweetly 22 The bird is singing now 23 John has a new football 24 John carries his football on to the field 25 John is carrying...
 • 48
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNBáo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt NamPhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9
Đăng ký
Đăng nhập