Tài liệu ôn tập vật lý 12 giáo viên trần nguyên vũ

Tài liệu Ôn tập vật 12 chương trình nâng cao pdf

Tài liệu Ôn tập vật lý 12 chương trình nâng cao pdf
... + O Hạt nhân đồng vị ôxy cấu tạo 17 nuclôn có prôtôn nơtron 238 − 206 92 − 82 − 16 Ta có: x = = 8; y = = −1  Ôn tập 12 chương trình nâng cao – Biên soạn: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn ... cổ  Ôn tập 12 chương trình nâng cao – Biên soạn: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Trang * Hướng dẫn giải đáp số: 3T t Ta có: m = m0 2− T = 0,01 − T = 0,0 0125 (g) ... (ra đơn vị u) W tính lượng liên kết lượng kiên kết riêng theo công thức: Wlk = ∆mc2 ε = lk A  Ôn tập 12 chương trình nâng cao – Biên soạn: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình...
 • 11
 • 591
 • 9

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT 12 - Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG docx

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ 12 - Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG docx
... biểu sóng điện từ A Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng gọi sóng điện từ B Sóng điện từ có phương dao động phương ngang C Sóng điện từ không lan truyền chân không D Sóng điện từ có ... ngắn; sóng trung; sóng dài B Sóng cực ngắn; sóng ngắn; sóng dài; sóng trung 14> Biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng học thành sóng điện từ B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao ... phát sóng âm D.dùng dây cáp dạng ống cáp quang để truyền sóng âm 16> sóng vô tuyến sóng điện từ có bước sóng A từ vài mm đến vài nm B từ vài m đến vài km C .từ vài µm đến vài nm D từ vài nm đến vài...
 • 4
 • 521
 • 5

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT 12 - Chương VI LƯỢNG TỬ ÁNH pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ 12 - Chương VI LƯỢNG TỬ ÁNH pot
... thuyết phôtôn Anh-xtanh, lượng: A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không phụ thuộc vào bước sóng 23> Phát biểu sai? A Hạt ánh sáng gọi lượng tử ánh sáng ... nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định gọi A lượng tử ánh sáng B lượng tử lượng C.phôtôn B lượng tử động lượng 34> Công thoát electron khỏi kim loại A = 6,625.1 0-1 9J, ... thuyết lượng tử ánh sáng? A .Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hấp thụ ánh sáng chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ...
 • 7
 • 273
 • 1

Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao Đề ôn tập chương VII doc

Tài liệu ôn tập Vật lý 12 nâng cao Đề ôn tập chương VII doc
... Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 12: Khi phôtôn có lượng hf chiếu vào nhôm có công thoát ... hiđrô, nguyên tử natri Gv: Dương Văn Tính Trường THPT Hùng Vương Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao C Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, iôn tương tự D Chỉ quang phổ vạch nguyên tử hiđrô Câu 28: Nguyên ... lượng tử giảm Câu 15: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A hấp thụ xạ lượng B không xạ hấp thụ lượng C không xạ, hấp thụ lượng D không hấp thụ, xạ lượng Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Dãy Laiman nằm vùng...
 • 3
 • 198
 • 0

Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao Đề số 2 ôn tập chương VI pot

Tài liệu ôn tập Vật lý 12 nâng cao Đề số 2 ôn tập chương VI pot
... Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao Câu 13: Chọn trả lời đúng: Một ánh sáng đơn sắc truyền không khí có bước sóng 0,7µm truyền chất lỏng có bước ... tím bằng: A 1,010 B 0 ,20 C 2, 20 D 20 Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng không khí, hai cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm, quan cách hai khe 2m Sau đặt toàn thí nghiệm ... 1 ,25 C 1,50 D 0,80 Câu 14:Một lăng kính tam giác có góc chiết quang A=100 đặt không khí, có chiết suất tia đỏ nđ=1,50, tia tím nt =1, 52 Chiếu tia sáng trắng tới gặp lăng kính theo phương vuông...
 • 2
 • 188
 • 1

tài liệu ôn tập vật 12 phần dao động điều hòa

tài liệu ôn tập vật lý 12 phần dao động điều hòa
... lắc có động là: A 10 J B 10 -3 J C 10 -2 J D 10 - J Tài liệu ôn tập Vật 12 – Trang 15.Một lắc lò xo có độ cứng k vật có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T = s Muốn tần số dao động ... tần số dao động mạch f1 = kHz; mắc tụ có điện : dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = kHz Khi mắc song song C1 C2 A C©u 7: Tài liệu ôn tập Vật 12 – Trang 13 với cuộn L tần số dao động ... ngang Vật VTCB lò xo dãn đoạn 5cm Lấy g = 10m/s2 Kích thích cho vật dao động dao động điều hòa với vận tốc cực đại 40cm/s Chọn trục tọa độ trùng với phương dao động vật, gốc thời gian vật qua...
 • 13
 • 340
 • 0

tài liệu ôn tập vật 12

tài liệu ôn tập vật lý 12
... XUÂN - ĐÀ LẠT - TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÝ LỚP 12 – Năm học 2010 -2011 12 Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/s Tốc ... THỊ XUÂN - ĐÀ LẠT - TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÝ LỚP 12 – Năm học 2010 -2011 A quay góc không khoảng thời gian B thời điểm, không gia tốc góc C thời ... XUÂN - ĐÀ LẠT - TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÝ LỚP 12 – Năm học 2010 -2011 Quấn rãnh ròng rọc dây quấn khối lượng không đáng kể, không giãn, đầu gắn...
 • 128
 • 91
 • 0

Tài liệu ôn tập Vật 12

Tài liệu ôn tập Vật Lý 12
... lượng dao động điều hồ A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng 16 Chọn câu sai ... trưng sinh âm gắn liền với đặt trưng vật mức cường độ âm + Âm sắc đặt trưng vật âm, giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát m sắc có liên quan mật thiết đến đồ thò dao động âm B BÀI TẬP TRẮC ... C 12, 5g D 6,25g Các nguyên tử gọi đồng vò hạt nhân chúng có A số prôtôn B số nơtron C khối lượng D số nuclôn Hạt nhân 14 6C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prôtôn nơtron B prôtôn nơtron C prôtôn...
 • 48
 • 181
 • 0

Tài liệu ôn tập vật lớp 12

Tài liệu ôn tập vật lý lớp 12
... C 103 C 104 B 106 D 107 A 109 A 110 D 111 C 112 D 113 C 114 D 115 C 116 B 117 C 118 C 119 D 120 A 121 B 122 D 123 A 124 B 125 C 126 A 127 A 128 C 129 A 130 A 131 D 132, A 133 C 61 a - 1; b -1; ... anot (ktc) l n l t l: A 1 ,12 gam Fe v 0,896 lit h n h p khớ Cl2 v O2 B 1 ,12 gam Fe v 1 ,12 lit h n h p khớ Cl2 v O2 C 11,2 gam Fe v 1 ,12 lit h n h p khớ Cl2 v O2 D 1 ,12 gam Fe v 8,96 lit h n h ... Fe3+ D C B v C u ỳng 120 Dung d ch FeCl3 cú pH l: A < B = C > D 121 Kim lo i no sau õy cú ph n ng v i dung d ch CuSO4 ? A Mg, Al, Ag B Fe, Mg, Na C Ba, Zn, Hg D Na, Hg, Ni 122 Th i V lớt khớ CO2...
 • 218
 • 410
 • 1

tài liệu ôn tập vật lớp 12

tài liệu ôn tập vật lý lớp 12
... 7: Một vật khối lượng 750g dao động điều hồ với biên độ 4cm, chu kì 2s, lấy π = 10 Năng lượng dao động vật A E = 60kJ B E = 6mJ C E = 60J D E = 6J Trang 31 Ơn tập vật 12 Câu 8: Một vật nhỏ ... + ϕ ) Câu 21: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 12cm Trong chu kì, vật quãng đường: A 12cm B 6cm C 24cm D 48cm Câu 22: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 8cm Thời gian vật từ vò trí biên ... điện khó qua cuộn cảm Câu 42: Cuộn cảm mắc mạch điện xoay chiều: A Không cản trở dòng điện xoay chiều qua Trang 12 Ơn tập vật 12 B Có độ tự cảm lớn nhiệt lượng tỏa lớn C Làm cho cường độ dòng...
 • 46
 • 184
 • 0

Tài liêuh ôn tập Vật 12( Tổng hợp)

Tài liêuh ôn tập Vật lý 12( Tổng hợp)
... sỏng ch cú tớnh cht súng D Hin tng quang in chng t ỏnh sỏng cú tớnh cht ht Cõu 258 Mch dao ng in t tng LC cú tn s dao ng riờng no sau õy ? LC f = f = f = LC LC A B f = LC C D 28 Lờ Kim ụng ... 0,4mm B 0,3mm C 0,2mm D 0,1mm Cõu 264 Ti im A v B trờn mt nc cú ngun dao ng cựng pha vi cựng tn s f=12(Hz) Ti im M cỏch ngun A v B nhng on d1=18(cm) v d2=24(cm) súng cú biờn cc i Gia im M v ng trung ... iu ho vi tn s gúc = LC = LC D Bin thiờn iu ho vi tn s gúc Cõu 272 cao ca õm l mt c tớnh sinh ph thuc vo yu t no? A Tn s õm B Nng lng õm C Biờn õm.D Vn tc truyn õm Cõu 273 Mt lc n vt nng...
 • 65
 • 309
 • 4

Tài liệu ôn thi Vật 12

Tài liệu ôn thi Vật Lý 12
... vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C Không phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng D Nhiệt độ cao, miền phát sáng vật mở rộng phía ánh sáng có bước sóng ... Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng C Vật nung nóng nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại Nhiệt độ vật 500 0C bắt đầu phát ánh sáng nhìn thấy D Tia hồng ngoại nằm vùng ... 19: Chọn câu trả lời sai: Tia tử ngoại: A Là xạ không nhìn thấy được, có bước sóng dài bước sóng ánh sáng tím B Có chất với ánh sáng thấy C Tất vật bị nung nóng 30000C phát tia tử ngoại Câu 20...
 • 4
 • 263
 • 1

Tài liệu ôn tập vật

Tài liệu ôn tập vật lý
... liên quan đến tượng cộng hưởng : dòng điện cực đại, công suất hệ số công suất cực đại điện áp hai đầu điện trở cực đại ( L C f thay đổi, R không đổi) + Điều kiện : ω L.C = hay ZL = ZC + Các hệ ... ; ϕ = ; Pmax = 2R Đây điện trở thay đổi để công suất mạch cực đại công suất điện trở cực đại U2 Pmax R = r + ( Z L − Z C ) Pmax = ( r điện trở không thay đổi) R + 2r 3/ Cực trị liên quan đến ... L thay đổi, C tần số f không đổi để UL cực đại Z L = ZC - R2 + ZL2 Khi C thay đổi, L tần số f không đổi để UC cực đại Z C = ZL LC − R 2C Khi tần số f thay đổi L C không đổi để UC cực đại ω =...
 • 2
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập vật lý 9tài liệu ôn tập vật lý lớp 9tài liệu ôn tập vật lý 11tài liệu ôn tập vật lí 12tài liệu ôn tập vật lý đại cươngtài liệu ôn thi vật lý 12tài liệu ôn tập vật lý 8tài liệu ôn tập vật lý 10tài liệu ôn tập vật lý 6tài liệu ôn tập địa lý 12tài liệu ôn tập vật lý 10 cơ bản hk1tài liệu ôn tập vật lý 7tai lieu on tap vat ly 7 hk1tai lieu on tap dia ;ly 12tai lieu on casio vat ly 12Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần dược và vật tư thú y.Chuyên Đề Tổ Chức Và Quản Lý Hoạt Động Sinh Hoạt Chuyên Môn Và Tham Gia Các Hoạt Động Chuyên Môn Trên Mạng “Trường Học Kết Nối” Ở Trường Trung HọcChuyên Đề Phương Pháp Phân Tích Các Hình Thức Pháp Luật Khác Tập Quán Pháp, Tiền Lệ Pháp, Tôn Giáo PhápBài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠNthiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư cao tầng phú điền buildingNghiên cứu vai trò của thành phần thạch caoĐảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn việt nam hiện nay (tt)Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính theo luật hình sự việt namChức năng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dânLý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện lê bá bảo PDFLDS huỳnh phương nam chế định tài phán đối với bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự gây raĐảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn việt nam hiện nayBảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong luật tố tụng hình sự việt namCác tội phạm tham nhũng trong luật hình sự việt namĐề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Hoàng Thái Hiếu, Vĩnh Long năm học 2016 2017Bảo đảm quyền con người của phạm nhân theo pháp luật việt namCác tội phạm tình dục trong luật hình sự việt namCác tội phạm do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo luật hình sự việt nambáo cáo thực hành phát triển cộng đồngNghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố Đà Nẵng (FULL TEXT)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập