Ing forms after verbs

Ing forms after verbs

Ing forms after verbs
... a) servicing b) to service c) Either could be used here Answers I enjoy singing He’s finished mending the car The doctor asked him to give up smoking The doctor suggested taking a long holiday ... like crying I don’t think his books deserve reading Nobody can stop him doing what he wants to The thought of failing never entered his head Your car wants servicing Stay on top of your writing!...
 • 2
 • 28
 • 0

FORMS OF VERBS

FORMS OF VERBS
... mother wash my clothes - She often has me make coffee - He has his wife iron the clothes III Gerund: Làm chủ ngữ câu Eg: - Swimming is my favourite sport - Sleeping is one of my hobbies Đứng sau giới ... She is looking forward to meeting him - We can’t live without eating and drinking - I’m afraid of going out at night Theo sau số động từ cụm từ: Like, love, enjoy, dislike, hate, detest, avoid, ... chưa xảy ( Nhớ phải làm gì) Eg - Please remember to return my book tomorrow - Remember to turn off the light before going out b Remember Ving: Chỉ hành động xảy nhớ lại ( Nhớ đã) Eg: - I remember...
 • 4
 • 233
 • 1

CORRECT FORMS OF VERBS

CORRECT FORMS OF VERBS
... Editors are responsible for (write) ……………… editorials 30 It is interesting (study) ……………… the history of today’s motion-picture industry ...
 • 2
 • 77
 • 0

FORMS OF VERBS (NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP)

FORMS OF VERBS (NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP)
... to fail the exams S + V + to in order to so as to + V0  EXERCISE: A Supply the correct form of the verbs : I wanted her (learn) _ English Will you help me (move) _ this desk ? Please ... faster 19 It's no use (wait) 20 He is tired of ( walk ) to school B Mark A, B, C,or D to indicate the correct answer to each of the following questions We don't mind _ poor ... (do) it for you ? He warned me (not come) _ late Did you see Tom (try) (reach) the top of the dresser ? We had to ask the students (stop) _ (make so much noise I couldn’t stand (be)...
 • 7
 • 135
 • 3

Infinitives and ing forms exercise

Infinitives and ing forms exercise
... thought of failing never entered his head She is very good at solving problems I am tired of listening to advice A strimmer is a machine for cutting grass and weeds I must find something to kill ... that fly I am proud of having won / I am proud to have won You can’t make an omelette without breaking eggs I look forward to hearing from you 10 I am not used to driving in London Be first to ... for killing c) Either answer is correct I am proud ……………………………………… won a) of having b) to have c) Either answer is correct You can’t make an omelette without ……………………………… eggs a) breaking b) to...
 • 3
 • 64
 • 0

Forms of verbs ......

Forms of verbs ......
... painted 17 After arriving home, they usually their uniforms A.take out B.put out C.take off D.put off 18 Bill Gate, is the president of Microsoft Company, is a billionare A.who B.whom C.that D.whose ... pleased when they read her school A.report B.papers C.diploma D.account 3/Use the correct form of the verbs in brackets What you (do) last weekend? -I (go)to the theater with my family John and ... V- ing ( nghĩa bị động ) My motorbike needs reparing II/ Exercises: 1) Supply the correct verb forms: 1.Tourists could see fish ( swim) along the brook ( lạch, dòng suối nhỏ ) 2.The form teacher...
 • 4
 • 155
 • 0

ing forms worksheet

ing forms worksheet
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF...
 • 2
 • 108
 • 0

Collocations with ing forms

Collocations with ing forms
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF...
 • 2
 • 22
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngtóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhVai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt NamViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nayNghiên cứu cơ chế phá hủy phôi trong quá trình cán nêm ngang (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập