Ing forms after verbs

Ing forms after verbs

Ing forms after verbs
... a) servicing b) to service c) Either could be used here Answers I enjoy singing He’s finished mending the car The doctor asked him to give up smoking The doctor suggested taking a long holiday ... like crying I don’t think his books deserve reading Nobody can stop him doing what he wants to The thought of failing never entered his head Your car wants servicing Stay on top of your writing!...
 • 2
 • 20
 • 0

FORMS OF VERBS

FORMS OF VERBS
... mother wash my clothes - She often has me make coffee - He has his wife iron the clothes III Gerund: Làm chủ ngữ câu Eg: - Swimming is my favourite sport - Sleeping is one of my hobbies Đứng sau giới ... She is looking forward to meeting him - We can’t live without eating and drinking - I’m afraid of going out at night Theo sau số động từ cụm từ: Like, love, enjoy, dislike, hate, detest, avoid, ... chưa xảy ( Nhớ phải làm gì) Eg - Please remember to return my book tomorrow - Remember to turn off the light before going out b Remember Ving: Chỉ hành động xảy nhớ lại ( Nhớ đã) Eg: - I remember...
 • 4
 • 188
 • 1

CORRECT FORMS OF VERBS

CORRECT FORMS OF VERBS
... Editors are responsible for (write) ……………… editorials 30 It is interesting (study) ……………… the history of today’s motion-picture industry ...
 • 2
 • 66
 • 0

FORMS OF VERBS (NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP)

FORMS OF VERBS (NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP)
... to fail the exams S + V + to in order to so as to + V0  EXERCISE: A Supply the correct form of the verbs : I wanted her (learn) _ English Will you help me (move) _ this desk ? Please ... faster 19 It's no use (wait) 20 He is tired of ( walk ) to school B Mark A, B, C,or D to indicate the correct answer to each of the following questions We don't mind _ poor ... (do) it for you ? He warned me (not come) _ late Did you see Tom (try) (reach) the top of the dresser ? We had to ask the students (stop) _ (make so much noise I couldn’t stand (be)...
 • 7
 • 128
 • 3

Infinitives and ing forms exercise

Infinitives and ing forms exercise
... thought of failing never entered his head She is very good at solving problems I am tired of listening to advice A strimmer is a machine for cutting grass and weeds I must find something to kill ... that fly I am proud of having won / I am proud to have won You can’t make an omelette without breaking eggs I look forward to hearing from you 10 I am not used to driving in London Be first to ... for killing c) Either answer is correct I am proud ……………………………………… won a) of having b) to have c) Either answer is correct You can’t make an omelette without ……………………………… eggs a) breaking b) to...
 • 3
 • 62
 • 0

Forms of verbs ......

Forms of verbs ......
... painted 17 After arriving home, they usually their uniforms A.take out B.put out C.take off D.put off 18 Bill Gate, is the president of Microsoft Company, is a billionare A.who B.whom C.that D.whose ... pleased when they read her school A.report B.papers C.diploma D.account 3/Use the correct form of the verbs in brackets What you (do) last weekend? -I (go)to the theater with my family John and ... V- ing ( nghĩa bị động ) My motorbike needs reparing II/ Exercises: 1) Supply the correct verb forms: 1.Tourists could see fish ( swim) along the brook ( lạch, dòng suối nhỏ ) 2.The form teacher...
 • 4
 • 112
 • 0

ing forms worksheet

ing forms worksheet
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF...
 • 2
 • 73
 • 0

Collocations with ing forms

Collocations with ing forms
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF...
 • 2
 • 18
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Câu hỏi đồ án phần điệnKhông gian D (Khóa luận tốt nghiệp)lịch sử kiến trúc tây phươngNgân hàng câu hỏi tiếng anh ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền chỗ trống ).Khảo sát hàm sốNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy các bon của rừng vầu đắng (indosasa angustata MC clure) thuần loài tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạnTài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12Quá trình tạo nhân kẹoXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiCác giải pháp quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại việt nam ttCác giải pháp quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại việt namPháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình ttĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bình ttTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự việt namCÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (tóm tắt)CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘITính ổn định của hệ bất đẳng thức tuyến tính có tham số (Khóa luận tốt nghiệp)Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập