May and can

May and can

May and can
... nothing to We may as well go to bed May you both be very happy! Can you park on both sides of the road here? He may be clever but he has not got much common sense Do you think you may go camping...
 • 2
 • 27
 • 0

bài giảng mạng máy tính căn bản chương 5 hệ thống cáp của lan và wancabling lan and wan

bài giảng mạng máy tính căn bản chương 5 hệ thống cáp của lan và wancabling lan and wan
... ports, cables, and connectors – Identify and describe the placement of equipment used in various WAN configurations Phan Vĩnh Thuần Computer Network 5. 1 Cabling the LAN 5. 1.1 LAN physical layer ... (WAN) connections available today They range from dial-up to broadband access, and differ in bandwidth, cost, and required equipment This module presents information on the various types of WAN ... Thuần Computer Network 23 5. 1 .5 Thực UTP (UTP implementation) • EIA/TIA specifies an RJ- 45 connector for UTP cable The letters RJ stand for registered jack, and the number 45 refers to a specific...
 • 127
 • 229
 • 0

Can may and could worksheet

Can may and could worksheet
... b) may c) Either could be used here 10 ……………… you dance? a) Can b) May c) Could Answers He may be on holiday, but I’m not sure You may be right, but I would still like to check Can you turn ... You can / may go when you have finished You can / may ask whatever questions you have You must not / cannot / should not smoke in the kitchen From his accent, he could be from Toronto ‘Who can ... From his accent, he could be from Toronto ‘Who can it be?’ ‘It can t be the postman.’ The weather could / may be hotter tomorrow 10 Can you dance? Stay on top of your writing! Download our grammar...
 • 2
 • 129
 • 0

PHÂN TÍCH NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU SỮA TƯƠI TẠI NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ

PHÂN TÍCH NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU SỮA TƯƠI TẠI NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
... Nguyễn Sơ đồ thu mua sữa tươi từ nông hộ gần khu vực nhà máy Phân tích nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi Nhà máy sữa Cần Thơ b) Chú thích - Các nhà cung cấp sữa cho nhà máy lập phiếu đăng ký ... SVTH: Nguyễn Thành Bích Tranh Phân tích nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi Nhà máy sữa Cần Thơ 3.4 Thực trạng thu mua nguyên liệu sữa tươi nhà máy Từ thành lập đến nhà máy không ngừng phát triển, ... mua nguyên liệu sữa tươi Nhà máy sữa Cần Thơ, phân tích tình hình cung ứng nguyên liệu sữa tươi hộ nông dân cho nhà máy năm qua Từ đó, đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu thu mua nguyên liệu sữa tươi...
 • 70
 • 504
 • 1

Could do and could have done & Must and can’t

Could do and could have done & Must and can’t
... khứ dùng must have (done) can’t have (done) Xét ví dụ sau: George đứng bên nhà bạn anh Anh nhấn chuông cửa ba lần không trả lời They must have gone out Họ vắng hết (otherwise they would have answered) ... Chúng khỏi đủ tiền (= có khả đi) I don’t know how you work so hard I couldn’t it Tôi hiểu bạn làm việc chăm đến Tôi làm Could have (done) = would have been able to (do) (đã có khả làm việc đó) Why ...       Must and can’t Unit 28 Must and can’t A Hãy xem xét ví dụ sau: A: My house is very near the motorway Ngôi nhà gần đường xe chạy B: It must be very noisy Chắc hẳn ồn Chúng ta dùng must để...
 • 5
 • 343
 • 1

FOCUS ON - phrasal verbs and can, could, will, and would

FOCUS ON - phrasal verbs and can, could, will, and would
... went on and on and on and on go on p.v When an event or activity goes on, it continues The party went on until dawn I hate long meetings that go on for hours go on p.v When you go on information, ... know which way to go — one path went off to the left, the other to the right go on go on & goes on going on went on gone on go on p.v When an electrical device or system goes on, it begins to operate ... warning 148 20 FOCUS ON: phrasal verbs followed by the -ing form Some phrasal verbs can be followed by the -ing form of verbs: He ended up staying home She lies around doing, nothing The -ing form...
 • 25
 • 240
 • 0

phrasal verbs and can, could, will, and would

phrasal verbs and can, could, will, and would
... that go back 5,000 years hand over hand over & hands over handing over handed over handed over hand over (to) p.v When you give something to people because they demand it, because they require ... present tense stand around stand around & stands around -ing form past tense past participle standing around stood around stood around stand around p.v When you stand around, you stand in a place ... you hand it over or hand it over to them Turn over is similar to hand over / found some money in the street, and I handed it over to the police That's my calculator — hand it right over! handover...
 • 16
 • 191
 • 0

Tài liệu Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh: mấy điều cần lưu ý! pdf

Tài liệu Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh: mấy điều cần lưu ý! pdf
... việc Hợp đồng thuê tờ giấy ghi quy định, mà bạn bị ràng buộc điều ghi đó” Fred Steingold, tác giả Chỉ dẫn pháp luật để khởi điều hành doanh nghiệp nhỏ, nói: “Cũng hợp đồng khác, hợp đồng thuê địa ... bạn.” Vậy làm để có giá thuê mặt thấp nhất? Hãy ý đến điều sau việc xem xét ký kết hợp đồng thuê: Toàn hợp đồng Whitson nói: “Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ không đọc hợp đồng thuê, mà có đọc cũng…không ... đốc điều hành công ty bất động sản Stratford Associates Virginia, Mỹ, nói: “Tiền thuê địa điểm chi phí tốn hầu kết tổ chức khu vực kinh doanh, thế, việc có điều khoản bạn muốn từ hợp đồng thuê...
 • 5
 • 1,812
 • 2

Tài liệu May and might pdf

Tài liệu May and might pdf
... nói: I may go to Ireland hay I might go to Ireland Tôi Ireland Jane might be able to help you hay Jane may be able to help you Jane sẵn sàng để giúp anh Nhưng dùng might (không dùng may) việc ... chào B: She might not have seen you (perhaps she didn’t see you; perhaps she did) Cô không nhìn thấy anh (Có thể cô nhìn thấy không nhìn thấy anh)         May and might Unit 30 May and might (2) ... be-ing Ta dùng may/ might be -ing cho kế hoạch thực hiện: I’m going to Ireland in July (for sure) Tôi Ireland vào tháng bảy (chắc chắn đi) I may be going (hay I might be going) to Ireland in July...
 • 5
 • 179
 • 0

Tài liệu Phần I: Mạng máy tính căn bản docx

Tài liệu Phần I: Mạng máy tính căn bản docx
... Phân loại mạng Các đặc trng dùng để phân biệt Các máy tính đợc nối kết mặt logic? Lu thông liệu đợc điều khiển? Các loại mạng LAN (Mạng cục bộ) WAN (Mạng diện rộng) Internetwork (Liên mạng) ... bus star Một mạng thụ động (các máy tính, thiết bị mạng chuyên dụng, điều khiển tín hiệu mạng) Một hệ thống dựa tranh chấp (từng máy tính tranh hội phát lên mạng) Ethernet Sử dụng giao thức Carrier ... hiệu, máy phải nhận biết đợc mạng rảnh để giải nhu cầu truyền tải Multiple Access (đa truy cập) Nhiều máy tính dùng chung phơng tiện truyền dẫn mạng Collision Detection (phát xung đột) Từng máy...
 • 159
 • 347
 • 2

Virus máy tính căn bản

Virus máy tính căn bản
... nhiễm virus máy tính o 4.1 Virus lây nhiễm theo cách cổ điển o 4.2 Virus lây nhiễm qua thư điện tử o 4.3 Virus lây nhiễm qua mạng Internet • Biến thể • Virus có khả vô hiệu hoá phần mềm diệt virus ... nhiễm virus máy tính phần mềm hiểm độc khác bạn nên tự bảo vệ toàn vẹn liệu trước liệu bị hư hỏng virus (hoặc nguy tiềm tàng khác hư hỏng thiết bị lưu trữ liệu máy tính) Trong phạm vi viết virus máy ... (CLSID) File Extensions Các hình thức lây nhiễm virus máy tính Virus lây nhiễm theo cách cổ điển Cách cổ điển lây nhiễm, bành trướng loai virus máy tính thông qua thiết bị lưu trữ di động: Trước...
 • 15
 • 324
 • 0

Tài liệu ghost máy ko cần boot docx

Tài liệu ghost máy ko cần boot docx
... gian hệ thống hiển thị menu boot lúc khởi động : Sau khởi động lại bạn thấy menu boot hình bên dưới, nhấn vào dòng thức ( Symantec Norton Ghost ) để vào ngày chương trình ghost Chúc bạn thành công ... Đặt thời gian chờ xuất MENU boot chuột phải My computer > Properties > Advandced -> Setting (dòng thức 3) thay đổi giá...
 • 4
 • 182
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm ngành may mặc cần được quan tâm nghiên cứu và giải quyết doc

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm ngành may mặc cần được quan tâm nghiên cứu và giải quyết doc
... tính chất quan trọng chất lượng sản phẩm đặc điểm ngàmh may mặc ta thấy vấn đề chất lượng quản chất lượng sản phẩm ngành may mặc cần quan tâm nghiên cứu giải Phần I : Cơ sở luận chất lượng ... thống quản chất lượng nội dung quản chất lượng theo hệ thống quản chất lượng 2.3.1 Thực chất vai trò hệ thống quản chất lượng *Khái niệm hệ thống quản chất lượng: hệ thống quản chất ... khác chất lượng sản phẩm Quan niệm siêu việt chất lượng : chất lượng tuyệt hảo sản phẩm so với sản phẩm loại Quan niệm chất lượng sản phẩm theo hướng sản phẩm: đứng góc độ người ta cho chất lượng...
 • 25
 • 482
 • 0

Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh: Mấy điều cần lưu ý! pot

Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh: Mấy điều cần lưu ý! pot
... hợp đồng khác, hợp đồng thuê địa điểm nên luật sư kiểm tra lại toàn Hầu hết luật sư rà soát hợp đồng thuê vòng chưa đầy Vì thế, phí dịch vụ phải trả ... tự tu sửa, hầu hết hợp đồng thuê đòi hỏi bạn phải phép chủ nhà công ty chủ quản Nên trình kế hoạch tu sửa bạn trước ký hợp đồng thuê Những nội dung nên có không nên có hợp đồng Rất nhiều chủ ... không gian thuê được, bạn muốn cho thuê lại, cho doanh nghiệp khác thuê phần không gian thuê Nhưng điều lại đòi hỏi phải có cho phép chủ nhà bạn Hầu hết hợp đồng cho thuê quy định rõ loại công việc...
 • 4
 • 2,061
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập